Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Astrazeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.
Marka BRILINTA
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 56
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu B01AC24
ATC Açıklaması ticagrelor
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 275,21 TL (17 Haziran 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 324,49 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
56 (4x14 tablet) ve 168 (12x14 tablet) tabletlik kutularda takvimli blister ambalajlar.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

BRILINTA'nın araç ve makine kullanma yetisi üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. BRILINTA'nın araç ve makine kullanma yetisi üzerindeki etkisi zayıftır veya hiç yoktur. Akut Koroner Sendromların tedavisi sırasında, sersemlik ve konfüzyon bildirilmiştir. Bu sebeple, bu semptomların gözlendiği hastalar, araç ve makine kullanırken dikkatli olmalıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
BRILINTA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Tikagrelor veya BRILINTA'nın diğer yardımcı maddelerine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Aktif olarak bir kanamanız mevcut veya yakın zamanda bir kanama geçirdiyseniz (mide ve barsakta ülserden kaynaklanan kanama gibi),
 • Orta veya şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Beyin kanamasından kaynaklanan inme geçirdiyseniz.
Eğer yukarıda bahsedilenlerden herhangi biri sizde ortaya çıkarsa BRILINTA'yı kullanmayınız. Eğer emin değilseniz ilacı almadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

BRILINTA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;

 • Aşağıdaki durumlardan biri nedeniyle kanama riskiniz yüksekse:
           - Yakın zamanda geçirilmiş önemli bir yaralanma 
           - Yakın zamanda geçirilmiş cerrahi müdahale (diş tedavisi dahil) 
           - Kan pıhtılaşmasını etkileyen bir hastalığınız
           - Yakın zamanda geçirilmiş mide veya barsak kanaması (mide ülseri veya barsak polipleri gibi)

 • Kullandığınız belirli ilaçlar varsa (aşağıdaki "Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" kısmına bakınız)
 • BRILINTA kullanırken cerrahi müdahale geçirmeniz gerekirse (diş tedavisi dahil). Bunun sebebi kanama riskinin artmasıdır. Doktorunuz kısa süreliğine BRILINTA almayı kesmenizi isteyebilir.
 • Kalp atış hızınız anormal şekilde yavaş (genellikle dakikada 60 atımdan daha az) ve sizde kalp atışlarınızı düzenleyen bir cihaz (pacemaker) mevcut değilse
 • Astım veya diğer akciğer problemleriniz ya da solunum güçlüğünüz varsa.
"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız"

BRILINTA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
BRILINTA yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
BRILINTA'yı almadan önce doktorunuza hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü bildiriniz.
Doktorunuz bu süre zarfında BRILINTA kullanmanızın fayda ve risklerini size anlatacaktır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
BRILINTA kullanmadan önce doktorunuza emzirdiğinizi söyleyiniz.

Araç ve makine kullanımı
BRILINTA'nın sizin araç veya makine kullanımı yeteneğinizi etkilemesi beklenmez. Siz kalp krizi veya stabil olmayan anjina sebebiyle tedavi edildiğiniz için baş dönmesi ve sersemlik ortaya çıkabilir. Eğer bu semptomlar ortaya çıkarsa, araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olmalısınız.

BRILINTA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
BRILINTA mannitol içerir, bu da hafif laksatif (müshil) etki oluşturabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Reçetesiz ilaçlar, gıda takviyeleri ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere, yakın zamanda almış olduğunuz veya almakta olduğunuz diğer ilaçları doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Çünkü BRILINTA bazı ilaçların çalışma mekanizmasını etkileyebilir ve bazı ilaçların BRILINTA üzerinde etkisi olabilir.

Eğer aşağıdaki ilaçların herhangi birisini alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız doktorunuza ya da eczacınıza haber veriniz:

 • Günde 40 mg'dan fazla simvastatin ya da lovastatin (yüksek kolesterolün tedavi edilmesinde kullanılan ilaçlar)
 • Rifampisin (bir antibiyotik), fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (nöbetlerin kontrol edilmesinde kullanılır), deksametazon (iltihaplı ve bağışıklık sistemi ile ilgili durumların tedavisinde kullanılır), digoksin (kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır), siklosporin (vücut savunmasının zayıflatılmasında kullanılır), kinidin ve diltiazem (anormal kalp ritimlerinin tedavisinde kullanılır), beta blokerler ve Verapamil (yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır)
Özellikle kanama riskinizi artıran aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

 • Varfarin ve kumadin içeren ve "kan seyrelticiler" olarak adlandırılan "oral antikoagülanlar"
 • Streptokinaz ve aktivaz (activase) içeren "pıhtı çözücüler" olarak belirtilen "fibrinolitikler"
 • Ibuprofen ve naproksen gibi genellikle ağrı kesici olarak alınan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler olarak kısaltılır)
 • Paroksetin, sertralin ve sitalopram gibi antidepresan (depresyona karşı etkili) olarak alınan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar olarak kısaltılır)
 • Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), klaritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), nefazodon (antidepresan bir ilaç), ritonavir ve atazanavir (HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisinde kullanılır), sisaprid (mide yanmasının tedavisinde kullanılır), ergot alkaloidleri (migren ve baş ağrısı tedavisinde kullanılır) gibi diğer ilaçlar.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, BRILINTA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir :

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1,000 hastanın birinden az, fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile tahmin edilememektedir.

Çok yaygın:

 • Kanda ürik asit seviyesinin yükselmesi
 • Nefes darlığı hissedilmesi (Bu durum kalp rahatsızlığınızdan veya başka nedenlerden kaynaklanabilir, veya BRILINTA'nın bir yan etkisi olabilir. Eğer nefes darlığınız giderek ağırlaşır veya uzun sürerse, doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tedaviye veya daha kapsamlı muayeneye gerek olup olmadığına karar verecektir.)

Yaygın:

 • Siyah dışkı veya dışkınızda kan
 • Burun kanaması
 • Deri altı veya deride kanama, morarma
 • Ameliyattan sonra ameliyat yerinde kanama ya da normalden büyük kesikler ve yaralardan kaynaklanan kanama
 • Başağrısı, sersemlik
 • Baş dönmesi ya da oda dönüyor gibi hissetmek
 • Karın ağrısı, kabızlık, kusma, bulantı
 • İshal veya hazımsızlık
 • Döküntü, kaşıntı
 • İdrarda kan

Yaygın olmayan: 

 • Gözünüzde kan
 • Kan tükürme veya kan kusma
 • Normal adet (menstrüel) kanamanıza göre, daha ağır ya da farklı zamanlarda meydana gelen vajinal kanama
 • Mide içini kaplayan dokuda kanama (ülser)
 • Diş eti kanaması
 • Gastrit (mide mukozası iltihabı)
 • Zihin karışıklığı
 • İç kanama
 • Kafa içi kanama (Belirtileri : kol, bacak veya yüzünüzde aniden ortaya çıkan uyuşma veya cansızlık (özellikle vücudunuzun sadece bir tarafında), aniden ortaya çıkan sersemlik, konuşma veya diğerlerini anlamada güçlük, aniden ortaya çıkan yürüme güçlüğü, denge veya koordinasyon kaybı, aniden hissedilen baş dönmesi veya bilinen sebebi olmayan şiddetli baş ağrısı )

Seyrek: 

 • Kulağınızda kan
 • Ağrılı şişme yapan eklem içi kanama

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Her zaman ilacınızı tam olarak doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla konuşmalısınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Başlangıç dozu aynı anda 2 tablet alınmasıdır. Bu doz size genellikle hastanede verilir.
 • Daha sonra genel kullanım dozu günde iki kez bir tablettir.
 • Doktorunuz farklı bir süre bildirmediği takdirde 12 ay süreyle kullanılır.

Doktorunuz genellikle size asetilsalisilikasit (aspirin) de almanızı söyleyecektir. Ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz bildirir.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Her tablet bir bardak su ile yutulur.
 • İlacı yiyeceklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.
 • İlacınızı her gün aşağı yukarı aynı zamanlarda alınız, örn: biri sabah biri de akşam
 • Blistere bakarak son aldığınız BRILINTA tabletin gününü kontrol edebilirsiniz. Sabah almanız gereken ilacınız için güneş ve akşam almanız gereken ilacınız için ay simgesi mevcuttur.

