Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka CARBOPLATIN-KOCAK
Etken Madde Kodu SGKF82-KARBOPLATIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01XA02
ATC Açıklaması Karboplatin
NFC Kodu PC
NFC Açıklaması Parenteral IV Flakonlar
Kamu Kodu A10181
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 287,69 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 258,87 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 127 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E253C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Karboplatin için bilinen spesifik bir antidot yoktur.  Doz aşımının belirtileri kemik iliği süpresyonu ve/veya hepatoksisiteden kaynaklanmaktadır.

Endikasyonlar
  • İlerlemiş yumurtalık kanserinin başlangıç tedavisi: Uygun görülen diğer kemoterapötik ajanlarla kombinasyon halinde uygulanır. Genellikle karboplatin ve siklofosfamid kombinasyonu kullanılır.
  • İlerlemiş yumurtalık kanserinin sekonder tedavisi:  Yumurtalık kanserinin tekerrürü ve önceden kemoterapi tedavisi gören hastalarda, sisplatin tedavisi görenler dahil,  yatıştırıcı tedavi olarak endikedir. 
Farmakodinamik Özellikler

Karboplatin, sisplatin anoloğudur. Kimyaca sisplatine karboksisiklobutan eklenmesiyle oluşmuştur.

 

Karboplatinin antineoplastik aktivitesi sisplatine benzer. Antitumoral etkisi hücre dönemine özgü değildir. DNA ya çapraz bağlanarak DNA sentezini inhibe eder. Biyolojik aktiviteleri karşılaştırıldığında hem karboplatinin hem de sisplatinin DNA’ ya eşit miktarda çapraz bağlandığı ve eşit etkinlikte oldukları anlaşılmıştır. Karboplatin, plazma proteinlerine bağlanma ve çözünürlük bakımından sisplatine göre daha stabildir. Plazma proteinlerine daha yavaş bağlanır. Buna ek olarak karboplatin renal tubüler sekresyona uğramaz. Bu nedenle daha az nefrotoksik etkiye sahiptir.

Farmakokinetik Özellikler

Kreatinin klerensi 60 ml / dak. veya daha fazla olan hastalarda, 300 – 500 mg / m2 karboplatin dozunun 30 dakika süren damar yolu infüzyon uygulamasını takiben ilacın plazma konsantrasyonunun bifazik olarak azaldığı görülmüştür.

 

Başlangıç plazma yarılanma ömrü ( alfa ) 1,1 – 2,0 saat arasında bulunmuştur. Dağılım sonrası plazma yarılanma ömrü ( beta ) 2,6 – 5,9 saat arasında tespit edilmiştir.  Total vücut klerensi 4,4 L/saat, dağılım hacmi 16 L , ve ortalama kalış zamanı 3,5 saattir.  Karboplatin 300 – 500 mg/m2 doz aralığında doğrusal farmakokinetik göstermektedir.

 

Karboplatin, plazma proteinlerine bağlanmaz. Karboplatindeki platin geri dönüşsüz olarak plazma proteinlerine %30 oranında bağlanır ve minimum 5 gün yarılanma ömrüyle yavaşça elimine edilir.

 

Karboplatin başlıca böbrek ile elimine olur.  Kreatinin klerensi 60 ml / dak. veya daha fazla olan hastalarda, uygulamayı takip eden 12 saatte dozun %65’ i atılırken 24 saat sonra %71’i atılır. Karaciğerden atılım hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. 

 

Kreatinin klerensi 60 ml / dak.’dan az olan hastalarda, kreatinin klirensi azaldıkça karboplatinin total vücut ve renal klirensi azalır. Dolayısıyla bu hastalarda karboplatinin dozu azaltılmalıdır.

Farmasötik Şekli

Flakon (İnfüzyonluk çözelti)

Formülü

Beher flakon 450 mg karboplatin ( 10 mg karboplatin / ml ), enjeksiyonluk su k.m. 45 ml içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Karboplatin, nefrotoksik ilaçların (aminoglikozidler, amfoterisin B gibi) böbrek üzerindeki toksik etkilerini arttırır.

