Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma ORNA İlaç Tekstil Kimyevi Mad. San. ve Dış Tic. Ltd.
Marka CALCIUM
Etken Madde Kodu SGKF7O-KALSIYUM FOLINAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu V03AF03
ATC Açıklaması Kalsiyum folinat
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A01550
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Önerilenin üzerinde kalsiyum folinat alan hastalarda herhangi bir sekel bildirilmemiştir. Bununla birlikte aşırı miktarda kalsiyum folinat asit antagonistlerinin kemoterapötik etkisini ortadan kaldırılabilir.

5-Fluorourosil ve kalsiyum folinat kombinasyonu ile doz aşımı olursa 5-FU doz aşımı talimatı uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
  • Sitotoksik tedavide kullanılan metotreksat gibi folik asit antagonistlerinin toksisitesini ortadan kaldırmak ve erişkinlerde ve çocuklardaki doz aşımında toksisiteyi engellemek için kullanılır. Sitotoksik tedavide buna “Kalsiyum folinatla Kurtarma” ismi verilir.
  • Sitotoksik tedavide 5-Fluorourasil ile birlikte endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavi için detoksifiyan ajanlar.
 
ATC kodu: V03AF03 Kalsiyum folinat 5-formil tetrahidrofolik asidin kalsiyum tuzudur. Folinik asidin etkin bir metabolitidir. Sitotoksik tedavide nukleik asit sentezinde önemli bir koenzimdir.
 
Kalsiyum folinat folat antagonistlerinin , örneğin metotreksatın etkisine karşı çıkarak bunların toksisitesini ortadan kaldırır. Kalsiyum folinat ayrıca sitotoksik aktivitesini artırmak için fluoropiridinin (5-FU) biyokimyasal modülasyonunda sık kullanılır. 5-FU timidilat sentazını (TS) inhibe eder, bu pirimidin biyosentezinde anahtar rolü oynayan bir enzimdir. Kalsiyum folinat, intraselüler folat havuzunu artırarak, TS inhibisyonunu artırır. Bu şekilde 5 FU-TS kompleksi stabilize olur ve etkinliği fazlalaşır.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim 
Adale içi uygulamayı takiben   sistemik yararlanım damar içi uygulama sonucu meydana gelen ile aynıdır. 
 
Metabolizma 
Kalsiyum folinat bir rasemattır L-şekli ise etkin enansiyomerdir (L-5-formil –tetrahidrofolat, L-5-formil-THF). Folinik asidin başlıca metabolik ürünü 5-metil tetrahidrofolik asittir (5-metil-THF).
 
Dağılım 
Folinik asidin dağılım hacmi bilinmemektedir. 
Ana maddenin doruk serum düzeyleri i.v. uygulamadan 10 dakika sonra oluşur (D/L-5- formil-tetrahidrofolik asit, folinik asit).
 
Eliminasyon 
Etkin L-şekli için eliminasyon yarı ömrü 32-35 dakikadır ve etkin olmayan D-şekli için 352-485 dakikadır. Etkin metabolitin terminal yarı ömrü 6 saattir (i.v. ve i.m. uygulamadan sonra).

Dışarı atılma
Etkin olmayan metabolitlerin %80-90’ı idrarla ve %5-8’i feçesle atılır.
Farmasötik Şekli

Enjektabl solüsyon

Formülü
2 ml’lik bir ampul içeriği:
Kalsiyum folinat             16.2 mg  (15 mg folinik aside eşdeğer)
Sodyum klorür               16.2 mg
Enjeksiyonluk su   k.m.    2 ml
İlaç Etkileşmeleri
Droperidol
Enjektörde droperidol ile karıştırılırsa hemen bir çökelti oluşur. Droperidol Y-bölgesine peşpeşe zerk edildiğinde hemen çökelti oluşur.
 
Fluorourasil 
Aynı infüzyonda kalsiyum folinat ile 5-fluorourasil karıştırılmamalıdır. Fluorourasil 50 mg/ml ile 20 mg / ml kalsiyum folinatın , dekstrozun %5 sudaki çözeltisiyle veya çözeltisiz, karıştırılarak 4oC’de , 23oC , 32oC’de polivinil klorür kaplarda saklandığında geçimsiz olduğu gösterilmiştir.
 
