Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka CARDOLEX
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C09DB01
ATC Açıklaması Valsartan ve amlodipin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 41,73 TL (19 Ocak 2017) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 41,73 TL (1 Aralık 2016)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

28 adet amlodipin 10 mg tablet ve 28 adet valsartan 160 mg film tablet içeren 4 adet    PVDC/Al blister ve karton kutu ambalaj

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler açısından çalışma yapılmamıştır. Araba sürerken ya da makine kullanırken bazen baş dönmesi ya da bitkinlik olabileceği dikkate alınmalıdır. Doktorların, hastaları bu yönde uyarmaları gerekir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

CARDOLEX’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız

Eğer;

 • Etkin maddelere ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz, safra yoluna bağlı siroz ya da safra birikimine neden  olan hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ya da diyalize giriyorsanız,
 • Hamile iseniz.

CARDOLEX’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

Eğer;

 • Sık sık kusma ya da ishal şikayetiniz varsa ya da idrar söktürücü bir ilaç (diüretik) kullanıyorsanız,
 • Kanınızdaki  potasyum  düzeyinin  artırılması  için  başka  ilaçlar  ya  da  maddeler kullanıyorsanız (belli tipteki idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar, potasyum takviyeleri gibi),
 • Halen  beta-blokörler  adı  verilen  ilaçları  kullanıyorsanız.  Doktorunuz  size  dozun kademeli olarak azaltılmasını tavsiye edecektir.
 • Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Doktorunuz,  kalp  kapakçıklarınızda  daralma (aort  veya  mitral  stenoz)  ya  da daralmayla  birlikte  kalp  kasınızda  anormal  kalınlaşma (obstrüktif  hipertrofik kardiyomiyopati) teşhis ettiyse,
 • Böbrek nakli geçirdiyseniz ya da böbrek arterinizde daralma teşhis edildiyse,
 • Vücudunuzda  üretilen  aldosteron  isimli  hormonun  yüksek  düzeyde  seyrettiği hastalığınız (primer hiperaldosteronizm) varsa,
 • Kalp yetersizliğiniz varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARDOLEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
CARDOLEX’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.
CARDOLEX’in içeriğinde yer alan amlodipin ve valsartan maddelerinin yiyeceklerle ve bitkisel ürünlerle etkileşimi bildirilmemiştir.
 
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Hamile  iseniz  bu  ilacı  kullanmayınız.  Bu  ilacı  hamilelik  sırasında  kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların CARDOLEX kullanmamaları gerekmektedir.

 

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda  olduğu  gibi  CARDOLEX  de  nadiren  sersemliğe  neden  olabilir  ve  konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 

CARDOLEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CARDOLEX tedavi paketinde bulunan valsartan tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 

CARDOLEX tedavi paketinde bulunan amlodipin tablet her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CARDOLEX’in  potasyum  içeren  yiyeceklerle  bilinen  bir  etkileşimi  bilinmemektedir. Potasyum tutucu ilaçlar, potasyum takviyeleri ya da tuz yerine kullanılan potasyum içerikli maddeler ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.

 

CARDOLEX’in  psikiyatri  tedavisinde kullanılan  lityum ile  birlikte  kullanımında  dikkatli olunmalıdır.

 

Diltiazem,  ağızdan  alınan  mantar  tedavisinde  kullanılan  ilaçlar (örn.  itrakonazol, ketokonazol), viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ritonavir isimli ilaç, sara nöbeti geçirmeyi  engelleyici  ilaçlar (antiepileptikler  örn.  karbamazepin,  fenobarbital,  fenitoin, fosfenitoin, primidon), bazı antibiyotikler (örn. rifampisin) ve bazı bitkisel ilaçlar [örn. sarı kantaron (hipericum perforatum)] ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.

 

Steroid  yapıda  olmayan  ağrı  kesici  ilaçlar  ile  birlikte  kullanımında  ilacın  kan  basıncı düşürücü etkisi azalabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

 

CARDOLEX’in  yüksek  kan  basıncının  tedavi  edilmesi  için  kullanılan  diğer  ilaçlar (antihipertansif ilaçlar) ve tansiyon düşürücü (hipotansif) yan etkilere yol açabilen bazı ilaçlarla        [örn. depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik  antidepresanlar, prostat  bezi büyümesinde kullanılan alfa blokörler)] birlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, CARDOLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
CARDOLEX’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:
Aşağıdakilerden biri olursa, CARDOLEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ciltte döküntülü kızarıklık
 • kaşıntı
 • yüz, dil ve dudaklarda şişme
 • nefes almada güçlük
 • düşük kan basıncı gibi semptomlarla ortaya çıkan alerjik reaksiyon
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CARDOLEX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Huzursuzluk (Anksiyete)
 • sıkıntı
 • kulak çınlaması
  bayılma
 • sık idrara çıkma hissi ve ihtiyacı
 • ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe
 • ağırlık hissi
 • sersemlik, baş dönmesi gibi semptomlarla ortaya çıkan düşük kan basıncı
 • aşırı terleme
 • görme bozukluğu
 • ciltte yaygın döküntü ve kızarıklık
 • kaşıntı
 • kaslarda spazm
Tek başına amlodipin kullanımı:
 • bulantıyla birlikte mide ağrısı
 • saç dökülmesi
 • değişen bağırsak alışkanlıkları
 • hazımsızlık
 • soluk alıp-vermede güçlük
 • burun akıntısı
 • diş etlerinde kalınlaşma
 • erkeklerde memelerde büyüme
 • kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi)
 • ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe
 • idrar yapma sıklığında artış
 • akyuvar sayısında azalma (enfeksiyon riskinde artış)
 • keyifsizlik
 • ruh halinde değişiklikler
 • kas ağrısı
 • çevre sinirlerde hasar (periferik nöropati)
 • pankreas veya karaciğerde inflamasyon (kusma gibi belirtilere neden olabilir)
 • kandaki trombosit sayısında azalma (kanamaya veya kolaylıkla morarmaya neden olabilir)
 • semptom olarak ciltte döküntülü kızarıklıkla birlikte kan damarlarında enflamasyon
 • ayaklarda ve bacaklarda ödeme bağlı şişme
 • hafif bir fiziksel aktiviteyle hemen yorulma (kalp hastalığı)
 • ciltte ve gözlerde sararma
 • ciltte döküntü
 • kızarıklık
 • kaşıntı
Tek başına valsartan kullanımı:
 • akyuvar sayısında azalma (enfeksiyon riskinde artışı işaret eden)
 • uykusuzluk
 • burun akıntısı (rinit)
 • sinüs iltihabı (sinüzit)
 • üst solunum yolu enfeksiyonları
 • özellikle böbrek yetmezliği ya da diüretikler ile tedavi edilen hastaların böbrek fonksiyonlarında değişiklik
 • viral enfeksiyonlar
 • ayaklarda ve bacaklarda ödeme bağlı şişme
 • aşırı duyarlık (vaskülit, serum hastalığı)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Nezle benzeri semptomlar
 • burun akıntısı
 • boğazda yanma ve yutkunma sırasında rahatsızlık
 • baş ağrısı
 • kollar, ellerde, bacaklarda, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme
 • yorgunluk
 • yüzde ve/veya boyunda kızarma ve sıcak basması
 • uykulu hal
 • bulantı ve karın ağrısı
 • ağız kuruluğu
 • uyuşukluk
 • ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
 • baş dönmesi
 • çarpıntı
 • kalbin hızlı atması
 • ayağa kalkınca başlayan baş dönmesi
 • kişinin çevresinin veya kendisinin düzensiz ve hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo)
 • öksürük
 • ishal
 • kabızlık
 • ciltte döküntülü kızarıklık
 • eklemlerde şişme
 • sırt ağrısı
 • eklemlerde ağrı
Bunlar CARDOLEX’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • CARDOLEX için önerilen doz, günde bir defa 1 adet amlodipin 5 mg tablet ile birlikte 1 adet valsartan 160 mg film tablet ya da gerektiğinde, günde bir defa 1 adet amlodipin 10 mg tablet ile birlikte 1 adet valsartan 160 mg film tablettir. 
 • İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir
 • Ne sıklıkta ve kaç tablet kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
 • Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • CARDOLEX sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Aç karnına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz. Tabletleri bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

