Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Marka BUTEFIN
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D01AE23
ATC Açıklaması Butenafin
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 15,28 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,64 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E725A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Henüz piyasaya sunulmamıştır.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

PP kapak ile kapatılmış aluminyum tüplerde pazarlanmaktadır.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Butefin %1 Krem’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

BUTEFİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;

 • Butenafin hidroklorüre ve BUTEFİN’in bileşiminde yer alan maddelere karşı alerjiniz varsa,
 • Eş zamanlı bir başka topikal krem kullanıyorsanız,
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda

BUTEFİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • BUTEFİN’in göz, burun, ağız ya da mukoz membranlarla temasından kaçınınız.
 • Ciltte tahriş olursa kullanıma ara veriniz.
 • Allilamin grubu antifungal ajanlara (örn: terbinafin) hassasiyetiniz varsa BUTEFİN’ i dikkatli kullanınız.
 • Hamilelik durumunda doktora danışmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BUTEFİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik döneminde sadece gerekli olduğu durumlarda ve doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme:
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
BUTEFİN süte geçebileceği için emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı:
Araç ve makine kullanımına bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

BUTEFİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler.
İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler nedeniyle, gecikmiş alerjik reaksiyonlar, lokal deri reaksiyonları olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
BUTEFİN’in diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla bilinen ya da beklenen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, BUTEFİN’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BUTEFİN’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Yüz, dil, boğazda şişme
 • Nefes darlığı, hırıltılı soluma

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin BUTEFİN’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kaşıntı
 • Deride kızarıklık, tahriş
 • Yanma/batma
 • Cilt ülseri (kontakt dermatit)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda BUTEFİN’i günde 1 kez uygulayınız. Tedavi süresi 14 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:
BUTEFİN sadece haricen kullanım içindir.
Etkilenen bölge ve yakın çevresini kaplayacak deri üstüne sürünüz. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanım:
12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 

Yaşlılarda Kullanım:
BUTEFİN’ in yaşlı hastalardaki kullanımı yetişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda özel bir kullanım yoktur. 

Eğer BUTEFİN’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla BUTEFİN kullandıysanız:
BUTEFİN’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
BUTEFİN, sınırlı ve yüzeysel bir bölgede kullanıldığından aşırı dozda kullanılmasının bir yan etkisi yoktur. 

BUTEFİN’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

BUTEFİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır. Tedavi döneminden sonra bir iyileşme görülmezse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
BUTEFİN; 15 g’lık aluminyum tüplerde pazarlanan, butenafin hidroklorür içeren ve sadece haricen kullanılan bir kremdir.  
BUTEFİN, ciltte bir çeşit mantar sebebi ile oluşan sarımsı kahve veya kahverengi döküntülerin (tinea versicolor) topikal tedavisinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
BUTEFİN’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Tüpün veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce BUTEFİN’i kullanınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTEFİN’i kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

BUTEFİN %1 krem, 15 g

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Butefin %1 Krem’in diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla bilinen ya da beklenen bir etkileşimi yoktur.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Butefin %1 Krem’in topikal uygulaması sonucunda doz aşımı beklenmez.

Etkin Maddeler
Her 1 gram krem; 10 mg butenafin hidroklorür içerir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer Topikal Antifungaller
ATC Kodu: D01AE23

Butenafin HCl bir benzilamin türevidir ve etki şekli allilamin sınıfı antifungal ilaçlara benzer. Butenafin HCl’in, skualenin epoksidasyonunu inhibe ederek ve böylece fungal hücre zarlarında temel bir bileşen olan ergosterolün biyosentezini bloke ederek etki ettiği varsayılmaktadır. Benzilamin türevleri, allilaminler gibi, ergosterol biyosentez yolunun azol sınıfı antifungal ilaçlara göre daha erken adımlarında rol oynamaktadır. İlacın konsantrasyonuna ve test edilen mantar türlerine göre butenafin HCl in vitro olarak fungisidal veya fungistatik olabilir. Ancak bu in vitro verilerin klinik anlamı bilinmemektedir.

Butenafin hidroklorürün aşağıdaki mikroorganizmaların pek çok suşuna karşı hem in vitro olarak hem de klinik enfeksiyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir.

