Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka CEFTINEX
Etken Madde Kodu SGKFNU-SEFDINIR
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD15
ATC Açıklaması Sefdinir
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A09791
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 52,85 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 47,17 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 24,61 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E499B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
İnsanlarda sefdinirin doz aşımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Beta laktam antibiyotiklerin aşırı dozda kullanılmaları bulantı, kusma, epigastik ağrı, diyare ve konvülsiyonlara neden olur. Hemodiyaliz ile sefdinir vücuttan uzaklaştırılır.
Endikasyonlar
Ceftinex süspansiyon aşağıda belirtilen enfeksiyonlarda etkilidir;
  • Akut Bakteriyal Otitis Media: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve  Moraxella catarrhalis’in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.
  • Akut Maksiller Sinüzit: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis’in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.
  • Akut Bakteriyel Rhinosinüzit: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis’in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.
  • Farenjit / Tonsillit: Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlar.
  • Komplikasyonsuz Deri Enfeksiyonları: Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlar.
Farmakodinamik Özellikler
Ceftinex süspansiyon, etkin madde olarak geniş spektrumlu semisentetik bir sefalosporin olan sefdinir içermektedir.
 
Üçüncü kuşak bir sefalosporin olan sefdinir bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.
 
Penisilinler ve bazı sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalar sefdinire duyarlıdır.
 
Sefdinirin S. aureus’a ait penisilin bağlayan protein (PBP) 3,2,1 ve E. faecalis’a ait penisilin bağlayan protein (PBP) 2 ve 3 üzerine diğer sefalosporinlerden daha fazla ilgisi bulunmaktadır. Sefdinir çözünebilir mediatörlerle nötrofillerin uyarılması sırasında, nötrofillerden ekstrasellüler ortama miyeloperoksidaz salınımını inhibe etmektedir.
 
Mikrobiyoloji
 
Sefdinirin aşağıdaki mikroorganizmalar üzerine etkili olduğu gösterilmiştir:
 
Aerobik Gram-Pozitif Mikroorganizmalar:
 
Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil, metisiline dirençli suşlar hariç)
 
Streptococcus pneumoniae ( yalnızca penisiline duyarlı suşlar)
 
Streptococcus pyogenes Staphylococcus epidermidis (yalnızca metisiline duyarlı suşlar)
 
Streptococcus agalactiae Streptokokların viridans grubu Aerobik
 
Gram-Negatif Mikroorganizmalar:
 
Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)
 
Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)
 
Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)
 
Citrobacter diversus
 
Escherichia coli
 
Klebsiella pneumoniae
 
Proteus mirabilis
Farmakokinetik Özellikler
Emilim
 
Sefdinir oral uygulamadan 2-4 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Sefdinir süspansiyonun tahmin edilen mutlak biyoyaralanımı %25’tir. Sefdinir yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Sefdinir süspansiyonun 6 ay-12 yaş çocuklara tek doz 7 mg/kg uygulanmasından sonra Cmax (µg/mL), tmax (sa) ve AUC (µg sa/mL) değerleri sırasıyla; 2.30, 2.2, 8.31 ve 14 mg/kg sefdinir süspansiyon tek doz uygulanmasından sonra 3.86, 1.8, 13.4 olarak saptanmıştır. Multipl doz uygulaması normal böbrek fonksiyonlu hastalarda günde tek doz veya iki kez uygulama ile sefdinir plazmada birikmez.
 
Dağılım
 
Sefdinir için ortalama dağılım hacmi çocuklarda 0.67 L/kg (±0.29) olarak saptanmıştır. Sefdinir hem yetişkinde hem de çocuklarda plazma proteinlerine %60 ile % 70 oranında bağlanır; bağlanma oranları konsantrasyondan bağımsızdır.
 
Metabolizma ve Atılım
 
Sefdinir kayda değer oranda metabolize olmaz. Böbrekler yolu ile atılır ve plazma eliminasyon yarı ömrü (t½) ortalama 1.7 saattir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefdinir klerensi azalmaktadır.
Eliminasyonun büyük kısmı böbreklerle olduğundan, böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda veya hemodiyaliz hastalarında doz ayarlaması gerekmektedir.
Farmasötik Şekli
Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz
Formülü
Her 5 ml süspansiyon; 125 mg sefdinir ayrıca koruyucu olarak sodyum benzoat, aroma verici olarak çilek ve krema aroması içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Aluminyum ve magnezyum içeren antasidlerle beraber kullanıldığında, sefdinir antasidlerin alınmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.
 
Böbreklerden elimine edilen ilaçlarda olduğu gibi probenesid, sefdinirin de böbrekten atılımını inhibe eder.
 
Sefdinir tedavisi sırasında demir içeren preparatların da kullanıldığı durumlarda; sefdinir bu ilaçların alınmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.
Kontraendikasyonlar
Sefdinir, sefalosporin grubu ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
6 ay-12 yaş pediatrik hastalarda önerilen doz ve tedavi süresi tabloda belirtilmiştir; tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 14 mg/kg olup, maximum doz 600 mg/gün’dür. Günde tek doz 10 gün uygulama, BID uygulama ile eşit etkinliktedir. Deri enfeksiyonlarında, tek doz uygulama çalışılmadığından, Ceftinex oral süspansiyon bu enfeksiyonda günde iki kez uygulanmalıdır. Ceftinex oral süspansiyon yemeklerden bağımsız olarak kullanılabilir.
 
