Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka CALCIUM
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A12AA20
ATC Açıklaması Kalsiyum (değişik tuzlarla kombine)
NFC Kodu AH
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Efervesan Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 22,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Akut doz aşımı bildirilmemiştir. Gastrointestinal bozukluklar beklenebilir, ancak hastalarda aşırı dozda D vitamini ve türevleri ile tedavi edilmedikleri sürece hiperkalsemi oluşmaz.

Endikasyonlar
  • Kalsiyum eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde
  • Değişik kaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroid kullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıkla tamamlayıcı tedaviyle kombine olarak
  • Menopoz öncesi ve sonrası kemik demineralizasyonunun önlenmesi
  • Raşitizm ve osteomalazide özel tedaviye ek olarak
  • Gizli tetani (akut durumların tedavisi için enjektabl Calcium-Sandoz kullanılır)
  • Kadınların gebelik ve emzirme dönemleri ile çocukların büyüme ve gelişme devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında
  • Allerjik durumlarda (destekleyici tedavi olarak).
Farmakodinamik Özellikler
Kalsiyum vücutta elektrolit dengesinin sağlanması ve çeşitli düzenleyici mekanizmaların uygun fonksiyon görmesi için gerekli bir mineraldir.
 
Calcium-Sandoz forte efervesan tabletleri, kolaylıkla çözünebilen ve iyonize olabilen kalsiyum tuzlarını büyük miktarlarda içerir ve damak tadına uygun bir kalsiyum kaynağı sağlar.
 
Bu şekilde akut ve kronik kalsiyum eksikliğinin tedavisi ve önlenmesi için ve kemik metabolizması bozulmasının çeşitli şekillerinin tedavisi için uygundur.
 
Kalsiyumun değişik yaş gruplarına göre, uygun günlük toplam gereksinim miktarları ve günlük maksimum miktarları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tabloda yer alan kategoriler, Calcium-Sandoz forte efervesan tablet 'in kullanım grubuna göre sıralanmış olup, prematüre ve yeni doğanda kullanılmadığı için tabloya alınmamıştır):

 
 
 
Kalsiyum
 
Kategori
Yaş (yıl)
Günlük önerilen miktar (mg)
Günlük maksimum miktar (mg)
Çocuk
1 - 3
4 - 8
9 - 18
500
800
1300
2500
2500
2500
Erişkin/
Yaşlı
(Kadın)
19-30
31-50
50-70
> 70
1000
1000
1200
1200
 
2500
2500
2500
2500
Erişkin/
Yaşlı
(Erkek)
19-30
31-50
50-70
> 70
1000
1000
1200
1200
2500
2500
2500
2500
Hamile
 
< 18
19-30
> 31
1300
1000
1000
2500
2500
2500
Emziren anne
 
< 18
19-30
> 31
1300
1000
1000
2500
2500
2500

Calcium-Sandoz forte, ne kadar doz ve sürede alındığında toksik belirtilerin ortaya çıkabileceği ile ilgili spesifik bir veri yoktur. Kalsiyumun plazma düzeyinin ve hücre içi konsantrasyonunun değişik mekanizmalarla sürekli kontrol altında tutulması, hipotiroidizm ya da hiperparatiroidizm olmaksızın hiperkalsemik olgunun oluşmaması kalsiyum toksisitesi konusunun spesifik olarak öne çıkmasını önlemektedir.
 
Calcium-Sandoz forte 'dan günlük toplam gereksinimin karşılanabilmesi için 500-1000 mg (1-2 tablet) kullanılması yeterlidir. Günlük en fazla verilecek miktar 2500 mg 'dır.
 
Değişik kalsiyum tuzlarının içerdikleri elementer kalsiyum miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
 

Kalsiyum tuzu
Kalsiyum (mg/g)
Kalsiyum (mEq/g)
% Kalsiyum
Kalsiyum asetat
253
12.2
25.3
Kalsiyum karbonat
400
20
 40
Kalsiyum klorür
272
13.6
27.2
Kalsiyum sitrat
211
10.5
21.1
Kalsiyum glubiyonat
 65
 3.2
Farmakokinetik Özellikler

İyonize kalsiyumun %30’u gastrointestinal kanalda emilir. Vücut kalsiyumunun %99’unu kemik ve dişler içerir. Toplam serum kalsiyumunun %50’si iyonik halde, %5’i anyonlarla bileşik halde ve %45’i proteinlere bağlı haldedir. Kalsiyumun %20’si idrarla ve %80’i dışkıyla atılır, bu hem emilmemiş kalsiyumu hem de safrada ve pankreas sıvısında salgılanan kalsiyumu içerir.

