Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Marka CHAMPIX
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 112
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N07BA03
ATC Açıklaması Vareniklin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 728,88 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 653,32 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Alüminyum folyo yüzlü şeffaf Aklar/PVC filmden oluşan tek doz blister sistemi
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
CHAMPIX’in araç kullanma yeteneği üzerine etkisi az ya da orta seviyede olabilir. CHAMPIX baş dönmesine ya da uyku haline sebep verebileceğinden araç ya da makina kullanmayı etkileyebilir. Bu ilacın araç kullanma yeteneği üzerine etkisi belirlenene kadar hastaların araç kullanma, karmaşık makinaları çalıştırma ya da zararlı etkileri olabilecek aktiviteleri yapması önerilmemektedir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

CHAMPIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer vareniklin tartarat veya CHAMPIX’in içerisindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz CHAMPIX kullanmayınız (yardımcı maddeler listesine bakınız).

CHAMPIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CHAMPIX hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler
CHAMPIX kullanan bazı hastalarda davranış değişiklikleri, saldırganlık, ajitasyon, depresif duygu durumu ve intihar düşüncesi veya eylemi görülmüştür. Bu belirtiler bazı hastalarda CHAMPIX kullanmaya başladığında, bazılarında tedaviden haftalar sonra veya bazılarında bıraktıktan sonra görülmüştür.

Eğer, siz, aileniz ya da bakıcınız, sizin için atipik (alışılmadık) olan ajitasyon, saldırganlık, depresif duygu durumu veya davranış ve düşünce değişikliği farkederse ya da aşağıdaki belirtiler ortaya çıkarsa CHAMPIX kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuzu arayınız:

 • İntihar veya ölüm düşüncesi, intihar girişimi
 • Yeni ya da kötüleşen depresyon, kaygı hali veya panik atak
 • Ajite veya huzursuz hissetme
 • Saldırgan, sinirli ya da öfkeli davranış
 • Tehlikeli dürtülere göre hareket etme
 • Aktivite ve konuşmada aşırı artış (mania)
 • Anormal düşünce ve hisler
 • Olmayan şeyleri görme veya duyma (halüsinasyon)
 • İnsanların size karşı olduğunu hissetme (paranoya)
 • Kafa karışıklığı
 • Davranışlarda ve duygu durumlarında diğer değişiklikler

CHAMPIX ile ya da CHAMPIX’siz sigarayı bırakmayı denediğinizde nikotin yoksunluğu sebebi ile bir takım belirtiler yaşayabilirsiniz; sigara içme arzusu, depresif duygu durumu, uyuma güçlüğü, huzursuzluk, asabiyet, sinir, endişe, konsantrasyon güçlüğü, kalp atım hızında azalma ve iştah artması veya kilo alımı. Bazı kişilerde ilaçsız olarak sigarayı bırakmaya çalıştığında intihar düşüncesi olmuştur. Sigarayı bırakmak bazen altta yatan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesine sebep olabilir (örn. depresyon).

CHAMPIX kullanmadan önce, daha önce depresyon ya da başka psikiyatrik hastalığınız olduysa doktorunuza söyleyiniz. Başka bir zaman CHAMPIX tedavisi alarak ya da almadan sigarayı bırakma denemeleriniz olduysa o zaman yaşadığınız belirtileri de doktorunuza söyleyiniz.

Sigarayı bırakmanın etkileri:
Vücudunuzda sigarayı bırakmaktan (CHAMPIX tedavisi alarak veya almadan) kaynaklanan değişiklikler, kullandığınız bazı ilaçların etki etme biçimlerini değiştirebilir. Bu nedenle, bazı durumlarda diğer ilaçlarda doz ayarlaması gerekebilir (örneğin, teofilin (nefes darlığını tedavi etmekte kullanılan bir ilaç), varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltan bir ilaç) ve insülin (diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç). Böyle bir durumunuzun olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmanız gerekir.
Bazı hastalarda sigaranın bırakılması depresyon ve endişe durumlarının yaşanma olasılığını arttırabilir.

