Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka BREQUAL
Etken Madde Kodu SGKERA-ANTIHEMORAIDAL (FLUOCORTOLONE) Rectal
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj KUTU/AMBALAJ
ATC Kodu R03AK06
ATC Açıklaması Salmeterol ve Tıkayıcı Havayolu Hastalıklarında Kullanılan Diğer İlaçlar
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu XE597F
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 72,36 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 64,57 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E597K
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Fluokortolon esterleri ve sinkokain hidroklorür ile yapılmış akut toksisite çalışmaları sonucunda, Ultraproct’un tek doz, hatta istenmeden aşırı dozda dahi perianal veya rektal uygulanması sonrası akut bir intoksikasyon riski beklenmemektedir. Kaza ile yutulması gibi oral alımı takiben sinkokain hidroklorürün esas olarak doza bağlı ciddi kardiyovasküler (kardiyak fonksiyonun depresyonundan durmasına dek uzanan) ve merkezi sinir sistemi semptomları (konvulsiyonlar, solunum fonksiyonunun inhibisyonu ve durması) şeklinde ortaya çıkan sistemik etkileri beklenebilir.

Endikasyonlar

Hemoroidler, yüzeysel anal fissüra, proktit.

Farmakodinamik Özellikler

Fluokortolon antienflamatuvar, antialerjik ve antipruritik etki gösterir. Bu etkileri, kapiler dilatasyonu, interselüler ödemi ve doku infiltrasyonunu gerileterek; kapiler proliferasyonu baskılayarak gerçekleştirir.

Ultraproct, etkinin başlaması bakımından farklılık gösteren iki ayrı fluokortolon esteri içerdiğinden, çabuk başlayan ve uzun süren bir etki gösterir (çift fazlı etki).Lokal bir anestetik olan sinkokain ağrıyı hafifletir.

Farmakokinetik Özellikler
Farklı lipofilisite ve molekül ağırlıkları nedeni ile fluokortolon pivalat ve fluokortolon kaproat, enflamasyonlu bölgelerde farklı oranlarda difüze olduklarından bir yandan süratli etki başlamasını sağlarken diğer yandan etkinin uzun sürmesine neden olurlar.
Topikal uygulama sonrası her iki esterin de esterazlar tarafından perianal cilt veya rektal mukozada fakat en geç karaciğeri ilk geçişleri sonrasında- serbest fluokortolon ve ilgili asidlere hidrolize oldukları düşünülebilir.
Ultraproct formülasyonlarının rektal uygulama sonrası sistemik olarak hangi düzeyde bulundukları konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Benzer kompozisyona sahip preparatlarla yapılmış çalışmalar fluokortolon pivalatın uygulanan dozunun %15’inden daha azının rektal olarak absorbe edildiğini göstermiştir.
Absorbe edilen fluokortolon büyük oranda idrar ile itrah edilmek üzere karaciğerde metabolitlerine ayrılır.
Kortikosteroidler gibi sinkokain de analjezik etkisini lokal olarak gösterir. Sinkokainin analjezik etkili plazma düzeyleri bu etki için önşart değildir.

Tamamen absorbe edildiği varsayılsa dahi uygun şekilde tatbik edildiğinde Ultraproct pomadın sistemik etki yapması düşük doz nedeni ile gözardı edilebilir

Farmasötik Şekli

Pomat

Formülü
Etkin Maddeler
1 g Pomat, 0.92 mg Fluokortolon pivalat, 0.95 mg Fluokortolon kaproat, ve
5 mg Sinkokain hidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler
Sitrus gülü parfüm yağı
İlaç Etkileşmeleri

Bilinen etkileşimi yoktur.

Kontraendikasyonlar

Tedavi alanında tüberkülotik veya luetik süreçler bulunduğunda; virozlarda (örn.vaccina, varisella) kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Ultraproct, dışkılamadan sonra anal bölge özenle temizlendikten sonra uygulanmalıdır. Genellikle çok çabuk başlayan iyileşme tedavinin erken kesilmesine neden olmamalıdır. Nükslerden sakınmak amacıyla şikayetlerin tamamen kaybolmasından sonra dahi Ultraproct Pomat en az 1 hafta süreyle, ancak daha seyrek aralıklarla uygulanmalıdır (günde bir kez). Tedavi süresi mümkün olduğunca 4 haftayı geçmemelidir.

Ultraproct Pomat genellikle günde 2 kez; şiddetli şikayetlerde ilk gün 4 keze kadar uygulanır.

Takriben bezelye büyüklüğünde pomat parmakla anusa ve çevresine sürülerek yedirilir. Uygulama esnasında sfinkterin direncine karşı parmak ucu kullanılır. Rektum içi uygulamalarda ambalajla birlikte verilen kanül kullanılır. Şiddetli iltihabi ve bu nedenle ağrılı süreçlerde, rektum içi uygulamanın da başlangıçta parmakla yapılması önerilir.

Dışarıya çıkmış hemoroidlere pomat kalın bir tabaka halinde sürülmeli ve bunlar dikkatli bir şekilde parmakla içeri itilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Ultraproct supozituvar

Saklama Koşulları

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Ultraproct pomat 10 g'lık tüpte

Uyarılar/Önlemler

Mantar enfeksiyonlarında, ek spesifik bir tedavi gereklidir. Ultraproct pomadın kazara göze değmemesine çok dikkat edilmelidir. Uygulamadan sonra ellerin dikkatlice yıkanması önerilir.

Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi

Araç ve makina kullanma yeteneği üzerine bilinen etkisi yoktur.

Gebelik kategorisi C’dir.
 
Birçok epidemiyolojik çalışma gebeliğinin ilk üç ayında sistemik glukokortikoidler ile tedavi edilen kadınların çocuklarında dudak yarığı görülme riskinde olası bir artış olabileceğini düşündürmektedir. Dudak yarıkları nadir görülen bir oluşum bozukluğudur ve sistemik glukokortikoidler teratojenik iseler bu, gebeliği esnasında tedavi edilen her 1000 kadın için, bir veya iki vaka artışı anlamına gelir. Gebelik esnasında topikal glukokortikoid kullanımı hakkındaki veriler yetersizdir, bununla birlikte topikal glukokortikoidlerin sistemik etkileri çok düşük olduğu için daha düşük bir oran beklenmelidir.
Genel bir kural olarak kortikoid içeren topikal preperasyonlar gebeliğin ilk üç ayı içinde kullanılmamalıdırlar. Ultraproct ile tedavinin klinik endikasyonu gebe ve süt veren kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır. Özellikle uzun süreli tedaviden kaçınılmalıdır.
Glukokortikoidin anne sütüne etkin olabilecek bir ölçüde geçmesi olası değildir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
4 haftayı aşan uygulama sürelerinde deri atrofisi gibi lokal yan etkiler mümkündür.
Nadir olgularda allerjik deri reaksiyonları oluşabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.