Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma ABBVIE TIBBİ İLAÇLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Marka CALCIJEX
Etken Madde Kodu SGKF7I-KALSITRIOL Parenteral
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu A11CC04
ATC Açıklaması Kalsitriyol
NFC Kodu MC
NFC Açıklaması Parenteral IV Ampüller
Kamu Kodu A01535
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 377,69 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 340,04 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Hastalara ihtiyaçlarından fazla Calcijex (Enjeksiyonluk Kalsitriol) uygulanması hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve hiperfosfatemiye yol açar. Calcijex ile birlikte yüksek miktarda kalsiyum ve fosfat alımı da benzer anormalliklere yol açabilir.

 

1. Hemodiyaliz hastalarında hiperkalsemi ve doz aşımının tedavisi:

Hiperkalseminin (normal aralık üst sınırının 1mg/dl'den daha çok aşılması) genel tedavisinde Calcijex uygulaması hemen kesilir, düşük kalsiyumlu diyete başlanır ve kalsiyum destek preparatları kesilir. Diyalizat çözeltisindeki kalsiyum konsantrasyonunun azaltılması gündeme getirilebilir. Normokalsemiye erişinceye kadar serum kalsiyum düzeyleri hergün ölçülmelidir. Hiperkalsemi genellikle iki-yedi gün içinde ortadan kalkar. Serum kalsiyum düzeyleri normal sınırları içine çekildiğinde Calcijex, önceki tedavidekinden 0.5 mcg daha düşük bir dozda yeniden uygulanabilir. Doz titrasyonları sırasında serum kalsiyum düzeyleri haftada en az iki kez ölçülmelidir.

 

2. Kazaen oluşan kalsitriol enjeksiyonu doz aşımının tedavisi:

Calcijex'in kazaen oluşan akut doz aşımının tedavisi genel destek önlemlerinden oluşmalıdır. Seri şeklinde serum elektrolit (özellikle kalsiyum) ölçümleri yapılmalı, üriner kalsiyum atılım hızı ve hiperkalsemiye bağlı elektrokardiyografik anormallikler belirlenmelidir. Digital glikozitleri alan hastalarda bu izleme kritik önem taşır. Kazaen doz aşımlarında kalsiyum destek preparatlarının kesilmesi ve düşük kalsiyumlu diyetlere başlanması gerekir. Eğer yüksek serum kalsiyum düzeyleri inatçı olursa, hastada altta yatan tabloya bağlı olarak, gündeme getirilebilecek çeşitli terapötik alternatifler vardır. Literatürde açıklanan tedavi yaklaşımları forse tuz diürezi, kalsiyumsuz bir diyalizat ile hemodiyaliz ve bisfosfonatlar, mitramisin, kalsitonin, glukokortikoidler ve galyum nitrat gibi ilaçların kullanımını içermektedir.

Endikasyonlar

Calcijex (Enjeksiyonluk Kalsitriol) kronik renal diyalize giren hastalardaki hipokalseminin tedavisinde kullanılır. Yükselmiş olan paratiroid hormon düzeylerini belirgin biçimde düşürdüğü gösterilmiştir. PTH'daki azalmanın renal osteodistrofide iyileşmeyle sonuçlandığı gösterilmiştir.

Farmakodinamik Özellikler

Kalsitriol insanlarda doğal olarak bulunan renksiz, kristalize bir bileşiktir. Organik çözücülerde çözünür, suda göreceli olarak çözünmez. Calcijex (Enjeksiyonluk Kalsitriol) sentetik olarak üretilmiş kalsitrioldür ve intravenöz enjeksiyon yoluyla kullanılan steril, izotonik, berrak, sulu bir çözeltidir.

Kalsitriol, vitamin D3'ün (kolekalsiferol) aktif formudur. İnsanda vitamin D'nin doğal ya da endojen olarak üretilmesi, esas olarak, deride 7-dehidrokolesterol'ün vitamin D3'e dönüştürülmesi için gerekli ultraviyole ışınlarına bağlıdır. Vitamin D3’ün hedef dokularda tamamen aktif hale geçmeden önce karaciğerde ve böbrekte metabolik olarak aktive edilmesi gereklidir. Başlangıçtaki değişim karaciğerde bulunan vitamin D3-25-hidroksilaz enzimiyle katalize edilir ve bu reaksiyonun ürünü 25-(OH)D3’tür (kalsifediol). Bu madde böbrek dokusunun mitokondrilerinde hidroksilasyona uğrar ve bu reaksiyon, renal 25-hidroksivitamin D3-1-alfa-hidroksilaz enzimiyle aktive edilerek, vitamin D3'ün aktif formu olan 1,25-(OH)2D3 (kalsitriol) oluşturulur.  