 • Epidermophyton floccosum
 • Trichophyton rubrum
 • Malassezia furfur
 • Trichophyton tonsurans
 • Trichophyton mentagrophytes
  Farmakokinetik Özellikler

  Emilim ve biyoyararlanım:
  Sağlıklı deneklerde 14 gün boyunca yapılan bir çalışmada 6 gram Butefin Krem %1, 7 denekte dorsal deriye (3,000 cm2) günde bir kere ve 20 gram krem diğer 12 denekte kollar, gövde ve kasık bölgelerine (10,000 cm2) günde bir kere uygulanmıştır. Topikal uygulamaların 14. gününün ardından, 6 gram dozun ortalama pik plazma butenafin HCl konsantrasyonu, Cmax’ı 1.4 ± 0.8 ng/mL olmuştur; pik plazma konsantrasyonuna kadar geçen ortalama süre, Tmax 15 ± 8 saattir; plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki ortalama alan AUC0-24 saat 23.9 ± 11.3 ng-saat/mL olarak bulunmuştur. 20 gram doz grubu için, ortalama Cmax 5.0 ± 2.0 ng/mL olup ortalama Tmax 6 ± 6 saattir ve ortalama AUC0-24 saat 87.8 ± 45.3 ng-saat/mL olarak bulunmuştur. Plazma butenafin HCl konsantrasyonlarında bifazik bir azalma gözlemlenmiştir ve yarılanma ömürleri sırasıyla 35 saat ve > 150 saat olarak hesaplanmıştır.

  Son dozun uygulanmasından sonraki 72. saatte, ortalama plazma konsantrasyonları 6 gram doz grubu için 0.3 ± 0.2 ng/mL ve 20 gram doz grubu için 1.1 ± 0.9 ng/mL seviyesine düşmüştür. Son dozun uygulanmasından 7 gün sonra plazmada butenafin HCl seviyeleri düşük seviyelerde kalmıştır (ortalama: 6-gram doz grubu için 0.1 ± 0.2 ng/mL ve 20 gram doz grubu için 0.7 ± 0.5 ng/mL).

  Tinea pedis’i olan 11 hastada, butenafin HCl krem %1 hastalar tarafından etkilenen bölgeye ve yakın çevresindeki deri bölgesine 4 hafta boyunca günde bir kere uygulanmıştır. Tedaviden sonraki 1, 2 ve 4 haftada, dozlama sonrası 10 ve 20 saat arasında tek kan örneği toplanmıştır. Plazma butenafin HCl konsantrasyonu saptanamaz seviyeler ila 0.3 ng/mL arasında değişmiştir.

  Tinea cruris’i olan 24 hastada butenafin HCl krem %1 hastalar tarafından etkilenen bölgeye ve yakın çevresindeki deri bölgesine 2 hafta boyunca günde bir kere uygulanmıştır (ortalama günlük doz: 1.3 ± 0.2 g). Son dozdan sonraki 0.5 ve 65 saat arasında tek kan örneği toplanmıştır. Plazma butenafin HCl konsantrasyonu saptanamaz seviyeler ila 2.52 ng/mL arasında değişmiştir (ortalama ± SD: 0.91 ± 0.15 ng/mL). Tedavi kesildikten dört hafta sonra plazma butenafin HCl konsantrasyonu saptanamaz seviyeler ila 0.28 ng/mL arasında değişmiştir.

  Dağılım:
  Deriden sistemik dolaşıma emilen toplam butenafin HCl miktarı (veya doz yüzdesi) ölçülememiştir.

  Biyotransformasyon:
  İdrardaki primer metabolitin, terminal t-bütil yan zincirde hidroksilasyon yoluyla oluştuğu belirlenmiştir.

  Eliminasyon:
  İdrardaki primer metabolitin, terminal t-bütil yan zincirde hidroksilasyon yoluyla oluştuğu belirlenmiştir.

   

  Farmasötik Form

  Krem
  Hemen hemen beyaz krem.

  Gebelik Ve Laktasyon

  Genel tavsiye:
  Gebelik Kategorisi: C
  Hamile ve emziren anneler doktor kontrolü altında kullanabilir. Doktor tarafından risk/yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

  Gebelik dönemi
  Butenafinin deri altı dozları (organogenez sırasında uygulanan 25 mg/kg/güne dek doz seviyeleri) (vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayanarak tinea versicolor için insanlara önerilen maksimum dozun 0.5 misline eşdeğer) sıçanlarda teratojenik değildir. Tavşanlarda yapılan oral embriyofetal gelişim çalışmasında (organogenez sırasında uygulanan 400 mg butenafin HCl/kg/güne dek doz seviyeleri) (vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayanarak tinea versicolor için insanlara önerilen maksimum dozun 16 misline eşdeğer) tedaviyle alakalı harici, visseral, iskelet malformasyonları veya değişiklikleri gözlemlenmemiştir.

  Sıçanlarda yapılan oral peri- ve post-natal gelişim çalışmasında (125 mg butenafin HCl /kg/güne dek doz seviyeleri) (vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına dayanarak tinea versicolor için insanlara önerilen maksimum dozun 2.5 misline eşdeğer) postnatal sağkalım, F1 nesli (birinci nesil) gelişimi veya sonraki matürasyonları ve fertilite üzerinde tedaviyle ilişkili etkiler gözlemlenmemiştir.

