Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka CAL-D-VITA
Etken Madde Kodu SGKF7S-KALSIYUM KARBONAT+KOLEKALSIFEROL(VIT D3) Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A12AX
ATC Açıklaması Diğer İlaçlarla Kombine Kalsiyum
NFC Kodu AH
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Efervesan Tabletler
Kamu Kodu A01565
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 13,71 TL (12 Haziran 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,39 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği 4,93 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E465B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği, hdikkatli kullanılması, idrar ve plazma kalsiyum düzeylerinin düzenli olarak izlenmesi önemli olabilir.
Doz Aşımı

Akut ve kronik aşırı doz, hiperkalsemi ile birlikte D hipervitaminozu ile sonuçlanabilir. Bulantı, kusma, polidipsi, poliüri ve konstipasyon gibi belirtiler görülür. Bu durumda, tüm kalsiyum ve D vitamini içeren maddelerin alımı durdurulmalı ve rehidratasyon uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
  • Menapoz sonrası (tip I) osteoporoz, senil (tip II) osteoporoz ve osteomalazinin önlenmesi ve tedavisinde,
  • Kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin takviyesinde endikedir
Farmakodinamik Özellikler
Kalsiyum, kemiklerin büyüme ve gelişmesi için vazgeçilmez bir mineraldir. Yeterli kalsiyum alımı özellikle, kemik büyüme ve gelişiminin görüldüğü çocukluk çağı ve ergenlik döneminde önemlidir. 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde, osteoporoz gelişimine katkıda bulunabilecek olan negatif kalsiyum dengesinin önlenmesi için, yeterli kalsiyum desteği sağlanmalıdır.
D vitamini, kalsiyum ve fosfatın absorbsiyonu ve hücreler tarafından kullanımı, kemiklerin normal kalsifikasyonu için gereklidir. Paratiroid hormon ve kalsitonin ile birlikte, serum kalsiyum konsantrasyonlarını düzenler. D vitamini, ince bağırsaktan kalsiyum ve fosfat absorpsiyonunu stimüle eder ve kemiklerden kalsiyumun mobilizasyonunu sağlar.
Cal-D-Vita kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Etken maddelerinin dengeli kombinasyonu sayesinde spesifik terapötik yarar gösterir.
Aşağıdaki tabloda, sağlıklı bireylerin ‘‘günlük ihtiyacı karşılamak üzere gereksinim duydukları minimum miktarlar –RDI (Recommended daily intakes)-’’ ve ‘‘günlük maksimum müsaade edilebilecek toplam miktarlar (*üst limit)’’ belirtilmiştir.
 
 
1-3
yaş
4-8 yaş
Erişkin
 kadın
Erişkin
 erkek
Gebelik
dönemi
Emzirme
 Dönemi
Kalsiyum
(mg)
 500
2500*
 800
 2500*
1000-1300
    2500*
1000-1300
    2500*
1000-1300
    2500*
1000-1300
   2500*
D vitamini
(IU)
 200
2000*
 200
 2000*
 200-600
    2000*
     200
    2000*
     200
    2000*
     200
   2000*
 
Müstahzarın herhangi birim dozu ile zehirlenme belirtisi görülmemektedir
Farmakokinetik Özellikler
Oral yolla alınan kalsiyum, D vitamini metabolitlerinin varlığına, lümen pH’sı ve diyetsel faktörlere bağlı olarak, yaklaşık 1/3-1/5 oranında ince bağırsaktan absorbe olur ve kalsiyum yetersizliği durumunda absorpsiyonu artar. Aklorhidri veya hipoklorhidrisi olan hastalarda özellikle kalsiyum karbonatın absorpsiyonu azalır. Yaklaşık % 45 oranında plazma proteinlerine bağlanır. % 20’si renal, % 80’i fekal yolla atılır.
D vitamini, ince bağırsaktan hızlıca absorbe olur ve spesifik alfa globulinlere bağlanır. Başlıca karaciğerde depolanır. Kolekalsiferolün metabolik aktivasyonu, başta karaciğer ve sonra böbrekler olmak üzere iki basamakta gerçekleşmektedir. Safra yolu veya renal yolla elimine edilir.
Farmasötik Şekli

Efervesan tablet

Formülü
Bir efervesan tablet 1500 mg kalsiyum karbonat (600 mg elementer kalsiyum) ve 400 I.U. D3 vitamini (10 mikrogram kolekalsiferol) içerir.
1 I.U. D vitamini 0.025 µg kolekalsiferole eşdeğerdir.
Kalsiyum karbonatın ne kadar elementer kalsiyuma eşdeğer olduğu aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:
 