CHAMPIX kullanmayı bıraktığınızda geçici olarak aşırı sinirlilik, sigara açlığı, depresyon ve/veya uyku bozuklukları yaşayabilirsiniz. Doktorunuz tedavi sonunda alınan dozun yavaş yavaş düşürülmesinin gerekliliği konusunda karar verecektir.

Eğer, siz, aileniz ya da bakıcınız, sizin için atipik (alışılmadık) ola n ajitasyon, depresif duygu durumu, kaygı, ruhsal bozukluk (psikoz), duygu durum dalgalanmaları, saldırganlık veya davranış ve düşünce değişikliği farkederse ya da sizde intihar düşüncesi gelişirse veya intihar teşebbüsünde bulunursanız CHAMPIX kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuzu arayınız.

Birkaç dakikadan uzun süre ya da gidip gelen göğüste rahatsızlık (huzursuzluk verici baskı, sıkışma hissi veya ağrı) bir ya da her iki kol, sırt, boyun, çene veya midede ağrı rahatsızlık, nefes darlığı, terleme, bulantı, kusma veya göğüs rahatsızlığı ile ilişkili sersemleme gibi yeni veya kötüleşen bir kardiyovarküler hastalık belirtisi yaşamanız durumunda doktorunuza danışınız. Kardiyovasküler hastalığı bulunan ve sigara içen kişilerde CHAMPIX kullanımının riskleri ve faydaları karşılaştırılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CHAMPIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
CHAMPIX’in yemeklerden önce veya sonra kullanılabilir ancak bulantı görülme ihtimalini azaltmak için yemeklerden sonra alınması önerilmektedir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gebeliğiniz süresince CHAMPIX kullanmamalısınız.
Gebe kalmayı düşünüyorsanız doktorunuzla konuşunuz. CHAMPIX tedavisine başlamak istiyorsanız; tedaviniz gebe kalmadan önce tamamlanmış olacak şekilde planlanmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CHAMPIX anne sütüne geçebilir. Emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
CHAMPIX baş dönmesi ve uyku haline sebep olabilir. Bu ilacın taşıt ve makine kullanımınıza etkisini bilmeden, araç kullanmamalı, karmaşık makineler çalıştırmamalı veya olası zararları olabilecek beceri ve dikkat isteyen benzeri aktivitelerden uzak durmalısınız.

CHAMPIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
CHAMPIX içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün 1 mg’lık her tabletinde 0.36 mg sodyum (4 mg sodyum kroskarmeloz), 0.5 mg’lık her tabletinde 0.18 mg sodyum (2 mg sodyum kroskarmeloz) ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
CHAMPIX tedavisi ile ya da CHAMPIX tedavisi olmadan sigarayı bırakmanız sonucunda vücudunuzda meydana gelebilecek değişiklikler, diğer ilaçların etkisinde farklılık meydana getirebilir. Bu nedenle bazı durumlarda ek doz gerekli olabilir. Bu tür ilaçlara örnek olarak teofilin (solunum problemlerinde kullanılan bir ilaç), varfarin (kan pıhtı oluşumunu azaltan bir ilaç) ve insulin (şeker hastalığında kullanılan bir ilaç) verilebilir. Bu konuda doktorunuza danışabilirsiniz.

Eğer ağır böbrek yetmezliğiniz var ise CHAMPIX’in kandaki miktarını arttırabileceğinden, simetidin (mide problemlerinde kullanılan bir ilaç) ile CHAMPIX’i ,birlikte kullanmaktan kaçınınız.

CHAMPIX’in sigarayı bırakma tedavileri ile birlikte kullanımı:
CHAMPIX’in sigarayı bırakmak için kullanılan diğer tedaviler ile birlikte kullanımı ile ilgili güvenlilik ve etkililik çalışması yapılmamıştır. Bu nedenle diğer sigara bırakma tedavileri ile birlikte kullanımı önerilmez.

