Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka CARBOPLATIN-KOCAK
Etken Madde Kodu SGKF82-KARBOPLATINParenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01XA02
ATC Açıklaması Karboplatin
NFC Kodu PC
NFC Açıklaması Parenteral IV Flakonlar
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 403,71 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 363,26 TL (22 Temmuz 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Kutuda, gri teflon kaplamalı tıpa ve flip-off kapaklı 100 ml’lik amber renkli USP Tip I amber renkli cam flakonda 60 ml çözelti.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Karboplatin araç ve makine kullanma yeteneğini dolaylı şekilde etkileyen bulantı ve kusmaya neden olabilir.

 

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
CARBOPLATIN–KOÇAK’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
 • Karboplatin veya platin içeren diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Hamileyseniz,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Şiddetli böbrek sorunlarınız varsa (glomerüler filtrasyon hızı <30 ml/dakika),
 • Kemik iliği fonksiyonunuz bozulmuşsa,
 • Kanamalı tümörleriniz varsa,
 • CARBOPLATIN–KOÇAK çocuklarda kullanılmamalıdır.
CARBOPLATIN–KOÇAK’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
 • Böbrek fonksiyonunuz yetersizse dikkatli kullanınız. CARBOPLATIN–KOÇAK’ın hematopoietik (kan yapımı) sistemi üzerindeki etkisi, böbrek fonksiyonu normal olan hastalara kıyasla böbrek yetmezliği olan hastalarda daha uzun süreli ve daha belirgindir. Bu riskli hasta grubundaysanız CARBOPLATIN–KOÇAK tedavisi özellikle dikkatli uygulanmalıdır.
 • Yüksek dozlarda karaciğer enzimlerinde ciddi anormallikler yapabileceğinden bu tür hastalarda ilgili testlerin sıklıkla izlenmesi gerekmektedir.
 • Gerektiğinde dozaj ayarlaması yapılması amacıyla, özellikle diğer miyelosupresif (kemik iliği fonksiyonlarını baskılayan) ilaçlarla kombinasyon tedavisinde tedavi uygulanmayan aralıkta platelet (kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücresi) ve kan sayımı parametrelerinin dikkatli izlenmesi gereklidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
CARBOPLATIN–KOÇAK yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılabilir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CARBOPLATIN–KOÇAK, genetik materyale zarar vererek anne karnındaki çocuğu etkileyebilir ve çeşitli sakatlıklara neden olabilir. Bu nedenle CARBOPLATIN–KOÇAK hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.
Tedavi sırasında hamile kalırsanız genetik konularında danışmanlık almalısınız.
Hamileyseniz ve başka bir tedavi seçeneği mümkün değilse, bu tedavinin anne karnındaki çocuk için zararlı etkilere ilişkin riskleri hakkında tıbbi danışmanlık almalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CARBOPLATIN–KOÇAK’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz. Tedavi gerekliyse emzirmeyi kesmelisiniz. Doktorunuz size güvenli olduğunu söyleyene kadar bebeğinizi emzirmeye yeniden başlamayınız.
 
Erkek hastalar:
CARBOPLATIN–KOÇAK genetik materyale zarar vererek anne karnındaki çocuğu etkileyebilir ve çeşitli sakatlıklara neden olabilir. CARBOPLATIN–KOÇAK uygulanan üreme çağındaki erkek hastalara, tedavi sırasında ve tedaviden sonraki altı aylık sürede çocuk sahibi olmamaları önerilmektedir.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK tedavisinin üreme yeteneği üzerindeki kalıcı etki olasılığı nedeniyle tedaviye başlanmadan önce erkek hastalara ayrıca spermlerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti almaları önerilmektedir. Tedavi sırasında etkin doğum kontrol yöntemleri kullanılması veya cinsel ilişkiye girilmemesi önerilmektedir.
 
Araç ve makine kullanımı
CARBOPLATIN–KOÇAK bulantı ve kusmaya neden olarak dolaylı yoldan araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bulunmamaktadır.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
CARBOPLATIN–KOÇAK’ı;
 • Kemik iliğine zarar veren diğer ilaçlarla birlikte kullandığınızda, CARBOPLATIN–KOÇAK ve/veya diğer ilaçların kemik iliği üzerindeki etkisi artabilir.
 • CARBOPLATIN–KOÇAK tedavisi sırasında, böbrekler ve/veya kulaklara zarar verebilen ilaçlar (aminoglikozit türü antibiyotikler, kıvrım idrar söktürücüler) kullanıldığında bu ilaçların toksik (zehirli) etkileri artabilir.
 • Karboplatin ve fenitoin’in birlikte kullanımı ile serumdaki fenitoin (sara tedavisinde etkili–nöbet tedavisinde kullanılan bir ilaç) düzeylerinde, nöbet nüksüne (iyileşme döneminden hemen sonra hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkması) neden olan ve daha yüksek fenitoin dozları uygulanmasını gerektiren bir düşüş meydana gelmiştir. Bu nedenle fenitoin dozunun zamanında ayarlanması için tedavi sırasında düzenli olarak serum fenitoin düzeyleri izlenmelidir. Gerekirse fenitoin dozu tedavinin kesilmesinden sonra yeniden ayarlanmalıdır.
 • Teorik olarak CARBOPLATIN–KOÇAK’ın antikanser aktivitesinde bir düşüşe neden olabileceğinden, karboplatin ve kompleks oluşturan ilaçların birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Karboplatin alüminyumla reaksiyona girdiğinden alüminyum içeren infüzyon malzemeleri, enjektörler ve enjeksiyon iğneleri ile kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde çökelmeye neden olduğundan antikanser aktivitenin azalmasına yol açmaktadır.
CARBOPLATIN–KOÇAK birlikte alınan ilaçların tesirini etkileyebilir.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, CARBOPLATIN–KOÇAK’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdaki yan etkiler, CARBOPLATIN–KOÇAK kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.
Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:
 
Çok yaygın % 10 + (10’da 1’den fazla)
Yaygın ≥ % 1 ve < % 10 ( 10’da 1’den az, fakat 100’de 1’den fazla)
Yaygın değil % 0,1’den % 1’e ( 100’de 1’den az, fakat 1000’de 1’den fazla)
Seyrek % 0,001’den % 0,1’e ( 1000’de 1’den az, fakat 10,000’de 1’den fazla )
Çok seyrek % 0,01’e kadar (10,000’de 1’den az)
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor)
 
