Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka BUSPON
Etken Madde Kodu SGKEUZ-BUSPIRON HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05BE01
ATC Açıklaması Buspiron
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A01509
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Takibi Zorunlu Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Buspiron karaciğerde metabolize edilip, böbreklerden atıldığından, ağır böbrek ve karaciğer bozukluklarında kullanılması tavsiye edilmez.Renal veya hepatik bozuklukda doz azaltılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Buspiron karaciğerde metabolize edilip, böbreklerden atıldığından, ağır böbrek ve karaciğer bozukluklarında kullanılması tavsiye edilmez.Renal veya hepatik bozuklukda doz azaltılmalıdır.
Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Bir yüzü şeffaf PVC, diğer yüzü üzeri baskılı 25 kapsüllük blisterler.
Her karton kutu 25 veya 50 kapsül içermektedir.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Erken dönemde geçici advers etkiler görülebileceğinden hasta ilacın advers etkilerinden etkilenmediği döneme kadar dikkat gerektiren araç ve makine kullanımından kaçınmalıdır.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
BUSPON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
 • Buspiron hidroklorür’ e veya BUSPON’un içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız
 • Sara hastalığınız varsa
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Porfiri hastalığınız (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) varsa
BUSPON' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
 • Geçmişte karaciğer veya böbrek hastalığı yaşadıysanız
 • Benzodiazepin (örneğin nitrazepam veya temazepam) veya başka bir yaygın sedatif veya hipnotik ilaç kullanıyorsanız, BUSPON’ u kullanmadan önce bu ilaçları kademeli şekilde kesmelisiniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
BUSPON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması
BUSPON kullanırken greyfurt suyu içeren ürünler yemeden veya içmeden önce doktorunuza danışınız.
BUSPON kapsüllerin alkol birlikte kullanılmaması gerekmektedir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız BUSPON kullanmayınız. Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız:
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
BUSPON emzirme döneminde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
Kullandığınız kapüller uyuşukluk veya sersemlik hissine neden olabilir. Araç veya makine kullanmadan önce ilacın etkilerinden emin olunuz.
 
BUSPON'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Her bir BUSPON kapsül 94 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
BUSPON kapsül tartrazin içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 
Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, BUSPON’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Fenelzin ve tranilsipramin gibi ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI)
 • haloperidol ve lityum (ruhsal hastalıkların tedavisi için)
 • diltiazem ve verapamil gibi kalsiyum kanal blokerleri (yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)
 • eritromisin, itrakonazol ve linezolid (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • sarı kantaron, nefazodon ve L-triptofan (depresyon tedavisi için)
 • fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan selektif serotonin re-uptake inhibitorleri (SSRI)
 • haloperidol ve lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili antipsikotik)
 • sumatriptan gibi triptanlar (migren tedavisi için)
 • tramadol (ağrı kesici)
 • baklofen (Kas gevşitici)
 • lofeksidin (bağımlılık tedavisi için)
 • nabilon (mide bulantısı tedavisi için)
 • Alerji ilaçları (antihistaminikler)
 • nitrazepam veya temazepam gibi benzodiazepinler veya diğer sakinleştirici ve uyku verici ilaçlar
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi BUSPON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, BUSPON’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Serotonin sendromunun başlıca belirtileri olan, aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, sersemlik, heyecanlanma, parestezi, uyku bozuklukları, en sık bildirilen advers etkilerdir. Diğerleri uyuşukluk, konfüzyon, nöbetler ve ağız kuruluğudur. 
 • Kulak çınlaması,
 • Göğüs ağrısı, taşikardi, çarpıntılar,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Bulantı, boğaz ağrısı,
 • Terleme/nemlilik,
 • Yorgunluk,
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar­ılaş­ırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 
 
Yaşlılar da dahil olmak üzere erişkinler
Başlangıç dozu günde iki veya üç kez alınan 5 mg olup, doz her iki veya üç günde bir yükseltilebilir. Tedaviye devam ederken uygulayacağınız rutin günlük doz bölünmüş dozlar halinde alınan 15 mg ila 30 mg olup, izin verilen en yüksek günlük doz bölünmüş şekilde alınan 45 mg’dır.
 
Uygulama yolu ve metodu:  
BUSPON oral yolla uygulama içindir.
BUSPON kapsülleri suyla birlikte yutunuz.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
İlacın çocuklardaki etkinlik ve güvenliliği bilinmediğinden bu hasta grubunda BUSPON kullanılması önerilmemektedir.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yetişkinlerde kullanıldığı gibidir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz alacağınız dozu azaltabilir.
Eğer BUSPON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla BUSPON kullandıysanız: 
Siz (veya bir başkası) aynı anda çok sayıda kapsül kullanmışsa veya bir çocuğun bir kapsül yuttuğundan şüpheleniyorsanız, size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz veya derhal doktorunuza danışınız. Aşırı doz belirtileri mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, sersemlik hissi, uyuşukluktur.
 