CHAMPIX’in 18 yaş altındaki çocuk ve ergenlerde güvenlilik ve etkililiği bilinmediğinden, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi CHAMPIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İlaçla ya da ilaçsız olarak sigarayı bırakmak çeşitli etkilere sebep olabilir. Bunlar psikolojik durum değişikliği (depresyon, sinirlilik hissi, moral bozukluğu, kaygı), uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, kalp atım hızında yavaşlama, iştah artışı veya kilo alımıdır.

Tüm ilaçlar gibi CHAMPIX de yan etkilere sebep olabilir fakat bunlar herkeste görüleceği anlamına gelmez.

Çok yaygın yan etkiler (Her 10 kişide 1’den fazla kişiyi etkileyebilecek)

 • Baş ağrısı, uyku güçlüğü, anormal rüyalar
 • Bulantı

Yaygın yan etkiler (Her 100 kişide 1’den fazla kişiyi etkileyebilecek)

 • İştah artışı, tat almada değişiklik, ağız kuruluğu
 • Uyku hali, yorgunluk, baş dönmesi
 • Kusma, kabızlık, ishal, şişkinlik hissi, mide rahatsızlığı, hazımsızlık, mide/bağırsakta gaz

Yaygın olmayan yan etkiler (Her 1000 kişide 1’den fazla kişiyi etkileyebilecek)

 • Göğüs enfeksiyonu, göğüste rahatsızlık ya da ağrı, sinüslerde inflamasyon
 • Ateş, üşüme hissi, kendini zayıf ya da kötü hissetme, viral enfeksiyon, nefes darlığı, öksürük, ses kısıklığı, boğaz ağrısı ve iritasyon, sinüslerde tıkanıklık, burun akıntısı, horlama
 • İştah azalması, susuzluk hissi, kilo artışı
 • Depresyon, kaygı, hayal görme (halüsinasyon)
 • Panik hissi, anormal düşünce, duygu durum dalgalanmaları
 • Titreme, koordinasyon güçlüğü, konuşma güçlüğü, dokunma hassasiyetinin azalması, artmış kas gerginliği, yerinde duramama
 • Kalp ritm bozuklukları, kan basıncı ve kalp atım hızında artış
 • Görme bozuklukları, göz küresinde renk değişikliği, göz ağrısı, genişlemiş göz bebeği, yakın görmede bozukluk, ışığa duyarlılık ve gözlerde sulanma
 • Kulak çınlaması
 • Kanlı kusma, mide şikayeti ve yanması, karın ağrısı, dışkıda değişiklikler, dışkıda kırmızı kan, ağızda ülser, dişeti ağrısı, dilde kabalaşma, geğirme
 • Döküntü, mantar enfeksiyonu, kızarıklık, ciltte kaşıntı, akne, terleme artışı
 • Göğüs duvarında ve kaburgalarda ağrı, eklemlerde sertlik, kas spazmları
 • İdrarda şeker, idrar miktarının artması, idrar sıklığında artış
 • Menstürasyon (adet kanaması) fazlalaşması, vajinal akıntı, cinsel istek veya cinsel fonksiyonda değişiklik

Seyrek yan etkiler (Her 1000 kişide 1’den az kişiyi etkileyebilecek)

 • İnme

Pazarlama sonrası kalp krizi ve aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüzde, ağızda, boğazda, kol ve bacaklarda şişme, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihabi (Stevens-Johnson sendromu) ve genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforme) gibi reaksiyonlar) vakaları bildirilmiştir.