Bu simgeler size ilacınızı alıp almadığınızı gösterebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
BRILINTA'nın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:
Hafif karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda BRILINTA çalışılmamıştır.

Eğer BRILINTA'nın çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BRILINTA kullandıysanız:
Yüksek kanama riskiniz olabilir.

BRILINTA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya acilen en yakın hastaneye gidiniz. Hastaneye giderken ilacı da yanınıza almayı unutmayınız.

BRILINTA'yı kullanmayı unutursanız:
Diğer dozunuzu almanız gereken zamanda alınız.
Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

BRILINTA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuzla konuşmadan bu ilacı almayı bırakmayınız. Doktorunuz reçete ettiği sürece bu ilacı kullanmaya devam ediniz. Çünkü BRILINTA'nın faydaları, onu sürekli kullanmanıza bağlıdır.

Bu ilacın kullanımına dair başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza danışınız.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

BRILINTA, tikagrelor etkin maddesini içeren bir ilaçtır. Bu, antitrombositik(kan pıhtılaşmasını engelleyen) ajanlar olarak isimlendirilen gruba dahildir.

BRILINTA, yuvarlak, bikonveks (iki yanı da dışbükey), sarı, film kaplı, bir yüzünde "90" ve üzerinde "T" yazan diğer yüzü düz tablettir. 56 (4x14 tablet) ve 168 (12x14 tablet) tabletlik takvimli blister ambalajlarda mevcuttur.

Size BRILINTA verilmesinin sebebi;

 • kalp krizi geçirmiş olmanız veya
 • stabil olmayan anjinadır (iyi kontrol edilemeyen göğüs ağrısı veya anjina).

BRILINTA, bir başka kalp krizi ya da inme geçirme ya da kalbiniz veya kan damarlarınızla ilgili bir hastalıktan ölme riskinizi azaltmaktadır.

BRILINTA, trombosit (pıhtılaşma hücreleri) olarak isimlendirilen hücreleri etkiler. Bu çok küçük kan hücreleri, kesilmiş ya da hasar görmüş kan damarlarındaki küçük delikleri doldurmak üzere birlikte kümelenerek kanamanın durmasına yardımcı olurlar.

Bununla birlikte, trombositler kalp ve beyindeki hastalıklı kan damarlarında pıhtılar oluşturabilirler. Bu durum çok tehlikeli olabilir; çünkü:

 • Pıhtı kan akımını tamamen kesebilir- bu da kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inmeye sebep olabilir.
 • Pıhtı kalbe giden kan damarlarını kısmen tıkar- bu kalbe kan akışını azaltır. Bu gelip geçen tarzda göğüs ağrısına sebep olabilir (stabil olmayan anjina).

BRILINTA trombositlerin kümelenmesinin durdurulmasına yardım eder. Bu da kan akışını engelleyebilen kan pıhtısı oluşumu ihtimalini azaltır. Bu sayede BRILINTA sizin tekrar kalp krizi veya inme geçirme ihtimalinizi azaltır.

Genellikle doktorunuz size aynı zamanda asetilsalisilik asit (aspirin) almanızı söyler. Bu da trombositleri etkileyen bir diğer ilaçtır.

 

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
BRILINTA'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalaj ve blister üzerindeki son kullanma tarihinden sonra BRILINTA'yı kullanmayınız.
30oC'nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız BRILINTA'yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
BRILINTATM 90 mg film kaplı tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Diğer tıbbi ürünlerin BRILINTA üzerindeki etkisi

CYP3A4 ile metabolize olan tıbbi ürünler:

CYP3A4 Inhibitörleri:

 • Güçlü CYP3A4 Inhibitorleri - ketokonazolün tikagrelor ile birlikte uygulanması tikagrelorun Cmax ve AUC'sini sırasıyla 2.4 kat ve 7.3 kat artırır. Aktif metabolitin Cmax ve AUC değerleri sırasıyla %89 ve %56 azalmıştır. Diğer güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin (klaritromisin, nefazadon, ritonavir ve atanazavir) benzer etki göstermesi beklenir ve BRILINTA ile aynı anda uygulanmamalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 • Ortalama CYP3A4 Inhibitorleri - Diltiazemin tikagrelor ile birlikte uygulanması tikagrelorun Cmax değerini %69, AUC değerini %174 artırır ve aktif metabolit Cmax değerini %38 azaltır, AUC değişmemiştir. Tikagrelorun diltiazem plazma düzeyleri üzerinde etkisi yoktur. Diğer orta CYP3A4 inhibitörleri de (örn: amprenavir, aprepitant, eritromisin, flukonazol ve verapamil) BRILINTA ile aynı anda uygulanabilir.

CYP3A4 Indükleyicileri:
Rifampisinin tikagrelor ile birlikte uygulanması, tikagrelor Cmax ve AUC değerlerini sırasıyla %73 ve %86 azaltır. Aktif metabolitin Cmax değeri değişmemiş ve AUC yaklaşık %46 azalmıştır. Diğer CYP3A4 indükleyicilerinin (örn: deksametazon, fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital) BRILINTA'ya maruziyeti azaltması beklenir ve BRILINTA'nın etkisinde azalma ile sonuçlanabilir.

Diğerleri:
Klinik farmakoloji etkileşim çalışmaları, tikagrelorun heparin, enoksaparin ve aspirin ile birlikte uygulanmasının tikagrelor veya aktif metabolitinin plazma düzeyleri üzerinde etkisi olmadığını göstermiştir. Tikagrelor ve heparinin birlikte uygulanmasının heparin baz alındığında, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) ve aktive koagülasyon zamanı (ACT) analizleri üzerinde etkisi yoktur. Tikagrelor ve heparinin aynı anda uygulanmasının enoksaparin baz alındığında faktör Xa analizinde etkisi yoktur.

BRILINTA'nın diğer tıbbi ürünler üzerinde etkisi

CYP3A4 ile metabolize olan tıbbi ürünler:

 • Simvastatin - Tikagrelor ve simvastatinin birlikte uygulanması, simvastatin Cmax değerini %81, AUC değerini %56 artırır ve bazı bireysel 2-3 kat artışlarla birlikte simvastatin asit Cmax değerini %64, AUC değerini %52 artırır. 40 mg'dan fazla simvastatin alması gereken hastaların maruziyetinde değişiklik aralığı ve yoğunluğunun klinik öneminin değerlendirmesi verilmelidir. Simvastatinin tikagrelor plazma düzeyi üzerinde etkisi yoktur. BRILINTA lovastatin üzerinde de benzer etki gösterebilir, fakat diğer statinler üzerinde klinik açıdan anlamlı bir etki göstermesi beklenmez.
 • Atorvastatin - Atorvastatin ve tikagrelorun birlikte uygulanması, atorvastatin asit Cmax değerini %23 ve AUC değerini %36 artırır. Tüm atorvastatin asit metabolitleri için AUC ve Cmax'ta benzer artışlar gözlenmiştir. Bu artışların klinik açıdan önemli olmadığı değerlendirilmektedir.

CYP2C9 ile metabolize olan tıbbi ürünler:
Tikagrelorun tolbutamid ile birlikte uygulanması, her iki ilacın da plazma düzeylerinin değişmemesi ile sonuçlanır, bu da tikagrelorun CYP2C9 inhibitörü olmadığı ve varfarin ve tolbutamid gibi CYP2C9 bağımlı metabolize olan ilaçları değiştirmeyeceği izlenimini verir.

Oral Kontraseptifler:
Tikagrelorun levonorgestrel ve etinil estradiol ile birlikte uygulanması etinil estradiol maruziyetini yaklaşık %20 artırır; fakat levonorgestrelin farmakokinetiğini değiştirmez. Levonorgestrel ve etinil estradiol BRILINTA ile birlikte uygulandığında oral kontraseptifin etkililiği üzerinde klinik olarak ilişkili bir etki beklenmez.

Digoksin (PgP substratı):
Tikagrelor ile birlikte uygulama, digoksin Cmax değerini %75, AUC değerini %28 artırır. Bu sebeple, digoksin gibi dar terapötik indeksli P-gp bağımlı ilaçlar BRILINTA ile aynı anda verildiğinde uygun klinik ve/veya laboratuar takibinin yapılması önerilir.

