Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka CALCIUM
Etken Madde Kodu SGKF7Q-KALSIYUM GLUBIYONAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu A12AA02
ATC Açıklaması Kalsiyum glubiyonat
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A01563
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,8 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,28 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E363C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlar: Hiperkalsemi ile görülenler: İştahsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı, kas güçsüzlüğü, poliüri, susama, uyku hali, konfüzyon; ağır vakalarda görülenler ise koma, kalp aritmisi ve kardiyak arrestidir.

Tedavi: Kan kalsiyum düzeylerini düşürücü tedbirler alınır. Örneğin: oral yoldan veya ağır vakalarda i.v. yoldan sodyum fosfat uygulanır.

Endikasyonlar
  • Tetaniye ve ilgili nöromusküler hastalıklara neden olan hipokalsemi
  • Oral yoldan normal kalsiyum dengesini korumayı başaramayan hastalarda kronik kalsiyum eksikliği, raşitizm, osteomalazi ve osteoporoz
  • Derideki eksüdatif olayların tedavisinde adjuvan olarak örneğin: akut ürtiker, akut ekzema
  • Şiddetli hiperkalemi tedavisinde yardımcı olarak
  • Kurşun zehirlenmesi (akut kolik tedavisinde), florür zehirlenmesi
Farmakodinamik Özellikler

Calcium-Sandoz parenteral olarak verildiğinde, akut hipokalsemide ve onun parestezi, laringo-spazm, adale krampları, tetani ve konvülsiyonlara neden olan artan nöromusküler uyarıyı içerebilen klinik semptomlarında hızla iyileşme sağlar. Barsak malabsorpsiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan kronik kalsiyum yetmezliği olan hastalarda parenteral kalsiyum tedavisi ile normal kalsiyum düzeylerine yeniden ulaşmayı ve bunun sürekliliği sağlanır. Artan kalsiyum konsantrasyonlarının kapiler permeabiliteyi azalttığı ve böylece eksüdatif, enflamatuvar ve allerjik durumları önlediği gözlenmiştir. Kalsiyum glukobionat’a karşı iyi bir doku toleransı oluştuğundan, eğer intravenöz uygulama yapılamazsa Calcium-Sandoz ampul solüsyonu i.m. yoldan enjekte edilebilir fakat i.m. uygulama yolu çocuklar için uygun değildir.

Farmakokinetik Özellikler

Vücuttaki kalsiyumun % 99’unu kemikler ve dişler içerir. Toplam serum kalsiyumunun % 50’si iyonik şekilde, % 5’i anyonlarla bileşik halde ve % 45’i proteinlere bağlı haldedir. Kalsiyumun % 20’si idrarla ve % 80’i dışkıyla atılır, bu hem emilmemiş kalsiyumu hem de safrada ve pankreas sıvısında salgılanan kalsiyumu içerir.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü
1 steril ampul (10 ml) 1375 mg kalsiyum glubionat (10 ml % 10’luk kalsiyum glubionata ya da 90 mg  Ca++ ’a eşdeğer) içerir.
Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su
İlaç Etkileşmeleri
Kalsiyum, kardiyak glikozitlerin veya adrenalinin kalp üzerindeki etkilerini güçlendirir (Bkz: Kontrendikasyonları) ve verapamile ve muhtemelen diğer kalsiyum kanal blokerlerine olan yanıtı azaltabilir.
Tiyazid diüretikleri idrardan kalsiyum atılımını azaltırlar.
Bundan dolayı Calcium-Sandoz ampulleri ve tiyazid diüretikleri birlikte kullanıldığında hiperkalsemi riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Kontraendikasyonlar

İlaca aşırı duyarlılık, hiperkalsemi (ör. hiperparatiroidizm, aşırı dozda D vitamini alımı, plazmositoma veya kemik metastazları gibi dekalsifiye edici tümörlerde, uzun süre hareketsizliğe bağlı osteoporozda); şiddetli hiperkalsiüri, ağır renal yetmezlik, galaktozemi. Kardiyak glikozitler veya adrenalin alan hastalarda parenteral kalsiyum tedavisi kesinlikle kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Yetişkinler: 10 ml i.v. (istisnai vakalarda i.m.) günde 1-3 kez

Çocuklar : Günde 5-10 ml i.v. Şiddetli hipokalseminin tedavisi için hem yetişkinlerde hem de çocuklarda yavaş enfüzyon şeklinde i.v. uygulama önerilir. Dozaj kandaki kalsiyum seviyesine ve idrarda atılan miktara göre ayarlanır (Bkz: Uyarılar/Önlemler).