Ajitasyon, depresif duygu durumu ve intihar düşüncesi ile karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz. Bu yan etkiler CHAMPIX kullanarak ya da kullanmadan sigarayı bırakan hastalarda bildirilmiştir. Bu yan etkilerin CHAMPIX ile ilişkili olup olmadığı bilinmemektedir. Pazarlama sonrası birçok vakada, CHAMPIX bırakıldıktan sonra belirtilerin kaybolduğu bildirilmiştir. Fakat bazı vakalarda belirtiler devam etmiştir; bu sebeple belirtiler kaybolana kadar takibin devamı sağlanmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılasırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 • Sigara bırakma konusunda istekli olmanız, sigarayı bırakma olasılığınızı daha da arttıracaktır. Sigarayı bırakma girişiminizin başarılı olmasına yardımcı olmak için doktorunuz ve eczacınız size tavsiyelerde bulunabilir, destek verebilir ve başka bilgi kaynakları sunabilir.
 • CHAMPIX tedavisine başlamadan önce, genellikle tedavinin ikinci haftasındaki (8. ve 14. gün arasında) bir tarihi sigarayı bırakacağınız gün olarak belirlemeniz gerekmektedir. Eğer tedavinin ilk iki haftası içerisinde bir tarih belirleyemiyorsanız veya belirlemek istemiyorsanız, tedavi başladıktan sonra 5 hafta içerisinde kendi bırakma gününüzü seçebilirsiniz. Bu tarihi paketin (1. ve 2. hafta kullanımı için hazırlanan)  iç sayfasına bir hatırlatıcı olarak yazmalısınız.
 • Eğer yan etkilerle karşılaşırsanız doktorunuz aldığınız günlük dozu geçici ya da kalıcı olarak günde iki defa 0.5 mg’a düşürebilir.
 • 12 haftalık tedaviden sonra, eğer sigarayı bıraktıysanız, sigarayı bırakma girişiminizin başarılı olma şansını daha da artırmak için doktorunuz günde iki kere 1 mg film kaplı CHAMPIX tabletlerle 12 haftalık bir ek tedavi almanızı tavsiye edebilir.
 • Sigarayı bırakma tedavisi bittikten hemen sonra, sigaraya tekrar başlama riskiniz yükselebilir. Tedavinin sonunda doktorunuz CHAMPIX’in dozunu yavaş yavaş azaltma kararı verebilir.
Uygulama yolu ve metodu:
 • CHAMPIX tableti bölünmeden bütün olarak su ile yutulmalıdır
 • Yetişkinler için önerilen doz şeması aşağıdadır:

1. Hafta
Doz
1-3. günler
 
1. günden 3. güne kadar günde bir defa bir tane beyaz 0.5 mg film kaplı CHAMPIX tablet almalısınız.
4-7. günler
 
4. günden 7. güne kadar beyaz 0.5 mg film kaplı CHAMPIX tabletten sabah bir kez akşam bir kez olmak üzere günde iki defa, her gün yaklaşık aynı saatlerde almalısınız.
2-12. Haftalar
 
8.günden tedavinin sonuna kadar
 
8. günden tedavinin sonuna kadar kadar açık mavi 1 mg film kaplı CHAMPIX tabletten sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere günde iki defa her gün yaklaşık aynı saatlerde almalısınız.

Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
CHAMPIX’in 18 yaş altında kullanımı önerilmez.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarının azalması olasılığı bulunduğundan, reçeteleyen hekim yaşlı hastanın böbrek fonksiyonlarını dikkate almalıdır.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek ile ilgili rahatsızlığınız varsa CHAMPIX almadan önce doktorunuzla konuşmalısınız. Daha düşük bir doz kullanmanız gerekebilir.
 
Eğer CHAMPIX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
  
Kullanmanızgerekenden daha fazla CHAMPIX kullandıysanız:
CHAMPIX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Böyle bir durumda acilen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz ve ilaçlarınızın kutusunu beraberinizde götürünüz.
İlacınızı her gün aynı zamanda almayı unutmayınız.
 