Kalsiyum
Tuzu
Kalsiyum
(mg/g)
Kalsiyum
(mEq/g)
%
Kalsiyum
Kalsiyum
Karbonat
400
20
40
 
Yardımcı maddeler: Sorbitol, portakal aroması, beta karoten, pancar kırmızısı, aspartam, asesülfam potasyum.
İlaç Etkileşmeleri

Bazı gıda ve ilaçlar Cal-D-Vita emilimini etkilediği gibi, Cal-D-Vita da bazı ilaç ve gıdaların emilimini etkileyebilir. Aşırı miktarlarda alkol, kafein ve tütün yanında, kepekli ve tohumlu ekmekler ile tahılla hazırlanan kahvaltılıklarda bol miktarda bulunan lif ve fitatlar, kalsiyum emilimini azaltır. Bazı antikonvülsanlar (ör. Fenitoin) Cal-D-Vita ile etkileşebilir. Bu nedenle her iki doz arasında 1-2 saatlik bir ara verilmelidir. Aynı durum sodyum florür veya oral tetrasiklin için de geçerlidir. Özellikle kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda alüminyum veya magnezyum içeren antiasitlerin birlikte kullanılması, alüminyum veya magnezyumun kan düzeylerini artırabilir. Diüretikler (özellikle tiazid grubu diüretiklerle) birlikte uygulanması hiperkalsemiye sebep olabilir. Bu nedenle uzun süreli tedavide, serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatle izlenmesi gereklidir. Östrojen içeren kontraseptifler veya östrojen, kalsiyum emilimini artırabilir. Kardiyak glikozit kullanan hastalarda, hiperkalsemi oluşturarak kardiyak aritmilere neden olabilir.  

Kontraendikasyonlar
  • Bileşenlerinden bir veya birden fazlasına alerjisi olanlarda,
  • Hiperparatiroidizm (primer ve sekonder), D vitamini hipervitaminozu, hiperkalsemisi olanlarda,
  • Böbrek fonksiyon bozukluğu ve/veya böbrek taşı ile birlikte veya tek başına ciddi hiperkalsiüresi olanlarda,
  • Fenilketonüride,
  • Hiperkalsemi ve hiperkalsiürinin eşlik ettiği uzun süreli immobilizasyon durumlarında kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Günde 1-2 efervesan tablet:
  • Kalsiyum ve D vitamini yetersizliğinde
  • Osteomalazi ve osteoporozun önlenmesi ve tedavisinde
Efervesan tabletler bir bardak su içinde eritilerek, yemeklerden yarım saat önce veya sonra alınır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

06.03.2006-207/22

Saklama Koşulları

Tüpü iyice kapalı olarak 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, nemden koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Cal-D-Vita Efervesan Tablet, 10 adet
Cal-D-Vita Efervesan Tablet, 30 adet
Uyarılar/Önlemler
Aspartam içerdiğinden, fenilketonürili hastalarda kullanılmamalıdır. 
Cal-D-Vita tavsiye edilen dozlardan daha yüksek dozlarda uzun süre kullanılmamalıdır. 
Arterioskleroz ve kalp hastalığı, hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği, hafif hiperkalsiürisi veya böbrek taşı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılması, idrar ve plazma kalsiyum düzeylerinin düzenli olarak izlenmesi önemli olabilir. 
Cal-D-Vita aspartam ve sorbitol ile tatlandırıldığı için diyabetiklere uygundur.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi
Cal-D-Vita kullanımının araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Gebelik kategorisi: A
Cal-D-Vita efervesan tablet, gebelik ve emzirme döneminde kullanılabilir.
Gebelik ve emzirme dönemlerinde kalsiyum ve D vitamininin tavsiye edilen alım miktarları artmaktadır. Bu dönemlerde Cal-D-Vita efervesan tablet, tavsiye edilen dozlardan yüksek dozlarda kullanılmamalıdır. Hamile kadınlarda akut ve kronik D vitamini toksisitesi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Önerilen dozlarda gebelik boyu kullanıldığında, herhangi bir problem gözlenmemiştir.

Kalsiyum ve D vitamini, anne sütüne çok az miktarda geçmektedir.

Üretim Yeri

Roche Müsrahzarları Sanayi A.Ş. Gebze,Kocaeli

Yan Etkileri / Advers Etkiler
 Kalsiyum destek tedavisi uygulandığında, nadir olgularda hafif gastrointestinal rahatsızlık görülmüştür. 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.