Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abbott Laboratuarları
Marka BRUFEN
Etken Madde Kodu SGKF5I-IBUPROFEN
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE01
ATC Açıklaması Ibuprofen
NFC Kodu BA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A01474
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,1 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,1 TL (11 Mayıs 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İbuprofen doz aşımının toksisitesi, alınan ilaçmiktarına ve alımdan itibaren geçen süreye bağlıdır. Sık olmamakla birlikte ibuprofen doz aşımıyla tıp literatüründe ciddi toksisite ve ölüm bildirilmiştir. İbuprofen doz aşımının en sık bildirilen belirtileri karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik ve uyuklama halidir. Diğer santral sinir sistemi belirtileri baş ağrısı, kulak çınlaması,MSS (Merkezi Sinir Sistemi)depresyonu ve konvülziyonları içerir. Seyrek olarak metabolik asidoz, koma, akut böbrek yetmezliği ve apne (primer olarak çok küçük çocuklarda) oluşabilir. Hipotansiyon, bradikardi, taşikardi ve atriyal fibrilasyon benzeri kardiyovasküler toksisiteler de bildirilmiştir.

Akut ibuprofen doz aşımının tedavisi primer olarak destekleyici tedavidir. Hipotansiyon, asidoz ve gastrointestinal kanamanın tedavisi gerekebilir. Akut dozaşımı durumlarında apomorfinle kusturularak veya lavajlamide boşaltılmalıdır. Kusturma yöntemi en çok ilaç alındıktan sonraki 30 dakika içinde etkilidir. İbuprofenin absorpsiyon ve geriemilimini azaltmada oral yolla verilen tıbbi kömür yararlı olabilir.
Her bir pediyatrik olgunun bireysel bazda değerlendirilmesi gerekmesine rağmen çocuklarda beden ağırlığının kilogramı başına hesaplanan ibuprofen alım miktarı toksisite gelişme potansiyelini tahmin etmede yardımcı olabilir. Kilogram başına 100 mg’den düşük ibuprofen dozajının toksisiteye yol açması olası değildir. Kilogram başına 100–200 mg ibuprofen alan çocuklar kusturularak ve en az 4 saat gözlem altında tutularak tedavi edilebilir. Kilogram başına 200–400 mg ibuprofen alan çocukların midesi hemen boşaltılmalı ve bir sağlık kurumunda en az 4 saat gözlem altında tutulmalıdır. Kilogram başına 400 mg’ı aşkın dozda ibuprofen alan çocuklara acil tıbbi yardım, dikkatli gözlem ve uygun destekleyici tedavi gerekebilir. Konvülziyon riski ve mide içeriğinin aspirasyon potansiyeli nedeniyle 400 mg/kg’ı aşkın doz aşımında apomorfinle çocukların kusturulması önerilmez.
Yetişkin hastalarda bildirilen doz alımı öyküsü toksisitenin derecesini tahmin ettiremez. Doz aşımı sırasındaki koşullara göre doktora danışma ve takip gerekliliği konusu değerlendirilmeye alınmalıdır. Semptomatik yetişkin hastalar gözlem için bir sağlık kurumuna kabul edilmelidir. İbuprofenin spesifik bir antidotu yoktur.
Endikasyonlar

Brufen, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer non-romatoid (seronegatif) artropatilerin tedavisinde endikedir. STILL’S hastalığında (jüvenil romatoid artrit), eklem dışı romatizmalarda, kapsülit, bursit, tendinit, tenosinovit ve alt-sırt ağrısı gibi periartiküler şikayetlerde, fibrozit, kronik sırt ağrıları, akut disk prolapsüsü gibi bel ağrılarında Brufen tedavisi ile çok iyi sonuçlar alınmaktadır.

Brufen güçlü analjezik ve antipiretik etkisi ile genel ve özellikle enflamasyon ile birlikte ağrı ve ateşlerde endikedir. Brufen, ayrıca sportif faaliyet sonucu meydana gelen yumuşak doku zedelenmelerinde, genel anestezide post-herniorafi ağrılarında, epistom ağrılarında kullanılır. Migrenin bazı türlerinde ve bir nedene bağlı olmayan baş ağrılarında da etkilidir. Soğuk algınlığı ve nezle ile ilgili meydana gelen miyaljilerde kullanılır. Alkol alımına bağlı baş ağrılarında Brufen etkilidir ve bulantı oluşturmaz.

Farmakodinamik Özellikler

İbuprofen nonsteroid antiinflamatuar ilaçların (NSAİİ) propiyonik asit grubunun bir üyesidir. İbuprofen [+]S- ve [-]R-enantiyomerlerin rasemik bir karışımıdır.İbuprofen analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik aktiviteye sahiptir ve bu özellikler inflamasyon ve ağrıda semptomatik düzelme sağlamaktadır. İbuprofenin terapötik etkilerinin siklooksijenaz enzimi üzerindeki inhibitör etkisinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu inhibitör etki, prostaglandin sentezinde belirgin bir düşmeyle sonuçlanmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
İbuprofen gastrointestinal kanaldan kolaylıkla emilerek kullanımdan bir iki saat sonra doruk serum konsantrasyonlarına ulaşılır.
Eliminasyon yarı ömrü ortalama iki saattir.

