Grubu Ara Ürün
Alt Grubu
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka BATTICON
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D08AG02
ATC Açıklaması Povidon-İyot
NFC Kodu GA
NFC Açıklaması Topikal Harici Likitler
Kamu Kodu
Patent
Satış Fiyatı 6 TL (8 Nisan 2011) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6 TL (1 Ocak 2010)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ara Ürün

KULLANIM  KILAVUZU

 

Batticon®  Antiseptik Solüsyon

 

FORMÜL:

100 ml’de;

%10 serbest iyot içeren 10 g Polivinlipirolidon-İyot kompleksi ihtiva eder.

 

TIBBİ ÖZELLİKLERİ:

Batticon® Solüsyon, bileşiminde Polivinilpirolidon-iyot kompleksi içeren; mukoza ve deri dezenfeksiyonu için haricen kullanılan bir preparattır. Polivinilpirolidon-iyot (povidon-iyot) kompleksi büyük ölçüde kullanılan iyodofor bir bileşiktir. Sudaki %10’luk çözeltisi %1 yararlı iyot içerir; fakat serbest iyot konsantrasyonu 1 ppm’den daha az olduğu için derinin boyanması daha azdır. Düşük konsantrasyon nedeniyle, diğer alışılmış olan iyot çözeltisine oranla, başlangıçta bakterisid etkisi orta derecededir. Deride mevcut bakterilerin %99,88’ini azaltır. Derinin dezenfeksiyonundan sonra yaklaşık 4 saat 40 dakika süre ile asepsisini sağlar. Gram-negatif bakteriler ile kontamine olmuş ellere uygulandığında, kısa sürede dezenfeksiyon sağlanır.

 

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

Cilt ve yara dezenfeksiyonunda ve tedavisinde, ameliyat sahasının hazırlanmasında, jinekolojik muayene ve doğum sırasında, ürolojide, mesane yıkanmasında, genel cerrahide intraoperatif periton yıkanmasında, biyopsi, punksiyon, enjeksiyon ve kan alma işlemlerinde, yara teravisinde, mukoza dezenfeksiyonunda, ağızdaki aft tedavisinde, yanık tedavisinde, pyodermi, mikotik ve bakterilere ait enfeksiyonlarda, superenfekte dermatozlarda, göğüs ve kalp cerrahisinde mediastinid tedavisinde, ortopedide osteomyetik lokal enfeksiyonunun tedavisinde ve fistüllerde, alçı yerinin hazırlanmasında ve cerrahi el dezenfeksiyonunda Batticon® Solüsyon kullanılır.

 

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:

Aşırı iyot hassasiyeti ve non-toksik guatrlı hastalarda kullanılmamalıdır. Hasarlı  deri yüzeyine direkt olarak Batticon® Solüsyon uygulanmamalıdır. Bu durumda açık yaradan aşırı iyot absorbsiyonu olabilir.

 

UYARILAR/ÖNLEMLER:

İyoda karşı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır. İlacın içerdiği etken madde Povidon-iyot, tiroid fonksiyon testlerini bozabilir. Povidon-iyot ile kontamine olmuş idrar örneklerine uygulanacak diagnostik testler, örneğin gizli-kan aramasında yanıltıcı sonuçlar verebilir.

 

DAHİLEN KULLANILMAZ, YUTULMAMALIDIR!

 

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaç varsa, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

 

YAN ETKİLER :

İyoda karşı duyarlı olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman, Sağlık Bakanlığı Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ne (TADMER) bildiriniz.

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :

İlacın içerdiği etken madde Povidon-iyot, tiroid fonksiyon testlerini bozabilir. Povidon-iyot ile kontamine olmuş idrar örneklerine uygulanacak diagnostik testler, örneğin gizli-kan aramasında yanıltıcı sonuçlar verebilir.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :

Batticon® Solüsyon kullanılmadan önce, kişinin iyoda karşı duyarlılığı test edilmelidir. Bunun için deri üzerine birkaç damla Batticon® Solüsyon damlatılıp, bu alanın 30 dakika ilaçla kaplı tutulması sağlanır. Süre sonunda herhangi bir reaksiyon oluştuğu gözlenirse, bu kişi için Batticon® Solüsyon’un kullanışı kontrendike demektir.

Deriye uygulamada, doğrudan kullanılmaya hazır şekilde üretilmiş olduğundan, seyreltilmeksizin en az 1 dakika, en yüksek endikasyon için ise 5 dakika uygulanmalıdır.

Cerrahi el dezenfeksiyonu için; eller 5 dakika boyunca 5 ml Batticon® Solüsyon ile ovularak kurutulur.

Ameliyat sahasının hazırlanması; opere edilecek alanın genişliğine göre yeterli miktarda Batticon® Solüsyon uygulama alanına 5 dakika boyunca sürülerek kurutulur. Mukoza veya yaraların yıkanması durumunda ihtiyaca uygun kullanılmalıdır. Belli uygulamalar içen Serum Fizyolojik veya Ringer Solüsyonu ile karıştırılır.

Jinekolojide, vajina ve vulva lavajı şeklinde seyreltme yapılarak (1/10 oranında) uygulanır.

 

Ürolojide, mesane yıkanmasında lavaj şeklinde seyreltme yapılarak (1/10 oranında) uygulanır.

Ortopedide, osteomyetik lokal enfeksiyonunun tedavisinde seyreltilerek (1/20 oranında), alçı yerinin hazırlanmasında seyreltmeden uygulanır.

Göğüs ve kalp cerrahisinde, mediastinit tedavisinde seyreltilerek (1/10 oranında) irrigasyon solüsyonu olarak uygulanır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

30 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml ve 5000 ml’lik kahverengi cam şişede

 

İZİN SAHİBİ VE ÜRETİCİ İSİM ADRESİ

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Caddesi No:88       55020-Samsun

 

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzakta ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

Kapağın altındaki emniyet halkası yırtık veya kırık ise kullanmayınız.

Kullandıktan sonra kapağını kapatınız.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

İzin tarih ve No: 02.08.2002 – 2002/90

 

Sadece eczanelerde satılır.