Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Assos İlaç Kimya Gıda Ürünleri San. ve Tic. Şti
Marka CANTHACUR
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D11AF
ATC Açıklaması Siğil ve Nasır Preparatları
NFC Kodu GA
NFC Açıklaması Topikal Harici Likitler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 97,01 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 86,64 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Canthacur PS® güçlü bir vesikandır ve hem lezyonlu bölgede hem normal cilt veya mukoza bölgelerinde önerilen miktardan fazla uygulandığında blisterler ve ülser oluşabilir.

Endikasyonlar

Canthacur PS®, özellikle plantar, mosaik, periungal wart’ların (verruka vulgaris=siğil) ve mollusca contagiosa gibi epitelyal benign oluşumların topikal olarak tedavisinde kullanılır. Resistan ve aşırı düzeyde keratinize wart’ların (siğillerin) tedavisinde tercih edilir. Skar dokusunun oluşmaması nedeniyle Canthacur PS® kozmetik sonucun önemli olduğu alanların tedavisinde özellikle önemlidir. Ağrısız uygulama ve herhangi bir enstrümana ihtiyaç göstermemesi Canthacur PS®’in çocuklarda da kolayca uygulanmasını sağlar.

Farmakodinamik Özellikler

Cantharidin’in temel etkisi, primer akantolitik özelliğinden kaynaklanır. Wart (verruka vulgaris=siğil) tedavisindeki etkinliği ise akantolitik etki sonucu tümörün eksfoliasyonu nedeni ile meydana gelir. Cantharidin’in litik etkisi epidermal hücrelerin ötesine geçmez. Bazal tabaka sağlam olarak kalır. Koryum üzerine minimal etkisi mevcuttur.  Sonuç olarak topikal uygulama sonrası skar oluşumu mevcut değildir.

 

Podofillin, sitotoksik bir ajandır. En güçlü etkisi, bazal tabakadaki hücrelerdeki mitozu etkilemesidir. Podofillin’in temel etkisi, primer akantolitik özelliğinden kaynaklanır. Wart (siğil) tedavisindeki etkinliği ise akantolitik etki sonucu tümörün eksfoliasyonu nedeni ile meydana gelir. Epitelyal hücrelerde yoğun morfolojik değişiklikler meydana gelir. Podofillin, epitelyal hücrelerdeki mitozu metafaz safhasında durdurur. Podofillin yoğun keratin depolanması olan wart’lardan (siğillerden) daha çok plantar wartlar (siğiller) gibi daha az keratin depolanması olan wart’lar (siğiller) üzerine çok etkilidir. Podofillin’in litik etkisi epidermal hücrelerin ötesine geçmez, bazal tabaka sağlam olarak kalır ve koryum üzerine minimal etkisi mevcuttur.  Sonuç olarak topikal uygulama sonrası skar oluşumu mevcut değildir.

 

Salisilik asid ise güçlü bir keratolitik ajandır. Özellikle %5’in üzerindeki yüksek konsantrasyonlarda, stratum korneum’un parçalanmasına ve deskuamasyonuna neden olur. Daha yüksek konsantrasyonlarda ciltte maserasyona ve epidermolize yol açar.

Farmakokinetik Özellikler

Bulunmamaktadır.

Farmasötik Şekli

Topikal Solüsyon

Formülü

1 ml Canthacur PS® solüsyonda, %1 Cantharidin, %30 Salisilik asid, %5 Podofilin bulunur. Yardımcı maddeler olarak Etosel, Etoksietanol, Kastor yağı, Triton X-45, Kollodion ve Aseton mevcuttur.

