Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka BETNOVATE
Etken Madde Kodu SGKEU0-BETAMETAZON VALERAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D07AC01
ATC Açıklaması Betametazon
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A01313
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,43 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,68 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E097C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Akut aşırı dozaj oluşması pek muhtemel olmamakla birlikte, kronik aşırı dozaj veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm belirtileri görülebilir ve bu durumda topikal kortikosteroidler adrenal yetersizlik riski nedeniyle doktor gözetiminde kademeli olarak kesilmelidir.
Endikasyonlar
Betnovate preparatları; atopik, çocukluk, diskoid egzamaları dahil egzama, prurigo nodularis, psoriasis (yaygın plak psoriasisi hariç), liken simpleks, liken planus dahil nörodermatozlar, seboreik dermatit, temas duyarlılığı reaksiyonları, diskoid lupus eritematozus tedavisinde endikedir ve sistemik steroid tedaviye ek olarak yaygın eritrodermada kullanılır. Betnovate aynı zamanda böcek ısırmaları ve isilikte kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler
Betnovate, deri üzerinde tamamen yayılır ve steroide cevap veren deri hastalıklarında antienflamatuar, antipruritik ve vazokonstriktif özelliği ile süratli etki sağlar.
Farmakokinetik Özellikler
Topikal steroidler normal deriden emilime uğrayabilirler. Topikal kortikosteroidlerin deriden emilimi vezikül ve epidermal bariyerin yapısı gibi bir çok faktöre göre değişebilir. Oklüzif uygulama, enflamasyon ve/veya diğer deri hastalıkları emilim derecesini arttırabilir. Deriden emildikten sonra sistemik olarak uygulanan kortikosteroidlerin yolunu izlerler. Başlıca karaciğer tarafından metabolize edilirler ve böbrek yolu ile atılırlar. İlaveten bazı metabolitleri safra ile de atılır.
Farmasötik Şekli
Krem
Formülü
Betnovate krem, %0.1 a/a betametazon (17- valerat şeklinde) içeren, homojen, beyaz ve su ile yıkanabilen bir kremdir. Koruyucu olarak, paraklorometakrezol içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Yok
Kontraendikasyonlar
Rozasea, akne vulgaris, perioral dermatit, perianal ve genital pruritus, derinin primer viral enfeksiyonları (örneğin herpes simpleks, su çiçeği), preparata aşırı duyarlılık durumları, bakteri ve mantarların neden olduğu primer enfekte cilt lezyonları, bir yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişikler dahil dermatozlarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde).
Küçük miktarda Betnovate, hasta bölgeye iyileşme görülünceye kadar günde iki veya üç kez uygulanır. Takiben günde bir kez, hatta daha az sıklıkla uygulanarak meydana gelen iyileşmenin devamı sağlanır. Betnovate krem özellikle, ıslak ve sızıntılı lezyonlarda kullanılır. Dirsek ve dizlerdeki kalınlaşmış psoriasis plakları gibi daha inatçı lezyonlarda gerekirse tedavi edilen saha polietilen film ile kapatılarak Betnovate'ın etkisi artırılabilir. Böyle lezyonlarda yeterli bir cevap alabilmek için sadece geceleri kapalı tedavi uygulanması genellikle yeterlidir. Daha sonra, oklüzyon uygulanmaksızın normal uygulama ile iyileşme sağlanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Betnovate merhem, Betnovate losyon, Betnovate saç losyonu
Saklama Koşulları
250C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
30g'lık tüplerde ve karton kutularda satılmaktadır.
Uyarılar/Önlemler
Özellikle çocuk ve bebeklerde oklüzyon tedavisi uygulanmasa bile adrenal supresyon yapabileceğinden uzun süreli topikal kortikosteroid tedavisinden kaçınılmalıdır. Güçlü topikal kortikosteroidlerle uzun süreli tedavi sırasında vücudun diğer bölümlerinden çok yüzde atrofik değişikliklere rastlanabilir. Betnovate ile şiddetli egzema, diskoid lupus eritematozus ve psoriasis tedavisinde bu durum hatırdan çıkarılmamalıdır. Göz kapaklarına uygulanırken, glokoma neden olabileceği düşünülerek göz içine kaçmamasına dikkat etmelidir. Topikal steroidlerin, nüksler, tolerans gelişmesi, yaygın püstüler psoriasis riski ve cildin bariyer fonksiyonun azalmasına bağlı olarak lokal ve sistemik toksisite gelişmesi gibi çeşitli nedenlerle psoriasiste kullanılması riskli olabilir. Topikal steroidler psoriasiste kullanıldığında hastaların yakından takibi gereklidir.
 