CHAMPIX’i kullanmayı unutursanız:
CHAMPIX’i her gün aynı zamanda düzenli olarak almanız önemlidir. Bir dozu almayı unutursanız, aklınıza gelir gelmez o dozu alınız. Ancak, eğer bir sonraki ilaç alma saatiniz yaklaştıysa atladığınız dozu almayınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
CHAMPIX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Yapılan klinik çalışmalarda ilacınızın tüm dozlarını doğru zamanlarda ve yukarıda tarif edilen tedavi süresince almanızın sigarayı bırakma şansınızı arttıracağı gösterilmiştir. Bu nedenle, doktorunuz size tedaviyi kesme talimatı vermediği sürece, yukarıdaki tabloda tarif edilen talimatlara göre CHAMPIX almayı sürdürmeniz önemlidir.
 
Bu ürünün kullanımı konusunda başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışın.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

CHAMPIX sigara içmeyi bırakmanıza yardımcı olmak üzere geliştirilmiş sigarada bulunan nikotin maddesini içermeyen bir ilaçtır.

CHAMPIX sigarayı bırakma ile ilişkili yoksunluk belirtilerinin giderilmesine ve sigaraya duyulan ihtiyacın azalmasına yardımcı olabilir.

Tedavi alırken sigarayı bırakma gününden sonra sigara içmemeniz tavsiye edilmesine rağmen, CHAMPIX aynı zamanda tedavi altındayken içtiğiniz sigaralardan alacağınız zevki de azaltabilir. Sigarayı bırakma günü, tedavinin ikinci haftası içinde sigaranın bırakıldığı günü belirtir.

CHAMPIX 1.0 mg tabletler açık mavi, film kaplı, kapsül şeklinde, bir yüzünde ‘Pfizer’ diğer yüzünde ‘CHX 1.0’ yazan tabletlerdir.

CHAMPIX 1 mg’ın 28, 56 ve 112 tablet içeren formları mevcuttur.

CHAMPIX 1 mg’ın 14 ve 42 tablet içeren formları, CHAMPIX 0.5 mg’ın 11 tablet içeren formu ile kombine olarak (birlikte) mevcuttur.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
CHAMPIX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CHAMPIX’i kullanmayınız. Son kullanma tarihinden önce kullanınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CHAMPIX’i kullanmayınız.
Kullanmadığınız ilaçları musluk suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
CHAMPIX 1 mg film kaplı tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Vareniklinin özelliklerine ve şimdiye kadar olan klinik deneyime göre, CHAMPIX klinik olarak anlamlı bir ilaç etkileşimine sahip değildir. Vareniklin ya da eşzamanlı olarak kullanılan aşağıdaki ilaçlar için doz ayarlaması gerekmez.
 
In vitro çalışmalar, vareniklinin başlıca sitokrom P450 enzimleri ile metabolize olan bileşiklerin farmakokinetiğini değiştirmediğini göstermiştir.
 
In vitro çalışmalar, aktif renal vareniklin sekresyonunun insan organik katyon taşıyıcısı olan OCT2 tarafından gerçekleştirildiğini göstermiştir. Vareniklin tartaratın sistemik maruziyetindeki artış klinik olarak anlamlı olmadığından, OCT2 inhibitörleri ile birlikte kullanım CHAMPIX kullanımında doz ayarlaması gerektirmez (Bkz. Simetidin etkileşimi).
 
Vareniklin metabolizması klerensinin %10’una karşılık geldiğinden, sitokrom P450 sistemini etkileyen etkin maddeler, vareniklin farmakokinetiğini etkilemez (bkz. Farmakokinetik özellikler) bu sebeple CHAMPIX kullanımında doz ayarlamasına gerek yoktur. 
 