İlaç Etkileşmeleri

Deri üzerinde irritasyon yaptığı bilinen ve derinin eksfoliasyonuna, eriteme neden olan ilaçlar veya ürünlerle ve keratolitik ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

İçeriklerin herhangi birine karşı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir. Tedaviden sonraki birkaç saat içinde alkol bulunan içeceklerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Küret kullanarak veya küret kullanmadan olmak üzere iki uygulama şekli vardır:

 

Metod A (küret kullanmadan): Daha önceden wart’ın (siğilin) kesilmesi veya ön tedavi uygulanması gerekmektedir (tırnak altını tutan lezyonlarda, sıklıkla tırnak kesilerek alttaki dokuların etkilenmesine yardımcı olunur). Bir kulak çöpü veya kürdan kullanılarak Canthacur PS® (tek bir tabaka halinde) wart’ın üzerine ve 1-3 mm çevresine uygulanır. Birkaç dakika kuruması için beklenir. Geçirgen olmayan plastik bir bant ile kapatılır. Hastaya bu bandı en az 4 saat aynı şekilde muhafaza etmesi (24 saate kadar) söylenir. 24 saat içinde genellikle enflamasyonlu ve ağrılı olabilen blister oluşur. Hastanın 1-2 hafta sonra kontrole gelmesi sağlanır. Kontrolde nekrotik dokular temizlenir ve kalan herhangi bir wart dokusu varsa aynı yöntemle tedavi tekrarlanır.  Tedavinin tekrarından önce dokunun re-epitelizasyonu beklenmelidir.

 

Metod B (küret ile) : Metod A’daki yöntemi uygulayın. Farklı olarak hasta, lezyonun küretajından bir gün sonra kontrole çağırılmalıdır. Lokal anestezi gerekli olabilir. Bu metodun pek çok avantajı vardır. Küretajdan önce Canthacur PS® kullanıldığında, lezyonlu dokunun belirgenliğini artırır, wart (siğil) dokusunun ayrılabilirliğini artırır ve tedavinin tekrarı nadiren gerekli olur. Hasta, gözlem için bir ay sonra geri gelmelidir (lezyon normalde 1-3 hafta içinde tamamen iyileşir). Lezyon alanı tamamen iyileşene kadar topikal antibiyotik kullanmak yararlı olabilir.

 

Plantar wart’lar: Kanamadan kaçınarak ve canlı dokuya zarar vermeden wart’ı (siğili) kaplayan keratin dokusunu temizleyin. Bir kulak pamuğu veya aplikatör kullanarak Canthacur PS®’yi wartın (siğilin) üzerine ve çevredeki 1-3 mm genişliğindeki sağlam deri bölgesine uygulayın. Birkaç dakika kurumasını bekleyin. Geçirgen olmayan plastik bir bandaj ile kapatın. Bu şekilde 24 saat kalmasını sağlayın, sonra nekrotik materyali temizleyin. Temizlikten sonra geriye wart (siğil) dokusu kalırsa, yeniden küçük miktarda Canthacur PS® uygulayıp aynı şekilde bandaj ile kapatın. Geniş lezyonlar için 3 veya daha fazla uygulama gerekli olabilir. Wart’ın (siğilin) destrüksiyonu tamamlanmışsa, iyileşmiş bölge düzgün ve normal deri çizgilerini içerecek şekilde düzelir.

 

Ağrının tedavisi: Oluşacak olan blisterin ağrılı olabileceği ancak 2-4 gün içinde geçeceği konusunda hastayı uyarın. Asetilsalisilik asit veya parasetamol gibi, kodeinli veya kodeinsiz şekilde, hafif bir ağrı kesici gerekli olabilir. Hastaların Canthacur PS®’nin içeriklerine karşı hassasiyeti değişik olabilir ve nadir vakalarda sızlama, yanma veya aşırı hassasiyet görülebilir. Ağrıyı en aza indirmek için wart’ın (siğilin) üzerine ince bir tabaka şeklinde Canthacur PS®’i uygulayın ve hastaya semptomlar başlarsa bandajı kaldırmasını ve ilgili alanı 10-15 dakika soğuk suyla yıkamasını önerin. Bu süre içinde ilacın etkisi için yeterli süre geçmiş olacaktır. Eğer acı hissi sürerse, steril tekniklere uyarak blisteri açın. Antiseptik uygulayarak alanı bandaj ile kapatın.

Hastanın hassasiyeti konusunda tam fikir elde edilene kadar, ilk ziyaretlerde yalnız bir veya iki wart’ın (siğilin) tedavi edilmesi önerilir.

