Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka BETANORM
Etken Madde Kodu SGKF3W-GLIKLAZID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A10BB09
ATC Açıklaması Gliklazid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A01304
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,67 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,79 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,61 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E025B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliğinde, dozaj azaltmak veya oral tedaviyi tamamen durdurmak gerekebilir. Ciddi karaciğer, böbrek hastalarında kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Ciddi karaciğer, böbrek hastalarında kontrendikedir.
Doz Aşımı

Doz aşımında beklediğimiz semptom hipoglisemidir. Hipoglisemi hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Hasta acilen hastaneye kaldırılmalıdır. Tedavisinde öncelikle mide lavajı yapılmalıdır. Daha sonra ise, gliklazid vücuttan elimine olana kadar, kan şekerinin normal sınırlarda tutulması için medikal tedavi uygulanır.

Endikasyonlar

İnsülin bağımlı olmayan olgunluk çağı diyabetinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Gliklazid; diğer ilgili bileşiklerden farklı olarak ilave azabisiklooktan halkasına sahip sulfonilüre grubu hipoglisemik bir maddedir.
 
İnsanda diğer sulfonilürelere benzer hipoglisemik etkisinden ayrı olarak; gliklazidin kandaki trombositlerin yapışmasını ve birleşmesini azaltıcı, ve fibrinolitik aktiviteyi artıran etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu etkilerin diyabetes mellitusun uzun dönem patogenezinde iyileştirici etkisi olduğu düşünülmektedir.
 
Gliklazide primer olarak insülin sekresyonunun ilk fazını arttırırken, daha az oranda ikinci faza da etki etmektedir. İnsuline bağlı olmayan diyabetes mellitusta her iki faz da azalmıştır.
Farmakokinetik Özellikler

Gliklazid gastrointestinal kanaldan hızla absorbe olur. Plazma yarı ömrü 10-12 saattir. Gliklazid’in büyük miktarı karaciğerde metabolize olur. Gliklazidin % 5 den daha az bir oranı değişmemiş olarak idrar yoluyla atılır.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Her bir tablet 80mg Gliclazide içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Gliklazide verilen hastalara aynı zamanda diyabet durumunu değiştirdiği bilinen veya gliklazide in etkisini güçlendiren ilaçlar verilirken dikkatli olunmalıdır.
 
Gliklazidin hipoglisemik etkisi; fenilbutazon, salisilatlar, sülfonamidler, koumarin deriveleri, MAO inhibitörleri, beta adrenerjik blokerler, tetrasiklin birleşikler, kloramfenikol, klofibrat, disopramit, mikonazol (oral form), ve simetidin ile artabilir.
 
Kortikosteroid, oral kontraseptif, tiazid diüretikler, fenotiazin deriveri, tiroid hormonları ve laksatiflerin kötü kullanımı ise gliklazide etkisini azaltabilirler.
Kontraendikasyonlar
 • Gençlerde ve çocuklarda görülen diyabetde,
 • Ketoasidoz ve asidoz ile komplike olmuş diyabette,
 • Gebelikte,
 • Ameliyata girecek diyabetli hastalarda, şiddetli travma veya şiddetli infeksiyonda,
 • Diğer sulfonilürelere ve benzeri ilaçlara aşırı duyarlılığı olanlarda,
 • Diyabetik prekoma ve komada,
 • Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliğinde; gliklazide kullanımı kontraendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinde: Toplam günlük doz 40 ila 320 mg arasında değişir. Gliklazide dozu; hastanın kliniğine göre, hiperglisemi normal sınırlara ininceye kadar kademeli olarak arttırılmalıdır. Genellikle önerilen başlangıç dozu 40-80 mg (1/2-1 tablet) dır. Bir seferde alınan doz 160 mg’ı (2tablet) aşmamalıdır. Günlük 160 mg'dan daha yüksek dozlar gerektiğinde doz ana öğünlere uygun olarak ikiye bölünerek alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

BETANORM MR TABLET

Saklama Koşulları

30° C’nın altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Herbiri 80mg Gliclazide içeren çentikli 60 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
Hipoglisemi: Bütün sulfonilüre ilaçların orta veya şiddetli hipoglisemi oluşturma potansiyeli, özellikle aşağıda belirtilen durumlarda mevcuttur.
 