Çok yaygın yan etkiler;
 • Alopesi (saç dökülmesi)
Hipomagnezemi (kanda magnezyum seviyelerinin düşük olması), hipokalemi (kanda potasyum seviyelerinin düşük olması), hiponatremi (kanda sodyum seviyelerinin düşük olması), hipokalsemi (kanda kalsiyum seviyelerinin düşük olması), miyelosupresyon (kemik iliğinin baskılanması sonucu kan hücrelerinin üretilmemesi), trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma), nötropeni (kanda nötrofil denilen kan hücresinin eksik olması), lökopeni (kanda beyaz kan hücresinin eksik olması), anemi ( kansızlık), infeksiyon, kanama, transfüzyon (kan ve kan ürünleri nakil gereksinimi), bulantı, kusma, anoreksi (iştahsızlık) ve mide-bağırsak yan etkiler, bilirübin (safra pigmenti), AST (özellikle kalp, karaciğer ve iskelet kasında bulunan bir enzim) ve alkalen fosfatazda (bir hidrolaz enzimi) artış yüksek doz CARBOPLATIN–KOÇAK uygulamasını takiben bir vakada akut ve fulminan hepatik nekroz (karaciğer dokusunun ölümcül olabilen harabiyeti) serum kreatinin ve kan üre artışları, hiperürisemi (kanda ürik asit düzeyinin artması) yüksek frekanslarda duyma kaybı, duyma keskinliğinde azalma bildirilmiştir.
 
Yaygın yan etkiler;
İshal, anoreksi (iştahsızlık), enjeksiyon yerinde ağrı, periferik nöropati (periferik sinir sisteminde meydana gelen tüm hastalıklar) (%4-%6, yaşlı hasta ve/veya daha önce tedavi almış hastalarda %10’a çıkan), ototoksisite (kulağa olan toksik etkiler).
 
Yaygın olmayan yan etkiler;
Aşırı duyarlılığı olan hastalarda platin içeren diğer maddelerle bildirilen reaksiyonlara benzer kızarıklık, ürtiker (kurdeşen), eritem (kızarıklık), kaşıntı ve ender olarak bronkospazm (nefes darlığı oluşturan bronşların ani spazmı) ve hipotansiyon (düşük tansiyon) ve anafilaktik şok (şoka kadar ilerlemiş aşırı duyarlılık durumu) gözlenmiştir.
 
Ateş, titreme, asteni (dermansızlık, vücudun zindeliğini yitirmesi), halsizlik, tat değişiklikleri, hemolitik üremik sendrom (hemolitik anemi (kansızlık), trombositopeni (kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin kanda düşük olması) ve akut böbrek yetmezliği ile karakterize klinik bir tablodur) kardiyovasküler (kalp ve damarlarla ilgili) yetmezlik ve bir vakada serebrovasküler olay (beyin damarlarıyla ilgili olay), nörotoksisite (sinir sisteminde zararlı etki oluşması), hipertansiyon (yüksek tansiyon), nefrotoksisite (sık olmayan, böbrek üzerine toksik (zehirli) etkiler), sekonder malignensiler (ikincil oluşan kanserler).
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
Daha önce miyelosupresif (kan hücresi üretimini engelleyen) tedavi ve/veya radyoterapi uygulanması veya anlamlı ölçüde düşük performans durumu gibi risk faktörleri olan hastalar için başlangıç CARBOPLATIN–KOÇAK dozunun 300-320 mg/m² vücut yüzey alanına düşürülmesi önerilmektedir.
 
Erişkinlerde kullanımı:
Böbrek fonksiyonu normal olan ve daha önce tedavi uygulanmayan hastalar için önerilen CARBOPLATIN–KOÇAK dozu kısa süreli infüzyonla (15 ila 60 dakika) damardan tek doz şeklinde uygulanan, vücut yüzey alanına göre 400 mg/m2 CARBOPLATIN–KOÇAK dozudur.
 
Alternatif olarak Calvert formülü denilen özel bir formüle göre doz belirlenebilir. Calvert formülü ile toplam CARBOPLATIN–KOÇAK dozu mg/m2 cinsinden değil mg olarak hesaplanmaktadır.
 
400 mg/m² vücut yüzey alanı CARBOPLATIN–KOÇAK dozu yalnızca kan yapım sistemi, böbrekler ve sinir sistemi fonksiyonları normal olan hastalarda veya bu organların fonksiyonunun normale çekilmesinden sonra uygulanmalı veya tekrarlanmalıdır.
 
Tedavi kürleri bir önceki kürle en az 4 hafta arayla uygulanmalı ve/veya trombosit (kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücresi) sayımı ≥100.000/μl ve beyaz kan hücresi sayımı ≥4.000/μl düzeyine gelene kadar uygulanmamalıdır.
 
Uygulama yolu ve metodu:
CARBOPLATIN–KOÇAK, size uzman bir doktor tarafından, ven (toplardamar) içine uygulama yolu ile verilecektir.
 
Değişik yaş grupları:
 
Yaşlılarda kullanım:
65 yaşın üstündeki hastalarda hastanın fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.
 
Çocuklarda kullanım:
Spesifik dozaj önerilerinin yapılabilmesi için çocuklarda yeterli miktarda CARBOPLATIN–KOÇAK kullanılmamıştır. Sınırlı kullanım deneyimi nedeniyle çocuklarda CARBOPLATIN–KOÇAK kullanımı önerilmemektedir.
 
Özel kullanım durumları
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <60 ml/dak) CARBOPLATIN–KOÇAK dozu azaltılmalı ve glomerüler filtrasyon hızına (her iki böbrekten 1 dakikada meydana gelen atılım) göre ayarlanmalıdır. Temelde karaciğer ve böbrek fonksiyonu, kan sayımları, elektrolit ve trombosit parametrelerinin sıklıkla izlenmesi gerekmektedir.
 
30-60 ml/dak glomerüler filtrasyon hızında ilk trombosit sayımına bağlı olarak CARBOPLATIN–KOÇAK dozu ayarlanmalıdır:
30 ml/dak düzeyinin altındaki glomerüler filtrasyon hızında CARBOPLATIN–KOÇAK kullanılmamalıdır.
 