Dağılım:
İbuprofen, plazma proteine yüksek oranda (20 g/ml’de % 99’dan fazlası) bağlanır. Proteine bağlanması doygunluk derecesine bağımlı olup 20 g/ml’in üstü konsantrasyonlarda doğrusal değildir.Verilen oral dozaja göre ibuprofenin dağılımhacminde yaş ve ateşe bağlı olarak değişiklikler oluşur. Onbir yaş üstü ateşli çocuklarda dağılım hacmi yaklaşık 0.2L/kg iken yetişkinlerde yaklaşık 0.12L/kg düzeyindedir.

Metabolizma:
İbuprofen, oral uygulamadan sonraki 24 saat içinde idrarla hidroksi (%25) ve karboksipropil (%37) ve propiyonik asit metabolitleri şeklinde atılır. İdrarda saptanan serbest ve konjüge ibuprofen oranları sırasıyla % 1 ve % 14 düzeyindedir. İlacın geri kalan bölümünün feçesle metabolitler ve emilmemiş ilaç formu şeklinde atıldığı saptanmıştır.

Atılım:
İbuprofen hızla metabolize olup idrarla atılır. Son dozdan 24 saat sonra ibuprofenin atılımı hemen hemen tamamlanmıştır. Plazma yarı ömrü yaklaşık 2 saat olup bifazik bir eliminasyon süresi-zaman eğrisi gösterir. Çocuklar ve yetişkinler arasında ilacın terminal eliminasyon hızı ve yarı ömrü açısından hiçbir farklılık gözlenmemiş olmasına karşın toplam klerenste yaşa ve ateşin derecesine bağlı değişiklikler oluşur.
Farmasötik Şekli

Draje

Formülü

Beher draje, 400 mg ibuprofen içermektedir.

Yardımcı madde olarak, mısır nişastası, prejelatinize mısır nişastası, stearik asit, kolloidal silikon dioksit, kalsiyum sülfat dihidrat, sodyum karboksimetil selüloz, rafine şeker, akasya (arap zamkı), Opalux Pink AS 1537, Opaglos regular ve Karnauba mumu içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri
Orta dozlarda aspirin ile birlikte uygulandığında, ibuprofen konsantrasyonlarının, eliminasyon yarılanma ömrü değişmeksizin, anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir. Salisilat konsantrasyonları ise değişmemiştir.
Kumarin tipi antikoagülanlarla ve tiazid grubu diüretiklerle birlikte etkileşme olabileceğinden dikkat edilmesi önerilir.
Kontraendikasyonlar

Bu ilaca karşı daha önceden aşırı duyarlılığı olan, salisilik asit ve diğer antienflamatuar ajanlara karşı bronkospastik, anijoödem burun polipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir. Geçmişlerinde ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Brufen 400, gebeliğin 3. trimesterinde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinler:
 
Ağrılar ve ateş tedavisi : Etkili tek-doz 200-400 mg ibuprofendir. Günlük doz 1200 mg’ı geçmemeli ve bir kaç defada, örn. günde 2-3 defa 1 Brufen Draje olarak uygulanmalıdır.
Romatizma tedavisi: Önerilen doz aralığı, tek doz olarak maksimal 800 mg ibuprofendir.
Günlük doz 1200 mg maksimal 2400 mg’dır ve bir kaç defada, örn: 3 kez 1-2 Brufen 400 Draje olarak uygulanmalıdır.
 
Çocuklar:
 
Brufen 400, çocuklarda kullanılmaz.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Brufen 600 mg Film Tablet, 20 ve 30 film tabletlik blister ambalajlarda
Brufen Retard 800 mg Yavaş Salımlı Film Tablet, 14 ve 28 film tabletlik blister ambalajlarda
İbufen 100mg/5ml Pediatrik Şurup, 100 ml’lik şişelerde
Ruhsat Sahibi
ABBOTT Laboratories, ABD lisansı ile,
ABBOTT Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.,
Ekinciler Cad., Hedef Plaza, Kavacık - Beykoz 34810 İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

14.11.2001 -198/52

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Brufen 400 mg Draje, 20, 30 ve 100 drajelik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Brufen kullanımı sırasında görmede bulanıklık, skotomada ve renk belirlenmesinde karışıklık görülürse, tedavi sonlandırılmalı ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.

Hipertansiyonlu ve dekompanze kalp yetmezliği olan hastalarda ve kumarin antikoagülanları kullanan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır.

Aspirine karşı aşırı duyarlı kişilerde ancak hekimin kesin önerisi ile ve özel dikkatle kullanılmalıdır.

Brufen, gebeliğin 1. ve 2. trimesterinde ve emziren annelerde yarar/risk ilişkisi hekim tarafından özenle tartıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Üretim Yeri
PharmaVision Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Topkapı/İstanbul’da üretilmiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Brufen’le en sık görülen yan etki, gastrointestinal şikayetlerdir. Peptik ülser ve gastrointestinal kanama bildirilmiştir. Seyrek yan etkiler: baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, yüz kızarması, kaşıntı, kulak çınlaması, ödem, depresyon, sersemlik, bulanık görme. Çok ender olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları, karaciğer fonksiyon testi anomalileri, böbrek fonksiyon bozukluğu, agranülositoz ve trombositopeni bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ!