Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka BEPANTHEN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj KUTU/AMBALAJ
ATC Kodu A11HA30
ATC Açıklaması Dekspantenol
NFC Kodu DE
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Pastiller
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 25,7 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 22,95 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ara Ürün

KULLANIM KILAVUZU

Formül
Bir pastil 100 mg dekspantenol içerir.
Yardımcı maddeler: Şeker, ıhlamur çiçeği aroması, portakal aroması
 
Tıbbi Özellikleri
Dekspantenol, bir B vitamini olan pantotenik asidin öncül bir şeklidir. Koenzim A’nın bileşimine giren pantotenik asit, çeşitli metabolik proseslere katılır. Kolinin asetilkoline çevrilmesini sağlayan asetilasyonu kolaylaştırır. Epitele ait dokuların oluşmasında ve normal çalışmalarında pantotenik asidin önemli rolü vardır. Dekspantenol, karaciğerde D‑pantotenik aside dönüşür. Dekspantenol pantotenik asitten daha çabuk ve daha çok rezorbe olur; bu husus özellikle lokal uygulama için önemlidir.
 
Önerilen Kullanım Yeri
Bepanthen pastil, solunum yolu enfeksiyonlarında, bademcik ameliyatlarında, diş çekiminden sonraki yaralar, aftlar, protez vurmaları gibi odontolojik rahatsızlıklarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.
 
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Hemofilili ve mekanik tıkanıklığa bağlı ileuslu hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Uyarılar/Önlemler
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
Bepanthen pastil, nedeni bilinmemekle beraber nadir de olsa yalnız başına veya antibiyotikler, narkotikler ve barbitüratlarla birlikte alındığı zaman alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Neostigmin ve diğer parasempatomimetik ilaçlardan sonra kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Ancak, Bepanthen pastil streptomisin ve salisilatların yan etkilerini azaltmaktadır. Bebek oluşumu veya anne üzerindeki etkisi iyi bilinmemekle beraber negatif etkisine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
 
İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz.
 
İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler
Tavsiye edilen dozlar uygulandığı takdirde, ilaç etkileşmesi gözlenmemektedir.
 
Kullanım Şekli ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Günde 2‑6 pastil ağızda yavaşça eritilir (özellikle ağız ve farenks hastalıklarında).
 
Bepanthen pastil, önerilen dozlarda kullanıldığında, doz aşımı riski taşımamaktadır.
 
Ticari Takdim Şekli
Bepanthen Pastil, 20 adet, plastik tüpte
 
İzin Tarihi:02.06.2006       İzin No.: 2006/33
 
İzin Sahibi ve Adresi
Bayer Consumer Care AG, İsviçre lisansı ile
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti., İstanbul
 
Üretici İsim ve Adresi
Roche Müstahzarları San. A.Ş. Gebze, Kocaeli
 
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız, nemden koruyunuz.
 
SADECE ECZANELERDE SATILIR.