Diğer eşlik eden tedavi:
Klinik çalışmalarda, birlikte uygulama koşulları için gerektiğinde BRILINTA yaygın olarak asetil salisilik asit (ASA), heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin, intravenöz GpIIb/IIIa inhibitörleri, proton pompası inhibitörleri, statinler, beta blokerler, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin reseptör blokerleri ile birlikte uygulanır. Bu çalışmalar klinik açıdan önemli advers etkileşimlere dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Henüz BRILINTA'nın etkilerini tersine çevirecek bilinen bir antidot yoktur, ve BRILINTA'nın diyalizlenebilir olması beklenmemektedir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Doz aşımı tedavisinde bölgesel standart tıbbi çalışma izlenmelidir. Aşırı BRILINTA dozunda, kanama beklenen bir farmakolojik etkidir, eğer kanama gözlenirse uygun destekleyici tedbirler alınmalıdır.

Tikagrelor 900 mg'a kadar olan tekli dozlarda iyi tolere edilir. GI toksisitenin, tekli yükselen doz çalışmasında doz sınırlayıcı olduğu belirlenmiştir. Doz aşımı ile ortaya çıkabilecek diğer klinik olarak anlamlı advers etkiler arasında dispne ve ventriküler duraklamalar mevcuttur.

Doz aşımı durumunda bu potansiyel advers etkilere dikkat edilmeli ve EKG takibi düşünülmelidir.

Etkin Maddeler
Her tablet 90 mg tikagrelor içerir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Trombosit agregasyon inhibitörleri (Heparin hariç)
ATC kodu: B01AC24

Etki mekanizması
BRILINTA, siklopentiltriazolopirimidinler (CPTP) kimyasal sınıfının üyesi, ADP-bağımlı trombosit aktivasyonu ve agregasyonu önleyebilen P2Y12 ADP-reseptörü üzerinde etkili seçici ve tersinir olarak bağlanan adenozin difosfat (ADP) reseptör antagonisti tikagrelor içerir. Tikagrelor oral yoldan aktiftir ve geri dönüşlü olarak trombosit P2Y12 ADP-reseptörü ile etkileşime girer. Tikagrelor ADP bağlayıcı bölgesi ile etkileşime girmez, fakat P2Y12 ADP-reseptörü ile etkileşimi sinyal transdüksiyonunu önler.

ASA alan stabil koroner arter hastalığı olan hastalarda, tikagrelor için 0.5 saatte 180 mg yükleme dozundan sonra yaklaşık %41, dozdan 2-3 saat sonra %87.9 ila %89.6 maksimum IPA etkisi ile ortalama trombosit agregasyonu inhibisyonu (IPA) ile gösterildiği gibi tikagrelor hızlı farmakolojik etki başlangıcı göstermiştir. Dozdan 2 saat sonra hastaların %90'ında nihai kapsamlı IPA > %70'dir. Tikagrelorun yüksek IPA etkisi 2-8 saat arasında %87-%89'da devam etmiştir.

Tikagrelor ve aktif metabolitinin konsantrasyonları, reseptör doygunluğu için istenen düzeyin altına düştüğünde, azalan plazma konsantrasyonları ile IPA dereceli olarak azalır. Tikagrelor geri dönüşlü bağlandığı için, trombosit fonksiyonunun geri eldesi trombositlerin rejenerasyonuna bağlı değildir. Son dozdan 4-72 saat sonra dengelemenin değişimi ile saptanmış olduğu gibi, klopidogrel ile kıyaslandığında tikagrelor IPA'nın dengelenmesi açısından daha hızlıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Tikagrelorun son dozundan sonra ölçülen ortalama nihai kapsamlı IPA, klopidogrel ile kıyaslandığında tikagrelor için yaklaşık %20-30 daha yüksektir. Fakat, dozlamadan 24 saat sonra, tikagrelor ve klopidogrel arasında %IPA benzerdir ve 72. saatten 7. güne kadar klopidogrel ile kıyaslandığında tikagrelor için daha düşüktür. Son dozdan sonraki 72. saatte (3 gün) tikagrelor için ortalama %IPA, klopidogrel ile 5. günde karşılaştırılabilir ve 5. günde tikagrelor için %IPA, 7. günde klopidogrel ile benzer ve plasebodan istatistiksel belirgin farklı değildir.

BRILINTA ile indüklenen IPA, BRILINTA'nın pik plazma konsantrasyonlarında daha düşük değişkenliğe sahiptir ve günde iki kez 90 mg doz ile gözlenen aktif metabolit klopidogrel ile karşılaştırılır. Önceden klopidogrele düşük IPA cevabı saptanan (cevap vermeyen) stabil koroner arter hastalığı olan hastalarda, birlikte ASA dozu verilen, klopidogrel ile kıyaslandığında BRILINTA uygulandıktan sonra daha yüksek ortalama IPA cevabı ortaya çıkmıştır. Klopidogrele cevap vermeyen hastalarda, BRILINTA'ya IPA cevabının daha yüksek ve daha uygun olduğu gözlenmiştir. BRILINTA tedavisi klopidogrel ile kıyaslandığında tutarlı olarak daha yüksek IPA ile sonuçlanır ve bu durum hem cevap veren hem de cevap vermeyenler için dozlama sonrası açıkça ortadadır.

Klopidogrelden tikagrelora aktarma, %26.4 absolü IPA artışı ile sonuçlanır ve tikagrelordan klopidogrele aktarma %24.5 absolü IPA azalması ile sonuçlanır. Hastalar antitrombositik etkide herhangi bir kesinti olmaksızın klopidogrelden tikagrelora geçebilir.

BRILINTA'nın etkililiği için klinik kanıtlar PLATO [PLATelet Inhibisyonu ve Hasta Sonuçları] çalışmasından, BRILINTA ile klopidogrelin bir karşılaştırması, elde edilmiştir her iki tedavide de asetilsalisilik asit (ASA) ve diğer standart tedavi ile kombine olarak verilir.

PLATO, Akut Koroner Sendromlu (stabil olmayan anjina, ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü [NSTEMI] veya ST yükselmeli miyokard enfarktüsü [STEMI])hastalarda vasküler olayların önlenmesi için klopidogrel ile BRILINTA'nın karşılaştırıldığı, 18 624 hasta ile yapılan randomize, çift körlü, paralel grup, faz III etkililik ve güvenlilik çalışmasıdır. Çalışma, göğüs ağrısı veya semptomların en güncel vakalarının başlangıcında 24 saat içinde bulunan hastaları ihtiva etmektedir. Hastalar klopidogrel (günde tek doz 75 mg, eğer önceden tiyenopiridin tedavisi verilmediyse 300 mg başlangıç yükleme dozu verilir, ilave 300 mg yükleme dozu verilmesi araştırmacının takdirine bırakılmıştır) veya 180 mg BRILINTA yükleme dozu ve takiben günde iki kez 90 mg BRILINTA idame dozu almak üzere randomize edilmiştir. Hastalar tıbbi olarak kontrol edilir, perkütanöz koroner girişim (PCI) veya koroner arter by pass graftı (CABG) ile müdahale edilir.

Şekil 1'de bileşik etkililik sonlanım noktasında herhangi bir olayın tahmini ilk görülme riski gösterilmektedir.


 

Şekil 1 - KV ölüm, MI ve inmenin ilk ortaya çıkışına kadar geçen süre (PLATO)

BRILINTA, klopidogrel ile kıyaslandığında hem UA/STEMI hem de NSTEMI popülasyonunda primer bileşik sonlanım noktasının ortaya çıkmasını azaltır.