Farmasötik Şekli

Efervesan tablet

Formülü
1 efervesan tablet 500 mg iyonize kalsiyuma eşdeğer 2940 mg kalsiyum laktat-glukonat ve 300 mg kalsiyum karbonat içerir.
Yardımcı maddeler: Sodyum sakarin, sakaroz, portakal aroması
İlaç Etkileşmeleri

Emilemeyen komplekslerin muhtemel oluşumu yüzünden Calcium-Sandoz forte efervesan tabletler estramustin, etidronat ve muhtemelen diğer bifosfonatların, fenitoin, kinolon, oral tetrasiklinler veya flor preparatlarının emilimini azaltabilir. Eğer bunlarla birlikte kullanılıyorsa en az 3 saatlik aralar verilmelidir.

D vitamini ve türevleriyle birlikte kullanıldığında, kalsiyumun absorbsiyonunda artış görülür. Kalsiyumun gastrointestinal kanaldan absorbsiyonu, bazı gıdalarla (ör. ıspanak, ravent, kepekli yiyecekler, tahıllar) birlikte alınmasıyla azalabilir.D vitamini ve türevleri ile birlikte yüksek dozda alındığında, kalsiyum, verapamil ve muhtemelen diğer kalsiyum kanal blokerlerine olan yanıtı azaltabilir. Dijitalize hastalarda yüksek dozda oral kalsiyum alımı kardiyak aritmi riskini artırabilir.

Tiyazid diüretikleri idrarla kalsiyum atılımını azaltırlar. Bundan dolayı Calcium-Sandoz forte efervesan tabletlerle birlikte kullanıldığında hiperkalsemi riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Kontraendikasyonlar

İlaca aşırı duyarlılık, hiperkalsemi (ör. hiperparatiroidizm, aşırı dozda D vitamini alımı, plazmositoma gibi dekalsifiye tümörler, kemik metastazları), şiddetli hiperkalsiüri, ağır renal yetmezlik.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Calcium-Sandoz forte efervesan tabletler bir bardak suda eritilmelidir.
Elemental kalsiyumun olağan 500-1000 mg günlük dozu, önerilen günlük gereksinimin asgari % 70’ini karşılar. Ağır durumlarda bu miktar tedavinin ilk haftalarında 2500 mg’a kadar çıkar.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Calcium-Sandoz 10 ml 'lik 5 ampul
Calcium-Sandoz® ff 1000 mg Efervesan tablet, polipropilen tüpte
Saklama Koşulları

25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Calcium Sandoz forte; 10 ve 20 efervesan tablet, polipropilen tüpte

Uyarılar/Önlemler

Hafif hiperkalsiürili hastalar (300 mg=7.5 mmol/24 saatten fazla), hafif-orta derecede böbrek fonksiyonları bozulmuş olanlar veya idrar taşı öyküsü olan hastalarda idrarda kalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Gerektiğinde kalsiyum dozu azaltılmalı veya tedaviye son verilmelidir. İdrar yolunda taş oluşumuna meyilli hastaların bol miktarda sıvı almaları önerilir.

Kalsiyum tedavisi süresince, hekim tarafından özellikle belirtilmediği takdirde yüksek doz D vitamini ve türevlerinin alınmasından kaçınmak gerekir. Sitrat tuzlarının alüminyum emilimini artırdığı rapor edildiği için içeriğinde sitrik asit bulunan Calcium-Sandoz forte efervesan tabletleri şiddetli böbrek bozukluğu olan, özellikle de alüminyum içeren ilaçları alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Calcium-Sandoz forte bir tablette 0.87 g şeker içerdiğinden diyabetli hastalarda, ayrıca bir tablette 0.27 g sodyum içerdiğinden düşük sodyum diyeti gerektiren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Hamilelik ve emzirme: Calcium-Sandoz forte, hamileler ve emziren annelerde "A" kategorisinde tanımlanmıştır. Oral kalsiyum ile yapılan epidemiyolojik çalışmalar fetüse teratojenik zararda hiçbir artış göstermemiştir. İlave kalsiyumun anne sütüne geçmesine rağmen, konsantrasyonu yeni doğan üzerinde herhangi bir yan etki oluşturabilecek düzeyde değildir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nadir olgularda hafif gastrointestinal rahatsızlıklar (şişkinlik, kabızlık veya diyare) oluşabilir.

 “BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”