 

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde CARDOLEX kullanılması önerilmez.

 

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

Şiddetli karaciğer yetmezliği ve şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

 

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

 

Doktorunuz CARDOLEX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CARDOLEX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

 

Eğer CARDOLEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

         

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDOLEX kullandıysanız:

CARDOLEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

CARDOLEX’i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

 

Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız

 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

CARDOLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Çünkü CARDOLEX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

CARDOLEX, herbiri 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içeren 28 adet tablet ve herbiri  160 mg valsartan içeren 28 adet film tabletin bulunduğu 4 adet blister ambalajda takdim edilmektedir.

 

Amlodipin 10 mg tablet, beyaz ve çentikli yuvarlak tablettir.

Valsartan 160 mg film tablet, oblong, çentiksiz ve sarı renkli film tablettir.

 

CARDOLEX, kalsiyum  kanal  blokörleri  sınıfına  ait  bir  madde  olan  amlodipin içeren tabletler ile anjiyotensin-II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan valsartan içeren film tabletlerden oluşan bir tedavi paketidir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar.

 

Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarını bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II,  kan  damarlarının  büzülmesine  neden  olarak  kan  basıncını artırır. Valsartan, anjiyotensin  II’nin  etkisini  bloke  ederek  etki  eder. Bu  iki  mekanizma  da  kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

 

CARDOLEX, kan basıncını düşüren tek bir ilaç ile yeterince kontrol edilemeyen kan basıncı  yüksek  olan  hastalarda,  yüksek  kan  basıncının (hipertansiyonun)  tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Eğer, yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin ve böbreklerdeki kan damarlarını tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

CARDOLEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDOLEX’i  kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

CARDOLEX 10 mg/160 mg tedavi paketi   

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Amlodipin ile bağlantılı etkileşimler:
 
Birlikte kullanımları sırasında dikkat edilmesi gerekenler:
 
CYP3A4 inhibitörleri:
Yaşlı hastalarla yapılan bir çalışma, diltiazemin muhtemelen CYP3A4 aracılığıyla amlodipin metabolizmasını inhibe ettiğini göstermiştir (plazma konsantrasyonu yaklaşık %50 yükselir ve amlodipinin etkisi artar). Daha güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin (örn. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) plazma amlodipin konsantrasyonlarını diltiazemden daha fazla miktarda arttırma olasılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
 
CYP3A4 enzim indükleyicileri (antikonvülsan ajanlar [örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon], rifampisin, Hiperikum perforatum):
Birlikte uygulama amlodipinin plazma konsantrasyonlarının azalmasına neden olabilir. İndükleyici ajanlarla birlikte tedavi sırasında ve bırakıldıktan sonra amlodipin dozunun ayarlanmasının mümkün olması klinik açıdan takibi belirler.
 
Birlikte kullanımları göz önünde bulundurulacaklar:
 
Diğer:
Tek başına tedavide amlodipin, tiyazid diüretikleri, beta blokörler, ADE inhibitörleri, uzun etkili nitratlar, dilaltı olarak alınan nitrogliserin, digoksin, varfarin, atorvastatin, sildenafil, anti-asit ilaçlar (alüminyum hidroksit jel, magnezyum hidroksit, simetikon), simetidin, steroid yapıda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, antibiyotikler ve oral antidiyabetik ilaçlarla birlikte güvenle kullanılmıştır.
 
Valsartan ile bağlantılı etkileşimler:
 
Birlikte kullanımları önerilmeyenler:
 
Lityum:
ADE inhibitörleriyle birlikte kullanımı sırasında serum lityum konsantrasyonlarında geri dönüşümlü artışlar ve toksisite bildirilmiştir. Valsartan ve lityumun birlikte kullanımına dair deneyim olmasa da bu kombinasyon önerilmez. Eğer birlikte kullanımları gerekirse serum lityum düzeylerinin dikkatlice takip edilmesi önerilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Potasyum tutucu diüretikler, potasyum katkıları, potasyum içeren tuz katkıları ve potasyum düzeylerini artırabilecek diğer maddeler:
Eğer valsartan ile kombine olarak potasyum düzeylerini etkileyebilecek bir tıbbi ürünün reçetelenmesi gerekirse, potasyum düzeylerinin takip edilmesi önerilir.
 
Birlikte kullanım sırasında dikkat edilmesi gerekenler:
 
Selektif COX-2 inhibitörleri, asetilsalisilik asit (3 gr/gün) dahil olmak üzere steroid yapıda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler) ve selektif olmayan NSAİİ’ler:
Anjiyotensin II antagonistleri NSAİİ’lerle birlikte uygulandığında antihipertansif etki zayıflayabilir. Ayrıca anjiyotensin II antagonistleriyle NSAİİ’lerin birlikte kullanılması böbrek fonksiyonunda kötüleşmeye ve serum potasyumunda yükselme riskinde artışa neden olabilir. Bu nedenle, tedavinin başında böbrek fonksiyonunun takip edilmesi ve hastanın uygun şekilde hidrate edilmesi önerilir.
 