Tablo 4 - PLATO'da sonuç olayları

 

Primer Vaka gözlenen hastalar      
sonlamın
noktası BRILINTA (%) Klopidogrel Bağıl risk azalması Risk oranı (95% CI) p-değeri
  N=9333 (%) N=9291 a (%)
KV ölüm/MI (sessiz MI hariç)/İnme bileşimi 9.3 10.9 16 0.84 (0.77,0.92) p=0.0003
KV ölüm 3.8 4.8 21 0.79 (0.69,0.91) p=0.0013
MI (sessiz MI hariç)a 5.4 6.4 16 0.84 (0.75,0.95) p=0.0045
İnme 1.3 1.1 -17 1.17 (0.91,1.52) p=0.2249
Sekonder sonlanın noktaları          
KV ölüm/MI 8.5 10.0 16 0.84 p=0.0025
(sessiz MI hariç)/İnme bileşimi- invazif kontrol eğilimi a (0.75,0.94)
Tüm ölümcül/MI (sessiz MI hariç)/İnme bileşimi 9.7 11.5 16 0.84 p=0.0001
(0.77,0.92)
KV ölüm/Toplam MI/İnme/SRI/RI/ TIA/Diğer ATE bileşimi 13.8 15.7 12 0.88 p=0.0006
(0.81,0.95)
Tüm ölüm sebepleri 4.3 5.4 22 0.78 (0.69,0.89) p=0.0003
**

aRRR= (1-risk oranı) x 100%. Negatif bağıl risk azalması olan değerler bağıl risk artışının göstergesidir.
**nominal p-değeri

12 ay süresince bileşik etkililik sonlanım noktasının (kardiyovasküler ölüm (CV), miyokard enfarktüsü (MI), veya inme) trombotik olaylarının önlenmesinde BRILINTA klopidogrele göre daha üstündür (RRR %16, ARR %1.9, NNT=54). Tedaviler arasındaki fark, inmelerde fark olmaksızın kardiyovasküler ölüm ve miyokard enfarktüsü ile çalışılmıştır. BRILINTA, MI için %16 (ARR belirgin risk azalması ve KV ölüm için %21(ARR bağıl risk azalması göstermiştir. Klopidogrel yerine BRILINTA ile tedavi edilen 91 hastada 1 KV ölüm önlenebilir.

12 aylık dönem boyunca sabit bir tedavi etkisi ile birlikte sonuç erken ortaya çıkmış (30. günde mutlak risk azalması [ARR] %0.6 ve Bağıl Risk Azalması [RRR] %12'dir) olup %16 RRR ile birlikte yıl başına %1.9'luk ARR'ye neden olmuştur. Bu durum en az 12 ay süresince AKS hastalarının BRILINTA ile tedavi edilmesinin uygunluğunu gösterir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Çoklu hasta gruplarında, yaş, cinsiyet, tıbbi geçmiş, eşlik eden tedavi ve final indeks olay teşhisi (STEMI, NSTEMI ve UA) gibi demografik özellikler ile klopidogrel yerine BRILINTA tedavisinin etkililiği uygun. Zayıf belirgin bir tedavi etkileşimi bölgeler ile gözlenmiştir, dünyanın geri kalanında primer sonlanım noktası için BRILINTA tedavisi risk oranı onaylanırken, çalışılan popülasyonun yaklaşık %10'unu temsil eden Kuzey Amerika'da klopidogrel risk oranı onaylanmaktadır (etkileşim p değeri =0.045). PLATO'da gözlenen bu belirgin tedavi-bölge etkileşimi makul bir şekilde en azından kısmen şansa bağlanabilir. İlave analizler, idame tedavisi sırasında klopidogrele göre BRILINTA etkililiğinin ASA dozu ile bağlantılı olduğuna işaret etmektedir. Veriler, tikagrelorun ASA'nın düşük idame dozu (75¬150 mg) ile birlikte kullanıldığında klopidogrele göre daha yüksek bir etkililiğe sahip olduğunu göstermektedir. ASA'nın yüksek dozu (>300 mg) ile kullanılan tikagrelorun bağıl etkililiği klopidogrel karşısında daha az belirgindir. ASA'nın idame dozu ve klopidogrel ile karşılaştırıldığında tikagrelorun bağıl etkililiği arasında gözlenmiş olan bu ilişki baz alındığında, BRILINTA'nın ASA'nın düşük idame dozu (75-150 mg) ile birlikte uygulanması önerilir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli ve Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

BRILINTA ile bağlantılı faydalar, heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH), intravenöz GpIIb/IIIa inhibitörler, lipid azaltıcı ilaçlar, beta blokörler, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör antagonisti ve proton pompası inhibitörleri de dahil olmak üzere diğer akut ve uzun süreli kardiyovasküler tedavilerin kullanımından bağımsızdır (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri. )

İnvazif tedavisi planlanan AKS hastalarında kardiyovasküler (KV) ölüm, miyokard enfarktüsü (MI) ve inme dönüm noktalarının bileşiminde BRILINTA istatistiksel belirgin bağıl risk azalması göstermiştir (RRR %16, ARR %1.7, p=0.0025). Araştırmacı bir analizde, tıbbi yönetim planlanan ACS hastalarında BRILINTA primer bileşik dönüm noktasının bağıl risk azalmasını gösterir (RRR %15, ARR %2.3, nominal p=0.0444). Çalışmanın primer dönüm noktası ile uyumlu olarak, bu iki gruptaki etki inmede bir etkisi olmaksızın KV ölüm ve MI ile sürer. Stent takılan hastalarda, klopidogrel ile kıyaslandığında tikagrelor ile tedavi edilen hastalarda daha az sayıda belli stent trombozu vardır (73'e karşı 107, RRR %32, ARR %0.6, nominal p=0.0123)

Tüm nedenlere bağlı ölüm, MI ve inme bileşimi için klopidogrel ile kıyaslandığında BRILINTA %16 istatistiksel belirgin RRR (ARR %2.1) göstermiştir.

Final sekonder dönüm noktası ( tüm nedenlere bağlı ölüm) değerlendirilmiştir. Klopidogrel ile kıyaslandığında BRILINTA tüm nedenlere bağlı ölüm için p=0.0003 nominal belirgin değerinde %1.4 ARR ile %22 RRR göstermiştir.

PLATO genetik alt çalışması
PLATO'da 10285 hastada CYP2C19 ve ABCB1 genotiplemesi, genotip gruplarının PLATO sonuçlarıyla ilişkilerini ortaya koymuştur. Klopidogrele göre tikagrelorun majör CV olaylarını azaltmadaki üstünlüğü, hastanın CYP2C19 ya da ABCB1 genotipinden anlamlı oranda etkilenmemiştir. Genel PLATO çalışmasına benzer şekilde, toplam PLATO Majör kanama da CYP2C19 ya da ABCB1 genotipinden bağımsız olarak tikagrelor ve klopidogrel arasında farklılık göstermemiştir. CABG dışı PLATO Majör kanama, bir ya da daha fazla CYP2C19 fonksiyon kaybı alleli olan hastalarda klopidogrel ile karşılaştırıldığında tikagrelor ile artış göstermiştir; fakat fonksiyon kaybı alleli olmayan hastalarda klopidogrele benzerdir.

Holter alt çalışması:
PLATO sırasında ventriküler aralar ve diğer aritmik olayların ortaya çıkmasını çalışmak için araştırmacılar, AKS'lerin akut fazında ve 1 ay sonra yaklaşık 2000 tanesinin kaydı olan 3000 hastalık bir alt grupta Holter izlemesi yapmıştır. Etkinin primer değişkeni > 3 saniyelik ventriküler araların ortaya çıkmasıdır. Akut fazda klopidogrele (%3.5) göre BRILINTA (%6.0) ile daha fazla hastada ventriküler ara vardır, 1 ay sonra bu oranlar sırasıyla %2.2 ve %1.6'dır. Klopidogrele göre BRILINTA ile daha fazla hastada ventriküler ara vardır, fakat bu hasta grubunda bu dengesizlikle (pacemaker takılanlar dahil) ilgili advers klinik sonuçlar yoktur.

Kombine etkililik ve güvenlilik bileşimi:
Kombine etkililik ve güvenlilik bileşimi (KV ölüm, MI, inme veya PLATO tanımlı "Toplam Majör Kanama") AKS olaylarından sonra 12 ay süresince klopidogrel ile karşılaştırıldığında tikagrelorun klinik faydalarını destekler (RRR %8, ARR %1.4, HR 0.92; p=0.0257).

 

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:
Yaklaşık 1.5 saat ortalama tmax ile tikagrelorun absorpsiyonu hızlıdır. Tikagrelordan majör sirküle metabolit AR-C124910XX (aynı zamanda aktif) oluşumu, yaklaşık 2.5 saat ortalama tmax ile hızlıdır. Çalışılan doz aralığında (30-1260 mg) tikagrelor ve aktif metabolitinin Cmax ve AUC değerleri doza orantılı olarak artar.

Tikagrelorun ortalama absolü biyoyararlanımının %36 (aralık %25.4 ila %64.0) olması tahmin edilmektedir. Yüksek yağlı beslenmenin tikagrelor Cmax değeri ve aktif metabolitin AUC değeri üzerinde etkisi yoktur, fakat tikagrelor AUC değerinde %21 artış ve aktif metabolit Cmax değerinde %22 azalma ile sonuçlanmıştır. Bu küçük değişikliklerin minimal klinik öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir, bu sebeple tikagrelor yemeklerle birlikte veya ayrı alınabilir.