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz
 
Kombinasyon kemoterapisi:
Diğer miyelosupresif (kan hücresi üretimini engelleyen) maddelerle kombinasyon halinde en uygun kullanımı, seçilen rejim ve dozlam planına göre dozaj ayarlamaları gerektirmektedir.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK tedavisi için genel bir uygulama süresi için sınır söz konusu değildir. Tümör tedaviye yanıt vermezse, hastalık ilerlerse ve/veya tolere edilemeyen yan etkiler meydana gelirse tedavi kesilmelidir.
 
Karaciğer yetmezliği:
Yüksek dozlarda karaciğer enzimlerinde ciddi anormallikler yapabileceğinden bu tür hastalarda karaciğer fonksiyonları ile ilgili parametrelerinin sıklıkla izlenmesi gerekmektedir.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
 
Doktorunuz CARBOPLATIN–KOÇAK ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.
 
Eğer CARBOPLATIN–KOÇAK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla CARBOPLATIN–KOÇAK kullandıysanız:
Damardan uygulanan 1.600 mg/m2 vücut yüzey alanı CARBOPLATIN–KOÇAK dozuna kadar granülositopeni (kandaki beyaz kan hücrelerinin azalması), trombositopeni (kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin azalması) ve anemi (kansızlık) ile yaşamı tehdit eden hematolojik (kanla ilgili) yan etkiler gözlenmiştir.
 
En düşük granülosit (beyaz kan hücreleri), trombosit ve hemoglobin düzeyleri 9 ve 25. günler arasında (ortalama 12 ve 17. günler arasında) gözlenmiştir. 8-14 gün sonra (ortalama 11 gün) granülosit ve 3-8 gün sonra (ortalama 7 gün) trombosit değerleri sırasıyla ≥500/μl ve ≥25,000/μl düzeyine çıkmıştır.
 
Ayrıca aşağıdaki hematolojik (kan sistemi) olmayan yan etkiler meydana gelmiştir:
Baş ağrısı, eritem (kızarıklık) ve şiddetli enfeksiyonlarla birlikte glomerüler filtrasyon hızının %50 düşmesi, ototoksisite (işitme sinirinde oluşan toksik etkiler), görme kaybı, hiperbilirubinemi (kandaki bilirübin denilen maddenin artması), mukozit (mukoz zarların iltihabı), ishal, bulantı ve kusma ile birlikte böbrek yetmezliği gözlenmiştir. Vakaların büyük bir kısmında duyma bozukluğu geçici ve geri dönüşlü nitelikteydi.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK için özel bir antidot yoktur.
 
Hematolojik (kan sistemi) yan etkilerde kemik iliği nakli ve kan ve trombosit transfüzyonları (nakil) uygun tedavi yöntemleri olabilir.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK’ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
CARBOPLATIN–KOÇAK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.
 
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU iLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR
 
Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:
 
Yetişkinlerde:
Böbrek fonksiyonu normal olan ve daha önce tedavi uygulanmamış erişkin hastalar için önerilen karboplatin dozu, kısa süreli infüzyonla (15 ila 60 dakika) intravenöz yolla tek doz şeklinde uygulanan karboplatin 400 mg/m² vücut yüzey alanı şeklindedir. Alternatif olarak, bu dozu belirlemede aşağıda verilen Calvert formülü kullanılabilir.
 
Calvert formülü:
Total doz (mg) = (hedef EAA *) x (GFR {glomerüler filtrasyon hızı} + 25)
 

Hedef EAA
Planlanan Kemoterapi
Hasta Tedavi Durumu
5–7 mg/ml dak
Monoterapi olarak karboplatin
Daha önce tedavi uygulanmamış
4–6 mg/ml dak
Monoterapi olarak karboplatin
Daha önce tedavi uygulanmış
4–6 mg/ml dak
Karboplatin + Siklofosfamid
Daha önce tedavi uygulanmamış

Not: Calvert formülü ile toplam karboplatin dozu mg/ cinsinden değil, mg olarak hesaplanmaktadır.
 
Aşağıdaki rejimlerle daha önce yoğun tedavi uygulanan hastalarda Calvert formülü kullanılmamalıdır:
 • Mitomisin C,
 • Nitrozüre,
 • Doksorubisin/ siklofosfamid/ sisplatin ile kombinasyon tedavisi,
 • 5 veya daha fazla farklı etkin madde ile kemoterapi,
 • 20 x 20 veya birden fazla alana odaklanan ≥4,500 rad radyoterapi.
 
400 mg/m² vücut yüzey alanı karboplatin dozu yalnızca hematopoietik sistem, böbrekler ve sinir sistemi fonksiyonları normal olan hastalarda veya bu organların fonksiyonunun normale çekilmesinden sonra uygulanmalı veya tekrarlanmalıdır.
 
Tedavi kürleri bir önceki kürle en az 4 hafta arayla ve/veya platelet sayımı ≥100,000/μl ve lökosit sayımı ≥4,000/μl düzeyine gelene kadar uygulanmamalıdır.
Daha önce miyelosupresif tedavi ve/veya radyoterapi uygulanması veya anlamlı ölçüde düşük performans durumu gibi risk faktörleri olan hastalar için, başlangıç karboplatin dozunun 300-320 mg/m² vücut yüzey alanına düşürülmesi önerilmektedir.
 
Kombinasyon kemoterapisi
Diğer miyelosupresif maddelerle kombinasyon halinde optimal karboplatin kullanımı seçilen rejim ve dozlam planına göre dozaj ayarlamaları gerektirmektedir.
 
Uygulama şekli:
Karboplatin sadece intravenöz yolla kullanıma yöneliktir. Çözelti kısa süreli (15 ila 60 dakika) intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır. Çözelti %5 glukoz çözeltisi veya %0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilebilir. Mikrobiyolojik açıdan, seyreltilen çözelti derhal kullanılmalıdır. Hemen kullanılması planlanmıyorsa çözeltinin uygun şekilde saklanmasından kullanıcı sorumludur (seyreltme kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece 2–8º C’de en fazla 24 saat süreyle saklanmalıdır).
 
Bu işlem aseptik koşullarda yapıldığında aşağıdaki stabilite verileri (fiziksel ve kimyasal) seyreltilmiş çözelti için geçerlidir:
 

Taşıyıcı çözelti
Karboplatin Konsantrasyonu (mg/ml)
Koşullar
Stabilite Süresi (saat)
%5 glukoz çözeltisi
0.4 – 2
Oda sıcaklığı/ ışıktan koruyunuz
72
%0.9 sodyum klorür çözeltisi
2
2-8 °C/ ışıktan koruyunuz
24

Bununla birlikte %0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilen infüzyonluk çözeltinin seyreltildikten hemen sonra kullanılması önerilmektedir.
Karboplatin alüminyumla reaksiyona girdiğinden alüminyum içeren infüzyon malzemeleri, enjektörler ve enjeksiyon iğneleri ile kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde çökelmeye neden olduğundan antineoplastik aktivitenin azalmasına yol açmaktadır.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
CARBOPLATIN–KOÇAK karboplatin adı verilen etkin madde içeren bir ilaçtır.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK bir cam flakon içerisinde renksiz, berrak bir çözelti olarak takdim edilmektedir.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK ambalajı, 60 ml’lik enjeksiyonluk çözelti içeren 1 adet flakon şeklindedir. Her bir CARBOPLATIN–KOÇAK flakonu, etkin madde olarak 600 mg karboplatin içermektedir.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK antineoplastik (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) ağır metal kompleksleri grubuna ait, sitostatik (hücre bölünmesini durduran) olan bir antineoplastik (antikanser) ilaçtır.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK tek başına veya diğer kanser ilaçlarıyla birlikte uygulanabilir.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılmaktadır:
 • Yumurtalık kanseri
 • Testis germ hücre tümörleri
 • Küçük hücreli akciğer kanseri
 • Diğer kötü huylu kanserler
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, kötü huylu mezotelyoma, meme kanseri, baş-boyun kanserleri, özofagus (yemek borusu) kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, mesane kanseri,yumuşak doku ve kemik kanserleri, lenfomalar, bazı cilt kanserleri
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
CARBOPLATIN–KOÇAK’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kabın açılmasından sonraki raf ömrü ve kullanıma hazır infüzyonluk çözeltinin hazırlanması:
 
Bu işlem aseptik koşullarda yapıldığında aşağıdaki stabilite verileri geçerlidir:
0.4–2 mg/ml konsantrasyonda %5 glukoz çözeltisi ile seyreltilen infüzyonluk çözeltiler, oda sıcaklığında ve ışıktan korunarak saklandığında 72 saat süreyle fiziksel ve kimyasal açıdan stabildir.
 
0.4–2 mg/ml konsantrasyonda %0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilen çözeltiler, oda sıcaklığında ve ışıktan korunarak saklandığında 24 saat süreyle fiziksel ve kimyasal açıdan stabildir. Bununla birlikte %0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilen çözeltinin seyreltildikten hemen sonra kullanılması önerilmektedir.
Flakonu ışıktan korumak için dış ambalajı içerisinde saklayınız.
25o C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 
İlaçlar atık su veya çöplerle birlikte atılmamalıdır. Artık kullanmanıza gerek olmayan ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza danışın. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARBOPLATIN–KOÇAK’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARBOPLATIN–KOÇAK’ı kullanmayınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Hazırlama talimatları:
CARBOPLATIN–KOÇAK ve diğer sitotoksik ilaçların hamile kadınlarla temasından ve hamile personel tarafından uygulanmasından, taşınmasından sakınılmalıdır.
İnfüzyon solüsyonunun hazırlanmasında ve atılmasında sitotoksik ilaçların kullanımı konusunda eğitimli sağlık görevlileri görev almalıdır. Uygulama için özel bir hazırlama alanı ayrılmalıdır. Bu alanda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Personel için uygun hazırlama materyali, uzun kollu önlük, maske, koruyucu gözlük, kep, steril eldiven, çalışma alanı için özel örtüler, atıklar için atık torbası ve keskin objeler (iğne, şırınga, flakon vb.) için de atık kutuları temin edilmelidir. Atık maddelerin imhasından ve toplanmasından sorumlu personel, bu atık maddelerin tehlikeli madde içerdiği konusunda uyarılmalıdırlar. Çözeltinin göz yada cilt ile teması halinde hemen bol su ile yıkanmalıdır.
 
İmha etme talimatları:
CARBOPLATIN–KOÇAK infüzyon çözeltisinin hazırlanmasında ve hem artan tıbbi ürünün hem de artan diğer çözücü ve solüsyonların tamamının atılmasında sitotoksik ilaçlar için kullanılan standart prosedürler ve zararlı atıkların imha edilmesi için yürürlükte olan yasal gereklilikler göz önünde tutulmalıdır ve bu gerekliliklere uygun olarak imha edilmelidirler. Kontamine atıklar uygun işaretlenmiş sert kaplarda yakılarak imha edilmelidirler. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
 
Ürünün seyreltilmesine ilişkin talimatlar:
CARBOPLATIN–KOÇAK seyreltilmeden kullanılmamalıdır.
 
Çözelti %5 glukoz çözeltisi veya %0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilebilir.
Mikrobiyolojik açıdan, seyreltilen çözelti derhal kullanılmalıdır. Hemen kullanılması planlanmıyorsa çözeltinin uygun şekilde saklanmasından kullanıcı sorumludur (seyreltme kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece 2-8ºC’de en fazla 24 saat süreyle saklanmalıdır).
 
Bu işlem aseptik koşullarda yapıldığında aşağıdaki stabilite verileri (fiziksel ve kimyasal) seyreltilmiş çözelti için geçerlidir:
 

Taşıyıcı çözelti
Karboplatin
Konsantrasyonu(mg/ml)
Koşullar
Stabilite
Süresi (saat)
%5 glukoz çözeltisi
0.4 – 2
Oda sıcaklığı/ ışıktan
koruyunuz
72
%0.9 sodyum klorür çözeltisi
2
2–8° C/ ışıktan koruyunuz
24

 
Bununla birlikte %0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilen infüzyonluk çözeltinin seyreltildikten hemen sonra kullanılması önerilmektedir.
Karboplatin sadece intravenöz yolla kullanıma yöneliktir. Çözelti kısa süreli (15 ila 60 dakika) intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır.

Karboplatin alüminyumla reaksiyona girdiğinden alüminyum içeren infüzyon malzemeleri, enjektörler ve enjeksiyon iğneleri ile kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde çökelmeye neden olduğundan antineoplastik aktivitenin azalmasına yol açmaktadır.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
CARBOPLATIN–KOÇAK 600 mg/ 60 ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Karboplatin ile diğer miyelosüpresif bileşikler birlikte uygulanırken karboplatin ve/veya diğer bileşiklerin miyelosüpresif etkisi artabilir.
Karboplatin tedavisi sırasında nefrotoksik ve/veya ototoksik ilaçların (örn, aminoglikozidler, kıvrım diüretikler) uygulanması bu ilaçların organ toksisitesini artırabilir.
 
