Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Marka BILOKAN
Etken Madde Kodu SGKFWX-GINKGO YAPRAK EKTRESİ Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06DX02
ATC Açıklaması Gingo biloba
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A13094
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 48,78 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 43,53 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımında bildirilen advers etkilerde artma görülür. Antidotu yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

Endikasyonlar
  • Organik beyin sendromuna bağlı serebral performans bozuklukları (unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, ruhsal uyum bozuklukları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı),
  • Alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlardaki demans sendromları,
  • Vertigo (vasküler veya involüsyona bağlı), denge bozuklukları ve kulak çınlaması tedavisi,
  • Periferik arteriyel okluzif hastalıklarda Fontaine stage II’de (intermittan klaudikasyon) ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi.
Farmakodinamik Özellikler

BilokanÒ Supra Film Tablet’de bulunan ginkgo biloba ekstresi, içerdiği ginkgolid ve özellikle ginkgolid B’nin vasküler etkileri sayesinde trombosit aktive edici faktörün (PAF) yol açtığı trombosit agregasyonunu antagonize ederek hem vasküler trombozu hem de dokusal iskemiyi azaltır. BilokanÒ Supra Film Tablet, eritrosit hiperagregasyonu ve deformitesi üzerindeki etkileri sayesinde kan viskozitesini anlamlı ölçüde azaltır. İskemik bölgelerde dokusal perfüzyonu artırıp hipoksiyi azaltır. Bu etki, fosfodiesterazlar ve Na/K/ATPazlarla etkileşim sonucu oluşan stabilizatör etkiye bağlanmaktadır.

 

BilokanÒ Supra Film Tablet, serbest radikalleri nötralize ederek nöron membranlarını lipid peroksidasyonuna karşı korur. İçerdiği ginkgolid A, B ve bilobalid sayesinde nöroproteksiyon sağlayıcı ve sinaptik yoğunluğu koruyucu etkisiyle, özellikle hipokampusta kolin alımında düzelmeyle birlikte muskarinerjik kolin reseptörleri ve alfa 2-adrenoreseptörlerin yaşa bağlı azalmasını inhibe eder. Bu inhibisyonun kognitif fonksiyonların özelliklerini değerlendiren hassas bir ölçek olan ADAS-Cog’daki kriterlere uyum sağladığı görülmüştür.

Farmakokinetik Özellikler

Oral alımı takiben gastrointestinal sistemden hızla emilir. Ginkgolid A, ginkgolid B ve bilobalid komponentlerinin biyoyararlılığı oldukça iyidir (ginkgolid A için %100, ginkgolid B için %93, bilobalid için %72). Maksimum plazma konsantrasyonu ginkgolid A için 15 ng/ml, ginkgolid B için 4 ng/ml, bilobalid için ise 12 ng/ml’dir. Yarılanma ömrü ise 3,2-7 saat arasında değişmektedir.

 

Ginkgolid A ve B’nin büyük bir kısmı vücutta metabolize edilmeden idrarla değişmemiş şekilde atılır.

 

BilokanÒ Supra Film Tablet, karbohidrat metabolizması üzerine olumsuz etkisi olmadığından diyabetli hastalar tarafından da kullanılabilir.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablette; etkin madde olarak 19,2 mg ginkgo glikozitleri içerecek şekilde standardize edilmiş 80,00 mg ginkgo biloba kuru ekstresi, boyar madde olarak titandioksit ve sarı demiroksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Antikoagülanları veya trombosit agregasyonunu etkileyen ilaçları alan hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Organik beyin sendromuna bağlı serebral performans bozukluklarının ve demans sendromlarının tedavisinde: Günde 2-3 kez 1 tablet (160-240 mg ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer). Tedavinin süresi, semptomların ciddiyetine göre en az 8 haftadır.

 

Vasküler ve involüsyona bağlı vertigo, denge bozuklukları ve tinnitus olgularında: Günde 2 kez 1 film tablet (160 mg ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer). Tedavi süresi, en az 6-8 haftadır.

 

Periferik arteriyel okluzif hastalıklarda ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde: Günde 2 kez 1 film tablet (160 mg ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer). Tedavi, en az 6 hafta sürdürülmelidir.

 

Belirtilen tedavi sürelerinin tamamlanmasından sonra tedavinin devam edip etmeyeceği hekim tarafından kontrol edilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Bilokan Forte Film Tablet; 20 ve 50 film tabletlik blister ambalajlarda.

Bilokan Forte Damla; 20 ve 50 ml solüsyon içeren şişelerde.

Saklama Koşulları

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde, ambalajı içinde ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Bilokan Supra Film Tablet; 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Serebral endikasyonlarda BilokanÒ Supra Film Tablet ile tedaviye başlamadan önce, patolojik semptomların spesifik bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığı belirlenmelidir.

 

Tabletler, laktoz içerdiğinden galaktosemi hastalarında bu durum göz önüne alınmalıdır.

 

ÇOCUKLARDA KULLANIMI

 

Yeterli klinik çalışma bulunmadığından 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

 

GEBELİKTE ve LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIMI

 

Gebelik kategorisi, C’dir. Gebelerde ve doktor önermediği sürece süt veren annelerde kullanımı önerilmez.

 

ARAÇ ve MAKİNE KULLANMA YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

Bilinmemektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Çok az sayıda hastada hafif gastrointestinal rahatsızlık, baş ağrısı ve allerjik deri reaksiyonları gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.