Dağılım:
Tikagrelorun kararlı hal dağılım hacmi 87.5 litredir. Tikagrelor ve aktif metaboliti insan plazma proteinine geniş ölçüde bağlanır (> %99).

Biyotransformasyon:
CYP3A, tikagrelorun metabolizmasından ve aktif metabolitin oluşumundan sorumlu majör enzimdir ve diğer CYP3A substratları ile etkileşimleri aktivasyondan inhibisyona kadar olan aralıktadır. Tikagrelor ve aktif metaboliti, P-glikoprotein zayıf inhibitörleridir.

Tikagrelorun majör metaboliti, trombosit P2Yı2 ADP-reseptörüne in vitro bağlanma ile değerlendirildiğinde aynı zamanda etkili olan AR-C124910XX'dir. Aktif metabolite sistemik maruziyet, tikagrelor için elde edilenin yaklaşık %30-40'dır.

Eliminasyon:
Tikagrelor eliminasyonunun primer yolu hepatik metabolizmadır. Radyoetiketlenmiş tikagrelor uygulandığında, radyoaktivitenin ortalama geri eldesi %84'tür (feçeste %57.8, idrarda %26.5). Tikagrelor ve aktif metabolitinin idrarda geri eldesi dozun %1'inden azdır. Aktif metabolit için primer eliminasyon yolu ağırlıklı olarak safra ile atılımdır. Ortalama t ı/2 tikagrelor için yaklaşık 6.9 saat (aralık 4.5-12.8 saat) ve aktif metabolit için 8.6 saattir. (aralık 6.5-12.8 saat)

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Tikagrelor doğrusal farmakokinetik gösterir ve tikagrelora maruziyet ve aktif metabolit (AR- C124910XX) yaklaşık dozla oranlıdır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:
Normal böbrek fonksiyonlu deneklerle kıyaslandığında şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda tikagrelor ve aktif metabolitine maruziyet yaklaşık %20 daha düşüktür. Her iki grup arasında tikagrelorun IPA(trombosit aggregasyonu inhibisyonu) etkisi benzerdir, fakat şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda bağımsız cevaplarda gözlenen değişkenlik daha yüksektir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Diyaliz hastalarının tedavisine dair veri mevcut değildir (bkz.) Pozoloji ve uygulama şekli.

Karaciğer yetmezliği:
Eşlenmiş sağlıklı deneklerle karşılaştırıldığında hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda tikagrelor için Cmaks ve EAA değerleri %12 ve %23 daha yüksektir, fakat tikagrelorun IPA etkisi iki grup arasında benzerdir. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda tikagrelor çalışılmamıştır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Geriyatrik popülasyon:
Genç denekler ile kıyaslandığında yaşlılarda (> 65 yaş) tikagrelor (hem Cmax hem de AUC için yaklaşık %60) ve aktif metabolite (hem Cmaks hem de EAA için yaklaşık %50) yüksek maruziyet gözlenmiştir. Bu farklar klinik açıdan önemli olarak değerlendirilmemektedir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Pediyatrik popülasyon:
Tikagrelor Pediyatrik popülasyonda değerlendirilmemiştir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Cinsiyet:
Erkekler ile kıyaslandığında kadınlarda tikagrelor (sırasıyla Cmaks ve EAA için %52 ve %37) ve aktif metabolitine (Cmax ve AUC için yaklaşık %50) yüksek maruziyet gözlenmiştir. Bu farklar klinik açıdan önemli olarak değerlendirilmemektedir.

Irk:
Beyaz ırktan hastalarla kıyaslandığında Asya kökenli hastalarda ortalama biyoyararlanım %39 daha yüksektir. Beyaz ırktan hastalarla kıyaslandığında BRILINTA'nın biyoyararlanımı siyah ırktan hastalarda %18 daha düşüktür. Klinik farmakoloji çalışmalarında, beyaz ırkla kıyaslandığında Japon hastalarda BRILINTA'ya maruziyet (Cmaks ve EAA) yaklaşık %40 (vücut ağırlığı için ayarladıktan sonra %20) daha yüksektir.

Farmasötik Form

Film kaplı tablet
Yuvarlak, bikonveks, sarı tabletler, bir yüzü 'T' üzerinde '90' ile işaretli, arka yüzü düzdür.

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi :B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
BRILINTA için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gebelik dönemi

BRILINTA'nın gebe kadınlarda kullanımına dair klinik bilgiler sınırlıdır. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan üreme çalışmaları her zaman insan cevabını öngöremediği için BRILINTA sadece anneye sağlayacağı muhtemel yarar fetüsün maruz kalacağı potansiyel riski karşıladığında kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi
BRILINTA'nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ratlarda yapılan çalışmalar, tikagrelor ve aktif metabolitinin süte geçtiğini göstermiştir. Emzirme sırasında BRILINTA kullanımı önerilmemektedir.

Üreme yeteneği/Fertilite
Tikagrelorun dişi veya erkek fertilitesi üzerinde etkisi yoktur (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri).
Geçimsizlikler
Mevcut değildir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
01.11.2011
İstenmeyen Etkiler

Güvenlilik profili özeti
Akut koroner sendromlu (UA, NSTEMI ve STEMI) hastalarda BRILINTA'nın güvenliliği tek büyük faz 3 çalışmasında (PLATO [PLATelet Inhibisyonu ve Hasta Sonuçları] çalışması) değerlendirilmiştir, bu çalışmada BRILINTA ile tedavi edilen hastalar (180 mg BRILINTA yükleme dozu ve günde iki kez 90 mg idame dozu) ve klopidogrel ile (300-600 mg yükleme dozunu takiben günde bir kez 75 mg idame dozu) tedavi edilen hastalar karşılaştırılmıştır, her iki grupta da ASA ve diğer standart tedavilerle kombine uygulanmıştır.

BRILINTA için ortalama tedavi süresi 277 gündür (6762 hasta 6 aydan uzun süre tedavi edilmiş, 3138 hasta 12 aydan uzun süre tedavi edilmiştir). Tikagrelor ile tedavi edilen hastalarda en sık rapor edilen advers reaksiyonlar dispne, başağrısı ve burun kanamasıdır ve bu olaylar klopidogrel tedavi grubundan daha yüksek oranlarda ortaya çıkmıştır.

Advers reaksiyonların tablolanmış özeti
Aşağıdaki advers reaksiyonlar, BRILINTA ile yapılan çalışmaları takiben tanımlanmıştır. Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila < 1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000), çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Çok yaygın: Hiperürisemia

Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın olmayan: Konfüzyon

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın : Başağrısı, sersemlik
Yaygın olmayan: İntrakraniyal hemorajib, parestezi

Göz hastalıkları
Yaygın olmayan: Göz hemorajisi (intraoküler, konjunktival, retinal)

Kulak ve iç kulak hastalıkları
Yaygın : Vertigo
Seyrek: Kulak hemorajisi

Solunum, toraks ve mediyastinal hastalıklar
Çok yaygın: Dispnec
Yaygın : Epistaksisd
Yaygın olmayan: Hemoptizi

Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Gastrointestinal hemorajid, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, dispepsi, bulantı, kusma
Yaygın olmayan: Hematemez, gastrointestinal ülser hemorajisie, hemoroidal hemoraji, gastrit, oral hemoraji (dişeti kanaması dahil), retroperitoneal hemoraji

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: Deri altı veya deride kanamaf, morarmag, döküntü, kaşıntı

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları
Seyrek: Hemartroz#

Böbrek ve idrar hastalıkları
Yaygın: İdrar yolunda kanamah

Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Yaygın olmayan: Vajinal kanama (metroraji dahil)