6 ay-12 yaş Pediatrik Hastalar İçin Doz Tablosu
 

Enfeksiyon türü
Doz
Tedavi süresi
Akut Bakteriyal Otitis Media
    7 mg/kg 12 saat ara ile
veya
14 mg/kg günde tek doz
5-10 gün
 
10 gün
Akut Maksiler Sinüzit
    7 mg/kg 12 saat ara ile
veya
14 mg/kg günde tek doz
10 gün
 
10 gün
Farenjit/Tonsillit
7 mg/kg 12 saat ara ile
veya
14 mg/kg günde tek doz
5-10 gün
 
10 gün
Komplike olmamış deri enfeksiyonları
7 mg/kg 12 saat ara ile
 
10 gün
 

 

CEFTİNEX ORAL SÜSPANSİYON PEDİATRİK DOZ ŞEMASI
Ağırlık
125 mg/5 mL
 9   kg
2.5 mL 12 saat ara ile veya 5 mL günde tek doz
18   kg
5 mL 12 saat ara ile veya 10 mL günde tek doz
27   kg
7.5 mL 12 saat ara ile veya 15 mL günde tek doz
36   kg
10 mL 12 saat ara ile veya 20 mL günde tek doz
>43 kg
12 mL 12 saat ara ile veya 24 mL günde tek doz

43 kg ve üzerindeki çocuklar maksimum günlük doz olan 600 mg’ı alabilirler.
 
Süspansiyonun Hazırlanması
 
Şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyarak iyice çalkalayınız. Homojen bir dağılım için 5 dakika bekleyiniz.
 
Şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar su ekleyerek tekrar çalkalayınız. Sulandırılmış süspansiyon kontrollü oda ısısında 10 gün saklanabilir.
 
HER KULLANIMDAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.
 
Yaşlılarda kullanım:
 
Renal bozukluğu olmayan yaşlılarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.
 
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanım:
 
Kreatinin klerensi < 30mL/dakika olan hastalarda 300 mg/gün uygulanmalıdır. Hemodiyaliz sefdinir atılımına neden olur; tavsiye edilen başlangıç dozu gün aşırı 300 mg (veya 7 mg/kg/doz). Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg (veya 7 mg/kg/doz) uygulanmalıdır. İzleyen dozlar gün aşırı 300 mg (veya 7 mg/kg/doz) olmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Ceftinex 300 mg film tablet 10, 14 ve 20 tablet içeren blister ambalajda
Saklama Koşulları
250C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
 
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Ceftinex 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz, sulandırıldığında 100 mL olacak şekilde kuru toz ihtiva eden şişelerde, ölçek ile birlikte.
Uyarılar/Önlemler
Sefdinir ile tedaviye başlamadan önce, hastanın sefdinir, diğer sefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşırı duyarlılığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer sefdinir, penisiline duyarlı hastalara verilecekse penisilin alerjisi olan hastaların %10’unda çapraz-aşırı duyarlılık olabileceğinden mutlaka dikkatli olunmalıdır. Eğer sefdinire karşı allerjik reaksiyon oluşursa, ilaç tedavisi kesilmelidir. Ciddi akut hipersensitivite reaksiyonların epinefrin, intravenöz sıvı uygulaması, intravenöz antihistaminikler, kortikosteroidler, pressör aminler ile tedavisi ve oksijen verilmesi ile hava yolu açılmasını gerektirebilir.
 
Sefdinir de dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibakteriyel ilaçlarla pseudomembranöz kolit gelişimi bildirilmiştir. Bu nedenle antibakteriyel tedavi sonrası gelişen diyare olgularında dikkatli olunmalıdır. Antibakteriyel ilaçlarla tedavi barsağın normal florasını değiştirir. Çalışmalar Clostridium difficile tarafından üretilen toksinin anbiyotikle ilişkili kolitin primer sorumlusu olduğunu göstermektedir. Pseudomembranöz kolit tanısından sonra uygun tedaviye başlanmalıdır. Orta derecede pseudomembranöz kolit vakaları genellikle ilacın kesilmesine yeterli yanıt verirler. Ağır kolitli olgularda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein desteği ve Clostridium difficile’ye klinik olarak etkili antibakteriyel ilaç ile tedavi gerekmektedir.
 
Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, uzamış tedavi dirençli organizmaların gelişmesine neden olabilir.Hastanın dikkatli bir biçimde izlenmesi gerekmektedir. Eğer tedavi sırasında süper enfeksiyon oluşursa, uygun alternatif tedavi verilmelidir.
 
Diğer geniş spektrumlu antibiyotikler gibi sefdinir, kolit öyküsü olan kişilere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi<30 mL/dk) sefdinir için doz ayarlaması yapılmalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi
 
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı
 
Gebelik kategorisi:B
 
Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmadığından, mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
 
600 mg tek doz uygulamayı takiben, anne sütünde sefdinir saptanmamıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Sefdinir kullanımıyla ortaya çıkan yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Diyare, vajinal moniliyasis, bulantı, başağrısı, abdominal ağrı ve vajinit en sık bildirilen yan etkilerdir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.