Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka BEMIKS
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A11EB
ATC Açıklaması C Vitamini İle Birlikte B Vitamini Kompleksi
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14 TL (14 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
Bemiks C, B kompleksi vitaminlerinin eksikliğinde endikedir. Majör cerrahi girişimlerde sonraki uzun süreli nekahet dönemlerindeki hastaların nütrisyonel gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılır.
 
Ayrıca, suda çözünen vitaminlerin emilimini olumsuz yönde etkileyen süreğen hastalıklarda, diyabet, yanıklar, kırıklar, ağır enfeksiyonlar gibi stres yaratan durumlarda da endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
B grubu vitaminler, hücre ve dokularda, yaşam ve gelişme için çok önemli olan karbonhidrat ve protein metabolizmalarını düzenleyen reaksiyonlarda rol oynar. B vitaminlerinin metabolik etkileri yanında, antitoksik, antinevritik, lipotropik, antiastenik ve anabolik etkileri de vardır. Klinik araştırmalar, B vitaminlerinin karaciğeri koruyucu bir etkiye sahip olduklarını ve karaciğer parenkiminin onarımını hızlandırdıklarını göstermiştir.
 
B1 vitamini, hücrelerin normal gelişmesinde rol oynar. Karbonhidrat metabolizmasında ko-enzim olarak yer alır. Sinir sistemindeki işlevsel bozukluklar üzerinde olumlu etkisi vardır.
 
B2 vitamini (riboflavin), karbonhidrat metabolizmasının oksidoredüksiyon sürecinde enzim olarak rol oynar. Ayrıca, protein metabolizmasında aminoasitlerin dezaminasyonunda etkili olan oksidaz enziminin bir bölümünü oluşturur.
 
B6 vitamini (piridoksin), doymamış yağ asitlerinin kullanımı ve protein metabolizmasında koenzim olarak etkili, piridin türevi bir vitamindir.
 
Niasinamid (nikotinik asit), flora bakterileri tarafından sentez edilir ve hücrelerin oksido-redüksiyon süreçlerinde rol oynayan enzimlerin yapısına girer.
 
Kalsiyum pantotenat, ko-enzim A’nın yapısında bulunur.
 
B12 vitamini (siyanokobalamin), nükleik asit metabolizmasında ve hematopoezde rol oynar.
 
Folik asit de, eritropoezde etkilidir. Kemik iliğinde nükleik asit metabolizmasında rol oynadığı bilinmektedir.
 
C vitamini (askorbik asit), insan organizmasında sentezlenemediğinden, dışarıdan alınması gereken ve özellikle kolajen dokunun sürekliliğinin sağlanmasında rol oynayan bir vitamindir.
 
Biotin, dokularda karbondioksitin tespit edildiği reaksiyonlarda katalizör rolü oynar.
Farmakokinetik Özellikler
B1 vitamini sodyuma bağlı aktif transportla emildiği için, günlük emilen miktar 8-15 mg ile kısıtlıdır. Yüksek miktarda alındığında (günlük gereksinim 1 mg kadardır), önce depolar dolar, daha sonra tiamin formunda idrarla atılır.
 
B2 vitamini, sindirim kanalından emildikten sonra FMN’ye (flavin mononükleotid) dönüşür. Kolondaki bakteriler tarafından da sentezlenebilir.
B6 vitamini, sindirim kanalından tümüyle emilir, metaboliti 4-pridoksit asit idrarla atılır.
 
B12 vitamini, barsaklardan intrensek faktör yardımıyla emilir. Emilimden sonra transkobalamin-II’ye bağlanır ve başta karaciğer olmak üzere bütün dokulara dağılır.
 
Niasinamid, sindirim kanalından tümüyle emilir ve gereksinimden fazlası idrarla değişmeden atılır.
 
Folik asit oral yoldan verildikten sonra 30-60 dakika sonra en yüksek folat etkinliğine ulaşılır. % 50’si karaciğerde depolanan folik asidin anne sütüne de geçtiği bilinmektedir.
 
C vitamini, oral yoldan hızla emilir ve dokulara yüksek bir dağılım gösterir. Anne sütüne ve plasentaya iyi penetre olan C vitamini, plazma proteinlerine % 25 oranında bağlanır. Yüksek dozda alındığında, idrarla değişikliğe uğramadan atılır. Bemiks C’de, yukarıda farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri özetlenen B grubu vitaminleri, en uygun biçimde ve mümkün olabilen en yüksek oranlarda birleştirilmiştir.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Her film tablette 25 mg B1 vitamini, 10 mg B2 vitamini, 10 mg B6 vitamini, 30 mcg B12 vitamini, 1.5 mg folik asit, 100 mg nikotinamid, 25 mg kalsiyum pantotenat, 0.15 mg biotin, 100 mg C vitamini bulunur.
 
Boyar madde: Kinolin sarısı (E104), Sunset yellow FCF (E110), Titanyum dioksit (E171), Ponso 4R (E124)
İlaç Etkileşmeleri
Piridoksin, levodopanın etkisini azaltabileceğinden, Parkinson tedavisi gören hastalarda bu özellik göz önünde tutulmalıdır.
Kontraendikasyonlar
Bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hekim farklı bir uygulama önermemişse, günde 1 tablet alınır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Bemiks film tablet : 30 tabletlik ambalajlarda.
Bemiks kompoze ampul: 2 mL’lik 5 ampüllük ambalajlarda.
Ruhsat Sahibi
Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. 
Büyükdere Caddesi No:193 Levent
34394  Şişli-İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
22.12.2009-222/46
 
Prospektüs onay tarihi: 25.12.2009
 
Reçete ile satılır.
Saklama Koşulları
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışık ve nemden korunarak saklanmalıdır.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
30 film tabletlik ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
B12 vitamini eksikliğine bağlı görülen pernisiyöz anemi ve megaloblastik anemilerde kullanılmaz.
Özel durum gösteren hastalarda ek bir beslenme rejimine gerek duyulabilir. Örneğin, gebelerde yağda çözünen vitaminlere ve minerallere gereksinim vardır.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik kategorisi: C. Bütün vitaminler gibi Bemiks C'nin bileşiminde bulunan vitaminler de anne sütüne geçer.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerinde Etkisi
Araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Çok seyrek olarak özellikle yüksek dozlarda, duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.