Foscarnet
24 mg/ml foscarnet ile 20 mg/ml kalsiyum folinatın bulanık, sarı renkli bir çözelti oluşturduğu bildirilmiştir.
Kontraendikasyonlar
  • Kalsiyum folinata ve yardımcı maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılık,
  • Pernisyöz anemi veya vitamin B12 eksikliğine bağlı diğer anemilerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Calcium Leucovorin Enjektabl intramüsküler enjeksiyon, intravenöz enjeksiyon veya intravenöz infüzyon şeklinde parenteral yolla verilebilir.   İntratekal olarak verilmemelidir.
İntravenöz uygulamada 160 mg kalsiyum folinattan fazla bir dakikada enjekte edilmemelidir.
İntravenöz infüzyon gerektiğinde, % 5 Glukoz Enjektabl veya % 0.9 Sodyum Klorür Enjektabl ile seyreltilebilir. 
Metotreksat tedavisinde kalsiyum folinatla kurtarma
 
Kalsiyum lökovorin metotreksat gibi folik asit antagonistleri ile beraber onların sistemik toksistesini azaltmak amacıyla kullanılabilir.
Aşağıdaki tavsiyeler erişkinlerde yaşlılarda ve çocuklarda kullanılan dozları gösterir. 
  • Kalsiyum folinat ile kurtarma mide-barsak hastalıkları olanlarda ve emilim bozukluğu olanlarda parenteral olarak uygulanmalıdır. 25-50 mg'ın üzerindeki dozlar, kalsiyum folinatın doyabilen enteral emilimi nedeniyle parenteral olarak verilmelidir.
  • Kalsiyum folinat ile kurtarma , metotreksat 500 mg/m2 vücut yüzeyi dozunu aştığı zaman gereklidir ve 100 mg - 500 mg/m2 vücut yüzeyi dozlarında düşünülmelidir.Kalsiyum folinat ile kurtarma metotreksat tedavisinin tipine ve dozuna bağlıdır. Toksisite belirtilerinin oluşmasına ve metotreksatın dışarı atılma kapasitesine göre değişir. Kural olarak ilk doz kalsiyum folinat 15 mg (6-12 mg/m) olarak metotreksat infüzyonu başladıktan sonra 12-24 saat içinde uygulanmalıdır. Birkaç parenteral dozdan sonra oral tedaviye geçilebilir.
  • Kalsiyum folinat uygulamasına ilaveten metotreksatın hemen dışarı atılması için önlem alınmalıdır (yüksek idrar çıkışı, idrarın alkalileştirilmesi). Günlük serum kreatinin ölçümleriyle böbrek işlevi kontrol altında tutulmalıdır.
 
Metotreksat infüzyonu başladıktan 48 saat sonra artık metotreksat düzeyi ölçülmelidir. Eğer artık metotreksat düzeyi 0.5 mmol/L’den düşükse kalsiyum folinat dozları aşağıdaki tabloya göre düzenlenmelidir:
 
 
Metotreksat uygulamasının başlangıcından sonra 48 saat içinde rezidüel metotreksat kan düzeyi
48 saat içinde her 6 saatte bir uygulanacak olan veya metotreksat düzeyi 0.05 mmol/l’nin altına düşene kadar ilave kalsiyum folinat
> 0.5 mmol/L
15mg   / m2
> 1.0mmol/L
100mg / m2
> 2.0mmol/L
 200mg / m2
 
Sitotoksik tedavide 5-Fluorourasil ile kombine olarak: 
Farklı dozlar farklı şekillerde uygulanmaktadır ve kanıtlanmış bir optimum doz bulunmamaktadır. 
İlerlemiş veya metastalı kolorektal kanserli erişkin ve yaşlı hastaların tedavisinde aşağıdaki dozlar uygulanmıştır, çocuklarda kullanımı hakkında veri yoktur.
 
Ayda iki defa: İki saat içinde intravenöz infüzyon şeklinde 200 mg/m2 kalsiyum folinat, bunu takibenbolus şeklinde 400 mg/m2 5-FU ve 2 gün peşpeşe 22 saatlik 5-FU infüzyonu (600 mg/m2 ), her iki haftada bir 1 ve 2. günlerde verilir.
 
Haftalık uygulama: 20 mg/ m2 bolus i.v. enjeksiyonu şeklinde kalsiyum folinat veya 2 saatlik 200- 500 mg /m2 i.v. infüzyonu artı 500 mg/ m2 5- fluorourasil i.v. bolus enjeksiyonu olarak kalsiyum folinat infüzyonunun ortasında veya sonunda.
 