Araştırmalar
Seyrek: Kan kreatinin düzeyinde artış

Yaralanma ve zehirlenme ve prosedüre ait komplikasyonlar
Yaygın: Prosedürel bölgede hemorajii
Yaygın olmayan: Post-prosedürel hemoraji, hemoraji Seyrek: Yara hemorajisi, travmatik hemoraji
Çoklu ilişkili advers reaksiyon terimi yukarıda birlikte gruplanmıştır ve aşağıda tanımlandığı şekilde tıbbi terimleri içermektedir:

a Hiperürisemi, kanda ürik asit miktarının yükselmesi
b Serebral hemoraji, intrakraniyal hemoraji, hemorajik inme
c Dispne, efor dispnesi, dinlenme sırasında dispne, noktürnal dispne
d Gastrointestinal hemoraji, rektal hemoraji, intestinal hemoraji, melena, gizli kan
e Gastrointestinal ülser hemorajisi, gastrik ülser hemorajisi, duodenal ülser hemorajisi, peptik ülser hemorajisi
Subkütan hematom, deride hemoraji, subkütan hemoraji, peteşi
g Kontüzyon, hematom, ekimoz, morarma eğiliminde artış, travmatik hematom
h Hematüri, idrarda kan olması, idrar yolunda kanama
i Damara giriş yerinde kanama, damara giriş yerinde hematom, enjeksiyon bölgesinde hemoraji, damara giriş yerinde hemoraji, kateter yerinde hemoraji
# PLATO çalışmasının tikagrelor kolunda (n=9235) bildirilmiş hemartroz advers reaksiyonları bulunmamaktadır; sıklık nokta tahmin için %95 güven aralığının üst sınırı kullanılarak hesaplanmıştır (3/X'e dayalı olarak; burada X toplam örnek büyüklüğünü temsil etmektedir; örn., 9235). Bu değer 3/9235 olarak hesaplanmış olup 'seyrek' sıklık kategorisine karşılık gelmektedir.

Seçilen advers reaksiyonların tanımı

Kanama:
PLATO çalışmasında aşağıdaki kanama tanımları kullanılmıştır:

 • 'Majör Ölümcül/Yaşamı Tehdit Edici'': kanama dolayısıyla kardiyak tamponad veya hipovolemik şok veya şiddetli hipotansiyona yol açan ve presör veya cerrahi müdahale gerektiren ölümcül veya intrakraniyal veya intraperikardiyal kanama veya klinik açıdan belirgin veya anlaşılır kanama ile birlikte hemoglobinde 50 g/L veya daha fazla düşüş ya da kanama için 4 veya daha fazla ünite transfüzyon (tam kan veya PRBC)
 • MajörDiğer': belirgin engelleyici semptomlar (örn: kalıcı görüş kaybı ile intraoküler), veya klinik açıdan belirgin veya anlaşılır kanama ile birlikte hemoglobinde 30 ila 50 g/L düşüş ya da kanama için 2-3 ünite transfüzyon (tam kan veya PRBC) 
 • 'Minör': Kanamayı durdurmak veya müdahale için tıbbi girişim (örn, tampon için hastaneye başvurmayı gerektiren burun kanaması) 
 • Minimal kanamalar, tüm diğer kanamaları kapsar, bunlar toplanmış fakat hükme
 • varılmamıştır.

PLATO'da raporlanan kanama olayları, diğer benzer çalışmalarla karşılaştırmayı kolaylaştırmak için aynı zamanda TIMI (Miyokard Enfarktüsünde Tromboliz) skalasında eşleştirilmiştir. TIMI Majör, hemoglobinde > 5g/dl düşüş ile klinik anlamlı kanama veya intrakraniyal hemoraji olarak tanımlanır, TIMI Minör hemoglobinde 3 g/dl fakat <5 g/dL düşüş ile anlamlı kanama olarak tanımlanır.

PLATO çalışmasındaki kanama olaylarının genel sonuçları Tablo 2'de mevcuttur.


Tablo 2 – Genel kanama olaylarının analizi

 

BRILINTA

Klopidogrel

p-değeri

(%)

(%) N=9186

N=9235

 

Primer Güvenlilik Dönüm Noktası

11.6

11.2

0.4336

Toplam Majör

Sekonder Dönüm Noktaları

5.8

5.8

0.6988

Ölümcül/yaşamı tehdit edici

Kombine Toplam Majör + Minör kanama

16.1

14.6

0.0084

Non-CABG Majör

4.5

3.8

0.0264

Non-Prosedürel Majör

3.1

2.3

0.0058

Non-Prosedürel Majör + Minör

5.9

4.3

<0.0001

TIMI-tanımlı kanama kategorisi

7.9

7.7

0.5669

TIMI-tanımlı Majör

TIMI-tanımlı Majör + Minör

11.4

10.9

0.3272

PLATO'da, BRILINTA için ilk PLATO tanımlı "Toplam Majör" kanamaya kadar geçen süre, klopidogrelden belirgin derecede farklı değildir. Çalışmada BRILINTA için 20 (%0.2), klopidogrel için 23 (%0.3) adet olmak üzere çok az sayıda ölümcül kanama olayı mevcuttur. Minör kanama dahil edildiğinde, kombine PLATO-tanımlı majör ve minör kanama olayları klopidogrele göre BRILINTA'da belirgin derecede daha yüksektir. TIMI-tanımlı kanama olaylarının genel oranı BRILINTA ve klopidogrel arasında belirgin derecede farklı değildir.

CABG ile ilgili kanama: PLATO'da 1584 hasta (%12) koroner arter bypass graftı (CABG) operasyonu geçirmiştir. "Majör Ölümcül/Yaşamı Tehdit-edici "kanama her iki tedavi grubunda yaklaşık %42'dir. Prosedürden önceki son dozun zamanına bağlı "Majör Ölümcül/Yaşamı Tehdit-edici " CABG kanaması riski açısından tedavi grupları arasında bir fark yoktur. Ölümcül CABG kanaması yaygın olarak ortaya çıkmamaktadır, her iki tedavi grubunda 6 kişide gözlenmiştir (sırasıyla BRILINTA ve klopidogrel alan CABG hastalarının %0.8 ve %0.7'sinde).

CABG ile ilgili olmayan kanama: CABG kanaması analizden çıkarıldığında (bakınız Tablo 3), tüm kategoriler için absolü kanama oranları daha düşüktür. Gruplar CABG olmayan PLATO tanımlı Majör Ölümcül/Yaşamı tehdit edici kanama açısından farklı değildir, fakat PLATO tanımlı "Toplam Majör", TIMI Majör ve TIMI Majör + Minör kanama BRILINTA'da daha yaygındır.

Tablo 3 - CABG ile ilgili olmayan PLATO-tanımlı Majör Kanama Olayları ve TIMI-tanımlı kanama olayları

 

BRILINTA

Klopidogrel

p-değeri

(%)

(%) N=9186

N=9235

 

PLATO-tanımlı

4.5

3.8

0.0264

kanama kategorisi

Toplam Majör Kanama

Majör Ölümcül/Yaşamı Tehdit edici

2.1

1.9

0.2516

TIMI-tanımlı kanama kategorisi

2.8

2.2

0.0246

TIMI-tanımlı Majör

TIMI-tanımlı Majör + Minör

4.5

3.6

0.0093

Herhangi bir prosedürle ilgili olmayan kanama:
Tablo 2'de gösterildiği gibi, PLATO tanımlı "Majör" ve "Majör +Minör" prosedürel olmayan kanama BRILINTA ile daha sıktır. Prosedürel olmayan kanama sebebiyle tedavinin kesilmesi, klopidogrele göre (%1.2; p< 0.001) BRILINTA'da (%2.9) daha yaygındır. "Majör+Minör" kanama için klinik açıdan önemli lokasyonlar sıklık derecesine göre (BRILINTA'ya karşı klopidogrel): intrakraniyal (27'ye karşı 14 olay), perikardiyal (11'e karşı 11), retroperitoneal (3'e karşı 3), intraoküler (2'ye karşı 4) ve intraoküler (2'ye karşı 1) şeklindedir. Diğer yaygın lokasyonlar sıklık derecesine göre; gastrointestinal (170'e karşı 135 olay), burun kanaması (116'ya karşı 61), üriner (45'e karşı 37), subkutan/dermal /43'e karşı 38) ve hemoptisis (13'e karşı 7) şeklindedir.