Karboplatin ve fenitoin’in eş zamanlı kullanımı ile serum fenitoin düzeylerinde, nöbet nüksüne neden olan ve daha yüksek fenitoin dozları uygulanmasını gerektiren bir düşüş meydana gelmiştir. Bu nedenle fenitoin dozunun zamanında ayarlanması ile nöbet nüksünün önlenmesi için, serum fenitoin düzeyleri tedavi sırasında düzenli olarak izlenmelidir. Gerekirse fenitoin dozu tedavinin kesilmesinden sonra yeniden ayarlanmalıdır.
 
Teorik olarak karboplatin’in antineoplastik aktivitesinde bir düşüşe neden olabileceğinden, karboplatin ve kompleks oluşturan maddelerin eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Bununla birlikte hayvan deneylerinde veya klinik çalışmalarda dietilditiyokarbamat ile karboplatin’in antineoplastik aktivitesi değişmemiştir.

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi
İntravenöz yolla uygulanan 1.600 mg/m2 vücut yüzey alanı karboplatin dozuna kadar granülositopeni, trombositopeni ve anemi ile yaşamı tehdit eden hematolojik yan etkiler gözlenmiştir.
 
Ayrıca aşağıdaki non-hematolojik yan etkiler meydana gelmiştir:
Baş ağrısı, eritem ve şiddetli enfeksiyonlarla birlikte glomerüler filtrasyon hızının %50’ye düşmesi, nöropati, ototoksisite, görme kaybı, hiperbilirubinemi, mukozit, diyare, bulantı ve kusma ile birlikte böbrek yetmezliği gözlenmiştir. Vakaların büyük bir kısmında duyma bozukluğu geçici ve reversibl nitelikteydi.
 
Karboplatin için spesifik bir antidot yoktur.
 
Hematolojik yan etkilerde kemik iliği nakli ve transfüzyonlar (platelet, kan) uygun tedavi yöntemleri olabilir.

 

Etkin Maddeler

Her 1 ml’sinde 10 mg karboplatin

 

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup : Antineoplastik ilaçlar (Platin Bileşikleri)
ATC kodu: L01XA02
 
Karboplatin ağır metal kompleksleri grubuna ait bir platin türevi olan antineoplastik ve sitotoksik bir maddedir.
Karboplatin’in sitotoksik etkisi DNA’nın matris fonksiyonunu etkileyecek şekilde platin bağlanması aracılığıyla tek ve çift sarmallı DNA çapraz bağlarının oluşumundan kaynaklanmaktadır.

 

Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
Karboplatin’in insanlardaki kinetik özellikleri 2 kompartmanlı açık birinci derece modelle açıklanabilir.
 
Emilim:
Uygulama yeri açısından (intravenöz) ilaç direkt kana karışır.
 
Dağılım:
Karboplatin plazma proteinlerine bağlanmaz. Ancak uygulamadan sonraki ilk 4 saat dozun %20-25’ ine kadar olan kısmı platin şeklinde proteine bağlanır ve 24 saat sonra proteine bağlanma oranı >%90’dır.
 
Beş gün üzerinde kısa süreli intravenöz infüzyonla çoklu karboplatin uygulaması şeklinde yapılan tekrarlı dozlamlarda plazmada platin birikimi gözlenmemiştir.
Uygulamanın 1. günündeki farmakokinetik parametreler temelde 2. ve 5. günlerdeki parametrelerle aynıdır.
 
Biyotransformasyon:
Karboplatin’in kısa süreli infüzyonla (<1 saat) intravenöz yolla uygulanmasından sonra plazma düzeyi bifazik şekilde katlanarak düşmüştür.
t1/2α süresi değişmemiş karboplatin ve filtre edilebilen platin için 90 dakika ve platin için 100 dakikadır. t1/2β süresi filtre edilebilen platin için 6 saat ve platin için 24-40 saattir.
 
Eliminasyon:
Karboplatin temelde böbrek yoluyla elimine edilmektedir. Uygulanan platin dozunun 24 saat sonra %60-80’i idrarda geri kazanılmaktadır.
Karboplatin için filtre edilebilen platin’in total vücut klirensi, renal klirensi ve idrarla atılım düzeyi kreatinin klirensi ile korelasyon göstermektedir. Dolayısıyla karboplatin eliminasyonu temelde glomerüler filtrasyon hızına bağlıdır.
 
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Karboplatin doğrusal farmakokinetik profil göstermektedir.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Böbrek yetmezliği:
Karboplatin’in miyelosüpresif etkisi filtre edilen platin’in konsantrasyon – zaman eğrisi altındaki alanına bağlı olduğundan, böbrek yetmezliği olan hastalara azalan klirense göre daha düşük bir doz verilmelidir.

 

Farmasötik Form
60 ml infüzyon çözeltisi içeren flakon. Renksiz berrak solüsyon.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi D’ dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Karboplatin’ in gebelik ve/veya fetüs/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar tedavi sırasında hamile kalmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
CARBOPLATIN–KOÇAK, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Gebelik dönemi
İnsanlarda embriyotoksik ve teratojenik etkilere ilişkin deneyim mevcut değildir.
Tedavi sırasında gebe kalan kadınlar için genetik danışmanlık sağlanmalıdır.
Gebelik sırasında tedavi uygulanması açık bir biçimde gerekliyse, karboplatin tedavisinin fetüs üzerindeki zararlı etkilerine ilişkin tıbbi danışmanlık sağlanmalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Karboplatin’in anne sütüne geçip geçmediğine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığından karboplatin tedavisi sırasında bebeklerin emzirilmesi kontrendikedir.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Karboplatin tedavisi uygulanan üreme çağındaki erkek hastalara, tedavi sırasında ve tedaviden sonra en az altı ay süreyle çocuk sahibi olmamaları önerilmelidir. Erkek hastalara ayrıca, karboplatin tedavisinin fertilite üzerinde irreversibl etki yaratma olasılığı nedeniyle tedaviye başlamadan önce spermlerin korunmasına yönelik danışmanlık alması önerilmelidir.
Etkin kontrasepsiyon ve seksüel sakınma önerilmektedir.