Aylık uygulama: 2 saat içinde 200-500 mg/m2 i.v. infüzyon veya 20 mg/m2 i.v. bolüs kalsiyum folinat enjeksiyonunu takiben 425 veya 370 mg/m2 5-Fluorourasil I.V. bolus enjeksiyonu peş peşe beş gün süresince uygulanır.
 
5-Fluorourasil ile kombine tedavide, hastanın durumuna göre alınan klinik cevaba göre ve toksisiteye göre 5-FU dozunun değiştirilmesi ve tedavisiz sürenin değiştirilmesi gerekebilir. Kalsiyum folinat dozunun değiştirilmesi gerekmez. 
Tekrarlanacak kür sayısına hekim karar verecektir.
 
Trimetreksat, trimetoprim ve primetamin gibi folik asit antagonistlerinin antidotu olarak:
Trimetreksat toksisitesi:
Korunma: Trimetreksat tedavisi sırasında  her gün ve son trimetreksat dozundan 72 saat sonra kalsiyum folinat uygulanmalıdır. Kalsiyum folinat ya her 6 saatte bir 5-10 dakika içinde 20mg/m2 dozunda I.V. yoldan uygulanır(toplam 80 mg/m2), ya da eşit aralıklarla dört doz 20mg/m2oral yoldan verilir. Günlük kalsiyum folinat dozu trimetreksatın hematolojik toksisitesine göre ayarlanır.
 
Doz aşımı (birlikte kalsiyum folinat verilmeyen 90mg/m2 trimetreksat dozunun üzerinde meydana gelir): trimetreksat durdurulduktan sonra 3 gün için her 6 saatte bir 40mg/m2 IV yoldan uygulanır.
 
Trimetoprim toksisitesi:
Trimetoprimi durdurduktan sonra normal kan sayımı olana kadar 3-10 mg /gün kalsiyum folinat verilir.
 
Primetamin toksisitesi:
Yüksek doz primetamin veya düşük dozda uzun süreli tedavi durumunda kalsiyum folinat günde 5-50 mg dozda aynı zamanda uygulanır, doz periferik kan sayımına göre ayarlanır.
 
Böbrek ve karaciğer bozuklukları
Bakınız   “Pozoloji ve Uygulama Şekli”.
 
Çocuklar
Bakınız   “Pozoloji ve Uygulama Şekli”.
 
Yaşlılar
Bakınız   “Pozoloji ve Uygulama Şekli”.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Calcium Folinate DBL 50 mg/ 5ml Enjektabl Solüsyon , 1 flakon.
Calcium Folinate DBL 100mg/ 10ml Enjektabl Solüsyon , 1 flakon.
Calcium Folinate DBL 300 mg/ 30ml Enjektabl Solüsyon , 1 flakon.
Saklama Koşulları

 2°-8°C’de saklayınız. Işıktan koruyunuz. Seyreltilmiş solüsyonlar , 2°-4°C 24 saat süreyle saklanabilir.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Calcium Folinate DBL 7.5 mg/ml Enjektabl Solüsyon, 1 ampullük ambalajda.

Uyarılar/Önlemler
Calcium Leucovorin intratekal olarak verilmemelidir.
 
Genel 
Kalsiyum folinat metotreksat ve 5-Fluorourasil kanser tedavisinde uzman bir hekim kontrolü altında kullanılmalıdır. 
Kalsiyum folinat tedavisi pernisyöz anemiyi veya B12 vitamini eksikliğine bağlı anemileri maskeleyebilir.
 
Çoğu sitotoksik tıbbi ürün – doğrudan ya da dolaylı DNA sentezi inhibitörleri- makrositoza neden olurlar (hidroksikarbamid, merkaptopürin, tiyoguanin). Böyle makrositoz folinik asitle tedavi edilmemelidir.
 
Fenobarbital, fenitoin, pirimidon ve süksinimidler ile tedavi olan epileptik hastalarda nöbet sıklığı artabilir çünkü antiepileptik ilaçların plazma konsantrasyonları azalabilir. Kan konsantrasyonları kontrol edilerek kalsiyum folinat tedavisi sırasında doz uyarlamaları gerekebilmektedir.
 