Diğer:
Valsartan tekbaşına tedavi olarak kullanıldığında şu ilaçlarla klinik anlama sahip ilaç etkileşimleri saptanmamıştır: simetidin, varfarin, furosemid, digoksin, atenolol, indometazin, hidroklorotiyazid, amlodipin, glibenklamid.
 
Birlikte kullanımları göz önünde bulundurulacaklar:
 
Diğer antihipertansif ajanlar:
Yaygın olarak kullanılan antihipertansif ajanlar (örn. alfa blokörler) ve hipotansif advers etkilere yol açabilen diğer tıbbi ürünler (örn. trisiklik antidepresanlar, benign prostat hiperplazisi tedavisi için kullanılan alfa blokörler) kombinasyonun antihipertansif etkisini artırabilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler mevcut değildir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Belirtiler:

Valsartan ile majör doz aşımı semptom muhtemelen baş dönmesi ile birlikte olan belirgin hipotansiyondur. Amlodipin ile doz aşımı aşırı periferik vazodilatasyona ve refleks taşikardiye neden olabilir. Fatal sonuçla birlikte şoku da içeren belirgin ve potansiyel olarak uzun süreli sistemik hipotansiyon bildirilmiştir .

 

Tedavi:

Eğer alım yakın zamanlı ise kusmanın uyarılması ya da gastrik lavaj düşünülebilir. Sağlıklı gönüllülere amlodipin alımından hemen sonra ya da iki saat içinde verilen aktif karbonun, amlodipin emilimini anlamlı biçimde azalttığı gösterilmiştir. Aşırı CARDOLEX dozuna bağlı klinik açıdan anlamlı hipotansiyon, kardiyak ve respiratuar fonksiyonun sıkı takibi, ekstremitelerin yükseltilmesi ve dolaşımdaki sıvı hacmi ve idrar çıkışına dikkat edilmesini içeren aktif kardiyovasküler desteği düşündürür. Kullanımı açısından bir  kontrendikasyon  yoksa  bir  vazokonstriktör  vasküler  tonus  ve  kan  basıncının düzeltilmesine yardımcı olabilir.

 

Hem valsartanın, hem de amlodipinin hemodiyaliz ile uzaklaştırılması mümkün değildir.

Etkin Maddeler

Her tablet, 10 mg amlodipine eşdeğer 13.870 mg amlodipin besilat içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Anjiyotensin II reseptör antagonisti (valsartan) ve kalsiyum kanal blokör (amlodipin) kombinasyonu

ATC Kodu: C09DB01

 

CARDOLEX, esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncını kontrol için birbirini tamamlayıcı  mekanizmalara  sahip  iki  antihipertansif  ilacı  kombine  etmektedir: Amlodipin,  kalsiyum  antagonistleri  sınıfı,  valsartan  ise  anjiyotensin  II (Ang  II) antagonisti  sınıfı  ilaçlara  dahildir.  Bu  maddelerin  kombinasyonu,  additif  bir antihipertansif etki oluşturarak, her bir ilacın tek başına sağladığından daha fazla kan basıncı düşüşü oluşturur.

 

Amlodipin:

Amlodipin, kalsiyum iyonlarının membranlardan kalp ve damar düz kaslarına girişini inhibe eder. Amlodipinin antihipertansif etki mekanizması damar düz kasında doğrudan gevşetici etki göstermesi ve buna bağlı olarak da periferik vasküler direncin düşmesi ve kan basıncının azalması şeklindedir. Deneysel veriler amlodipinin hem dihidropiridin hem de dihidropiridin olmayan bağlanma alanlarına bağlandığını düşündürmektedir. Kalp kası ve damar düz kasının kasılma süreçleri, ekstrasellüler kalsiyum iyonlarının spesifik iyon kanalları aracılığıyla bu hücrelerin içine girmesine bağlıdır.

 

Hipertansiyonu olan hastalara terapötik dozlarda uygulandıktan sonra, amlodipin, ayakta ve yatar pozisyondaki kan basıncında azalmaya neden olan bir vazodilatasyon oluşturur.

 

Kronik dozlamada, kan basıncındaki bu düşüşlere kalp hızı ya da plazma katekolamin düzeylerinde anlamlı bir değişim eşlik etmez.

 

Plazma konsantrasyonları, hem genç hem de yaşlı hastalarda etkiyle ilişkilidir.

 

Normal böbrek fonksiyonu olan hipertansif hastalarda, amlodipinin terapötik dozları renal vasküler dirençte bir azalma ve glomerüler filtrasyon hızında bir artış oluşturmuş, filtrasyon fraksiyonu ya da proteinüride bir değişiklik olmadan etkin renal plazma akışı sağlamıştır.

 

Amlodipin ile tedavi edilen ve normal ventrikül fonksiyonuna sahip hastalarda istirahat ve egzersiz (ya da hız denetimi) sırasındaki hemodinamik kardiyak fonksiyon ölçümleri diğer kalsiyum kanal blokerleriyle olduğu gibi, dP/dt ya da sol ventrikül diyastol sonu basıncı ya da hacmi üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadan, genellikle kardiyak indekste küçük bir artışa neden olmuştur. Hemodinamik çalışmalarda, amlodipin, insanlara beta blokerlerle birlikte verilse dahi, sağlıklı hayvan ve insanlarda terapötik doz aralığında verildiğinde, bir negatif inotropik etki oluşturmamıştır.

 

Amlodipin,  sağlıklı  hayvan  ve  insanlarda  sinoatriyal  nodal  fonksiyonu  ya  da atriyoventriküler iletiyi değiştirmez. Amlodipinin, hipertansiyon ya da anginası olan hastalara   beta   blokerlerle   kombine   olarak   verildiği   klinik   çalışmalarda elektrokardiyografik parametreler üzerinde advers etkiler ortaya çıkmamıştır.

 

Amlodipinin kronik stabil angina, vazospastik angina ve anjiyografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı bulunanlarda yararlı etkilere sahip olduğu kanıtlanmıştır.