Doğurganlık çağındaki kadınlara karboplatin tedavisi sırasında gebelikten korunmaları gerektiği belirtilmelidir

Geçimsizlikler
Alüminyum içeren tıbbi malzeme ile birlikte kullanılmamalıdır (bkz. Uygulama şekli)
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 09.03.2012
Ruhsat yenileme tarihi:-
İstenmeyen Etkiler
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Lökopeni, trombositopeni, anemi, nötropeni.
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın: Döküntü, ürtiker, prürit, ateş gibi alerjik reaksiyonlar
Seyrek: Anaflaktik sok, bronkospazm, hipotansiyonun eşlik ettiği aşırı duyarlılık reaksiyonları
 
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Çok sık: Hiponatremi
 
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Periferik polinöropati, iğnelenme hissi, uyuşukluk ve/ veya derin tendon refleksleri
Yaygı olmayan: Disgözi, merkezi sinir sistemi semptomları
 
Göz hastalıkları
Seyrek: Görme kaybının eşlik ettiği geçici görme bozuklukları
 
Kulak ve iç kulak hastalıkları
Çok yaygın: standart odyogram ile belirlenen yüksek frekansta (4,000- 8,000 Hz) duyma kaybı, konuşma frekansı aralığının dışında duyma keskinliğinde bir azalma.
Yaygın: Tinnitus (kulak çınlaması)
 
Gastrointestinal hastalıkları
Çok yaygın: Bulantı, kusma, gastrointestinal bozukluklar
Yaygın: Konstipasyon, diyare, abdominal ağrı
Bilinmiyor: Anoreksi
 
Hepato-bilier hastalıkları
Çok yaygın: Karaciğer enzimlerinde geçici artışlar, alkalen fosfotaz artışı, aspartat
aminotransferaz artışı.
Yaygın: Serum bilirubin
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: Alopesi
 
Böbrek ve idrar hastalıkları
Çok yaygın: Azalmış kreatinin klerensi, artmış kan üre azotu ve artmış ürik asit.
Yaygın: Artmış serum kreatinin
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları
Çok yaygın: Asteni
Yaygın: Enjeksiyon yeri reaksiyonları, yanma hissi, ağrı, eritem, ürtiker, şişme

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her 1 ml’ sinde 10 mg karboplatin
 
Yardımcı madde(ler):
Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Akut ve kronik toksisite:
Beş günlük aşan sürede intravenöz yolla tek ve çoklu doz uygulamadan sonra farelerdeki letal dozlar aşağıdaki tabloda özet halinde sunulmaktadır:
 

 
İntravenöz yolla tekli doz
İntravenöz yolla günlük uygulama
5 günlük sürede
 
mg/kg
vücut yüzey alanı
(mg/m2)
mg/kg
vücut yüzey alanı
(mg/m2)
LD10
123
(369)
37.7
(113)
LD50
149
(448)
40.3
(139)
LD90
182
(542)
56.9
(171)

Letal dozların uygulanmasından sonra fare ve sıçanlarda kilo kaybı, bağırsak mukozasında enflamasyonun eşlik ettiği kanlı diyare, nazofarengeal kanama, gözlerde şişme ve letarji gözlenmiştir.
 
LD50 düzeyinde karboplatin fare ve sıçanlarda lökosit ve granülosit sayısında azalma ile birlikte anemiye neden olmuştur. Sıçanlarda kemik iliğinde miyelosit düzeyinde bir artışla miyelosit/eritrosit oranında bir değişiklik tespit edilmiştir. LD50 dozunun uygulanmasından sonra fare ve sıçanlarda serum üre azot düzeyinde %248 ve %48’lik bir artış gözlenmiştir.
 
Bunun aksine LD50 dozunun %75’inde farelerde serum üre azot düzeyinde herhangi bir artış meydana gelmemiştir.
 
LD50 dozunun uygulanmasından sonra sıçan böbreklerinde histopatolojik değişiklikler tespit edilmemiştir. Sıçanlarda ve anestezi altındaki köpeklerde sırasıyla 300 mg/m2 vücut yüzey alanı ve 400 mg/m2 vücut yüzey alanı dozunda intravenöz yolla tek doz şekilde uygulanan karboplatin MSS ve kardiyovasküler sistemde herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır.
 
Köpeklerde karboplatin için aşağıdaki toksik ve toksik olmayan dozlar gösterilmiştir:
 
 
Günlük intravenöz uygulama
5 günü aşan sürelerde
mg/kg
vücut yüzey alanı
(mg/m2
vücut yüzey alanı)
Toksik olmayan en yüksek doz (HNTD)
1.5
(30)
Düşük toksik doz (TDL)
3
(60)
Yüksek toksik doz (TDH)
6
(120)
Letal doz (LD)
12
(240)
 
Köpeklerde letal karboplatin dozu anoreksi, kusma, şiddetli bağırsak kanaması ve kanlı diyareye neden olmuştur. TDH dozunun uygulanmasından sonra aynı ancak daha az şiddetli yan etkiler gözlenmiştir.
 
 
TDH dozunda karboplatin uygulanmasından sonraki 16 ila 23. günler arasında reverzibl lökositopeni, retikülositopeni ve trombositopeni meydana gelmiştir. Uygulamadan 30 gün sonra hematolojik parametrelerin ilk değerlerine yeniden erişilmiştir. Ayrıca hemoglobin, eritrosit ve hematokrit düzeylerinde önemsiz bir azalma tespit edilmiştir. LD dozunun uygulanmasından sonra karboplatin’in miyelosüpresif etkisi benzerdi veya daha belirgindi. TDH dozunda karboplatin AP ve SGPT düzeylerinde reversibl bir artışa neden olmuştur.
 
Bu enzimlerdeki artışın yanı sıra LD uygulamasını takiben serum kreatinin ve serum üre nitrojen düzeylerinde artış ve ayrıca plazma elektrolitlerinde (K+, Mg++) bir azalma belirlenmiştir. LD dozunda karboplatin böbreklerde (nefroz) ve kemik iliğinde (hipersellülerite) histopatolojik değişikliklere neden olmuştur.
 
Karaciğerde TDH uygulamasından sonra hepatosit değişiklikleri gözlenmiştir. Dişi köpeklerde LD dozunda karboplatin uygulamasından sonra overlerde atrofi gözlenmiştir.
Karboplatin için en düşük emetik doz günde 120 mg/m2 vücut yüzey alanı şeklindedir.
 