  Ancak gebe kadınlarda topikal butenafin uygulaması ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Hayvan üreme çalışmaları her zaman insan yanıtının öngördürücüsü olmadığından bu ilaç sadece bariz bir gereksinim olduğu durumlarda gebelikte kullanılmalıdır.

  Laktasyon dönemi
  Butenafin hidroklorürün anne sütüne geçişi ve anne sütü alan çocuğa muhtemel etkileri ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, daha fazla veri elde edilene kadar emziren kadınlarda kullanılması önerilmemektedir.

  Geçimsizlikler

  Uygulama dışıdır.

  İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

  İlk ruhsat tarihi: 08.03.2012
  Ruhsat yenileme tarihi:-

  İstenmeyen Etkiler

  Belirtilen istenmeyen etkiler, aşağıdaki kurala göre sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın  (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Deri ve derialtı doku hastalıkları:
  Yaygın: Yanma/batma, kaşınma, durumun kötüleşmesi, kontakt dermatit, eritem, irritasyon

  Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

  Her 1 g krem,

  Etkin madde:
  Butenafin hidroklorür 10 mg içerir.

  Yardımcı maddeler için, bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

  Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

  Aşağıdaki veri sunumlarında, tinea (pityriasis) versicolor’u olan hastalar incelenmiştir. “Negatif Mikoloji” terimi deri döküntülerinden hazırlanan KOH preparatlarında hifaların olmaması, yani hiçbir fungal formun görülmemesi veya sadece maya hücrelerinin (blastosporlar) varlığı olarak tanımlanmıştır. “Etkili Tedavi” terimi Negatif Mikoloji artı 8. haftada eritem, pul pul dökülme ve kaşıntı için (sıfır ila üç arasındaki ölçekte) total bulgular ve semptomlar skorunun 1’e eş veya daha az olması olarak tanımlanmıştır. “Tam Kür” terimi Negatif Mikoloji artı eritem, pul pul dökülme ve kaşıntı için bulgu/semptom skorunun sıfır olması olarak tanımlanmıştır.

  İki ayrı çalışma, tinea (pityriasis) versicolor tedavisinde 2 hafta boyunca günde bir kere uygulanan %1 butenafin hidroklorür  içeren krem ile vehikülü karşılaştırmıştır. Hastalar 2 hafta boyunca tedavi edilmiş ve tedavi sonrasındaki 2 (Hafta 4) ve 6. (Hafta 8) haftalarda değerlendirilmiştir. Pozitif başlangıç KOH olan ve ilaç dağıtılan tüm denekler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi “tedavi niyetli” analize dahil edilmişlerdir. Çalışma 31’de Etkili Tedavi için istatistiksel bir anlama (%1 butenafin hidroklorür  içeren krem ve vehikül) erişilmiştir ancak tedavi sonrası 6. haftada Tam Kür için istatistiksel anlama erişilmemiştir. Çalışma 32’de marjinal istatistiksel anlam (p=0.051) (%1 butenafin hidroklorür  içeren krem ve vehikül) Etkili Tedavi için erişilmiştir ancak tedavi sonrası 6. haftada Tam Kür için istatistiksel anlama erişilmemiştir. Bu iki kontrollü çalışmanın verileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.


   

  Pivotal klinik çalışmalarda yanıt verenlerin oranı (%) (randomize edilen tüm hastalar)

  Hasta Yanıt Kategorisi

  Hafta@

  Çalışma 31

  Çalışma 32

  Butenafin

  Vehikül

  Butenafin

  Vehikül

  Tam Kür*

  2

  41/87 (%47)

  11/40 (%28)

  29/85 (%34)

  12/41 (%29)

  4

  43/86 (%50)

  15/42 (%36)

  36/83 (%43)

  13/41 (%32)

  8

  44/87 (%51)

  15/42 (%36)

  30/86 (%35)

  10/43 (%23)

  Etkili Tedavi**

  2

  56/87 (%64)

  16/40 (%40)

  46/85 (%54)

  16/41 (%39)

  4

  50/86 (%58)

  19/42 (%45)

  45/83 (%54)

  16/41 (%39)

  8

  48/87 (%55)

  15/42 (%36)

  37/86 (%43)

  11/43 (%26)

  Negatif Mikoloji***

  2

  57/87 (%66)

  20/40 (%50)

  57/85 (%67)

  21/41 (%51)

  4

  51/86 (%59)

  20/42 (%48)

  52/83 (%63)

  18/41 (%44)

  8

  48/87 (%55)

  15/42 (%36)

  43/86 (%50)

  12/43 (%28)

  @ Hafta 2 (tedavi sonu), Hafta 4 (tedavi sonrası 2.hafta), ve Hafta 8 (tedavi sonrası 6.hafta)