  

Mollusca contagiosa: Her bir lezyonu ince bir tabaka Canthacur PS® ile kapatın. Bir hafta sonra yeni lezyonları veya resistan lezyonları aynı şekilde Canthacur PS® ile kapatın. Bu kez küçük bir oklüziv bant ile kapatılmasını sağlayın. Bu bant 6-8 saat içinde kaldırılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Canthacur 7.5 ml’lik kahverengi cam şişede kullanıma sunulmaktadır.

Ruhsat Sahibi

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

ÜMRANİYE 34773, İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

10.06.2005, 117/85

Saklama Koşulları

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Canthacur-PS 7.5 ml’lik kahverengi cam şişede kullanıma sunulmaktadır.

Uyarılar/Önlemler

Canthacur PS® potent bir vezikülandır ve yalnızca hekim tarafından uygulanmalıdır. Hekim kendi deneyimini ve tekniğini geliştirene kadar Canthacur PS® tedavisi için seçilecek hastalar ve kullanılan teknik konusunda dikkat göstermelidir. Nadiren rezidüel pigmentasyon ortaya çıkabileceği için tedavi edilecek bölge dikkatli seçilmelidir. Hastanın, tedavinin etkileri ve muhtemel sonuçları konusunda bilgilendirilmesi önerilir. Gözlere yakın bölgelerde, yüzde, mukoz membranlarda ve anogenital bölgede kullanılmamalıdır. Lezyon ve çevresindeki doku enflamasyonlu veya irrite ise kullanmayınız.

 

Diabetiklerde veya zayıf kan sirkülasyonunun olduğu hastalarda, ben’lerde, doğumsal cilt lekelerinde ve malign bir nevus ile ayırıcı tanısı kesin olarak yapılmadan önce kullanılmaması önerilir. 10 cm2’den daha geniş lezyonlara, lokal toksisiteyi azaltmak ve cilt dokusunun kaybı sonucu, uygulama bölgesinde nekroz ve ülser oluşumuna neden olmamak için bir kerede uygulama önerilir. Aşırı uygulama durumunda normal cilt dokusunda oluşacak blisterler ve ağrı hastanın hassasiyetine de bağlı olarak dikkatle değerlendirilmesi gereken bulgulardır. Ağrı şiddeti, ciltteki lezyonun genişliğine bağlı olarak artacağı için, hastayı yeniden tıbbi yardım almaya sevk eden önemli bir bulgudur.

 

Kooperasyon kuramayacak düzeyde küçük olan çocuklarda, ağrı idaresi mümkün olamayacağı için kullanılmamalıdır. 

 

Gebelik ve laktasyonda kullanımı:

Gebelik Kategorisi: C

Gebelik ve Laktasyonda kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır.


BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Üretim Yeri

Paladin Labs. Inc., Kanada adına Entreprise Importfab Inc., Kanada

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Küçük bir hasta gurubunda Canthacur PS® tedavisinden sonra annular wart (siğil) geliştiği rapor edilmiştir. Bu lezyonlar yüzeyeldir ve bazı hastaların dikkatini çekse de bir sorun oluşturmaz. Tedavi hastanın güveninin sağlanarak yeniden Canthacur PS® tedavisinin veya başka uygun bir tedavinin yapılmasıdır.  Salisilik asid flasteri ile beraber Cantharidin’in kullanıldığı bir hastada kimyasal lenfanjitis rapor edilmiştir.


Not: Canthacur PS® güçlü bir vezikandır ve normal cilt veya mukoza bölgeleri ile temas ederse blisterler oluşabilir. Deri üzerine dökülürse, hemen yıkayın, alkol, aseton veya kaldırıcı bant kullanarak bölgeden ilacın uzaklaşmasını sağlayın. Ilık sabunlu su ile iyice yıkayıp durulayın. Müköz membranlara ve göze temas ederse, su ile hemen yıkayın, presipite olmuş tabakayı kaldırın, yeniden 15 dakika boyunca su ile yıkayın.