Kobaylarda 21 günlük bir çalışmada sırasıyla 28 ve 56 mg/m2 vücut yüzey alanı karboplatin dozu ile yapılan bir çalışmada, Preyer refleksinde azalma ve ototoksisite belirtisi olarak herhangi bir histolojik korelasyon görülmemiştir. Bununla birlikte klinik çalışmalar sırasında ototoksisite belirtileri gözlenmiştir.
 
Mutajenik etki ve tümorijenik potansiyel
Hücre kültüründe mutajenik etkiler ve kromozomal aberasyon tespit edilmiştir. Bu verilere göre karboplatin’in genotip değişikliğine neden olduğu ve karsinojenik etkileri olduğu düşünülmelidir.
 
Karsinojenisiteye ilişkin uzun süreli çalışma yapılmamıştır.
 
Üreme toksisitesi
Karboplatin gebeliğin 6-15. günleri arasında 25 sıçana intravenöz yolla 12, 24, 36 veya 48 mg/m² vücut yüzey alanı dozlarında uygulanmıştır. Aynı sayıda bir kontrol grubunda vücut ağırlığına göre 2 ml/kg fizyolojik sodyum klorür çözeltisi uygulanmıştır.
 
21 günlük inceleme periyodu sırasında tedavi grubunda veya kontrol grubundaki hayvanların hiçbirisinde mortalite gözlenmemiştir.
 
Ardışık 9 günde günlük 36 mg/m² vücut yüzey alanı ve 48 mg/m² vücut yüzey alanı dozlarında karboplatin uygulanan hayvanlardan oluşan gruplarda düşük oranı sırasıyla %14 ve %87 idi.
 
Yem tüketimi ve kilo artışı daha düşük dozlar uygulanan sıçanlar ve kontrol grubundaki sıçanlara kıyasla 36 mg/m2 vücut yüzey alanı ve 48 mg/m2 vücut yüzey alanı dozlarında karboplatin uygulanan dişi sıçanlarda daha az belirgindi. Tedavi grubunda fetüslerin internal ve eksternal organlarında anomaliler gözlenmiştir. Serebral ventrikül boyutunda artış, abdominal kavitede hernia ve tümör ve kalpte dislokasyon tespit edilmiştir. Bu değişiklikler 24 mg/m2 vücut yüzey alanı dozunun uygulandığı hayvanlardaki fetüslerde yaygın olmayan şekilde gözlenmiş olup ikinci en yüksek doz düzeyinin uygulandığı grupta daha sık meydana gelmiştir. En yüksek karboplatin dozunun uygulandığı sıçanlardan oluşan grupta sadece üç fetüs incelenebilmiş ve herhangi bir anomali tespit edilmemiştir.
 
İskelette deformiteler ve gelişim bozuklukları ve ayrıca eksik osifikasyon/ osifikasyonun oluşmadığı gözlenmiştir. Bu anomaliler büyük oranda sternumda gözlenmiş olup kafatası, omurga ve kaburgalarda daha düşük sıklıkta meydana gelmiştir. İskelet anomalileri 24, 36 ve 48 mg/m² vücut yüzey alanı dozlarında karboplatin uygulanan gruplarda daha sık meydana gelmiş olup diğer sıçan gruplarından daha şiddetliydi. Sıçanlarda günlük > 24 mg/m² vücut yüzey alanı dozlarında intravenöz yolla organogenez sırasında uygulandığında karboplatin embriyotoksik ve teratojenik etkilere neden olmuştur.

 

Kontrendikasyonlar

CARBOPLATIN–KOÇAK aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.

 • Karboplatin ve/veya platin içeren bileşiklere ve ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda,
 • Şiddetli miyelosüpresyonlu hastalarda,
 • Öncesinde mevcut olan şiddetli böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon hızı <30 ml/dak) olan hastalarda,
 • Gebe kadınlarda,
 • Emzirme döneminde,
 • Kanamalı tümörleri olan hastalarda,
 • Çocuklarda.

Hafif böbrek yetmezliği vakalarında doz ayarlaması ile kullanım sağlanabilir. (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli)

Kullanım Yolu
Damar içine uygulanır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
CARBOPLATIN–KOÇAK 600 mg/ 60 ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Tedaviye başlamadan ve her tedavi küründen önce kan sayımı yapılmalı ve elektrolit, platelet ve ayrıca karaciğer ve böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir.
 
Gerektiğinde dozaj ayarlaması yapılması amacıyla, özellikle diğer miyelosüpresif ilaçlarla kombinasyon tedavisinde tedavi uygulanmayan aralıkta platelet ve kan sayımı parametrelerinin yakından izlenmesi önerilmektedir.
 
Düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonu kontrol edilmeli ve nörolojik değerlendirmeler yapılmalıdır.
 
CARBOPLATIN–KOÇAK’ın hematopoietik sistem üzerindeki etkileri böbrek fonksiyonu normal olanlara kıyasla böbrek yetmezliği olan hastalarda daha belirgin ve daha uzun sürelidir. Bu riskli grupta karboplatin tedavisi özellikle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.
 
Anafilaksi dahil alerjik reaksiyon riski, daha önce platin içeren diğer ilaçlarla tedavi uygulanan hastalarda artmaktadır (bkz: Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).
 
Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu azalmış olabilir. Gerektiğinde dozun belirlenmesi için bu durum dikkate alınmalıdır (bkz: 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).
Karboplatin yalnızca kanser ilaçlarıyla tedavi konusunda deneyimli hekimler tarafından uygulanmalıdır.
 
Karboplatin mutajenik ve potansiyel olarak karsinojenik bir maddedir. Seyreltme ve uygulama için tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına ilişkin önlemler alınmalıdır. Seyreltme uygun koruyucu giysiler, tek kullanımlık laboratuar önlüğü ve maskeler kullanan eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Yetişkinlerde:
Böbrek fonksiyonu normal olan ve daha önce tedavi uygulanmamış erişkin hastalar için önerilen karboplatin dozu, kısa süreli infüzyonla (15 ila 60 dakika) intravenöz yolla tek doz şeklinde uygulanan karboplatin 400 mg/m² vücut yüzey alanı şeklindedir. Alternatif olarak, bu dozu belirlemede aşağıda verilen Calvert formülü kullanılabilir.
 