 

Valsartan:

Valsartan, oral olarak aktif, güçlü ve spesifik bir anjiyotensin II reseptör antagonistidir. Selektif olarak, anjiyotensin II’nin bilinen etkilerinden sorumlu AT1 reseptör alttipi üzerinde  etkili  olur.  Valsartan  ile  AT1  reseptörü  blokajının ardından  artan  plazma anjiyotensin  II  düzeyleri,  AT1  reseptörünün  etkisini  dengeliyor  gibi  görünen bloklanmamış AT2 reseptörünü uyarabilir. Valsartan, AT1 reseptöründe herhangi bir kısmi agonist aktivite oluşturmaz ve AT2 reseptörüne kıyasla AT1 reseptörü için daha güçlü bir affiniteye (yaklaşık 20.000 kat) sahiptir.

 

Valsartan, anjiyotensin I’i anjiyotensin II’ye dönüştüren, bradikinini degrade eder ve aynı zamanda kininaz II olarak da bilinen ADE’yi inhibe etmez. ADE üzerinde etki olmadığı ve  bradikinin  ya  da  P  maddesininde  artış  olmadığı  için,  anjiyotensin  II antagonistlerinin  öksürük  ile  ilişkili  olma  olasılığı  yoktur.  Valsartanın  bir  ADE inhibitörüyle  karşılaştırıldığı  klinik  çalışmalarda,  kuru  öksürük  sıklığı  bir  ADE inhibitörüyle tedavi edilenlere kıyasla valsartan ile tedavi edilen hastalarda anlamlı
biçimde (p < 0.05) daha düşük olmuştur (sırasıyla % 7.9’a karşı % 2.6). ADE inhibitörü tedavisi sırasında kuru öksürük öyküsü olan hastalarla yapılan bir klinik çalışmada, valsartan alan çalışma deneklerinin %19.5’i ve bir tiyazid diüretiği alanların % 19’u öksürük yaşarken, bu oran bir ADE inhibitörüyle tedavi edilenlerde % 68.5 olmuştur (p < 0.05). Valsartan kardiyovasküler düzenleme açısından önemli olduğu bilinen başka hormon reseptörlerine ya da iyon kanallarına bağlanmaz ya da onları bloke etmez .

 

Hipertansiyonu  olan  hastalara  valsartan  verilmesi  nabız  hızını  etkilemeden  kan basıncında azalma sağlar.

 

Çoğu hastada, tek oral dozun uygulanmasından sonra, antihipertansif aktivite  2 saat içinde başlar ve kan basıncındaki pik azalmaya 4-6 saat içinde ulaşılır. Uygulamadan sonra antihipertansif etki 24 saat devam etmektedir. Tekrarlanan uygulamalar sırasında, herhangi bir dozla kan basıncındaki maksimum azalmaya genellikle 2-4 hafta içinde ulaşılmakta ve bu etki uzun vadeli tedavi sırasında devam etmektedir. Valsartanın ani kesilmesi rebound hipertansiyona ya da başka advers klinik olaylara neden olmamıştır.

 

Valsartanın,  kronik  kalp  yetmezliği  olan  hastalarda (NYHA  sınıf  II-IV)  hastane yatışlarını anlamlı biçimde azalttığı gösterilmiştir. Bir ADE inhibitörü ya da bir beta
bloker almayan hastalarda yarar çok daha fazla olmuştur. Valsartanın ayrıca miyokard infarktüsü sonrasında sol ventrikül disfonksiyonu ya da sol ventrikül yetmezliği olan klinik açıdan stabil hastalarda kardiyovasküler mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.

 

Amlodipin/Valsartan:

İki plasebo kontrollü çalışmada, 1.400’ün üzerinde hipertansif hasta günde bir kez amlodipin/valsartan kombinasyonu almıştır. Hafiften ortaya değişen düzeyde komplikasyonu olmayan esansiyel hipertansiyonlu erişkinler (oturur durumda ortalama diyastolik kan basıncı ≥ 95 ve < 110 mmHg) katılmıştır. Yüksek kardiyovasküler risk altındaki hastalar (kalp yetmezliği, tip I ve zayıf kontrol altında tip II diyabet ve bir yıl içinde miyokard infarktüsü ya da inme öyküsü) hariç tutulmuştur.

 

Amlodipin ve valsartan kombinasyonu terapötik doz aralığında kan basıncında dozla ilişkili additif azalma sağlamaktadır. Kombinasyonun tek bir dozunun antihipertansif etkisi 24 saat süreyle devam etmiştir.

 

Amlodipin/valsartan kombinasyonu,  diyastolik  kan  basıncı   95  mmHg  ve    <  110  mmHg  olan  hipertansif  hastaların  katıldığı 2  plasebo  kontrollü  çalışmada incelenmiştir. İlk çalışmada (başlangıç kan basıncı 153/99 mmHg), 5/80 mg, 5/160 mg ve 5/320 mg dozlarındaki amlodipin/valsartan kombinasyonu kan basıncını 20-23/14-16 mmHg düşürürken plasebo ile  bu  düşüş 7/7  mmHg  olmuştur.  İkinci  çalışmada  (başlangıç  kan  basıncı  157/99 mmHg), 10/160 mg ve 10/320 mg dozlarındaki amlodipin/valsartan kombinasyonu, kan basıncını 28/18-19 mmHg düşürürken plasebo ile bu düşüş 13/9 mmHg olmuştur.

 

Çok merkezli, randomize, çift-kör, aktif kontrollü, paralel gruplu bir çalışma, valsartan 160  mg  ile  uygun  bir  kontrol  sağlanamayan  hastalardan,  amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg ile tedavi edilenlerin % 75’inde ve amlodipin/valsartan 5 mg/160 mg ile
tedavi  edilenlerin  ise %  62’sinde  kan  basıncının  normale  döndüğünü (çalışmanın sonunda  oturur  pozisyonda  diyastolik  KB  <90 mmHg),  valsartan  160  mg’da  kalan hastalarda bu oranın % 53 olduğunu göstermiştir. Sadece valsartan 160 mg’da kalan hastalarla karşılaştırıldığında, amlodipin 10 mg ve 5 mg eklenmesi, sistolik/diyastolik kan basıncında fazladan sırasıyla 6/4.8 mmHg ve 3.9/2.9 mmHg azalma sağlamıştır.

 

Çok merkezli, randomize, çift-kör, aktif kontrollü, paralel gruplu bir çalışma, amlodipin 10   mg  ile  uygun  bir  kontrol  sağlanamayan  hastalardan,  amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg  ile  tedavi  edilenlerin  %  78’inde  kan  basıncının  normale  döndüğünü (çalışmanın sonunda oturur pozisyonda diyastolik KB <90 mmHg), amlodipin 10 mg’da kalan hastalarda bu oranın % 67 olduğunu göstermiştir. Sadece amlodipin 10 mg’da kalan hastalarla karşılaştırıldığında, valsartan 160 mg eklenmesi, sistolik/diyastolik kan basıncında fazladan sırasıyla 2.9/2.1 mmHg azalma sağlamıştır.