Barsak, kemik, böbrek ve paratiroid bez kalsitriolün etkinlik gösterdiği bilinen yerlerdir. Kalsitriol, barsaklarda kalsiyum transportunu uyarmada vitamin D3'ün bilinen en etkin formudur. Kalsitriolün barsaklarda kalsiyum emilimini uyardığı gösterilmiştir. Kemiklerde kalsitriol, paratiroid hormon ile birlikte kalsiyum rezorpsiyonunu uyarır ve böbreklerde, kalsitriol kalsiyumun tubuler reabsorpsiyonunu artırır. Kalsitriol'ün, PTH sentez ve salgılanmasını doğrudan baskıladığı gösterilmiştir. Böbreğin, öncül maddeleri aktif bileşen kalsitriol'e yeterli biçimde dönüştürememesinden dolayı üremik hastalarda vitamin D'ye dirençli durum oluşabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Kalsitriol bolus enjeksiyon şeklinde uygulandığında, kanda hızla etkin düzeye gelir. Vitamin D metabolitlerinin kanda spesifik plazma proteinlerine bağlanarak taşındığı bilinmektedir. Uygulanan kalsitriol dozunun farmakolojik etkinliği yaklaşık 3-5 gün süreyle devam eder. Kalsitriole ilişkin iki metabolik yol belirlenmiştir; 1,24,25-(OH)3D3 ve kalsitroik aside dönüşüm.

Farmasötik Şekli

İ.V. Ampul

Formülü

Calcijex 1 mcg Ampul, her ml'de 1 mcg kalsitriol, 4 mg polisorbat 20, 1.5 mg sodyum klorür, 10 mg sodyum askorbat, 7.6 mg dibazik sodyum fosfat anhidr, 1.84 mg monobazik sodyum fosfat monohidrat, 1.1 mg disodyum edetat dihidrat içerir. Yaklaşık pH 7 düzeyindedir. Koruyucu madde içermez.

İlaç Etkileşmeleri

Magnezyum içeren antasitler ve Calcijex birlikte kullanılmamalıdır, çünkü böyle bir kullanım hipermagneziyemi gelişimine yol açabilir.

Vitamin D analogları ve kardiyak glikozitlerle birlikte kullanımı kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir.

Kolestiramin ve kolestipol kalsitriol’ün absorpsiyonunu/etkisini azaltır.

Barbitürat ya da antikonvülsan almakta olan hastalarda vitamin D’nin etkileri azalabilir.

Kortikosteroidler vitamin D analoglarının etkilerini engelleyebilirler.

Tiazid diüretikleri ile birlikte kullanıldığında hiperkalsemi riski artar. Magnezyum içerikli antasidler ile birlikte kullanıldığında hipermagnesemi riski artar.

 

Kontraendikasyonlar

Calcijex, kalsitriol veya ilaçta bulunan diğer maddelere karşı, daha önceden aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Calcijex (Enjeksiyonluk Kalsitriol) hiperkalsemili hastalara veya vitamin D toksisitesi belirtileri bulunan hastalara verilmemelidir. Malabsorpsiyon sendromunda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Calcijex'in (Enjeksiyonluk Kalsitriol) optimal dozu her hasta için dikkatle belirlenmelidir.

 

Calcijex tedavisinin etkinliği her hastanın yeterli ve uygun miktarda günlük kalsiyum aldığı varsayımına dayandırılmaktadır. Kalsiyumun yetişkinlerdeki günlük gereksinimi 800 mg'dır. Her hastanın günlük yeterli kalsiyum alımını garantilemek için hekim ya kalsiyum destek preparatı vermeli ya da hastaya uygun diyet önerilmelidir.