In vitro çalışmalarda terapötik konsantrasyonlarda uygulanan vareniklinin insan renal taşıyıcı proteinlerini inhibe etmediği saptanmıştır. Bu nedenle renal sekresyon yoluyla vücuttan atılan ilaçların (örn. metformin - bkz. aşağıdaki bölüm) vareniklinden etkilenme olasılığı düşüktür. 
 
Metformin: Vareniklin tartarat (1 mg günde 2 kez), bir OCT2 substratı olan metforminin (500 mg günde 2 kez) farmakokinetiğini etkilemez. Metformin vareniklinin farmakokinetiğini etkilemez.
 
Simetidin: Bir OCT2 inhibitörü olan simetidin (300 mg günde 4 kez) ile vareniklinin (2 mg tek doz) birlikte uygulanması; vareniklinin renal klerensindeki azalma nedeniyle, vareniklinin sistemik maruziyetini %29 arttırmıştır. Eşzamanlı simetidin kullanımı sırasında böbrek fonksiyonları normal olan bireylerde ya da hafif-orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmemektedir. Ancak şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda simetidin ve vareniklinin eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.
 
Digoksin: Vareniklin tartarat (1 mg, günde 2 kez) 0.25 mg’lık günlük doz ile uygulanan digoksinin kararlı durum farmakokinetiğini değiştirmez.
 
Varfarin: Vareniklin (1 mg günde 2 kez) 25 mg’lık tek doz (R, S)-varfarinin farmakokinetiğini değiştirmez. Vareniklin protrombin zamanını (INR) etkilemez. Kendi başına sigaranın bırakılması, varfarinin farmakokinetiğinde değişikliklere yol açabilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Teofilin: Kendi başına sigaranın bırakılması, teofilinin farmakokinetiğinde değişikliklere yol açabilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
İnsülin: Kendi başına sigaranın bırakılması, insülinin farmakokinetiğinde değişikliklere yol açabilir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Alkol: Alkol ve vareniklinin herhangi bir olası etkileşimi ile ilgili sınırlı klinik veri bulunmaktadır.
 
Sigaranın bırakılmasında kullanılan diğer tedavilerle birlikte uygulama:
 
Bupropiyon: Vareniklin (1 mg, günde iki kez) bupropionun (150 mg, günde iki kez) kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.
 
Nikotin Yerine Koyma Tedavisi (NYKT): Sigara içen kişilere (n=24) vareniklin (1 mg, günde iki kez) ve NYKT (transdermal, 21 mg/gün) 12 gün süreyle birlikte uygulandığında, çalışmanın son gününde ölçülen ortalama sistolik kan basıncında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma (ortalama 2.6 mmHg) gözlenmiştir. Bu çalışmada tek başına NYKT ile karşılaştırıldığında kombinasyon tedavisi sırasında bulantı, baş ağrısı, kusma, baş dönmesi, dispepsi ve yorgunluk insidansı daha yüksek bulunmuştur.  
 
CHAMPIX’in diğer sigara bırakma tedavileriyle birlikte kullanımdaki etkililik ve güvenliliği çalışılmamıştır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Piyasaya sunum öncesinde gerçekleştirilen klinik çalışmalarda doz aşımı bildirilmemiştir.
Vareniklinin son evre böbrek hastalığı bulunan bireylerde diyalize olduğu gösterilmişse de (bkz. Farmakokinetik özellikler) doz aşımı sonrası diyaliz konusunda deneyim yoktur.
Doz aşımı durumunda, standart destekleyici önlemler gerektiği gibi uygulanmalıdır.

Etkin Maddeler

Vareniklin tartarat.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Nikotin bağımlılığında kullanılan etkin maddeler
 
ATC kodu: N07BA03
 
Vareniklin, α4β2 nöronal nikotinik asetilkolin reseptörlerine (nAChR) yüksek afinite ve seçicilikle bağlanıp parsiyel agonist etki – nikotine göre düşük intrinsik etkinlik ile agonist ve nikotinin bulunduğu ortamda antagonist etki – gösterir.
 
