Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka BETNOVATE-C
Etken Madde Kodu SGKEU0-BETAMETAZON VALERAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D07BC01
ATC Açıklaması Betametazon ve antiseptikler
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A01318
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,53 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,77 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Akut aşırı dozaj oluşması beklenmez, bununla birlikte aşırı dozaj veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm belirtileri görülebilir. Bu durumda topikal steroidlerin kullanımına adrenal yetersizlik riski nedeniyle doktor gözetimi altında kademeli olarak son verilmelidir.
Endikasyonlar
Betnovate-C krem sekonder bakteriyel ve/veya mantar enfeksiyonlarının mevcut olduğu, böyle bir durumdan şüphe edildiği veya böyle bir enfeksiyonun beklendiği aşağıdaki hallerde endikedir:
 
Atopik, infantil ve diskoid tipler dahil egzamalarda, prurigo nodularis, psoriasis (yaygın plaklarla seyreden tipleri hariç), liken planus, liken simpleks dahil nörodermatozlar, seboreik dermatit, temas duyarlılığı reaksiyonları, böcek sokmasına bağlı reaksiyonlar, isilik, anal veya genital intertrigo ve dış kulak iltihapları (otitis externa).
Farmakodinamik Özellikler
Betametazon valerat etkili bir topikal kortikosteroid olup, normal olarak kortikosteroid tedavisine cevap veren dermatozlarda kısa zamanda olumlu sonuç verir. Psoriasis gibi tedavisi daha güç olan deri hastalıklarında da etkilidir. Kliokinol hem bakterilere hem de Kandida türü mantarlara etkisi olan anti-infektif bir maddedir.
Farmakokinetik Özellikler
Topikal steroidler normal deriden emilime uğrayabilirler. Topikal kortikosteroidlerin deriden emilimi vezikül ve epidermal bariyerin yapısı gibi bir çok faktöre göre değişebilir. Oklüzif uygulama, enflamasyon ve/veya diğer deri hastalıkları emilim derecesini arttırabilir. Deriden emildikten sonra sistemik olarak uygulanan kortikosteroidlerin yolunu izlerler. Başlıca karaciğer tarafından metabolize edilirler ve böbrek yolu ile atılırlar. Ek olarak bazı metabolitleri safra ile de atılır.
Farmasötik Şekli
Krem
Formülü
Betnovate-C krem etken madde olarak %0.1 a/a betametazon (valerat esteri şeklinde), ve % 3 a/a kliokinol; koruyucu olarak klorokrezol ve diğer yardımcı maddeler içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Yok
Kontraendikasyonlar
Rozasea, akne vulgaris, peri-oral dermatit, perianal veya genital pruritusta, primer viral cilt enfeksiyonlarında (örneğin herpes simpleks, su çiçeği), preparatın bileşiminde bulunan maddelere veya iyoda karşı aşırı duyarlılıkta, mantar veya bakterilerin meydana getirdiği primer enfekte deri lezyonlarında, primer veya sekonder maya enfeksiyonlarında, 1 yaşının altındaki çocuklarda görülen dermatozlarda (dermatit ve pişikler dahil) kullanımı kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
Hasta bölgeye iyileşme temin edilinceye kadar günde 2 veya 3 kez olmak üzere bir miktar hafifçe sürülür. İdame tedavisi için günde bir defa veya daha az uygulama yapılır. Betnovate-C krem, yaş ve sızıntılı yüzeylere, Betnovate-C merhem kuru, likenifiye ve kabuklu lezyonlar için uygundur; ancak bu durum değişkenlik gösterebilir. Gerektiğinde, dirsek ve dizlerdeki kalın psoriasis plakları gibi daha dirençli lezyonlarda, tedavi alanına politen film ile oklüzyon uygulanarak merhemin etkisi artırılabilir. Böyle vakalarda tatminkar bir cevap elde edilmesi için bir gece oklüzyon tedavisi genellikle kafidir. Daha sonra oklüzyonsuz muntazam uygulama ile düzelme idame ettirilebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Betnovate-C merhem 5g, 15g ve 30g.
Saklama Koşulları
30oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Tüp içinde, karton kutuda.
Uyarılar/Önlemler
Özellikle bebek ve çocuklarda oklüzyon uygulanmadan bile adrenal supresyon yapabileceğinden uzun süre devamlı topikal tedaviden kaçınmak gerekir. Güçlü topikal kortikosteroidlerle uzun süren tedaviden sonra vücudun diğer yerlerine göre özellikle yüzde atrofik değişimler görülebilir.
Betnovate ile psoriasis, diskoid lupus eritematozus ve ağır ekzema gibi vakaların tedavisinde bu durumun gözönünde bulundurulması gerekir. Göz kapaklarına uygulanacaksa, glokom ihtimaline karşı, preparatın göze değmemesine dikkat etmelidir. Lokal steroidlerin nüksler, tolerans gelişmesi, yaygın püstüler psoriasis riski ve cildin bariyer fonksiyonunun azalmasına bağlı olarak lokal veya sistemik toksisite gelişmesi gibi çeşitli nedenlerle psoriasiste kullanılması riskli olabilir. Lokal steroidler psoriasiste kullanıldığında hastaların yakından takibi gereklidir.
 
Eğer enfeksiyon devam ederse sistemik kemoterapi gereklidir. Enfeksiyonun yayılması halinde topikal steroid tedavisi kesilmelidir. Oklüzif örtünün sağladığı ılık ve nemli ortam bakteryel enfeksiyonu kolaylaştırabileceğinden, oklüzyon uygulandığında yeni bir oklüzif sargı uygulanmadan önce derinin temizlenmesi gerekir. Betnovate-C saç, cilt veya giysileri boyayabilir, uygulandığında giysileri korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. Antimikrobik ajanları içeren preparatlar seyreltilmemelidir.
 
Özellikle Betnovate-C uzatılmış sürelerde ya da oklüzyon altında kullanıldığında, kliokinol’ün topikal uygulanmasından dolayı teorik olarak nörotoksisite riski vardır.
 
Hamilelikte ve emziren annelerde kullanımı
 
Gebelik kategorisi: C
 
Topikal steroidler hamilelikte geniş ölçüde, büyük miktarlarda ve uzun sürelerde kullanılmamalıdır.
 
TIBBİ ZARURET DIŞINDA GEREKMEDİKÇE HAMİLELERDE KULLANILMAMALIDIR.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yüksek etkili kortikosteroidlerle yapılan uzun süreli ve yoğun tedaviler deride çizgiler, derinin incelmesi ve yüzeysel kan damarlarının genişlemesi gibi atrofik değişmelere neden olabilir. Bu atrofik durum bilhassa oklüzyon altında uygulandığında veya derinin kıvrım yerlerinde meydana gelir. Topikal steroidlerle lokal deri yanması, pruritus, pigmentasyon değişiklikleri, hipertrikoz, ve alerjik kontakt dermatit bildirilmiştir. Diğer kortikosteroidlerde olduğu gibi geniş bölgeler tedavi edildiğinde sistemik emilim oluşabilir ve hiperkortizolizm belirtileri görülebilir. Bu duruma daha çok bebek ve çocuklarda ve oklüzyon tedavisi uygulandığında rastlanır. Nadir vakalarda, psoriasisin kortikosteroidlerle tedavisi (veya tedavinin ani kesilmesi) hastalığın püstüler şeklini gelişmesini provoke edebilir. Betnovate-C'ye tolerans genellikle iyidir, fakat aşırı duyarlılık görüldüğü takdirde tedavi hemen durdurulmalıdır. Semptomlarda alevlenmeler olabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.