Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Allergan İlaçları Ticaret A.Ş.
Marka BLEPHAMIDE
Etken Madde Kodu SGKFLF-PREDNIZOLON ASETAT+SULFASETAMID SODYUM Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01CA02
ATC Açıklaması Prednizolon ve antienfektifler
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A01422
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 24,29 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 21,69 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 5,54 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E204A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Oküler uygulama ile ilgili olarak bir doz aşımı bildirilmemiştir. Doz aşımı söz konusu olursa, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Bir streoid/anti-infektif kombinasyonu, kortikosteroidin endike olduğu streoide yanıt veren inflamatuvar oküler rahatsızlıklarda ve yüzeyel oküler bakteriyel enfeksiyonun bulunduğu veya oküler bakteriyel enfeksiyon riskinin bulunduğu durumlarda endikedir.

Oküler kortikosteroidler palpebral ve bulbar konjunktiva, kornea ve ön segmentin inflamatuar durumlarında ve belirli infektif konjunktivitlerde ödem ve inflamasyonda bir azalma sağlamak için kortikosteroid riskinin kabul edilebileceği durumlarda endikedir.

Ayrıca kronik anterior uveit ve korneanın kimyasal, radyasyon veya termal yanıkları ve yabancı cisim penetrasyonunda da endikedirler.

Anti-infektif bileşimi de olan bir kombinasyon ilacının kullanımı, yüzeyel oküler enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ya da gözde potansiyel olarak tehlikeli bakterilerin bulunacağı beklenen durumlarda endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

% 10 konsantrasyondaki sodyum sülfasetamid, güçlü bir bakteriyostatik ajan'dır ve in vitro olarak aşağıdaki duyarlı mikroorganizmalara karşı etkilidir:

 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptokoklar (viridans grup), Haemophilus influenzae, Klebsiella türleri ve Enterobakter, Neisseria türleri, Pseudomonas türleri ve Serratia marcescens'e karşı yeterli olmayabilir.

İrrite etmeyen bir süspansiyon şeklinde bulunan prednizolon bir glukokortikoiddir ve antialerjik ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir.

Farmakokinetik Özellikler

Bir kortikosteroid ve bir antibakteriyelin uygulanmasına karar verildiğinde, bu tür ilaçların kombinasyon olarak uygulanmasının daha yüksek hasta uyumu ve kullanım kolaylığı avantajı vardır ve iki ilacın da uygun dozajda verilmesi sağlanır. İki ilaç aynı formülasyon içinde bulunduğunda, bileşimindeki maddelerin geçimliliği sağlanmıştır ve doğru ilaç hacmi verilmektedir. Kortikostreoidlerin rölatif potensi moleküler yapıya, konsantrasyona ve taşıyıcıdan salınmalarına bağlıdır.

Farmasötik Şekli

Oftalmik Süspansiyon

Formülü

Her ml'de etken madde olarak % 0.2 Prednisolon asetat (mikronize süspansiyon), % 10.0 Sulfasetamid sodyum; koruyucu olarak % 0.0044 benzalkonyum klorür ve yardımcı maddeler olarak % 1.4 Polivinil alkol,% 0.1 Polisorbat 80, % 0.0127 edetat disodyum, % 0.48 dibazik sodyum fosfat heptahidrat, % 0.44 potasyum fosfat monobazik anhidrit, % 0.315 sodyum tiosülfat pentahidrat, pH ayarı için hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit ve saf su içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Blephamide oftalmik süspansiyon gümüş içeren preparatlarla geçimsizdir. P-amino benzoik asidle ilişkili lokal anestezikler sülfonamidlerin etkilerini antagonize edebilirler.

Kontraendikasyonlar

Epitelyal herpes simplex keratiti (dendritik keratit), vaccinia ve varicella dahil olmak üzere kornea ve konjunktivanın birçok viral hastalıklarında ve gözün mycobacterium enfeksiyonunda ve oküler yapıların mantar hastalıklarında kontrendikedir.

Bu ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine, diğer sülfonamidlere ve diğer kortikosteroidlere karşı bilinen ya da şüphelenilen aşırı duyarlığı olan kişilerde de kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Kullanmadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Gündüz ve gece yatmadan önce olmak üzere konjunktiva kesesine 4 saatte bir 2 damla damlatılmalıdır. Blephamide'in dozajı azaltılabilir, ancak tedaviyi erkenden sonlandırmamak için dikkat edilmelidir. Kronik durumlarda, tedavinin kesilmesi uygulama sıklığı dereceli olarak azaltılarak yapılmalıdır. Belirti ve bulgular iki gün sonra düzelmez ise, hasta yeniden değerlendirilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

ABDİ İBRAHİM İLAÇ PAZARLAMA AŞ. Zincirlikuyu-İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

RUHSAT TARİHİ: 

07.12.2005

RUHSAT NO:

118/81

Saklama Koşulları

Dik pozisyonda ağzı sıkıca kapalı olarak 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyarak saklayınız. Dondurmayınız.

 

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız. Şişe içerisindeki solüsyonun rengi koyulaşmış ise kullanmayınız.

 

Solüsyonun rengindeki sararma etkinliğini etkilemez.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Blephamide Oftalmik Süspansiyon , 5 ml'lik damlalıklı plastik şişelerde sunulur.

Uyarılar/Önlemler

Uzun süreli kortikosteroid kullanımı optik sinir hasarı, görme keskinliğinde ve görme alanında bozukluklar ile birlikte oküler hipertansiyon/glokom ve posterior subkapsüler katarakt gelişimi ile sonuçlanabilir.

