Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka CARDIOKET
Etken Madde Kodu SGKF6V-ISOSORBID DINITRAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu C01DA08
ATC Açıklaması Izosorbid dinitrat
NFC Kodu QA
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Ampülleri
Kamu Kodu A01654
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,7 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 18,7 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
  • Sol kalb yetersizliği ile seyreden miyokard enfarktüsü,
  • Her türlü sol kalp yetersizliği,
  • Ağır Angina Pektoris sendromu, instabil Angina Pektoris.
Farmakodinamik Özellikler

%0,1 Cardioket Solüsyonu özellikle venöz tarafta olmak üzere, damarların düz kaslarında tonus düşmesine sebep olur. Böylece venöz göllenme meydana gelirken, kalbe dönen kan miktarı azalır; dolma basıncı düşer ve böylece kalbin “preload”u düşmüş olur. Arteriyel tarafta tonus düşmesi ile periferik direnç azalır ve kalbin “afterload”u düşmüş olur. Diyastol sonu basıncın düşmesi ile koroner direncin ekstravasal komponenti düşer; böylece iskemik miyokard bölgeleri, özellikle subendokardial bölümlerin kanlanması düzelir. Koroner kalp hastalığından dolayı ventrikül duvarında ortaya çıkmış olan motilite bozuklukları %0,1 Cardioket Solüsyonu ile azalır veya ortadan kalkar. Hem ventriküler hacmin küçülmesi, hem de periferik arteriyel direncin düşmesi sonucu kalbin işi ve dolayısıyla miyokardın oksijen gereksinimi azalmış olur. Enfarktüs bölgesinin küçülmesi veya genişlemesinin önlenmesi sağlanır. %0,1 Cardioket Solüsyonu akut miyokard enfarktüsü ile birlikte veya tek başına olan sol kalb yetmezliğinde yükselmiş olan dolma basınçlarını düşürür. Düşmüş olan kalp dakika hacmini yükseltir.

Farmakokinetik Özellikler

%0,1 Cardioket Solüsyonu özellikle venöz tarafta olmak üzere, damarların düz kaslarında tonus düşmesine sebep olur. Böylece venöz göllenme meydana gelirken, kalbe dönen kan miktarı azalır; dolma basıncı düşer ve böylece kalbin “preload”u düşmüş olur. Arteriyel tarafta tonus düşmesi ile periferik direnç azalır ve kalbin “afterload”u düşmüş olur. Diyastol sonu basıncın düşmesi ile koroner direncin ekstravasal komponenti düşer; böylece iskemik miyokard bölgeleri, özellikle subendokardial bölümlerin kanlanması düzelir. Koroner kalp hastalığından dolayı ventrikül duvarında ortaya çıkmış olan motilite bozuklukları %0,1 Cardioket Solüsyonu ile azalır veya ortadan kalkar. Hem ventriküler hacmin küçülmesi, hem de periferik arteriyel direncin düşmesi sonucu kalbin işi ve dolayısıyla miyokardın oksijen gereksinimi azalmış olur. Enfarktüs bölgesinin küçülmesi veya genişlemesinin önlenmesi sağlanır. %0,1 Cardioket Solüsyonu akut miyokard enfarktüsü ile birlikte veya tek başına olan sol kalb yetmezliğinde yükselmiş olan dolma basınçlarını düşürür. Düşmüş olan kalp dakika hacmini yükseltir.

Farmasötik Şekli

Parenteral (intravenöz veya intrakoroner) uygulama için çözelti.

Formülü
10 ml'lik bir ampulde;
İsosorbit dinitrat         10 mg
Sodyum Klorür            90 mg
Enjeksiyonluk su ad.    10 ml
İlaç Etkileşmeleri

%0,1 Cardioket Solüsyonu klinikte kullanılan serum fizyolojik %5-30’luk glikoz, laktatlı Ringer ve protein içeren solüsyonlar ile geçimsizlik göstermez.

Diğer ilaçlarla (örneğin: Lidokain) geçimsizliği şimdiye kadar saptanmamıştır

Kontraendikasyonlar

Cardioket® i.v. % 0.1 şu durumlarda kullanılmamalıdır: İsosorbit dinitrat, diğer nitro bileşikleri veya diğer muhtevaya karşı aşırı duyarlılık Akut dolaşım rahatsızlığı (şok, bayılma) Kardiyojen şok (uygun önlemlerle yeterli bir son-diyastolik basınç korunmadığı takdirde) Şiddetli hipotansiyon (sistolik kan basıncının 90 mmHg’nın altında olması) Nitrat tedavisi sırasında fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil) kullanılmamalıdır (bkz. diğer ilaçlarla etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri bölümü)

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doz her olguya göre özel ayarlanmalıdır. 2-7 mg/saatlik dozlar tavsiye edilir. Gerekli olduğu zaman doz 10 mg/saate kadar yükseltilebilir. %0,1 Cardioket® Solüsyonu kullanılmadan önce gerekil miktar serum İçinde seyreltilmelidir. Yalnız devamlı İnfüzyon şeklinde ve kardiovasküler takibi yapılan klinikte yatan hastalara uygulanmalıdır. Yalnız seyreltilmiş olarak Intravenöz uygulanabilir.

250 mi infüzyon Solüsyonu Kullanıldığı Zaman Geçerli Olan Doz tablosu

Tarif: Damla/Dakika

 

  

 

 

 

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25°C’nin altında (oda sıcaklığında) saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 ml’lik 10 ampul, plastik separatörde ve karton kutuda.

Uyarılar/Önlemler

Cardioket® i.v. % 0.1 şu durumlarda sadece özel ihtiyatla ve tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır:

  • Hipertropik obstrüktif kardiyomiyopati
  • Konstriktif perikardit
  • Kardiyak tamponad
  • Düşük dolum basınçları örneğin, akut miyokard enfarktüs, sol ventriküler fonksiyonunda bozukluk (sol ventriküler rahatsızlığı)Sistolik kan basıncının 90 mm Hg’nin altına düşmesinden kaçınılmalıdır.
  • Aortik ve/veya mitral stenoz Ortostatik bozukluk
  • İntrakraniyel basıncın artmasıyla ilintili hastalıklar
  • Tolerans gelişmesinin (etkinliğin azalması) yanı sıra diğer nitrat tipi ilaçlarla çapraz toleransın (başka bir nitratlı ilaçla önceden yapılan tedavi nedeniyle etkinin azalması) gelişmesi tanımlanmıştır. Etkinin azalmasını veya yok olmasını önlemek için, sürekli olarak yüksek dozların alınmasından kaçınılmalıdır.

Polietilen (PE), Polipropilen (PP) veya politetrafluoroetilen (PTFE) materyallerinin Cardioket i.v. % 0.1 infüzyonu için uygun olduğu kanıtlanmıştır. Ancak, Polivinilklorür (PVC) veya poliüretan (PU) materyalleri adsorpsiyondan dolayı aktif madde kaybına neden olmaktadır. Bu materyaller kullanıldığında, kullanılan doz hasta ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. Cardioket % 0.1 infüzyon çözeltisi etkin madde bakımından çok doygun olduğundan dolayı, seyreltilmediği zaman kristal tortu oluşabilir. Kristal oluştuğunda, etkinlik kaybı olmadığı halde çözelti kullanılmamalıdır. Cardioket % 0.1, fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil) alan hastalarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Sistemik arteriyel kan basıncının şiddetli düşmesi halinde, serebral ve koroner kan dolaşımında düşme ortaya çıkar. Nitrat baş ağrısı da görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.