 • Tek başına diyet ile kontrol edilen hastalar,
 • Yanlışlık ile yüksek doz alanlarda,
 • Kalori veya glikoz alımı düşük olanlarda,
 • Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliğindeki hastalarda; yinede uzun süreli klinik çalışmalar göstermiştir ki böbrek yetmezliğindeki hastalar düşük doz gliklazide ile başarıyla tedavi edilmiştir. 
Hipoglismi riskini azaltmak için önerilenler:
 
 • Eğer mümkün ise, insuline bağımlı olmayan diyabetlinin tedavisine tek başına diyet ile başlayın,
 • Hastanın yaşını hesaba katın, sadece diyet ile kontrol edilemeyen kan glikoz seviyeleri yaşlılıkta kabul edilebilir,
 • Gliklazide doz ayarlamasını tedavinin ilk günlerinde kan glikoz cevabına göre ve 24 saatlik idrar glikoz miktarına göre yapmak gerekir, 
Doz ayarlamasının gerekebileceği durumlar:
 • Hipogliseminin hafif semptomlarının varlığı (terleme, solukluk, açlık ağrıları, taşikardi, halsizlik). Bu gibi bulgular oral glikoz ile tedavi edilmelidir, ve ilaç dozunda ve/veya öğünlerde ayarlama yapılmalıdır.
 • Şiddetli hipoglisemik reaksiyonların varlığında (koma veya nörolojik bozuklukta, bakınız doz aşımı).
 • Kan glikoz kontrolünün bozulduğu (hiperglisemi) durumlarda. Herhangi bir diyabet tedavisi ile stabil durumda olan hastada; ateş, travma, infeksiyon veya cerrahi müdahale gibi streslere maruz kaldığında kan glikoz seviyeleri kontrolden çıkabilir. Bu gibi durumlarda, gliklazide dozunun progresif olarak arttırılması gerekebilir, ve eğer bu müdahale yeterli olmaz ise gliklazide tedavisi kesilir ve insüline başlanır. Diğer sulfonilürelerde de olduğu gibi gıda alımı azaltılmış hastalarda veya gereğinden fazla gliklazide alınmış ise hipoglisemi meydana gelecektir.
 • Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalar dikkatli izlenmeli ,ve düşük doz ilaç başlanması ile birlikte hastanın dikkatli takibi yapılmalıdır.
Yaşlılarda kullanımı: Gliklazidin plazma klirensi yaşlılıkta değişmez ve kararlı plazma konsantrasyonlarının 65 yaşın altında olan erişkinlerle benzer olması beklenebilir. Yaşlılardaki klinik deneyimler gliklazidin etkin olduğunu ve iyi tolere edildiğini gösterir. Yine de sulfonilüre reçetelenmiş yaşlı hastalarda yaşa bağlı hipoglisemi riski artmış olacağı için dikkatli olunmalıdır.
 
Çocuklarda kullanımı: Diğer sulfonilüreler gibi gliklazid de çocuk yaşta başlayan diyabetes mellitusun tedavisi için endike değildir.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanım :
Gebelik kategorisi X’tir. Hamilelerde kullanımı kontraendikedir.
 
Süt veren annelerde, gliklazidin anne sütüne geçip geçmediği belirlenmemiştir. Yinede diğer sülfonilüre grublarının anne sütüne geçtiği belirlendiği için gliklazid süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi :
Hastalar özellikle tedavinin başlangıcında eğer diyabetleri yeterince düzenlenememiş ise,konsantrasyonlarının etkilenebileceği yönünde uyarılmalıdırlar (Bkz. özel uyarılar/önlemler)
Yan Etkileri / Advers Etkiler
 • Hipoglisemi,
 • Gliklazid tedavisi esnasında karaciğer enzimlerinde görülen anormallikler nadir değildir. Nadiren gliklazid tedavisini takiben karaciğer yetmezliği, hepatit ve sarılık rapor edilmiştir.
 • Bulantı, hazımsızlık, ishal, kabızlık gibi hafif gastrointestinal rahatsızlıklar bildirilmiştir, ama bu tip yan etkilerden gliklazidi yemeklerle birlikte alarak kaçınılabilir.
 • Direkt olarak gliklazide bağlı olmayan diğer yan etkiler ise; rash, kaşıntı, eritem, bülloz erupsiyon, gibi cilt reaksiyonları; anemi, lökopeni, trombositopeniyi ve granülositopeniyi de içeren kan tablosu bozukluklarıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.