BUSPON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
BUSPON' u kullanmayı unutursanız 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun zamanına çok yakın değilse hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.
 
BUSPON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler 
Kapsülleri kullanmayı kesmeden önce doktorunuza danışınız ve doktorunuzun bu konudaki talimatlarını izleyiniz.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • BUSPON, 25 kapsül içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 25 veya 50 kapsül içermektedir.
 • BUSPON, buspiron hidroklorür etkin maddesini içermektedir.
 • BUSPON anksiyolitikler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.
 • Bu ilaçlar merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olup beyindeki kimyasalların düzeylerini değiştirmektedir.
BUSPON aşağıdaki koşulları tedavisinde kullanılabilir:
 • Endişe bozukluğunun kısa dönem tedavisi
 • Ruhsal çöküntü belirtileri ile veya bu belirtiler olmaksızın endişe semptomlarının tedavisi
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
BUSPON'u çocukların göremeyeceği, erişmeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında koruyarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUSPON'u kullanmayınız. 
Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz BUSPON'u kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
BUSPON 5 mg kapsül
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Kan basıncında artma görülebileceğinden MAO inhibitörleriyle (fenelzin ve tranilsipramin) birlikte kullanılmamalıdır.
İn vitro çalışmalar buspironun varfarin, fenitoin veya propranololün plazma proteinlerindeki yerlerini değiştirmediğini göstermiştir.
Amitriptilin ile etkileşim görülmemiştir. Diazepamın metabolitlerinde hafif yükselme gözlenmiştir. Buspiron sitokrom CYP3A4 enzim sistemi ile (in vitro) metabolize olur. Bu izoenzim ile inhibe olan eritromisin, itrakonazol, nefazodon, greyfurt suyu, diltiazem ve verapamil ile buspiron arasında da etkileşim gözlenmiştir. Bu tip potent CYP3A4 inhibitör ilaçlarla kullanıldığında buspiron dozu düşürülmelidir. CYP3A4 indükleyicisi olan rifampisin ile birlikte kullanıldığında buspironun plazma konsantrasyonları ve farmakodinamik etkilerinde azalma görülmüştür.
 
Baklofen, lofeksidin, nabilon, antihistaminikler, sedatif etkiyi artırabilir. 
 
Trazodon ile beraber kullanıldığında SGPT´de artma gözlenmiştir. Haloperidol ile birlikte kullanıldığında serum haloperidol konsantrasyonlarında artış olmaktadır.
 
Buspiron, digoksin gibi kan proteinlerine zayıf olarak bağlanan ilaçların yerlerine bağlanarak onları serbest hale geçirebilir.
Her ne kadar alkol ile etkileştiğini gösterir herhangi bir bulgu mevcut değilse de, bir arada kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 
Yüksek dozlarda plazma prolaktin düzeylerini arttırdığından teşhis amacıyla yapılacak testlerde bu durum göz önüne alınmalıdır.
 
Serotonejerik ilaçlarla kombinasyonunda dikkatli olunmalıdır: (MAOI’ler, L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, SSRI’ler, lityum ve St. John’s Wort (sarı kantaron). SSRI’larla tedavide serotonin sendromundan kuşkulanıldığında buspiron derhal kesilmeli ve destekleyici semptomatik tedaviye başlanmalıdır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Özellikler:
Belirtileri mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk, kulak çınlaması ve huzursuzluk. Hafif bradikardi ve hipotansiyon bildirilmiştir. Ekstrapiramidal belirtiler, terapötik dozlarda kullanımdan sonra bildirilmiştir. Nadiren konvülsiyonlar oluşabilir.
 
Yönetimi:
Tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Gastrik dekontaminasyonun faydaları belirsizdir. Hasta 5 mg/kg’dan daha fazla buspirona maruz kalmış, üzerinden maksimum 1 saat zaman geçmiş hastada uykulu hal mevcut değil ise aktif kömür ile tedavi düşünülebilir.
Etkin Maddeler

Her bir kapsülde 5.0 mg buspiron hidroklorür içermektedir.