Enfekte olmuş enflamatuar lezyonların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır. Enfeksiyon genişlemesi görülürse derhal kortikosteroid tedavisine son verilmeli, gerekirse sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir. Oklüzyon tedavisi bakteri üremesini kolaylaştıracak ılık ve nemli ortamı sağlayacağından her ilaç uygulanmasından önce cilt temizlenmelidir.
 
Hamilelikte kullanımı
 
Gebelik kategorisi C.
 
Topikal steroidlerin hamilelerde yaygın olarak büyük miktarlarda veya uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır.
 
TIBBİ ZARURET DIŞINDA HAMİLELİKTE KULLANILMAMALIDIR.
 
Araç ve makine kullanımına etkisi
 
Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yan etkiler organ sistemleri ve görülme sıklığı göze alınarak aşağıdaki gibi listelenmiştir:
 
Sıklıklar:
Çok yaygın (≥1/ 10), yaygın (≥1/100 ve <1/10), yaygın olmayan (≥1/1000 ve <1/100), nadir (≥1/10.000 ve <1/ 1000) ve izole raporlar dahil çok nadir (<1/10.000) olarak ayrılmıştır.
Çok yaygın, yaygın ve yaygın olmayan olaylar genel olarak klinik çalışma verilerinden belirlenmiştir. Klinik çalışma verilerine dayanarak advers olayların sıklık kategorilerini belirlerken plasebo ve mukayese gruplarındaki mevcut oranlar gözönüne alınmamıştır; çünkü bu oranlar aktif tedavi grubundakilerle karşılaştırılabilir düzeydeydi. Nadir ve çok nadir olaylar genellikle spontan verilerden belirlenmiştir.
 
İmmun sistem bozuklukları
 
Çok nadir: Aşırı duyarlılık
 
Eğer aşırı duyarlılık belirtileri görülürse, tedaviye hemen son verilmelidir.
 
Endokrin bozukluklar
 
Çok nadir: Hiperkortizolizm belirtileri
 
Diğer kortikosteroidlerde olduğu gibi büyük miktarlarda uzun süreli kullanımı, geniş yüzeylere uygulanması sistemik absorpsiyon sonucu hiperkortizolizm belirtilerine neden olabilir.
 
Bu etki bebek ve çocuklarda özellikle oklüzif örtü uygulandığında daha çok görülebilir. Bebeklerde bebek bezi oklüzif örtü etkisi yapabilir.
 
Vasküler bozukluklar
 
Çok nadir: Yüzeyel kan damarları dilatasyonu
 
Yüksek derecede aktif kortikosteroidler uzun sürelerle ve yoğun bir şekilde kullanıldığında, özellikle oklüzif örtü kullanılırsa veya cilt kıvrımlarına uygulanırsa cilt yüzeyine yakın damarların genişlemesine neden olabilir.
 
Deri ve Subkütan Doku Hastalıkları
 
Yaygın: Pruritis ve deride lokal yanma hissi.
 
Çok nadir: İncelme, çizgilenme, pigmentasyon değişiklikleri, hipertrikozis, alerjik kontakt dermatit, püstüler psoriasis, semptomların alevlenmesi.
Yüksek derecede aktif kortikosteroidler uzun sürelerle ve yoğun bir şekilde kullanıldığında, özellikle oklüzyon tedavisi yapıldığında veya derinin kıvrım yerlerine uygulandığında ciltte incelme, çizgilenme, gibi deride atrofik değişikliklere neden olabilir. Çok nadir hallerde, psoriasisin kortikosteroidler ile tedavisi (veya tedavinin kesilmesinde) hastalığın püstüler şeklinin gelişmesini hızlandırabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.