Yenidoğanda ve küçük çocuklarda görülebilecek ağır hipokalsemilerin (örneğin belirgin tetani) tedavisinde i.v. enfüzyona gereksinim duyulabilir. Bu durumda önerilen doz 3 günü geçmemek kaydıyla (Bkz:Uyarılar/Önlemler) 24 saatte kg vücut ağırlığı başına 40-80 mg (1-2 mmol) iyonize kalsiyumdur (4-9 ml ampul solüsyonuna tekabül eder). Tedaviye daha sonra oral kalsiyum ile devam edilir. Eğer gerekirse parenteral kalsiyum tedavisi D vitamini ile kombine edilebilir.

Not: Intravenöz kalsiyum uygulamaları yavaş olmalıdır (10 ml için 3 dakika); kalp ritmi monitorize edilmelidir.

Intramüsküler enjeksiyonlar sadece istisnai durumlarda uygulanmalıdır; gluteal kasa derin olarak yapılmalıdır. Intramüsküler enjeksiyonlar çocuklara uygulanmamalıdır. Calcium-Sandoz subkütan olarak enjekte edilmemelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Calcium-Sandoz forte 10 efervesan tablet, polipropilen tüpte.
Calcium-Sandoz® ff 1000 mg Efervesan tablet, polipropilen tüpte.
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Calcium-Sandoz 10 ml 5 ampul.

Uyarılar/Önlemler

Uzun süre parenteral kalsiyum tedavisi yapılırken, özellikle çocuklarda ve beraberinde D vitamini ve türevlerini alan hastalarda, kan seviyesi ve idrardan kalsiyum atılımının izlenmesi birlikte yapılmalıdır. Eğer kan kalsiyum seviyesi 105 mg/L (2.625 mmol/L)’yi geçerse veya eğer 24 saatlik bir sürede idrarla 5 mg/kg (0.125 mmol/kg)’dan fazlası idrarla atılırsa tedavi bir an önce kesilmelidir.

Şiddetli hiperkalemi tedavisinde i.v. enjeksiyonla kalsiyum uygulandığında EKG monitorizasyonu gereklidir. Enjekte edilebilir kalsiyum solüsyonları (Calcium-Sandoz dahil olmak üzere) az miktarda alüminyum içerir (10 mg/L’ye kadar).

Yenidoğanlarda, bebeklerde ve böbrek fonksiyonları çok bozulmuş olan hastalarda iskelet sistemi ile ilgili, nörolojik veya hematolojik hastalıklarla ilgili alüminyum birikimine yol açabileceğinden uzun süre parenteral kullanımından kaçınılmalıdır.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı: Oral kalsiyum ile yapılan epidemiyolojik çalışmalar fetüse teratojenik zararda hiçbir artış göstermemiştir. Aşırı hızlı i.v. enjeksiyonlardan veya hiperkalsemiye yol açan aşırı dozlardan kaçınılması şartıyla, parenteral şekilden herhangi bir advers etki beklenmemektedir. İlave kalsiyumun anne sütüne geçmesine rağmen, konsantrasyonu yeni doğan üzerinde herhangi bir yan etki oluşturabilecek düzeyde değildir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Aşırı hızlı i.v. enjeksiyon nedeniyle bulantı, kusma, terleme, sıcak basmaları, hipotansiyon, kalp aritmisi veya vazomotor kolaps oluşabilir. Paravenöz veya yüzeyel i.m. enjeksiyonu takiben muhtemel deri kabuklanması ve nekrozu ile birlikte enjeksiyon bölgesi çevresinde lokal irritasyon oluşabilir. Nadiren, i.m. enjeksiyonu takiben lokal yumuşak doku kalsifikasyonu tanımlanmıştır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.