In vitro elektrofizyoloji çalışmalarında ve in vivo nörokimyasal çalışmalarda, vareniklinin a4b2 nöronal nikotinik asetilkolin reseptörlerine bağlandığı ve reseptör-aracılı aktiviteyi uyardığı bulunmuştur; ancak uyarı nikotine göre önemli ölçüde daha düşük bir düzeyde gerçekleşmektedir. Nikotin, vareniklinin daha yüksek afinite gösterdiği aynı insan a4b2 nAChR bağlanma noktası için yarışır. Vareniklin, nikotinin a4b2 reseptörünü ve santral sinir sistemindeki mezolimbik dopamin sistemini uyarıcı etkisini bloke eder; bu sistem, sigara içmeye bağlı pekiştirme ve ödül deneyiminin altında yatan nöronal mekanizmayı oluşturur. Vareniklin, diğer yaygın nikotinik reseptörlerle (a3b4 Ki=84nM, a7 Ki=620nM, a1bgd Ki=3400nM) ya da nikotinik olmayan reseptörler ve transporterlerle (Ki>1µM, 5-HT3 reseptörü Ki=350nM) karşılaştırıldığında, a4b2 reseptör alt tipine daha güçlü seçicilik gösterir ve bağlanır (Ki=0,15nM).
 
CHAMPIX’in sigaranın bırakılmasındaki etkililiği, a4b2 nikonitik reseptördeki parsiyel agonist etkisinden kaynaklanır. Bu reseptör üzerindeki etkisi sigara açlığı ve yoksunluk semptomlarını iyileştirmek (agonist aktivite) için yeterlidir ve aynı zamanda nikotinin a4b2 reseptörlerine bağlanmasına engel olarak (antagonist aktivite) sigaranın pekiştirici ve ödüllendirici etkilerini bloke eder.
 
Klinik Etkililik
Sigara içenlerin (≥ 10 sigara/gün) katıldığı 3 klinik çalışmada, CHAMPIX’in sigaranın bırakılmasındaki etkililiği gösterilmiştir. 2619 sigara tiryakisine 1 haftalık titrasyonun ardından günde 2 kez 1 mg vareniklin ve 669 hastaya, aynı şekilde titrasyon sonrasında günde 2 kez 150 mg bupropiyon ve 684 hastaya plasebo uygulanmıştır.
 
 
Karşılaştırmalı Klinik Çalışmalar
Benzer tasarıma sahip olan iki çift kör çalışmada CHAMPIX (günde iki kez 1 mg), uzun salımlı bupropion (günde iki kez 150 mg) ve plasebonun sigaranın bırakılmasındaki etkililikleri prospektif olarak karşılaştırılmıştır. Hastalar 12 hafta tedavi ve 40 hafta tedavi sonrası süre boyunca toplam 52 haftalık çalışma süresince izlenmişlerdir.
 
İki çalışmanın birincil sonlandırma noktası, 9-12. haftalar arasında 4 haftalık sürekli bırakma oranıdır (4H-SBO) ve hastaların sigarayı bıraktığı karbon monoksit (CO) ölçümleri ile doğrulanmıştır. Çalışmada primer sonlandırma noktası açısından CHAMPIX tedavisi bupropion ve plasebo karşısında istatistiksel üstünlük göstermiştir. 
 
40 haftalık tedavi uygulanmayan faz sonrasında ikincil sonlandırma noktaları 52. haftadaki Sürekli Abstinans Oranı’dır (AO). AO şu şekilde tanımlanmıştır: Tedavi edilen tüm hastaların içinde 9. haftadan 52. haftaya kadar sigara içmeyen (tek bir nefes bile) ve dışarı verilen solunum havasında CO konsantrasyonu > 10 ppm olan hastaların oranı.
 
