Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka BEKLAZON
Etken Madde Kodu SGKETB-BEKLOMETAZON DIPROPIYONAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D07AC15
ATC Açıklaması Beklometazon
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A01194
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,48 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,35 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E094A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Akut doz aşımı görülme olasılığı çok düşüktür. Bununla beraber, kronik doz aşımı veya yanlış kullanımla, sistemik yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu durumda topikal kortikosteroid uygulamasına son verilmelidir.
Endikasyonlar
Beklazon Pomad; çocuklar ve yetişkinlerde görülen atopik ve diskoid ekzema (yaygın plak psöriazis hariç) da dahil olmak üzere farklı ekzema formları, liken simpleks de dahil olmak üzere nörodermatozlar, intertrigo, diskoid lupus eritomatozus, çeşitli kontakt dermatitler, seboreik dermatit, ilaç erüpsiyonları, ışınlama ve fiziksel etkenlere bağlı dermatitler, liken ruber planus, ürtiker, güneş yanıkları ve böcek sokmalarının tedavisinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Beklometazon dipropionat lokal tedavilerde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş bir kortikosteroid esteridir.
Kuvvetli bir topikal kortikosteroid preparatıdır.
 
Beklometazon dipropionatın çok önemli bir özelliği betametazon ve flüosinolon 16-17 asetonid gibi kortikosteroidlerin formüllerinde yer alan flora bağlı steroid rozasea, perioral dermatitis ve steroid aknesi gibi can sıkıcı komplikasyonlara yol açmamasıdır.
 
Topikal uygulamadan sonra absorbe olur ve sistemik absorbsiyona uğrar.
Farmakokinetik Özellikler
Beklometazon dipropionat lokal tedavilerde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş bir kortikosteroid esteridir.
 
Kuvvetli bir topikal kortikosteroid preparatıdır.
 
Beklometazon dipropionatın çok önemli bir özelliği betametazon ve flüosinolon 16-17 asetonid gibi kortikosteroidlerin formüllerinde yer alan flora bağlı steroid rozasea, perioral dermatitis ve steroid aknesi gibi can sıkıcı komplikasyonlara yol açmamasıdır.
 
Topikal uygulamadan sonra absorbe olur ve sistemik absorbsiyona uğrar.
Farmasötik Şekli
Pomad
Formülü
30 g’lık tüpte 7.5 mg Beklometazon dipropionat (% 0.025) bulunur.
İlaç Etkileşmeleri
---
Kontraendikasyonlar
Beklazon göze uygulanmamalıdır. Ürünün içeriğindeki maddelerden her hangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Rozasea, akne vulgaris ve perioral dermatitde uygulama yapılmamalıdır. Herpes simpleks ve su çiçeği gibi primer kutanöz viral enfeksiyonlarda, kandidiyazis ve tinea gibi mantar enfeksiyonlarında, impetigo gibi bakteriyel enfeksiyonlarda ve mayaların neden olduğu primer ya da sekonder enfeksiyonlarda kontrendikedir. Varikoz ülserler ve diğer staz ülserlerinde, perianal ve genital kaşıntıda ve 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Beklazon Pomad hasta alanın üzerine ince bir tabaka halinde yaygın bir şekilde sürülür ve iyice ovulur. Başlangıçta, günde iki kez uygulama yapılmalıdır, ancak iyileşme görüldüğünde uygulamalar arasındaki zaman genişletilir ve ilaç azaltılarak kesilir.
 
İki ila dört hafta sonra hala iyileşme gözlenmezse, tanının tekrar değerlendirilmesi gerekebilir.
 
HARİCEN KULLANILIR.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Beklazon Krem, 30 g’lık tüplerde bulunur.
 
Beklazon Losyon, 50 mL’lik plastik şişelerde bulunur.
Saklama Koşulları
25oC’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
 
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
30 g’lık tüp.
Uyarılar/Önlemler
Beklazon Pomad kuru, likenifiye ve kronik lezyonlar ve kapalı tedavilerde; Beklazon Krem sızıntılı lezyonlarda; Beklazon Losyon derinin nemli olduğu alanlarda ve kıllı bölgelerde kullanılır.
 
Hekimin tavsiye ettiği endikasyonlar dışında kullanılmamalıdır.
 
Bazı dirençli lezyonlarda, lezyon geçirgen olmayan bir materyal ile örtülerek Beklazon Pomad’ın etkisi artırılabilir. Diz ve dirsek gibi kesimlerde yer alan hipertrofik liken planus, kronik diskoid lupus eritematozus ve psöriazis gibi hastalıklarda kapatma tedavisinin büyük yararı vardır.
 