 

Amlodipin/valsartan kombinasyonu,  ayrıca  diyastolik  kan  basıncı   110  mmHg  ve  <  120  mmHg  olan  130 hipertansif hastanın katıldığı bir aktif kontrollü çalışmada çalışılmıştır. Bu çalışmada (başlangıç kan basıncı 171/113 mmHg) 5 mg/160 mg’lık bir amlodipin/valsartan kombinasyonu doz rejiminin 10 mg/160 mg şeklinde artırılması, oturur durumda kan basıncını 36/29 mmHg azaltırken, 10  mg/12.5  mg’lık  lisinopril/hidroklorotiazid  doz  rejiminin 20  mg/12.5  mg  olarak artırılması 32/28 mmHg azalma sağlamıştır.

 

İki uzun süreli takip çalışmasında amlodipin/valsartan kombinasyonunun etkisi bir yıl süresince devam etmiştir. Amlodipin/valsartan kombinasyonunun aniden kesilmesi kan basıncında hızlı bir artışa neden olmamıştır.

 

Amlodipin 5 mg  ile  yeterli  kontrol  sağlanamayan  hastalarda,  amlodipin/valsartan

5 mg/80 mg, daha az ödemle amlodipin 10 mg’a benzer kan basıncı kontrolü sağlayabilir.


Amlodipin 5 mg ile yeterli kontrol sağlanan ancak kabul edilemez düzeyde ödem gelişen hastalarda, amlodipin/valsartan 5 mg/80 mg daha az ödemle benzer kan basıncı kontrolü sağlayabilir.

 

Yaş, cinsiyet ve ırk amlodipin/valsartan kombinasyonuna yanıtı etkilememektedir.

 

Amlodipin/valsartan kombinasyonu, hipertansiyon dışında herhangi bir popülasyonda çalışılmamıştır. Valsartan miyokard  infarktüsü  sonrası  hastalarında  ve  kalp  yetmezliği  bulunan  hastalarda çalışılmıştır. Amlodipin, kronik stabil angina, vazospastik angina ve anjiyografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığında çalışılmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

 

Amlodipin:

 

Emilim:

Amlodipin, tek başına terapötik dozlarda oral olarak uygulandıktan 6-12 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşılmaktadır. Mutlak biyoyararlanımın % 64 ile % 80 arasında olduğu hesaplanmıştır. Amlodipinin biyoyararlanımı gıda alımından etkilenmez.

 

Dağılım:

Dağılım hacmi yaklaşık 21 L/kg’dır. Amlodipin ile yapılan in vitro çalışmalar,
hipertansif hastalarda, dolaşımdaki ilacın yaklaşık %  97.5’inin plazma proteinlerine bağlandığını göstermiştir.

 

Biyotransformasyon: 

Amlodipin,  karaciğerde  yoğun  olarak (yaklaşık %90)  inaktif metabolitlere metabolize olur.

 

Eliminasyon:

Amlodipinin plazmadan eliminasyonu bifaziktir ve terminal eliminasyon yarı-ömrü  yaklaşık  30-50  saattir.  Sabit  durum  plazma  konsantrasyonlarına 7-8  gün sürekli uygulamadan sonra ulaşılmaktadır. Orijinal amlodipinin %10’u ve amlodipin metabolitlerinin % 60’ı idrarla atılır.

 

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Amlodipin, doğrusal farmakokinetik sergiler.

 

Valsartan:

 

Emilim:

Valsartan tek başına terapötik dozlarda oral olarak uygulandıktan 2-4 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşılmaktadır. Ortalama mutlak biyoyararlanım % 23’dür. Valsartan, çoklu eksponansiyel eksilme kinetiği göstermektedir (t1/2α <1 saat ve t1/2  ß yaklaşık 9 saat). Tok ve aç gruplardaki doz sonrası  8 saatlik plazma valsartan konsantrasyonları benzer olsa da, gıdalar, valsartan maruziyetini (EAA ile ölçüldüğü üzere)  yaklaşık %  40  ve  doruk  plazma  konsantrasyonunu  (Cmax)  yaklaşık  %  50 azaltmaktadır.  Bununla  birlikte,  bu  EAA  azalmasına  terapötik  etkide  klinik  açıdan anlamlı bir azalma eşlik etmez ve bu nedenle valsartan aç ya da tok verilebilir.

 

Dağılım:

İntravenöz uygulamanın ardından valsartanın sabit durumdaki dağılım hacmi yaklaşık  17 litredir ve bu durum valsartanın dokulara yoğun biçimde dağılmadığını gösterir.  Valsartan  başta  serum  albümini  olmak  üzere,  serum  proteinlerine  yüksek oranda bağlanır (% 94-97).

 

Biyotransformasyon:

Valsartan, yüksek düzeyde transforme olmaz ve dozun sadece %20’si metabolit olarak saptanır. Plazmada, düşük konsantrasyonlarda olmak üzere (valsartan EAA değerinin % 10’unundan az) bir hidroksi metaboliti saptanmıştır. Bu metabolit farmakolojik olarak inaktiftir.

 

Eliminasyon:

Valsartan, öncelikle değişmeden feçesle (dozun yaklaşık %83’ü) ve değişmemiş ilaç olarak idrarla (dozun yaklaşık % 13’ü) atılır. İntravenöz uygulamanın ardından, valsartanın plazma klerensi yaklaşık 2 L/saat ve renal klerensi 0.62 L/ saat (toplam klerensin yaklaşık % 30’u) düzeyindedir . Valsartanın yarılanma ömrü 6 saattir.

 

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Valsartan, doğrusal farmakokinetik sergiler.

 

Hastalardaki karekteristik özellikler

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Amlodipinin  farmakokinetiği,  böbrek  yetmezliğinden  anlamlı  biçimde  etkilenmez.
Farklı  düzeylerde  böbrek  yetmezliği  olan  hastalarda,  böbrek  fonksiyonu (kreatinin klerensi ile ölçülür) ile valsartana maruziyet (EAA ile ölçülür) arasında belirgin bir ilişki yoktur. Bu nedenle, hafiften ortaya değişen derecelerde böbrek yetmezliği bulunan hastalar alışılmış başlangıç dozunu alabilirler (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

 

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda amlodipin klerensi azalmıştır ve bunun sonucunda EAA  yaklaşık  %40-60  artar.  Hafiften  ortaya  değişen  düzeylerde  kronik  karaciğer hastalığı  olanlardaki (EAA  değerleriyle  ölçülür)  valsartana  maruziyet,  sağlıklı gönüllülere kıyasla (yaş, cinsiyet ve ağırlık açısından uygun) iki kat fazladır. Karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli olunmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

 

Pediyatrik:

Pediyatrik popülasyonda farmakokinetik veri yoktur.