 

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Anksiyolitikler
ATC kodu: N05BE01
Buspiron bir azaspirodekandion türevidir. Buspironun etki mekanizması tam açıklık kazanmamakla birlikte, benzodiazepinlerden tamamen değişik etki mekanizmasına ve kimyasal yapıya sahip bir anksiyolitiktir. Buspiron, 5-HT1A reseptörlerinin parsiyel agonistidir ve anksiyolitik etkisinin bu şekilde oluştuğu düşünülmektedir. Buspironun benzodiazepin reseptörlerine afinitesi olmadığı ve GABA bağlanmasını etkilemediği gösterilmiştir. Benzodiazepinlerin antikonvülsif, sedasyon ve kas gevşetici etkilerine sahip değildir.

Buspiron, serotonin ve asetilkolin aktivitesini düşürdüğü halde spesifik noradrenerjik ve dopaminerjik yolakların aktivitesini arttırır. Apomorfinle oluşturulan stereotipiyi bloke eder. Yüksek dozlarda prolaktin seviyesini arttırırsa da, terapötik dozlarda bu etkiden yoksundur

Farmakokinetik Özellikler
Emilim
Oral dozlardan sonra hızla absorbe olur ancak büyük ölçüde ilk geçiş metabolizmasına uğrar.
 
Dağılım
Doruk plazma seviyelerine ilaç alındıktan 60-90 dakika sonra ulaşılır. Plazma konsantrasyonları dozla doğrusal ilişkilidir. Çoklu dozları takiben 2 gün içinde kararlı durum plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. Buspiron proteinlere % 95 oranında bağlanır.
 
Biyotransformasyon
Buspiron karaciğerde CYP3A4 enzimi ile metabolize olur. Metabolitleri 5-hidroksi buspiron ve 1-primidinil piperazindir. Sonuncu madde aktif metabolit olup ana bileşiğin aktivitesinin % 1-20’sine sahiptir. Ortalama plazma yarı ömrü 2-11 saat arasında değişmektedir.
 
Atılım
% 0.1’i idrarla değişmeden atılır. Absorbe olan miktarın % 60-67’si idrarla kalanı feçes yoluyla atılır.
Farmasötik Form
Kapsül,
Gövde beyaz renkli opak, kapak mavi renkli opak sert jelatin kapsüller içinde (no:3) homojen görünüşlü toz.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel Tavsiye
Gebelik Kategorisi B
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum Kontrolü (Kontrasepsiyon)
Buspiron hidroklorür için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. (Bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri)
Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.
 
Gebelik dönemi:
Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü çalışmalar mevcut olmadığından doktor tarafından zorunlu görülmedikçe gebelikte (özellikle ilk trimesterde) kullanımından kaçınılmalıdır. 
 
Laktasyon dönemi:
Anne sütüne ne ölçüde geçtiği bilinmemektedir. Ancak sıçanlarda buspironun ve metabolitinin süte geçtiği görülmüştür. Bu nedenle emzirenlerde bu özelliği göz önünde bulundurulmalıdır. Zorunlu görülmedikçe emzirme döneminde verilmemelidir.
 
Üreme yeteneği/Fertitilte
Yapılan hayvan çalışmalarında üreme yeteneği üzerine herhangi bir etkisi görülmemiştir.
Geçimsizlikler
Yoktur.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk Ruhsatlandırma Tarihi:  05.01.1988
Son Yenileme Tarihi: 10.03.2004
İstenmeyen Etkiler
Buspiron genellikle iyi tolere edilir. Yan etkiler çoğunlukla tedavinin başlangıcında görülür ve devamlı kullanım ve/veya dozun düşürülmesi ile yan etkiler azaltılabilir.
 
Buspiron tedavisinde plaseboya kıyasla en sık rastlanılan yan etkiler:
 
Santral Sinir Sistemi:
Sersemlik, baş dönmesi, EPS, serotonin sendromu, baş ağrısı, heyecan, sinirlilik, hafiflik hissi.
 
Dermatolojik:
Döküntü.
 
Gastrointestinal Sistem:
Diyare, mide bulantısı.
 
Nöromüsküler Sistem:
Kaslarda zayıflık, uyuşma, koordinasyon eksikliği.
 
Özel Duyular:
Bulanık görme.
 
Bunun yanında taşikardi, palpitasyon, göğüs ağrısı, rehavet hissi, konfüzyon, nöbet, ağız kuruluğu, yorgunluk ve terleme nadir olarak bildirilen yan etkilerdir.
 
Kulak çınlaması, nazal konjesyon, boğaz ağrısı görülme sıklığı bilinmeyen yan etkilerdir.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Her bir kapsül;
 
Etkin madde:
Buspiron hidroklorür 5.0 mg
 
Yardımcı madde(ler):
Laktoz 94 mg                  
Tartrazin (E102)        
 
Diğer yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Sıçan ve farelerde yapılan üreme çalışmalarında, buspironun insanlar için önerilen maksimum dozdan 30 kat daha yüksek dozda verilmesi ile fetüste herhangi bir hasara neden olmadığı ve fertilite bozukluğuna yol açmadığı görülmüştür.
 