Ölümcül prosedürel olmayan kanama için klopidogrel ile karşılaştırıldığında, BRILINTA ile fark yoktur. "Majör Ölümcül/Yaşamı Tehdit edici" gastrointestinal kanama BRILINTA ve klopidogrel ile aynıdır, klopidogrel için sayısal olarak ölümcül olaylar (5) BRILINTA'ya göre (0) daha fazladır. Sayısal olarak "Majör Ölümcül/Yaşamı Tehdit Edici" intrakraniyal prosedürel olmayan kanama olayları, klopidogrele göre (n=14 olay, %0.2) BRILINTA ile (n=27 olay 26 hastada, %0.3) daha fazladır, bunlardan BRILINTA ile kanama olaylarından 11'i, klopidogrel ile 1'i ölümcüldür.

Yaş, cinsiyet, kilo, ırk, coğrafi bölge, tıbbi hikaye, eşlik eden koşullar ve eşlik eden tedavi gibi temel özellikler, BRILINTA ile kanama riskinde herhangi bir artışın incelenmesi için değerlendirilmiştir. Kanamanın hiçbir alt grubu için özel risk grubu tanımlanmamıştır. Tedavi periyodu süresince, BRILINTA grubunda advers etkiler sebebiyle tedavinin kesilmesi insidansı klopidogrele göre daha yüksektir (%7.4'e karşı %5.4).

Dispne:
Dispne, BRILINTA ile tedavi sırasında gözlenir. Dispne advers olayları (dispne, dinlenme sırasında dispne, efor dispnesi, paroksimal nokturnal dispne ve nokturnal dispne), kombine edildiğinde, BRILINTA alan hastaların %13.8'inde, PLATO çalışmasında klopidogrel alan hastaların %7.8'inde ortaya çıkmıştır. PLATO çalışmasında tikagrelor alan hastaların %2.2'sinde ve klopidogrel alan hastaların %0.6'sında araştırıcılar dispnenin tedaviyle nedensel olarak bağlantılı olduğunu düşünmüştür ve yalnızca birkaçı ciddi olarak değerlendirilmiştir (%0.14 tikagrelor; %0.02 klopidogrel) (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Çalışmada altta yatan konjestif kalp yetmezliği (KKY), kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) veya astımı olan hastalar hariç tutulmamıştır. Dispne advers olaylarının çoğu hafif ya da orta şiddettedir. Dispne şiddetli advers olayları BRILINTA alanların %0.7'sinde, klopidogrel alanların %0.4'ünde gözlenir. Dispne sebebiyle BRILINTA alan hastalardan %0.9'u, klopidogrel alan hastalardan %0.1'i tedaviyi bırakmıştır. Dispne genellikle tedavinin ilk fazında ortaya çıkar. Dispne gözlenen BRILINTA alan hastaların %87'sinde tek vaka deneyimlenmiştir. Tüm dispnelerin ortalama %30'u 7 gün içinde ortadan kalkmıştır. Genellikle yaşlı hastalarda ve temelde KKY, KOAH veya astım hastalığı olanlarda dispne görülme eğilimi ve sıklığı daha fazladır. PLATO çalışması verileri, BRILINTA ile daha yüksek sıklıkta dispne gözlenmesinin yeni veya ağırlaşan kalp veya akciğer hastalığından kaynaklandığını ileri sürmemektedir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Klinik programda pulmoner fonksiyon testine alınan hastalarda, pulmoner fonksiyon üzerinde BRILINTA'nın advers etkisine dair bir belirti yoktur.

Lab Anomalileri:
PLATO'da, klopidogrel alan hastalar (%13) ile kıyaslandığında BRILINTA alan hastalarda serum ürik asit konsantrasyonu normal üst limitin %22 üzerine yükselmiştir. Ortalama serum ürik asit konsantrasyonu klopidogrel alan hastalarla (%7) kıyaslandığında BRILINTA ile yaklaşık %15 artmış ve tedavi kesildikten sonra düşmüştür. Klinik advers olayların sıklığı açısından bir fark yoktur.

PLATO'da, klopidogrel alan hastalarla (%7) kıyaslandığında BRILINTA alan hastaların %8'inde serum kreatinin konsantrasyonu %50'den fazla artmıştır. Artışlar tipik olarak devam eden tedavi ile gelişmez ve sıklıkla süren tedavide azalır. Tedavi artışlarının en büyük oldukları ile, tedavinin kesilmesinde geri dönüş belirtileri gözlenmiştir. PLATO'daki tedavi grupları ilgili ciddi advers olaylar açısından farklılık göstermemektedir.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Tikagrelor 90 mg
 
Yardımcı madde:
Mannitol  126 mg

Yardımcı maddeler için, bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Güvenlilik farmakolojisi, tek ve tekrarlanan doz toksisitesi ve genotoksik potansiyel klasik çalışmaları baz alındığında, tikagrelor ve majör metaboliti (AR-C124910XX) için klinik öncesi verileri insanlar için advers olaylar açısından kabul edilemez bir risk göstermemiştir.

Klinik çalışmalarda gözlenmeyen fakat hayvan çalışmalarında klinik maruziyet düzeylerine benzer veya üzerinde maruziyet düzeylerinde görülen ve klinik kullanımla olası ilgili advers reaksiyonlar: gastrointestinal irritasyondur.

2 yıllık bir fare çalışmasında 250 mg/kg/güne kadar (insan terapötik dozunun 18 katından fazla) oral dozlarda bileşiğe bağlı tümörler gözlenmemiştir. 120 mg/kg/güne kadar (insan terapötik dozunun 15 katından fazla) oral dozlarda erkek sıçanlarda tümörlerde büyüme olmamıştır. Sadece yüksek doza maruz kalan (insan terapötik dozunun 25 katından fazla) dişi sıçanlarda uterus adenokarsinomları ve hepatoselüler adenomlar artı adenokarsinomlarda artış ve hipofiz adenomları ve memeli fibroadenomlarında azalma olmuştur. 60 mg/kg/gün (insan terapötik dozu ile > 8 kat fark) dozda tümör insidansında artış gözlenmemiştir. Sadece sıçanlarda gözlenen uterus tümörlerinin, yüksek doz tikagrelor verilen sıçanlarda mevcut hormonal dengesizliğin non genotoksik endokrin etkisinin sonucu olabileceği bulunmuştur. Selim karaciğer tümörleri, tikagrelorun yüksek dozlarında karaciğere yerleşen metabolik yüklemenin karaciğer cevabına sekonder olarak değerlendirilmektedir.

Tikagrelor in vitro ve in vivo testlerle bir aralıkta test edilmiş ve genotoksik olmadığı gösterilmiştir.

Tikagrelorun 200 mg/kg/güne kadar (insan terapötik dozunun yaklaşık 20 katı) oral dozlarda dişi ratların fertilitesi üzerinde ve 180 mg/kg/güne kadar (insan terapötik dozunun 15.7 katı) dozlarda erkek sıçanların fertilitesi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamıştır.

Tikagrelorun sıçanlarda 100 mg/kg/güne kadar (insan terapötik dozunun 5.1 katı) oral dozlarda ve tavşanlarda 4 mg/kg/güne kadar (insan terapötik dozuna eşit) dozlarda fetal gelişime etkisi yoktur. Tikagrelorun sıçanlarda 60mg/kg/güne kadar (insan terapötik dozunun 4.6 katı) dozlarda doğum ve doğum sonrası gelişime etkisi yoktur.

Kontrendikasyonlar
 • Etkin madde veya diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlılık
 • Aktif patolojik kanama
 • İntrakraniyal hemoraji öyküsü
 • Orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği
Kullanım Yolu
Ağız yoluyla alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
BRILINTATM 90 mg film kaplı tablet
Onay Tarihi
01.11.2011
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Kanama riski:
Diğer antitrombositik ilaçlarda olduğu gibi, bilinen artmış kanama riski olan hastalarda BRILINTA kullanımı, trombotik olayların önlenmesi açısından faydasına karşı dengelenmelidir.

Aşağıdaki durumlara dikkat edilmelidir:

 • Kanama eğilimi olan hastalar (örn: yeni travma, yeni ameliyat, aktif veya yeni gastrointestinal kanama veya orta şiddette karaciğer yetmezliğinden dolayı). Aktif patolojik kanaması olan hastalarda ve intrakraniyal hemoraji öyküsü ve şiddetli karaciğer yetmezliği olanlarda BRILINTA kullanımı kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar).
 • Kanama riskini artıran ilaçlarla birlikte kullanan hastalar (örn: BRILINTA dozlamasından sonra 24 saat içinde nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ'ler), oral antikoagülanların ve/veya fibrinolitiklerin kullanılması)

Trombosit transfüzyonlarının hemostatik faydası ile ilgili BRILINTA ile bir veri mevcut değildir, dolaşımdaki BRILINTA nakledilen trombositleri inhibe edebilir. BRILINTA'nın desmopressin ile birlikte uygulanması, örnek kanama süresini azaltmadığından, desmopressinin klinik kanama olaylarının idaresine etkili olması beklenmez.

