Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka BEVITOL
Etken Madde Kodu SGKFVE-VIT B1+VIT B6 Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A11DB
ATC Açıklaması B1 Vitamini, B6 ve/veya B12 Vitaminleri İle Kombine
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A01328
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,37 TL (12 Haziran 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,22 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği 2,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Akut doz aşımı durumunda hasta izlenmeli, gerekirse septomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Endikasyonlar

Nevrit, polinevrit, diabetik nevropati, gebelik nevritinde, artrit, periartrit,siyatik, lombalji, artralji, miyalji, kramplar ve romatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda, idyopatik ve ihtiyarlığa bağlı tremorda, alkolizme bağlı miyokard yetersizliklerinde, diabetik enfeksiyonlarda, entellektüel ve fizik sürmenajlarda, genel bitkinlik hallerinde, Wernicke hastalığı, Korsakoff psikozu, Delirium tremens, gebe kadınlardaki aşırı kusmalar, radyoterapi sonucu kusmalar, ameliyat sonrası kusmaları.

Farmakodinamik Özellikler

Tiamin mononitrat (Vitamin B1) ve Pridoksin klorhidratın (Vitamin B6 ) insan metabolizmasında önemli rolleri vardır. Vitamin B1 esas olarak karbonhidrat metabolizmasında önemlidir. Vücutta pirofosfat şekline dönüştürüldüğünde koenzim aktivitesi göstererek pirüvik asidin parçalanmasını sağlar. Bu nedenle Tiamin eksikliğinde dokularda pirüvik ve laktik asit birikmesi gözlenmektedir. Tiamin pirofosfat glukoz metabolizmasında da koenzim aktivitesi göstererek, karaciğerde glukozdan glikojen imalini artırır, yani insüline paralel tesiri vardır. B6 vitamini ise protein metabolizmasında rolü fazla olan bazı fermentlerin terkibine girer. Proteinlerin transaminasyonunda ve dekarboksilasyonunda rolü vardır.

Farmakokinetik Özellikler

B1 vitamini gastro-intestinal kanaldan absorblanarak bütün dokulara dağılır. Vücudun ihtiyacı kadarı kullanılır, fazlası depolanmaz. Değişime uğramadan Tiamin veya metabolitleri şeklinde idrarla dışarı atılır. Metabolizma için gerekli günlük B1, vitamini ihtiyacı yaklaşık 1 mg'dır. B6 vitamini ise yine gastro-intestinal kanaldan absorblanır ve aktif formu olan pridoksal fosfat şekline dönüştürülür. Pridoksal ve pridoksamin de aynı şekilde absorblanır ve dönüştürülerek kullanılır. 4- pridoksik asit şeklinde idrarla dışarı atılır. Günlük pridoksin gereksinimi yaklaşık 2 mg kadardır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
(1 Tablette)
Tiamin Mononitrat                                               250 mg
Pridoksin klorhidrat                                              250 mg
İlaç Etkileşmeleri

Pridoksin, Levodopa periferik metabolizmasını arttırdığı için tek başına levodopa tedavisi altındaki parkinson hastalarında Bevitol Tablet kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Tablet içeriğindeki maddelere karşı hipersensitivitesi olan kimselerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Tedavi dozu   :Günde 2-4 tablet
Profilaksi        :Günde 1-2 tablet
Tabletler eritilmeden ve çiğnenmeden biraz sıvı ile yutulur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, direkt ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50 tablet blister ambalajda 20 tabletlik blister ambalajda

Uyarılar/Önlemler
Yüksek dozda alındığında hipervitaminoza neden olabilir. Ayrıca yüksek dozda ve gebelik esnasında kullanımı prolaktin düzeyini arttırır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
GEBELİK ve LAKTASYONDA KULLANIMI (Kategori C) :
Doktor tavsiyesi olmadan gebe yada emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
-