 

Kalsitriol’ün genellikle önerilen başlangıç dozu hipokalseminin ve/veya sekonder hiperparatiroidizmin şiddetine bağlı olarak haftada üç kere, yaklaşık gün aşırı uygulanan 1.0 mcg (0.02 mcg/kg) ile 2 mcg’dır. Haftada üç kere 0.5 mcg gibi küçük dozlar ve 4.0 mcg gibi yüksek dozlar da başlangıç dozu olarak kullanılmıştır. Kalsitriol, intravenöz yol ile bolus şeklinde uygulanabilir. Eğer hastalığın biyokimyasal parametrelerinde ve klinik belirtilerinde tatmin edici bir tepki görülmezse, doz iki –dört haftalık aralıklarla 0.5 – 1.0 mcg arttırılabilir.

 

0.25 mcg’den 2.0 mcg’ye kadar basamaklı olarak arttırılan dozlar kullanılmıştır ve haftada üç kez 8 mcg’a kadar olan dozlar bildirilmiştir.

 

Bu titrasyon döneminde haftada en az iki kez serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri belirlenmeli ve hiperkalsemi veya serum kalsiyum-fosfat çarpımı 70’ten yüksek bulunursa, parametreler normale dönünceye kadar ilaç derhal kesilmelidir.

 

Daha sonra kalsitriol, daha düşük bir dozla tekrar başlatılmalıdır. Tedaviye yanıt olarak PTH düzeyleri azalırken, dozun da azaltılması gerekebilir. Böylelikle, basamaklı doz artışları bireylere göre uyarlanmalı ve PTH, serum kalsiyum ve fosfor düzeyleriyle orantılı olmalıdır.

 

Doz titrasyonu için tavsiye edilen yaklaşım aşağıda verilmektedir:

 

PTH Düzeyleri

Kalsitriol Dozu

 

Aynı veya artmış

Artırılır

< % 30 azalma

Artırılır

> % 30, < % 60 azalma

Aynı dozda sürdürülür

> % 60 azalma

Azaltılır

Normal aralığın 1.5 –3 katı

Aynı dozda sürdürülür

 

Uygulamadan önce ürün, partikül içeriği ve renk değişimi açısından incelenmelidir.

 

Ampuller tek dozluktur. Kullanılmayan kısmı atılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Calcijex (Enjeksiyonluk Kalsitriol) 2 mcg/ml Ampul; 2 mcg kalsitriol içeren 1 ml'lik ampullerde sunulmaktadır. Bir kutuda 25 ampul bulunur

Ruhsat Sahibi

Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekinciler caddesi, Hedef Plaza

Kavacık – Beykoz, 34810 İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

12.10.1994 -95/79

 

Saklama Koşulları

150C- 300C’lik oda sıcaklığında saklanmalıdır. Işıktan koruyunuz. Dondurmayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Calcijex (Enjeksiyonluk Kalsitriol) 1 mcg/ml Ampul; 1 mcg kalsitriol içeren 1 ml'lik ampullerde sunulmaktadır. Bir kutuda 25 ampul bulunur.

Uyarılar/Önlemler

Kalsitriol, vitamin D'nin mevcut en güçlü metaboliti olduğundan tedavi sırasında vitamin D ve türevlerinin uygulanması kesilmelidir.

 

Diyalize giren hastalarda serum fosfor düzeylerini kontrol altına almak için alüminyumlu olmayan bir fosfat bağlayıcı bileşik kullanılmalıdır.

Vitamin D'nin herhangi bir formunun aşırı dozu tehlikelidir (bkz. Doz Aşımı). Vitamin D ve metabolitlerinin doz aşımına bağlı progresif hiperkalsemi acil tedavi gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Kronik hiperkalsemi genel vasküler kalsifikasyon, nefrokalsinozis ve diğer yumuşak doku kalsifikasyonlarına yol açabilir. Serum kalsiyum ve fosfat düzeyleri çarpımının (Ca x P) 70'i aşmasına izin verilmemelidir. Bu durumun erken saptanması için kuşkulu anatomik bölgelerin radyografik incelemesi yararlı olabilir.

 

Calcijex'in (Enjeksiyonluk Kalsitriol) aşırı dozları hiperkalsemiye ve bazı durumlarda hiperkalsiüriye yol açar; o nedenle, tedavinin ilk dönemlerinde doz ayarlaması yapılırken serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri haftada en az iki kez belirlenmelidir. Hiperkalsemi gelişirse ilaç hemen kesilmelidir.