 

Geriyatrik:

Doruk plazma amlodipin konsantrasyonlarına kadar olan zaman genç ve yaşlı hastalarda benzerdir. Yaşlı hastalarda, amlodipin klerensi azalma eğilimi göstermekte, bu durum EAA ve eliminasyon yarı ömründe artışa neden olmaktadır.

 

Gençlerle karşılaştırıldığında, valsartana sistemik maruziyet biraz daha yüksektir, ancak bunun herhangi bir klinik anlamı olduğu gösterilmemiştir. Bu iki ilaç, genç ve yaşlı hastalarda eşit düzeyde iyi tolere edildiği için, normal doz rejimleri önerilir (bkz. Bölüm 4.2).

Farmasötik Form

Tablet ve film tablet (Tedavi paketi)

Amlodipin 10 mg tablet: Beyaz, çentikli yuvarlak tablet

Valsartan 160 mg film tablet: Oblong, çentiksiz, sarı renkli film tablet

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: Birinci trimester için C, ikinci ve üçüncü trimester için D’dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda planlanmış bir gebelikten önce uygun bir alternatif tedaviye geçilmelidir.
 
Gebelik dönemi
Amlodipin/valsartanın gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.
CARDOLEX gebelik döneminde kullanılmamalıdır (bkz. Kontrendikasyonlar).
 
İkinci ve üçüncü trimesterlerde gebe kadınlara valsartan gibi anjiyotensin reseptör agonistlerinin uygulanmasının gelişmekte olan fetüste hasar ya da ölüme neden olduğu bildirilmiştir.
 
Gebe kadınlar kazayla valsartan aldıklarında spontan düşük, oligohidramnios ve yenidoğanda böbrek disfonksiyonu bildirilmiştir. Eğer tedavi sırasında gebelik saptanırsa CARDOLEX en kısa zamanda bırakılmalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Valsartan ve/veya amlodipinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda valsartan, emziren sütüne geçmektedir.Bu nedenle, emziren kadınların CARDOLEX kullanmamaları ya emzirmeyi bırakmaları ya da tedaviyi kesmeleri gerekmektedir.
 
Üreme yeteneği /Fertilite
Üreme yeteneği üzerine etkisi bilinmemektedir.
Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 31.12.2010

Ruhsat yenileme tarihi: -

İstenmeyen Etkiler

Amlodipin ile kombine olarak valsartan alan hastaların katıldığı kontrollü klinik çalışmalarda, advers ilaç reaksiyonları aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir.

 

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila  <1/1.000); çok seyrek  (<1/10.000), bilinmiyor  (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Her sıklık grubu içinde advers reaksiyonlar azalan ciddiyet sırasıyla dizilmiştir.

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Nazofarenjit, influenza

 

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Aşırı duyarlılık

 

Psikiyatrik bozukluklar

Seyrek: Anksiyete

 

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, somnolans, postüral baş dönmesi, parestezi

 

Göz hastalıkları

Seyrek: Görme bozukluğu

 

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Vertigo

Seyrek: Tinnitus

 

Kardiyak hastalıkları

Yaygın olmayan: Taşikardi, çarpıntılar

Seyrek: Senkop

 

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan: Ortostatik hipotansiyon

Seyrek: Hipotansiyon

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Öksürük, faringolaringeal ağrı

 

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Diyare, bulantı, abdominal ağrı, konstipasyon, ağız kuruluğu

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Döküntü, eritem

Seyrek: Hiperhidroz, eksantem, pruritus

 

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Eklem şişmesi, sırt ağrısı, artralji

Seyrek: Kas spazmı, ağırlık hissi

 

Böbrek ve idrar hastalıkları

Seyrek: Pollakiüri, poliüri

 

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Seyrek: Erektil disfonksiyon

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Ödem, çukur ödem, yüz ödemi, periferik ödem, fatig, kızarma, asteni, sıcak basması

 

Kombinasyon ile ilgili ek bilgi

Amlodipinin bilinen bir etkisi olan periferik ödem, tek başına amlodipin alanlara kıyasla amlodipin/valsartan kombinasyonu alan hastalarda genellikle daha düşük bir sıklıkta gözlemlenmiştir. Çift-kör, kontrollü klinik çalışmalarda, doza göre periferik ödem sıklığı aşağıdaki şekilde olmuştur:

 

Periferik ödem yaşayan hastaların %’si

Valsartan (mg)

0

40

80

160

320

Amlodipin (mg)

0

3.0

5.5

2.4

1.6

0.9

2.5

8.0

2.3

5.4

2.4

3.9

5

3.1

4.8

2.3

2.1

2.4

10

10.3

-

-

9.0

9.5

 

Tüm dozlara göre amlodipin/valsartan kombinasyonu ile ortalama periferik ödem sıklığı % 5.1 olmuştur.

 

Amlodipin ve valsartan  ile daha önce bildirilmiş olan advers reaksiyonlar:

 

Amlodipin:

Klinik çalışmalarda amlodipin monoterapisiyle çalışma ilacıyla nedensel ilişkisinden bağımsız olarak bildirilmiş olan ilave advers deneyimler şu şekildedir:

 

En yaygın gözlemlenen advers olay kusma olmuştur. 

 

Daha  seyrek  gözlemlenen  advers  olaylar;  alopesi,  değişen  bağırsak  alışkanlıkları, dispepsi, dispne, rinit, gastrit, gingiva hiperplazisi, jinekomasti, hiperglisemi, empotans, idrar yapma sıklığında artış, lökopeni, keyifsizlik, ruh halinde değişiklikler, miyalji, periferal nöropati, pankreatit, hepatit, trombositopeni, vaskülit, anjiyoödem ve eritema multiforme olmuştur.

 

Diğer  advers  olaylar  olarak  angina  pektoris,  kolestatik  sarılık,  AST  ve  ALT enzimlerinde artış, purpura, deri döküntüsü ve kaşıntı gelişebilir.