Çok güçlü kortikosteroid preparatları ile yapılan uzun süreli ve yoğun tedaviler, özellikle kapalı tedavi uygulandığında veya cilt kıvrımları da dahil olduğunda, ciltte incelme, stria ve yüzeysel damarlarda genişleme gibi lokal atrofik değişikliklere neden olabilir.
 
Uzun dönem kortikosteroid tedavisi uygulandığında, vücudun diğer bölgelerinden farklı olarak, yüz bölgesinde atrofik değişikliklerin ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Psöriazis, diskoid lupus eritematozus ve şiddetli ekzema gibi hastalıkların tedavisinde bu nokta akılda tutulmalıdır. Eğer göz kapağına uygulama yapılırsa; glokoma neden olabileceğinden, etken maddenin gözle temas etmediğinden emin olmak gereklidir.
 
Diğer topikal kortikosteroidlerle olduğu gibi, yüksek miktarda ve uzun süre kullanım ya da geniş alanlara yapılan uygulamalar, sistemik emilim nedeniyle yan etkilere neden olabilir. Bu durum özellikle bebek ve çocuklarda ve kapalı tedavi sırasında ortaya çıkma eğilimindedir. Bebeklerde çocuk bezi kapalı tedavi etkisi yapabilir.
 
Uzun süre kullanım sırasında deriden ilaç emilimi söz konusu olabileceğinden, hekim tavsiyesi olmadan 15 günden fazla kullanılmamalıdır.
 
Çocuklarda ve yüze yapılan uygulamalarda tedavi 5 günden uzun sürmemeli ve kapatma tedavisi uygulanmamalıdır.
 
Kortikosteroidlerle tedavi sırasında gelişen enfeksiyonlar için uygun antibiyoterapiye başlanmalıdır. Enfeksiyonda yayılma gözlenirse, kortikosteroid tedavisi sonlandırılmalı ve sistemik antibiyoterapiye başlanmalıdır.
 
Diabetes mellitus, peptik ülser, osteoporoz, psikoz eğilimi, böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği veya hipertansiyonu olan yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Gebelerde kullanım
 
İnsanda hamilelikte kullanım emniyeti hakkında yeterli bilgi mevcut değildir ve hamilelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
 
TIBBI ZARURET DIŞINDA GEREKMEDİKÇE HAMİLELERDE KULLANILMAMALIDIR.
 
Laktasyonda kullanım
 
Süt veren anneler tarafından ise dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle göğüs bölgesine uygulanmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yüksek etkili kortikosteroid preparatlarıyla uzun süreli ve yoğun tedavi, özellikle kapalı tedavi kullanıldığında veya cilt büküm yerlerine uygulama yapıldığında, deride incelme, stria, yüzeyel damarlarda genişleme gibi lokal atrofik değişikliklere neden olabilir.
 
Bütün kortikosteroidlerde olduğu gibi, uzun süre yüksek miktarda kullanım ya da geniş alanlara uygulama, yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olacak miktarda sistemik absorbsiyona uğramasına neden olabilir. Bu etki özellikle bebek veya çocuklarda ve eğer kapalı tedavi uygulanırsa ortaya çıkma eğilimindedir. Bebeklerde çocuk bezi kapalı tedavi etkisi oluşturabilir.
 
Eğer Beklazon kullanımıyla sistemik kortikosteroid yan etkileri gözlenirse, uygulamaya son verilmelidir. Hastanın adrenal fonksiyonları bozulursa, hastayı stresin zararlı etkilerinden korumak için, adrenal fonksiyonları normale dönene kadar oral kortikosteroidler uygulanmalıdır.
 
Topikal kortikosteroid kullanımıyla pigmentasyon bozuklukları ve hipertrikoz bildirilmiştir.
 
Uygulama yerinde yanma, irritasyon, kuruluk, deri atrofisi, stria ve miliaria görülebilir.
Nadir olarak, psöriazisde kortikosteroidlerle tedavinin (veya tedaviden sonra kortikosteroidin kesilmesinin) hastalığın püstüler formunun gelişimini harekete geçirdiği düşünülmektedir.
 
Beklazon genellikle iyi tolere edilmektedir. Eğer aşırı duyarlılık semptomları ortaya çıkarsa, uygulamaya son verilmelidir.
 
Semptomlarda şiddetlenme gözlenebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.