Kalsiyum folinat / 5-Fluorourasil 
Kalsiyum folinat 5-Fluorourasilin toksisitesini özellikle yaşlı ve düşkün hastalarda artırabilir. En sık raslanan belirtiler, lökopeni, mukozit, stomatit, ve diyaredir. Bunlar doz kısıtlayıcıdır. Birlikte kalsiyum folinat ve 5-Fluorourasil kullanılacağı zaman toksisite görülürse 5-FU dozu azaltılabilir.
 
Gastrointestinal toksisite belirtileri olan hastalarda bu belirtiler tamamen ortadan kalkana kadar, şiddete bakmaksızın 5-Fluorourasil ve kalsiyum folinat kombine tedavisi yapılmamalıdır.
 
Diyaresi olanlarda bu belirti ortadan kalkana kadar tedavi kesilmelidir.   Eğer diyare ve stomatit olursa, semptomlar ortadan kalkana kadar 5-Fluorourasil dozunu azaltmak gereklidir. Özellikle yaşlılar bu toksisitelere daha çok maruz kalırlar. Dolayısıyla bu hastalara tedavi uygularken tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
 
Kalsiyum folinat aynı IV enjeksiyon veya infüzyon içinde 5-Fluorourasil ile karıştırılmamalıdır.
 
5-FU/ kalsiyum folinat kombine tedavisi alanlarda kalsiyum düzeyleri kontrol edilmelidir. Eğer kalsiyum düzeyleri düşükse, ilave kalsiyum verilmelidir. 
 
Kalsiyum folinat / metotreksat
Metotreksat toksisitesinin azaltılması için metotreksat ürün bilgisine bakınız. 
Metotreksatın hematolojik olmayan toksisiteleri, örneğin nefrotoksisite üzerinde kalsiyum folinatın bir etkisi yoktur. Gecikmiş metotreksat eliminasyonu olan hastalarda geriye dönen böbrek yetmezliği ve metotreksata bağlı diğer toksisiteleri deneyimlemeleri kuvvetle muhtemeldir. 
Aşırı kalsiyum folinat dozlarından kaçınılmalıdır çünkü bu metotreksatın anti tümör etkisini özellikle merkezi sinir sistemi tümörlerinde bozabilir, çünkü kalsiyum folinat tekrarlanan kürler sonucu burada birikebilir.
 
Gebelik ve emzirme 
Gebelik kategorisi C’dir.
 
Gebelik dönemi: 
Kalsiyum folinat ile gebelerde ve emziren kadınlarda iyi kontrollü klinik çalışmaları yapılmamıştır. Kalsiyum folinatın gebe kadınlara verildiğinde fetal hasarlara neden olup olmayacağı da bilinmemektedir. Ancak, gebelikte metotreksat kullanılmamalıdır.
 
5-Fluorourasil de gebelikte kontrendikedir dolayısıyla kombine olarak kalsiyum folinat kullanılamaz. 5-Fluorourasil ve metotreksatın ürün bilgilerine bakınız.
 
Laktasyon dönemi:              
Kalsiyum folinatın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren kadınlarda mutlaka gerkliyse kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
İmmün sistem bozuklukları 
Çok ender (< %0.01): Alerjik reaksiyonlar, anaflaktoid reaksiyonlar ve ürtiker dahil.
 
Psikiyatrik bozukluklar 
Enderdir (%0.01- % 0.1) : Uykusuzluk, ajitasyon, depresyon(yüksek dozlardan sonra).
 
Gastrointestinal bozukluklar 
Enderdir (%0.01- % 0.1): Yüksek dozlardan sonra gastrointestinal bozukluklar.
 
Nörolojik hastalıklar
Enderdir (%0.01- % 0.1): Epileptik hastalarda nöbet sıklaşması (ilaç etkileşimleri bölümüne bakınız).
 
Genel bozukluklar ve uygulama yeri etkileri
Ender olmayan ( %0.01- % 0.1) : Enjektabl solüsyon olarak verildikten sonra ateş görülmüştür.
 
5-Fluorourasil ile kombine tedavi olarak :Güvenlik profili genellikle 5-FU’nun uygulanmasına bağlıdır.  
Bunlar 5-Fluorourasilin toksisiteleridir:
 
Aylık uygulama 
Gastrointestinal bozukluklar 
Çok sık (> %10): Kusma, bulantı.
 
Nörotoksisite gibi 5-FU’nun toksisitesinde artış yoktur.
 
Haftalık uygulama
Gastrointestinal bozukluklar
Çok sık (> %10): Diyare dehidratasyon, ölüme dahi yol açabilir.