Sıçanlarda yapılan 24 ay süreli bir çalışmada insanlar için önerilen maksimum dozdan 133 kat daha yüksek oranda veya farelerde 18 ay süreli bir çalışmada insanlar için önerilen maksimum dozdan 167 kez daha yüksek miktarda buspiron verilmesi ile karsinojenesitik potansiyel ile ilgili bir bulguya rastlanmamıştır.
 
Yapılan çalışmalarda buspironun mutajen olmadığı görülmüştür.       
Kontrendikasyonlar
Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları (kreatinin klirensinin 20 ml/dk veya altında olması veya plazma kreatinin düzeyinin 200 µmol/l’ün üzerinde olması), durgunluk halleri, buspiron veya içindeki komponentlere aşırı duyarlılığı olan kişilerde, akut dar açılı glokom, miyastenia gravis, epilepsi ve hamilelikte kullanılmamalıdır.
Kullanım Yolu
Ağız yolu ile uygulama içindir.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
BUSPON 5 mg kapsül
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Günlük yaşamın streslerine bağlı anksiyete ve gerilim herhangi bir anksiyolitik kullanımı gerektirmez.
Bugüne kadar buspironun kullanımı ile ilgili deneyim sınırlı olduğundan ve uzun süreli kullanımının güvenlilik ve etkinliği, yüksek doz toksisitesi, çocuk ve yaşlılarda kullanımı ile ilgili literatür mevcut olmadığından, maddenin kullanımına yön verebilecek bilgiler kesinlik kazanana kadar yan etkiler bölümünde belirtilen hususlar dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Hastanın izlenmesi:
Plazma düzeylerinin tayin edilmesine gerek yoktur. Buspiron doğrusal olmayan farmakokinetik özellikler göstermektedir. Dozajın arttırılması, plazma konsantrasyonunu, verilen dozla orantısız bir biçimde arttırabilmektedir. Bu nedenle dozajın 2 veya 3 günde bir 5 mg’ dan fazla olmayacak biçimde arttırılması gerekmektedir. Hasta yan etkiler (örn: sedasyon, disfori, baş dönmesi, gastrointestinal şikayetler v.b) açısından dikkatle izlenmelidir.
 
MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı hipertansif reaksiyonlara neden olabileceğinden birlikte kullanımları önerilmez.
Buspiron diğer anksiyolitiklere kıyasla düşük oranda sedasyona yol açar.
 
Buspiron ile benzodiazepinler ve sedatif/hipnotik ilaçlar arasında çapraz tolerans olmadığından, Buspiron bu ilaçların aniden kesilmesi ile ortaya çıkabilecek kesilme reaksiyonlarını önlemez. Bu nedenle bu tür ilaçlar aniden kesilmemeli, doz giderek azaltılarak tedaviye son verilmeli, bunu takiben buspirona başlanmalıdır.
 
Buspiron karaciğerde metabolize edilip, böbreklerden atıldığından, ağır böbrek ve karaciğer bozukluklarında kullanılması tavsiye edilmez.
 
Aşağıdaki nadi kalıtımsal hastalıkları olanlar buspiron almamalıdır:
 • Galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz - galaktoz malabsorpsiyon
Formülünde tartrazin içerdiğinden alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Alkol kullanımından kaçınılmalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Tedaviye günde 2-3 defa 5 mg buspiron verilerek başlanır. Optimum doz günde 15-30 mg (bölünmüş dozlar halinde) arasında değişir. Maksimum günlük doz 45 mg’ı geçmemelidir.
Renal veya hepatik bozuklukda doz azaltılmalıdır.
 
Uygulama şekli:
BUSPON kapsül oral uygulama içindir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Renal veya hepatik bozuklukda doz azaltılmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon:
18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yetişkinlerdeki gibidir.
Raf Ömrü
48 Ay
Ruhsat Numarası(Ları)
143/71
Ruhsat Sahibi

Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1 34303 Küçükçekmece-İSTANBUL
Tel:    0212 692 92 92
Faks: 0212 697 00 24

 

Ruhsat Sahibi
DEVA HOLDİNG A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1
34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
BUSPON jeneralize anksiyetenin semptomatik tedavisinde kullanılır.
Üretici Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32
Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Yardımcı Maddeler

Laktoz monohidrat, tartrazin (E102), nişasta, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), eritrosin (E127), indigotin (E 132), jelatin.

 

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Nişasta
 • Magnezyum stearat
 • Titanyum dioksit (E171)
 • Eritrosin (E127)
 • İndigotin (E132)
 • Jelatin