Başlıca zencilerde olmak üzere, duyarlı kişilerde akut anterior uveit ortaya çıkabilir.

Uzun süreli Blephamide oftalmik süspansiyonun kullanımı konağın yanıtını baskılayabilir ve sekonder oküler enfeksiyon riskini artırabilir. Kornea veya skleranın incelmesine neden olan hastalıklarda topikal kortikosteroid kullanımı ile birlikte perforasyonun ortaya çıktığı bilinmektedir. Gözün akut pürülan rahatsızlıklarında kortikosteroidler enfeksiyonu maskeleyebilir ya da mevcut enfeksiyonu artırabilir.

İlaç 10 gün ya da daha uzun süre kullanılır ise, göz içi basıncı, çocuklarda ve kooperasyon kurulamayan hastalarda zor olsa bile, rutin olarak izlenmelidir.

Stafilokok izolatlarının büyük bir yüzdesi sülfonamidlere karşı dirençlidir.

Katarakt cerrahisinden sonra streoidlerin kullanımı iyileşmeyi geciktirebilir ve filtran blep insidansını artırabilir.

Oküler kortikosteroidlerin kullanımı gözün viral enfeksiyonlarının süresini uzatabilir ve şiddetini artırabilir (herpes simplex dahil). Herpes simplex tedavisinde kortikosteroid kullanımı büyük bir dikkat gerektirir.

Topikal steroidler hardal gazı keratiti ve Sjogren keratokonjunktivitinde etkili değildir.

Nadiren olmakla birlikte Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, fulminan hepatik nekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan diskrazileri dahil olmak üzere sülfonamidlere karşı verilen şiddetli reaksiyonlar nedeniyle fatal durumlar ortaya çıkmıştır. Sülfonamid, uygulama yoluna bakılmaksızın, tekrar verildiğinde, duyarlaşma ortaya çıkabilir. Aşırı duyarlık veya diğer ciddi reaksiyonlar görülürse ilacın kullanımı kesilmelidir. Kortikosteroidler arasında çapraz duyarlık olduğu gösterilmiştir.

Uzun süreli kortikosteroid kullanımından sonra korneada mantar enfeksiyonlarının olasılığı düşünülmelidir. Ağır kuru göz vakalarında dikkatli kullanılmalıdır. Uygun olduğunda mantar kültürleri yapılmalıdır.

Pürülan eksüdalarda bulunan p-amino benzoik asid sülfonamidlerle etkileşip etkinliklerini azaltabilir.

Enflamasyon veya ağrı 48 saatten daha uzun sürer ise veya şiddetlenirse, ilaç kesilip hasta yeniden değerlendirilmelidir. Gözde kontakt lensler varken, ilaç uygulanmamalıdır. Kontaminasyonu önlemek için damlalığın ucu göz kapaklarına, kirpiklere veya diğer oküler yüzeylere değdirilmemelidir. Kullanılmadığı durumlarda şişenin ağzı sıkıca kapalı tutulmalıdır. Işıktan korunmalıdır. Şişe içindeki sıvının rengi koyulaşmış ise, ilaç kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik Kategorisi C'dir. Blephamide oftalmik süspansiyon gebelerde ancak potansiyel yararı, fetustaki potansiyel risklerinin üzerinde ise kullanılmalıdır. İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, ilaç kullanılacak ise emzirmeye ara verilmelidir ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullanmaya etkisi:

Göz damlası damlatıldıktan sonra gözünde rahatsızlık veya görme bulanıklığı olan hastalar, araç ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

Üretim Yeri

Allergan Waco TX 76712 , USA Reçete ile satılır.

 

Prospektüs Onay Tarihi: 19.12.2005 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

İlacın içindeki antibakteriyel ajana karşı allerjik hassasiyet görülebilir. Nadiren olmakla birlikte Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, fulminan hepatik nekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan diskrazileri dahil olmak üzere sülfonamidlere karşı verilen şiddetli reaksiyonlar nedeniyle fatal durumlar ortaya çıkmıştır. Sülfasetamid sodyum lokal iritasyona yol açabilir.

İlacın steroid içeriğine karşı görülebilecek yan etkiler, sırasıyla azalan sıklıkta şöyle sıralanabilir: Glokom'a doğru gelişen göz içi basıncında artış ve nadiren optik sinir hasarı, posterior subkapsüler katarakt oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme.

Sistemik etkilerin son derece nadir olmasına rağmen, topikal kortikosteroid kullanımından sonra sistemik hiperkortikoidizm nadiren görülmüştür. Kortikosteroidli preparatların kullanımı akut anterior uveite veya globda perforasyona neden olabilir. Nadiren kortikosteroid kullanımını takiben midriyazis, akkomodasyon kaybı ve ptozis bildirilmiştir.

Kortikosteroid ve antibakteriyel içeren kombinasyonların kullanımından sonra sekonder enfeksiyon gelişimi görülmüştür. Uzun süreli kortikosteroid uygulamalarıyla korneada özellikle fungal ve viral enfeksiyonlar gelişebilir. Kortikosteroid tedavisinin kullanılmış olduğu inatçı kornea ülserasyonunda fungal yayılma olasılığı düşünülmelidir. Konak yanıtının baskılanmasını takiben sekonder bakteriyel enfeksiyon da ortaya çıkabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.