  *Negatif Mikoloji artı eritem, pul pul dökülme ve kaşıntı yokluğu

  **Negatif Mikoloji artı eritem, pul pul dökülme ve kaşıntı olmaması veya minimal derecede olması

  ***deri döküntüsünden hazırlanan KOH preparatında hifaların olmaması, yani hiçbir fungal formun görülmemesi veya sadece maya hücrelerinin (blastosporlar) varlığı  Tinea (pityriasis) versicolor, Malassezia furfur (eski ismi Pityrosporum orbiculare) kaynaklı, tüysüz derideki yüzeysel, kronik olarak tekrarlayıcı bir enfeksiyondur. Komensal organizma normal deri florasının bir parçasıdır. Hassas bireylerde hastalık gövdede hiperpigmente veya hipopigmente yamalara yol açabilir ve bunlar boyna, kollara ve uyluğun üst taraflarına yayılabilir.

  Enfeksiyonun tedavisi, etkilenen bölgelerin pigmentlerinin hemen düzelmesini sağlamayabilir. Başarılı tedavinin ardından pigmentlerin normalleşmesi değişebilmekte ve bireyin cilt tipine ve tesadüfi güneş maruziyetlerine göre bu süre ayları bulabilmektedir. Enfeksiyonun rekürrens oranı değişebilmektedir.

  Kontrendikasyonlar

  Butefin %1 Krem, butenafin hidroklorüre veya içindeki bileşenlere karşı hassasiyeti olduğu bilinen veya bundan şüphe duyulan kişilerde kontrendikedir.

  Kullanım Yolu
  Haricen kullanılır.
  Küb' Ün Yenileme Tarihi
  -
  Müstahzar Adı

  BUTEFİN %1 KREM, 15 g

  Onay Tarihi
  08/03/2012
  Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

  Kullanım sırasında irritasyon veya hassasiyet geliştiği takdirde, tedavi kesilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır.

  Hastalık tanısı uygun bir vasattaki kültürle [M. furfur (eski adı P. orbiculare) hariç] veya potasyum hidroksit çözeltisinde enfekte yüzeysel epidermal dokunun doğrudan mikroskop incelemesiyle doğrulanmalıdır.

  Çapraz reaksiyon ortaya çıkabileceğinden allilamin antifungal ajanlara hassas olduğu bilinen hastalar Butefin %1 Krem’i dikkatli bir şekilde kullanmalıdır.

  Diğer topikal kremlerle eş zamanlı kullanılmamalıdır

  12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Butefin %1 Krem, göz ya da mukoz membranlarla temas etmemelidir; kazara temas etmesi durumunda, derhal suyla yıkanmalıdır.

  Ürün kesinlikle ağızdan alınmamalıdır. Eller ürün uygulandıktan sonra yıkanmalıdır.

  Pozoloji Ve Uygulama Şekli

  Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

  Yetişkinlerde kullanım:
  Tinea (pityriasis) versicolor’lu hastalar iki hafta boyunca günde bir kere Butefin uygulamalıdır. Yeterli miktarda Butefin %1 Krem, tinea versicolor’u olan hastaların etkilenen bölgesini ve yakın çevresindeki deriyi kaplayacak şekilde sürülmelidir. Tedavi döneminden sonra klinik bir iyileşme görülmezse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

  Çocuklarda kullanım:
  12 yaş altındaki pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik çalışılmamıştır zira tinea versicolor 12 yaş altındaki hastalarda yaygın değildir.

  Geriyatrik hastalar:
  Butefin %1 Krem’in yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.

  Raf Ömrü

  24 ay

  Ruhsat Numarası(Ları)

  241/27

  Ruhsat Sahibi
  Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
  Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16
  Ataşehir/İstanbul
  Telefon:0216 456 65 70
  Faks:0216 456 65 79
  e-mail:info@berko.com.tr
  Ruhsat Sahibi
  Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
  Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16
  Ataşehir/İstanbul
  Telefon: 0 216 456 65 70
  Faks: 0 216 456 65 79
  e-mail:info@berko.com.tr
  Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

  25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Terapötik Endikasyonlar

  Butefin %1 Krem, M. furfur (eski adı P. orbiculare) kaynaklı tinea (pityriasis) versicolor dermatolojik enfeksiyonunun topikal tedavisinde endikedir.

  Üretici Bilgileri
  Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Yunus Mahallesi, Sanayi Caddesi No:22
  Kartal/İstanbul
  Telefon:0216 306 62 60 (5 Hat)
  Faks:0216 353 94 26
  Yardımcı Maddeler
  Benzil alkol, trietanol amin, gliserin, setil alkol, stearil alkol, polisorbat 60, isopropil miristat ve deiyonize su içermektedir.
  Yardımcı Maddelerin Listesi
  • Benzil alkol
  • Trietanol amin
  • Gliserin
  • Setil alkol
  • Stearil alkol
  • Polisorbat 60
  • İsopropil miristat
  • Deiyonize su