Kontraendikasyonlar

Şiddetli kemik iliği süpresyonu, kanaması olan ve sisplatin veya platin bileşiklerine alerjisi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tek başına kullanıldığında

Yumurtalık kanserinin tekerrür ettiği hastalarda 4 haftada bir 360mg/m2 I.V. olarak uygulandığında etkili olduğu görülmüştür. Genellikle, nötrofil sayımı en az 2000 hücre/mm3 ve trombosit  sayımı en az 100 000  hücre/mm3 olmadan karboplatin dozu tekrarlanmamalıdır.  

 

Siklofosfamid ile kombinasyon terapisi:

Önceden tedavi görmemiş, ilerlemiş yumurtalık kanseri hastalarında kombinasyon aşağıdaki şekilde uygulanır:

Karboplatin: 300 mg/m2  I.V. dört haftada bir kez (gün 1). Bu kür altı defa tekrarlanır.

Siklofosfamid: 600 mg/m2  I.V. dört haftada bir kez (gün 1). Bu kür altı defa tekrarlanır.

Nötrofil sayımı en az 2000 ve trombosit sayımı en az 100 000 olmadan karboplatin dozu tekrarlanmamalıdır.  

 

Doz ayarlama önerileri:

Önceden tedavi gören hastalardaki kemik iliği süpresyonunun şiddetini belirlemek için, karboplatin tedavisi başlamadan önce hastanın trombosit sayımı ve performans durumu tespit edilmelidir.  Karboplatin tek başına veya kombinasyon halinde kullanıldığında doz ayarlaması önerisi aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

Trombosit (hücre/mm3)          Nötrofil (hücre/mm3)              Doz Ayarlaması (önceki küre göre)

> 100 000                                  > 2 000                                   %125

50 – 100 000                          500 – 2 000                            Ayarlama yok

< 50 000                                    < 500                                       %75

 

Böbrek bozukluğu olan hastalarda:

Kreatinin klerensi 60 ml / dak’dan az olan hastalar şiddetli kemik iliği süpresyonu riski altındadırlar.  Bu hastalarda aşağıdaki doz ayarlaması yapıldığında lökopeni, nötropeni ve trombositopeni oluşma insidansı %25’ e düşmüştür:


Kreatinin Klerensi (baseline )                                               Gün 1’de önerilen doz

41 –  59 ml/dak                                                                      250 mg/m2                             

16 –  40 ml/dak                                                                      200 mg/m2

Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalar (Kreatinin klerensi 15 ml / dak’dan az ) için doz önerilebilecek  kadar yeterli veri bulunmamaktadır.

Üstte bildirilen doz ayarlaması 1. kür için geçerlidir, sonraki dozlar kemik iliği süpresyonu durumuna göre ayarlanır.

 

Kullanma Talimatı:

Uygulama bir hekim gözetimi altında yapılmalıdır. Carboplatin - Koçak, alüminyum içerikli uygulama seti veya enjektörle etkileşerek bozulacağından bu tür materyaller kullanılmamalıdır.  Uygulama esnasında oluşabilecek anaflaktik reaksiyonlar için epinefrin, oksijen, antihistamin ve kortikosteroid gibi ilaçlar hazır bulundurulmalıdır.

15 ml enjeksiyonluk karboplatin preparatı (10 mg/ml) uygulaması 15 dakika veya daha fazla sürecek infüzyon şeklinde yapılmalıdır. Konsantrasyon 0,5 mg/ml’ ye kadar  %5 dekstroz veya %0,9 sodyum klorür ile seyrelterek uygulanabilir. Uygulama öncesi veya sonrası sıvı yüklemesi veya idrar söktürmesi  gerektirmez.

 

Uyulacak kurallar;

  • Sitostatik ilaçların hazırlanması bu preparatların emniyetli kullanımında eğitim görmüş profosyeneller tarafından yapılmalı,
  • Solüsyonların seyreltilmesi ve enjektöre alınması gibi işlemler ayrılmış özel alanda yapılmalı,
  • Bu işlerde asla hamile kadın çalıştırılmamalı,
  • Yukarıdaki işlemleri yapacak personel koruyucu elbise, eldiven ve gözlük gibi araçlarla korunmalı,
  • Cilt ve göz ile temas olduğunda etkilenen bölge bol su veya serum fizyolojik ile yıkanmalı
  • Çevreye döküldüğünde eldiven kullanarak sünger yardımı ile kirlenmiş alan silinmeli ve iki kez su ile yıkanmalı,
  • Kullanılan enjektör, absorban materyal, solüsyon ve diğer malzemeler plastik torbaya konularak yakma süretiyle imha edilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Carboplatin – Koçak 50 mg/5 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren 1 Flakon