 

İskemik olmayan bir etiyolojiye sahip NYHA III ve IV kalp yetmezliği olan hastalarda
amlodipin ile uzun süreli, plasebo kontrollü bir çalışmada  (PRAISE-2), plasebo ile
karşılaştırıldığında kalp yetmezliğinin kötüleşme sıklığı bakımından anlamlı bir farklılık olmamasına   rağmen   amlodipin,   pulmoner   ödem   bildirimlerinde   artış   ile ilişkilendirilmiştir.

 

Valsartan:

Klinik çalışmalarda hipertansiyon endikasyonunda valsartan monoterapisiyle çalışma ilacıyla nedensel ilişkisinden bağımsız olarak bildirilmiş olan ilave advers deneyimler şu şekildedir:

 

Viral  enfeksiyonlar,  üst  solunum  yolu  enfeksiyonları,  sinüzit,  rinit,  nötropeni, uykusuzluk.

 

Diğer advers olaylar olarak, özellikle böbrek yetmezliği ya da diüretikler ile tedavi edilen hastalarda değişmiş böbrek fonksiyonu, anjiyoödem ve aşırı duyarlık (vaskülit, serum hastalığı) gelişebilir.

 

Kalp yetmezliği bulunan hastalarında, valsartan ile tedavi edilen hastaların % 3.9’unda ve plasebo ile tedavi edilen hastaların % 0.9’unda kreatininde % 50’nin üzerinde artışlar gözlenmiştir.  Miyokard  infarktüsü  sonrası  hastalarında  valsartan  ile  tedavi  edilen hastaların %  4.2’sinde  ve  kaptopril  ile  tedavi  edilen  hastaların %  3.4’ünde  serum kreatinin ikiye katlandığı gözlenmiştir.

 

Kalp yetmezliği bulunan hastalarında, valsartan ile tedavi edilen hastaların % 10’unda ve plasebo ile tedavi edilen hastaların % 5.1’inde, serum potasyumunda % 20’den fazla artışlar gözlenmiştir.

 

Kalp yetmezliği bulunan hastalarında, valsartan ile tedavi edilen hastaların % 16.6’sında ve plasebo ile tedavi edilen hastaların  %  6.3’ünde, BUN’da  %  50’den fazla artışlar gözlenmiştir.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
CARDOLEX 5 mg/160 mg tedavi paketindeki her blister, amlodipin 5 mg tablet ve valsartan 160 mg film tablet içerir.
 
Amlodipin 10 mg tablet:
 
Etkin madde:
Her tablet, 10 mg amlodipine eşdeğer 13.870 mg amlodipin besilat içerir.
 
Yardımcı maddeler:
Sodyum nişasta glikolat 4 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
 
Valsartan 160 mg film tablet:
Etkin madde:
Her film tablet, 160 mg valsartan içerir.
 
Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat 3.15 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Sıçan  ve  marmosetlerde  kombinasyon  ile 13  hafta  süren  hayvan  çalışmaları  ve embriyofötal gelişim toksisitesini incelemek için de sıçanlarda çalışmalar yapılmıştır. Toksikolojik bulgular gözlenmemiştir ve bunlar insanlarda terapötik kullanım açısından anlamlıdır.

 

Sıçanlarda  yapılan 13  haftalık  bir  oral  toksisite  çalışmasında,  erkeklerde, ≥3/48 mg/kg/gün dozlarıyla glandüler midede amlodipin/valsartan ile ilişkili enflamasyon gözlenmiştir. Sadece yüksek doz kullanılan marmosetlerde (≤5/80 mg/kg/gün dozunda etki yok) kalın bağırsakta enflamasyon gözlense de, ≥3/48 mg/kg/gün dozunda dişi sıçanlarda ya da 13 haftalık marmoset çalışmasında herhangi bir dozda bu tür etkiler gözlenmemiştir. Amlodipin/valsartan ile yapılan klinik çalışmalarda gözlemlenen gastrointestinal advers etkiler kombinasyon ile, monoterapilerden daha fazla olmamıştır.

Kontrendikasyonlar
 • Etkin maddelere, dihidropiridin türevlerine ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılıkta,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği, biliyer siroz ya da kolestazda,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğinde [glomerüler filtrasyon hızı (GFR) < 30 ml/dak/1.73 m2] ve diyaliz hastalarında,
 • Gebelikte (bkz. Gebelik ve laktasyon) kontrendikedir.
Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Müstahzar Adı

CARDOLEX 10 mg/160 mg tedavi paketi

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Sodyum ve/veya hacim yetersizliği olan hastalar:

Plasebo kontrollü çalışmalarda, komplikasyonsuz hipertansiyonu olan ve amlodipin/ valsartan ile tedavi  edilen  hastaların %0.4’ünde  aşırı  hipotansiyon  görülmüştür.  Aktif  bir  renin-anjiyotensin  sistemi  olan (hacim  ve/veya  tuz  yetersizliği  olan  ve  yüksek  dozlarda diüretikler alanlar gibi) ve anjiyotensin reseptör blokörleri alan hastalarda semptomatik hipotansiyon oluşabilir. CARDOLEX uygulamadan önce bu durumun düzeltilmesi ya da tedavinin başında yakın tıbbi takip önerilir.

 

CARDOLEX ile hipotansiyon gelişirse, hasta yatar pozisyona getirilmeli ve eğer gerekiyorsa i.v. olarak normal serum fizyolojik infüzyonu yapılmalıdır. Kan basıncı stabil hale gelinceye kadar tedaviye devam edilebilir.

 

Hiperkalemi:

Potasyum  düzeylerini (heparin  vb)  artırabilen  potasyum  katkıları,  potasyum  tutucu diüretikler,  potasyum  içeren  tuz  destekleri  ya  da  başka  ilaçlarla  birlikte  kullanımı dikkatle ve potasyum düzeyinin sık takibiyle yapılmalıdır.

 

Renal arter stenozu:

Tek ya da çift taraflı arter stenozu, tek bir böbrekte stenoz bulunan hastalarda CARDOLEX kullanımıyla ilgili veri yoktur.

 

Tek ya  da  çift  taraflı  renal  arter  stenozu  bulunan  hipertansiyon  hastalarında  ADE inhibitörleri ile yürütülen çalışmalarda kan üre azotu ve serum kreatinin düzeylerinde artış bildirilmiştir. Tek taraflı renal arter stenozu bulunan  12 hastadaki  4 günlük bir valsartan klinik çalışmasında serum kreatininde veya kan üre azotunda anlamlı artışlar gözlemlenmemiştir. Tek ya da çift taraflı renal arter stenozu bulunan hastalarda uzun süreli valsartan kullanımı bulunmamaktadır ancak diğer ADE inhibitörleri ile görülene benzer bir etkisi olabileceği öngörülmelidir.