 

PTH düzeyleri anormal düzeylerde baskılanırsa adinamik kemik hastalığı gelişebilir. Diğer (diagnostik) nedenlerden dolayı biyopsi yapılamamışsa, kemik turnover oranını belirlemek için PTH düzeyleri kullanılabilir. Kalsitriol uygulanan hastalarda PTH düzeyleri, önerilen hedef aralığın altına (üst normal sınırın 1.5-3 katı) düşerse kalsitriol dozu azaltılmalı ya da tedaviye son verilmelidir. Kalsitriol tedavisinin kesilmesi rebound etkiye yol açabilir, dolayısıyla idame dozuna ulaşana kadar uygun bir doz azaltma titrasyonu önerilir.

 

Calcijex digital glikozitleri alan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır, çünkü bu hastalarda hiperkalsemi kardiyak aritmilere neden olabilir.

 

Hasta ve ailesi, diyet ve ek kalsiyum alımı konusundaki uyarılara uymak ve magnezyum içeren antasitler dahil olmak üzere doktor tarafından onaylanmamış, reçetesiz satılan ilaçları kullanmamak konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalar, ayrıca, hiperkalsemi semptomları konusunda da bilgilendirilmelidir (bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler).

 

Serum kalsiyum, fosfor, magnezyum ve alkali fosfataz düzeyleriyle 24 saatlik üriner kalsiyum ve fosfor düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Uygulamanın başlangıç döneminde serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri daha sık (haftada iki kez) ölçülmelidir.

 

Karsinojenez, Mutajenez, Fertilitenin Bozulması: Calcijex'in (Enjeksiyonluk Kalsitriol) karsinojenik potansiyelini değerlendirmek için uzun süreli hayvan çalışmaları yapılmamıştır. Ames yöntemiyle yapılan çalışmalarda mutajenez kanıtı bulunmamıştır. Oral kalsitriol kullanımına bağlı olarak fertilitede belirgin bir etki bildirilmemiştir.

 

Gebelikte Kullanım:

Gebelik Kategorisi C - Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Calcijex gebelikte sadece, potansiyel yararları fetus üzerindeki potansiyel risklerinden fazlaysa kullanılmalıdır.

 

Emziren Annelerde Kullanım: Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bir çok ilaç insan sütüne geçtiğinden ve süt çocuklarında kalsitriolün ciddi advers etkileri bulunabileceğinden, anne için ilacın önemi de göz önüne alınarak ilaç ya da emzirmeden hangisinin kesileceğine karar verilmelidir.

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:

Bildirilmemiştir.

 

Pediyatrik Kullanım: Calcijex'in çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.

 

Transplantasyon: Kemik kaybı oranı aşırı olabilir ve post-transplantasyon döneminde yıllık %5'i aşabilir. Post-transplantasyon kemik kayıplarının kalsitriol ile tedavisine yönelik tavsiyeler henüz belirlenmemiştir.

 

Östrojen azalmasına bağlı sekonder menapozal osteoporoz: Bu hasta grubundaki etkinliği henüz belirlenmemiştir.

 

Üretim Yeri

Hospira S.p.A.,

Via Fosse Ardeatine, 20060

Liscate-İtalya

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nadiren, anaflaksi ve enjeksiyon bölgesinde lokal kızarıklık dahil aşırı duyarlılık olguları rapor edilmiştir.

 

Enjeksiyon bölgesinde, bazen, hafif bir ağrı gözlenmiştir.

 

Calcijex'in (Enjeksiyonluk Kalsitriol) advers etkileri, genelde, aşırı vitamin D alımında oluşan etkilere benzer. Hiperkalsemiyle bağlantılı vitamin D entoksikasyonunun erken ve geç semptom ve belirtileri şunlardır:

 

1. Erken

Halsizlik, baş ağrısı, uyku hali, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, konstipasyon, kas ağrısı, kemik ağrısı ve metalik tat.

2. Geç

Poliüri, polidipsi, anoreksi, kilo kaybı, noktüri, konjonktivit (kalsifik), pankreatit, fotofobi, rinore, pruritus, hipertermi, libido azalması, BUN artışı, albüminüri, hiperkolesterolemi, SGOT ve SGPT artışları, ektopik kalsifikasyon, hipertansiyon, kardiyak aritmiler ve nadiren belirgin psikoz, hipermagnesemi.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.