Carboplatin – Koçak 150 mg/15 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren 1 Flakon

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cd. 64-66

81130 Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

28.02.2007-210/61

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde, ışıktan koruyarak muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖRÜŞEMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

45 ml'sinde 450 mg karboplatin ( 10 mg / ml ) içeren, bal renkli flakonlarda.

Uyarılar/Önlemler

Karboplatin, alüminyum içerikli uygulama seti veya enjektörle etkileşerek bozulacağından bu tür materyaller kullanılmamalıdır.  Uygulama esnasında anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir. Epinefrin, antihistamin ve kortikosteroid gibi ilaçlar hazır bulundurulmalıdır.

 

Kemik iliği süpresyonu ( lökopeni, nötropeni ve trombositopeni ) doza bağlıdır ve dozu kısıtlayan bir yan etkidir. Kan sayımı tedavi süresince sürekli yapılmalı ve iyileşme gerçekleşene kadar takip edilmelidir.  Genellikle, lökosit, nötrofil ve trombosit  sayımı normale dönmeden karboplatin dozu tekrarlanmamalıdır. Anemi kümülatif olduğundan,  özellikle uzun süre karboplatin tedavisi gören hastalarda kan nakli gerekebilir.

 

Kemik iliği süpresyonu, önceden kemoterapi tedavisi gören (özellikle sisplatin kullanmış olanlar) ve böbrek yetmezliği olan hastalarda daha fazladır.  Başlangıç dozu bu hastalarda çok iyi ayarlanmalı ve kürler arasında kan sayımı dikkatlice kontrol  edilmelidir.  

 

Karboplatinin nefrotoksik potansiyeli sınırlıdır, ancak aminoglikozitlerle beraber kullanımı, renal ve/veya odiolojik toksisitede artışa neden olmuştur. Nefrotoksik etkisi olan ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

 

Önerilen dozdan yüksek ve ototoksik etkiye sahip ilaçlarla birlikte kullanıldığında çocuklarda işitme kaybı rapor edilmiştir.

Karboplatin kusmaya neden olur, bu da önceden aynı etkiyi gösteren ilaçlarla tedavi edilen hastalarda  daha şiddetli olarak görülür.  Bu etki antiemetik ilaçlarla azaltılabilir.  Karboplatin’in infüzyon süresinin 24 saate çıkarılması veya total dozun 5 ’ e bölünerek günlük dozlar halinde verilmesinin bu etkinin azalmasına yol açtığı görülmüştür.

 

Karboplatinin periferal nörotoksik etkisinin önemli derecede görülmediği halde, 65 yaşın üstündekiler ve önceden sisplatin tedavisi görenlerde insidansı daha yüksektir. 

 

Karboplatin belirlenen dozun üzerinde alındığında görme kaybına neden olabilir. Yüksek dozun alımı kesildikten sonra birkaç hafta içinde görme yeteneği önemli ölçüde geri dönebilir.

 

Çok yüksek dozlarda (önerilen dozun 4 misli) şiddetli karaciğer fonksiyon testi anomalilerine neden olmuştur.

 

Karboplatine karşı allerjik reaksiyon belirtileri rapor edilmiştir. Bu durum uygulamaya başlandıktan birkaç dakika sonra ortaya çıkabilir ve destekleyici tedavi ile  (epinefrin, kortikosteroid ve antihistaminik ) hafifletilir.

 

Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda güvenirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.

 

Hamilelerde ve Emziren Kadınlarda Kullanımı:

 

Hamilelerde Kullanımı : (kategori D) Fetus üzerine zararlı etkileri olabileceğinden karboplatin hamilelerde kullanılmamalıdır. Farelerde teratojenik ve embriyotoksik etkisi görülmüştür.  Mutajenik etkisi in-vivo ve in-vitro çalışmalarda saptanmıştır.