Antifibrinolitik tedavi (aminokaproik asit veya traneksamik asit) ve/veya rekombinant faktör VIIa hemostazı artırabilir. Kanamanın sebebi tanımlanıp kontrol altına alındıktan sonra BRILINTA tedavisi yeniden başlatılabilir.

Cerrahi:

 • Eğer hastanın ameliyat olması gerekiyorsa, BRILINTA tedavisinin ne zaman kesilmesi gerektiğinin saptanması için doktorlar her hastanın klinik profilini ve devam eden antitrombositik tedavisinin fayda ve risklerini değerlendirmelidir.
 • BRILINTA'nın geri dönüşlü bağlanmasından dolayı, klopidogrel ile kıyaslandığında BRILINTA ile trombosit agregasyonunun onarımı daha hızlı gerçekleşir. OFFSET çalışmasında, dozlamadan 72 saat sonra BRILINTA için ortalama trombosit agregasyonu inhibisyonu (IPA), dozlamadan 120 saat sonra klopidogrel için ortalama IPA ile karşılaştırılabilir düzeydedir. Etkinin daha hızlı sona ermesi, kanama komplikasyonları riskinin azalmasının habercisi olabilir örn. Ameliyat veya travma nedeni ile antitrombositik tedavinin geçici sure ile kesilmesinin gerektiği durumlar (bkz. Farmakodinamik özellikler).
 • CABG geçiren PLATO hastalarında klopidogrel ile kıyaslandığında, BRILINTA'nın daha yüksek majör kanama riski gösterdiği 1. gün dışında tüm günlerde BRILINTA benzer oranda majör kanama gösterir (bkz. İstenmeyen etkiler).
 • Eğer hasta elektif cerrahi müdahale geçirecekse ve antitrombositik etki istenmiyorsa, BRILINTA ameliyattan 5 gün önce kesilmelidir.

Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalar:
Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir; çünkü BRILINTA bu hastalarda araştırılmamıştır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda BRILINTA kullanımı kontrendikedir (bkz.Kontrendikasyonlar).

Bradikardik olaylar için risk altında olan hastalar:
Eski bir klinik çalışmada genellikle asemptomatik ventriküler aralar gözlenmesinden dolayı, bradikardik olay riski artan hastalar (örn: hasta sinus sendromu, 2. veya 3. derece AV blok veya bradikardiye bağlı senkop gözlenen pacemaker olmayan hastalar) BRILINTA'nın etkililiği ve güvenliliğinin değerlendirildiği ana çalışmadan hariç tutulmuştur. Bu sebeple, bu hastalardaki sınırlı klinik deneyimden dolayı, tedbirli olunmalıdır (bkz. Farmakodinamik özellikler)

Dispne:
BRILINTA ile tedavi edilen hastalarda gözlenen dispne genellikle hafif ila orta yoğunluktadır ve genellikle tedaviye ihtiyaç duymadan sorun ortadan kalkar (yaklaşık olarak %2.2). Eğer bir hastada BRILINTA ile tedavi sırasında yeni, uzamış veya kötüleşen dispne gelişirse, tedavi gerektiren altta yatan hastalıklar gibi dispnenin diğer sebepleri kapsam dışında tutulmalıdır. Eğer dispne tolere edilmezse, BRILINTA ile tedavi durdurulmalıdır (bkz. İstenmeyen etkiler).

Diğer:
BRILINTA'nın güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örn: ketakonazol, klaritromisin, nefazadon, ritonavir ve atanazavir) ile birlikte uygulanmasından kaçınılmalıdır, çünkü birlikte uygulama BRILINTA'ya maruz kalmayı önemli ölçüde artırabilir (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

PLATO'da ASA'nın idame dozu ve klopidogrel ile karşılaştırıldığında tikagrelorun bağıl etkililiği arasında gözlenmiş olan bir ilişki temel alındığında, tikagrelor ve yüksek ASA idame dozunun (>300 mg) birlikte uygulanması önerilmez (bkz. Farmakodinamik özellikler).

İlacın kesilmesi:
BRILINTA tedavisinin kesilmesi gereken hastalar, kardiyak olaylar için yüksek risk grubundadır. Tedavinin zamansız kesilmesinden kaçınılmalıdır. Eğer BRILINTA tedavisinin bir advers olaydan dolayı geçici olarak durdurulması gerekirse, faydaları advers olayların riskinden fazla olduğunda veya advers olay ortadan kalktığında en kısa zamanda tedavi yeniden başlatılmalıdır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

BRILINTA mannitol içerir, bu da hafif laksatif (müshil) etki oluşturabilir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:
BRILINTA tedavisi, tek dozluk 180 mg yükleme dozu (iki tane 90 mg'lık tablet) ile başlatılır ve günde iki kez 90 mg ile devam edilir.

BRILINTA kullanan hastalar ayrıca, spesifik olarak kontrendike olmadıkça, günde bir doz ASA kullanmalıdır. ASA'nın başlangıç dozunu takiben BRILINTA, ASA'nın 75-150 mg'lık idame dozu ile birlikte kullanılmalıdır (bkz. Farmakodinamik özellikler).

Tedavide kesintilerden kaçınılmalıdır. Bir doz BRILINTA almayı unutan hastalar, planlanmış olan zamanda yalnızca bir adet 90 mg tablet (bir sonraki doz) almalıdır.

Hastalarını klopidogrel tedavisinden BRILINTA tedavisine geçirmek isteyen doktorlar, 90 mg'lık ilk BRILINTA dozunu, klopidogrelin son dozundan 24 saat sonra uygulamalıdır (bkz. Farmakodinamik özellikler).

Klinik açıdan tedavinin kesilmesi gerekmediği sürece, en az 12 ay BRILINTA ile tedavi önerilmektedir (bkz. Farmakodinamik özellikler). Akut koroner sendromlu (ACS) hastalarda, BRILINTA da dahil olmak üzere herhangi bir antitrombositik ile tedavinin erken kesilmesi, hastanın altta yatan hastalığından dolayı kardiyovasküler ölüm veya miyokard enfarktüsü risk artışı ile sonuçlanabilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Uygulama şekli:
Oral kullanım içindir. BRILINTA gıdalarla birlikte veya ayrı alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur (bkz. Farmakokinetik özellikler). Diyaliz hastalarının tedavisi ile ilgili bilgi mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği
Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda BRILINTA çalışılmamıştır (bkz. Farmakokinetik özellikler).

Pediyatrik popülasyon
18 yaşın altındaki çocuklarda BRILINTA'nın etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon
Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur (bkz. Farmakokinetik özellikler).

Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
132/23
Ruhsat Sahibi
AstraZeneca İlaç San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4
34330 Levent-İstanbul
Ruhsat Sahibi
AstraZeneca İlaç San. ve Tic.Ltd.Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:3-4,
Levent - İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
30oC'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

Asetil salisilik asit (ASA) ile birlikte uygulanan BRILINTA, tıbbi gözetimdeki hastalar ve perkütan koroner girişim (PCI) veya koroner arter bypass graftı (CABG) ile tedavi edilen hastalar da dahil olmak üzere, akut koroner sendromlu (stabil olmayan anjina, ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü [NSTEMI] veya ST yükselmeli miyokard enfarktüsü [STEMI]) hastalarda trombotik olayların (kardiyovasküler ölüm, miyokard enfarktüsü ve inme) önlenmesinde endikedir.

Daha fazla bilgi için bkz. Farmakodinamik özellikler.

Üretici Bilgileri
AstraZeneca AB
S-151 85 Södertalje, İsveç
Yardımcı Maddeler

Mannitol, dibazik kalsiyum fosfat, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit, talk, polietilen glikol 400, demir oksit sarı.

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Mannitol
 • Dibazik kalsiyum fosfat
 • Magnezyum stearat
 • Sodyum nişasta glikolat
 • Hidroksipropil selüloz
 • Talk
 • Titanyum dioksit
 • Demir oksit sarı
 • Polietilen glikol 400
 • Hipromelloz