 

Böbrek transplantasyonu:

Bugüne kadar geçmişte böbrek transplantasyonu geçiren hastalarda güvenli CARDOLEX kullanımıyla ilgili deneyim yoktur.

 

Böbrek yetmezliği:

Hafiften  ortaya  değişen  düzeylerde  böbrek  yetmezliği  olan  hastalarda (GFR  >  30 ml/dak/1.73 m2) doz ayarlaması gerekli değildir. Orta şiddetteki böbrek yetmezliğinde potasyum ve kreatinin düzeylerinin izlenmesi önerilir.

 

Karaciğer yetmezliği:

Valsartan, daha çok değişmeden safra yoluyla elimine edilirken, amlodipin yoğun bir şekilde karaciğerde metabolize olmaktadır. CARDOLEX, karaciğer yetmezliği ya da safra obstrüksiyonu bulunan hastalara uygulanırken özellikle dikkatli olunmalıdır.

 

Kolestazı olmaksızın hafiften ortaya değişen düzeylerde karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda önerilen en yüksek doz 80 mg valsartandır.

 

Primer hiperaldosteronizm:

Primer  bir  hastalıktan  dolayı  renin-anjiyotensin  sistemleri  etkilenmiş  olan  primer hiperaldosteronizmli hastalar bir anjiyotensin II antagonisti olan valsartan ile tedavi edilmemelidir.

 

Kalp yetmezliği:

Duyarlı kişilerde renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin inhibisyonunun bir   sonucu olarak böbrek fonksiyonlarında değişiklikler beklenebilir. Böbrek fonksiyonu, renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktivitesine göre değişebilen ağır kalp yetmezliğine sahip hastalarda, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör antagonistleriyle tedavi, oligüri ve/veya ilerleyici azotemi ve  (nadiren) akut böbrek yetmezliği ve/veya ölüm ile ilişkilendirilmiştir. Valsartan ile de benzer sonuçlar bildirilmiştir. İskemik olmayan etiyolojiye sahip NYHA (New York Kalp Birliği Sınıflaması) III ve IV kalp yetmezliği olan hastalarda amlodipin ile yapılan uzun-süreli, plasebo kontrollü bir çalışmada  (PRAISE), plasebo ile karşılaştırıldığında kalp yetmezliğindeki kötüleşme sıklığı bakımından anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen amlodipin, pulmoner ödem bildirimlerinde artış ile ilişkilendirilmiştir.

 

Aort ve mitral kapak stenozu, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati:

Tüm diğer vazodilatatörlerle olduğu gibi, aort ya da mitral kapak stenozu veya obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati şikayeti bulunan hastalara özel dikkat gösterilmelidir.

 

Laboratuvar bulguları:

Amlodipin/valsartan  ile  tedavi  edilen  çok  az  sayıda  hipertansif  hastada  başlangıca kıyasla laboratuvar testlerinde belirgin değişiklikler saptanmıştır. Plasebo grubuna (% 4.5) kıyasla amlodipin/valsartan (% 5.5) ve valsartan monoterapisi (% 5.5) gruplarında biraz daha yüksek kan üre nitrojeni saptanmıştır.

 

CARDOLEX tedavi paketinde bulunan valsartan tabletler laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 

CARDOLEX tedavi paketinde bulunan amlodipin tablet her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tek başına amlodipin (veya başka bir dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokörü) ya da tek başına valsartan (veya başka bir anjiyotensin II reseptör blokörü) monoterapisiyle yeterli düzeyde kan basıncı kontrolü sağlanamayan bir hasta, CARDOLEX ile kombinasyon tedavisine geçebilir.

 

Önerilen doz:

Günde bir defa 1 adet amlodipin 5 mg tablet ile birlikte 1 adet valsartan 160 mg film tablet ya da günde bir defa 1 adet amlodipin 10 mg tablet ile birlikte 1 adet valsartan 160 mg film tablettir.

 

Uygulama şekli:

CARDOLEX aç veya tokken alınabilir. CARDOLEX’in bir miktar su ile alınması önerilir.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafiften ortaya değişen düzeylerde böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.  Orta şiddetteki  böbrek  yetmezliğinde  potasyum  ve  kreatinin düzeylerinin izlenmesi önerilir.  Şiddetli böbrek yetmezliğinde CARDOLEX kullanılmamalıdır.

 

Karaciğer yetmezliği ya da safra obstrüksiyonu bulunan hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır.  Kolestazı  olmaksızın  hafiften  ortaya  değişen  düzeylerde  karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda önerilen en yüksek doz 80 mg valsartandır. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde CARDOLEX kullanılmamalıdır.

 

Pediyatrik Popülasyon:

Güvenlilik ve  etkinlikle  ilgili  verilerin  olmaması  nedeniyle  CARDOLEX’in 18  yaşın altındaki hastalarda kullanılması önerilmez.

 

Geriyatrik Popülasyon:

Yaşlı ya da genç hastalarda benzer dozlarda kullanıldıkları zaman amlodipin ve valsartan eşit düzeyde iyi tolere edildiği için normal doz rejimleri önerilir. 65 yaş ve üzerindeki hastalarda doz artırımı esnasında dikkatli olunmalıdır.

Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

229/18

Ruhsat Sahibi

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul
Tel No: (212) 285 26 70
Faks No: (212) 285 01 81

Ruhsat Sahibi

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

  Esansiyel hipertansiyonun tedavisi

  CARDOLEX, tekli antihipertansif ilaç ile kontrol altına alınamayan hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Üretici Bilgileri

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Yardımcı Maddeler

Mikrokristalin selüloz (PH 102), dibazik kalsiyum fosfat (susuz), sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Amlodipin 10 mg Tablet:

 • Mikrokristalin selüloz (PH 102)
 • Dibazik kalsiyum fosfat (susuz)
 • Sodyum nişasta glikolat
 • Magnezyum stearat

Valsartan 160 mg Film tablet:

 • Mikrokristalin selüloz PH 102
 • Prejelatinize nişasta
 • Koloidal silikon dioksit
 • Magnezyum stearat
 • Opadry II Yellow 33G22265

Opadry II Yellow 33G22265; Laktoz monohidrat, HPMC 6 cP, titanyum dioksit, PEG 3000, sarı demir oksit, triasetin, ponceau 4 R, FD&C Blue No 2 içerir.