Karboplatin kullanan kadın hasta hamile ise veya hamilelik tedavi sırasında gelişirse, bebeğin maruz kaldığı etki anneye bildirilmelidir.

 

Emziren kadınlarda kullanımı : Karboplatinin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Süte geçme ihtimali ve bundan bebeğin zarar görebileceği göz önünde bulundurularak karboplatin tedavisi gören emziren anneler emzirmeyi kesmelidirler.

Üretim Yeri
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hematolojik:   Kemik iliği süpresyonu karboplatinin doz kısıtlayıcı yan etkisidir.  Hastaların %25’ inde trombositopeni (trombosit sayımı 50 000/mm3’ ün altında ) görülmüştür. Bu yüzden önceden terapi gören hastalarda %35’ e yükselmektedir.  Hastaların %16’sında nötropeni ( granülösit sayımı 1000 / mm3 ‘ ün altında ), %15’ inde lökopeni ( WBC 2000/mm3 ’ün altında ) görülmüştür. Karboplatin tek başına uygulandığında tedavinin 21. gününde düşük değerler görülmeye başlar. Bu etkilerin sonucunda anemi, ateş ve değişik enfeksiyonlar görülebilir.

Böbrek bozukluğu ve genel performans durumu iyi olmayan hastalarda, kemik iliği süpresyonu daha şiddetli görülür.

 

Gastrointestinal: Kusma, hastaların %65’ inde (önceden terapi gören hastaların %81’ inde)  ve bunların üçte birinde şiddetli olarak görülür.  Hastaların % 10 – 15’ inde yalnızca bulantı görülür. Bulantı ve kusma tedaviden sonra 24 saat içerisinde kaybolur ve genellikle antiemetik ilaçlara cevap verir.  Diğer gastrointestinal belirtiler ise; stomatitis (> % 10), ağrı (%17),  ishal ( %6 ) ve kabızlık ( %6 ).

 

Nörolojik etkiler:   Periferal nöropatiler karboplatin tedavisi gören hastaların %4’ ünde (önceden terapi gören hastaların %6’ sında) orta şiddetli uyuşukluk şeklinde görülür.  Ototoksisite ve algılama anomalileri (görme bozukluğu, tad alma bozukluğu gibi) hastaların yalnızca %1’ inde görülmüştür.  Merkezi sinir sistemine bağlı belirtiler hastaların %5 ‘inde görülür ve genellikle antiemetik ilaçlara bağlıdır.

Periferal nörolojik yan etkilerin insidansı düşük olsa da,  uzun süre tedavi uygulandığında, özellikle önceden sisplatin tedavisi gören hastalarda, kümülatif nörotoksisite ortaya çıkabilir.

 

Nefrotoksik etki: Sisplatinin aksine, anormal böbrek fonksiyonu testlerinde genellikle anormal sonuçlar görülmez. Bildirilen anormal böbrek fonksiyon testlerinin görülme sıklığı, sırasıyla serum kreatini için % 6, kan üre azotu için de % 14’tür. Bildirilen bu anormalliklerin çoğui hafiftir ve yaklaşık yarısı geri dönüşümlüdür. Karboplatin tedavisi gören hastalarda, kreatinin klerensi en hassas böbrek fonksiyonu parametresidir.  Kreatinin klerensi başlangıçta 60 ml / dak  veya daha fazla olan hastaların %27’ sinde bu değer 60’ın altına düşmüştür. Daha önce over kanseri tedavisi görmüş hastalarda bu oran % 10 ve % 20’dir.

 

Hepatotoksisite: Hastaların %5’ inde total bilirubin, %15’ inde SGOT ve %24’ ünde alkalin fosfataz düzeylerinde anomaliler görülmüştür. Bunlar genellikle orta dereceli ve vakaların yarısında normale dönen anomalilerdir.

 

Elektrolit değişiklikleri:Hastaların %29’ unda sodyum, %20’ sinde potasyum, %22’ sinde kalsiyum ve %29’ unda magnezyum düzeyinin azaldığı görülmüştür.

 

Alerjik reaksiyon:  Hastaların %2’ sinde görülmüştür.

 

Diğer etkiler:İnjeksiyon bölgesinde ağrı, asteni, alopesi, kardiyovaskuler etki (kalp yetmezliği, embolizm, serebro vasküler vakalar)

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”