Calvert formülü:
Total doz (mg) = (hedef EAA *) x (GFR {glomerüler filtrasyon hızı} + 25)
 
Hedef EAA
Planlanan Kemoterapi
Hasta Tedavi Durumu
5–7 mg/ml dak
Monoterapi olarak karboplatin
Daha önce tedavi uygulanmamış
4–6 mg/ml dak
Monoterapi olarak karboplatin
Daha önce tedavi uygulanmış
4–6 mg/ml dak
Karboplatin + Siklofosfamid
Daha önce tedavi uygulanmamış

Not: Calvert formülü ile toplam karboplatin dozu mg/ cinsinden değil, mg olarak hesaplanmaktadır.

Aşağıdaki rejimlerle daha önce yoğun tedavi uygulanan hastalarda Calvert formülü kullanılmamalıdır:
 • Mitomisin C,
 • Nitrozüre,
 • Doksorubisin/ siklofosfamid/ sisplatin ile kombinasyon tedavisi,
 • 5 veya daha fazla farklı etkin madde ile kemoterapi,
 • 20 x 20 veya birden fazla alana odaklanan ≥4,500 rad radyoterapi.
400 mg/m² vücut yüzey alanı karboplatin dozu yalnızca hematopoietik sistem, böbrekler ve sinir sistemi fonksiyonları normal olan hastalarda veya bu organların fonksiyonunun normale çekilmesinden sonra uygulanmalı veya tekrarlanmalıdır.
Tedavi kürleri bir önceki kürle en az 4 hafta arayla ve/veya platelet sayımı ≥100,000/μl ve lökosit sayımı ≥4,000/μl düzeyine gelene kadar uygulanmamalıdır.
 
Daha önce miyelosüpresif tedavi ve/veya radyoterapi uygulanması veya anlamlı ölçüde düşük performans durumu gibi risk faktörleri olan hastalar için, başlangıç karboplatin dozunun 300-320 mg/m² vücut yüzey alanına düşürülmesi önerilmektedir.
 
Kombinasyon kemoterapisi
Diğer miyelosüpresif maddelerle kombinasyon halinde optimal karboplatin kullanımı seçilen rejim ve dozlam planına göre dozaj ayarlamaları gerektirmektedir.
 
Uygulama şekli:
Karboplatin sadece intravenöz yolla kullanıma yöneliktir. Çözelti kısa süreli (15 ila 60 dakika) intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır. Çözelti %5 glukoz çözeltisi veya %0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilebilir. Mikrobiyolojik açıdan, seyreltilen çözelti derhal kullanılmalıdır. Hemen kullanılması planlanmıyorsa çözeltinin uygun şekilde saklanmasından kullanıcı sorumludur (seyreltme kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmadığı sürece 2–8º C’de en fazla 24 saat süreyle saklanmalıdır).
 
Bu işlem aseptik koşullarda yapıldığında aşağıdaki stabilite verileri (fiziksel ve kimyasal) seyreltilmiş çözelti için geçerlidir:
 
Taşıyıcı çözelti
Karboplatin Konsantrasyonu (mg/ml)
Koşullar
Stabilite Süresi (saat)
%5 glukoz çözeltisi
0.4 – 2
Oda sıcaklığı/ ışıktan koruyunuz
72
%0.9 sodyum klorür çözeltisi
2
2-8 °C/ ışıktan koruyunuz
24
 
Bununla birlikte %0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilen infüzyonluk çözeltinin seyreltildikten hemen sonra kullanılması önerilmektedir.
Karboplatin alüminyumla reaksiyona girdiğinden alüminyum içeren infüzyon malzemeleri, enjektörler ve enjeksiyon iğneleri ile kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde çökelmeye neden olduğundan antineoplastik aktivitenin azalmasına yol açmaktadır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 60 ml/dak) karboplatin dozu azaltılmalı ve glomerüler filtrasyon hızına göre ayarlanmalıdır.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi < 60 ml/dak) karboplatin dozu azaltılmalı ve glomerüler filtrasyon hızına göre ayarlanmalıdır.
Temelde karaciğer ve böbrek fonksiyonu, kan sayımları, elektrolit ve platelet parametrelerinin sıklıkla izlenmesi gerekmektedir.
 
30–60 ml/dak glomerüler filtrasyon hızında ilk platelet sayımına bağlı olarak karboplatin aşağıdaki doza ayarlanmalıdır:

Başlangıç platelet sayımı Toplam Karboplatin Dozu
> 200.000/μl 450 mg
100.000–200.000/μl 300 mg

30 ml/dak düzeyinin altındaki glomerüler filtrasyon hızında CARBOPLATIN–KOÇAK kullanılmamalıdır.
Yukarıda belirtilen başlangıç dozuna alternatif olarak, böbrek fonksiyonunun dikkate alındığı Calvert formülü aracılığıyla da dozaj belirlenebilir. Bu yöntem böbrek fonksiyonundaki bireysel farklılıklar nedeniyle doz aşımı veya yetersiz doz riskini düşürmektedir.
 
Karaciğer yetmezliği:
Yüksek dozlarda karaciğer enzimlerinde ciddi anormallikler yapabileceğinden bu tür hastalarda karaciğer fonksiyonları ile ilgili parametrelerinin sıklıkla izlenmesi gerekmektedir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik hastalarda spesifik dozaj önerilerinin yapılabilmesi için yeterli deneyim yoktur.
 
Geriyatrik popülasyon:
65 yaşın üstündeki hastalarda, hastanın fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.
Raf Ömrü

24 ay.

Ruhsat Numarası(Ları)

241/20

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Adresi: Bağlarbaşı, Gazi Cd. 40
81130 Üsküdar/İSTANBUL
Tel. : 0216 492 57 08
Fax : 0216 334 78 88

 

Ruhsat Sahibi
KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No: 40
Üsküdar / İstanbul

 

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklanmalıdır.
Terapötik Endikasyonlar
 • Over karsinomu
 • Testis germ hücre tümörleri
 • Küçük hücreli akciğer kanseri
 • Diğer maligniteler
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, malign mezotelyoma, meme kanseri, baş-boyun kanserleri (larinks kanseri, nazofarinks kanseri), özofagus kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, mesane kanseri, yumuşak doku ve kemik sarkomları, lenfomalar, primeri bilinmeyen epitelyal maligniteler, cildin invaziv yassı hücreli kanserleri

 

Üretici Bilgileri
KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / Tekirdağ

 

Yardımcı Maddeler

Enjeksiyonluk distile su.

 

Yardımcı Maddelerin Listesi
Enjeksiyonluk distile su