Birinci ve ikinci çalışmadaki 4H-SBO (9-12. haftalar) ve AO oranı (9-52. haftalar) aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
 

 
Çalışma 1 (n=1022)
Çalışma 2 (n=1023)
4H SBO
AO
hf 9-52
4H SBO
AO
hf 9-52
Champix
%44.4
%22.1
%44.0
%23.0
Bupropion
%29.5
%16.4
%30.0
%15.0
Plasebo
%17.7
%8.4
%17.7
%10.3
Olasılık Oranı CHAMPIX vs plasebo
3.91
p<0.0001
 
3.13
p<0.0001
 
3.85
p<0.0001
 
2.66
p<0.0001
 
Olasılık Oranı CHAMPIX vs bupropion
1.96
p<0.0001
 
1.45
p=0.0640
 
 
1.89
p<0.0001
 
 
1.72
p=0.0062
 


 
Hastaların bildirdiği sigara açlığı, sigaranın çekilme ve pekiştirici etkisi
Hem 1. çalışmada hem de 2. çalışmada, Hasta Rapor Sonuçlarına göre, plasebo grubuna randomize edilen hastalarla karşılaştırıldığında CHAMPIX grubundaki hastalarda sigara açlığı ve yoksunluk belirtilerinin anlamlı düzeyde azaldığı görülmüştür. CHAMPIX tedavisi, sigaranın sigara içme davranışının devam etmesine yol açan pekiştirici etkilerini azaltmak açısından da plasebo karşısında anlamlı üstünlük göstermiştir. Tedavi uygulanmayan uzun dönem takip süresinde, vareniklinin sigara açlığı, çekilme ve sigaranın pekiştirici etkisi üzerine etkisi ölçülmemiştir. 
 
Abstinans çalışmasının idame süresi
Üçüncü çalışmada; 12 haftalık ek CHAMPIX tedavisinin, abstinansın devamı üzerindeki yararlı etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmaya katılan hastalara (n=1927) 12 hafta süreyle açık-etiketli olarak günde iki kez 1 mg CHAMPIX verilmiştir. Onikinci haftada sigarayı bırakan hastalar 12 haftalık ek bir süre boyunca CHAMPIX (günde iki kez 1 mg) ya da plasebo kullanacak şekilde randomize edilmiş ve toplam çalışma süresi 52 haftaya tamamlanmıştır.
 
Çalışmanın birincil sonlanım noktası, çift kör tedavi fazı sırasında 13-24. haftalardaki CO ile doğrulanmış sürekli abstinans oranıdır. İkincil temel sonlanım noktası ise 13-52. haftalardaki sürekli abstinans oranı (AO)dır.
 
Bu çalışmada, abstinansı sürdürmek açısından günde iki kez 1 mg CHAMPIX ile gerçekleştirilen 12 haftalık ek tedavinin plasebo karşısında üstün olduğu görülmüştür.  CHAMPIX ile gerçekleştirilen 12 haftalık ek tedavinin ardından 24. haftada abstinansı sürdürme olasılığının plaseboya göre 2.47 kez daha yüksek olduğu saptanmıştır (p < 0.0001). AO açısından plasebo karşısında saptanan üstünlük 52. haftada da korunmuştur (Olasılık Oranı = 1.35, p=0.0126).
 
Başlıca sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 
CHAMPIX n=602
Plasebo n=604
Değişiklik
%95 güven aralığı
Olasılık Oranı
%95 güven aralığı
AO 13-24 hf
%70.6*
%49.8
20.8%
(15.4%, 26.2%)
 
2.47
(1.95, 3.15)
 
AO 13-52 hf
%44.0**
%37.1
6.9%
(1.4%, 12.5%)
 
1.35
(1.07, 1.70)
 

Champix’in siyah ırkta klinik etkililiğinin belirlenmesine yönelik kullanımı ile ilgili yeterli klinik deneyim bulunmamaktadır.
 
Bırakma gününü belirleme esnekliği
Esnek, hasta seçimli bırakma günü çift kör, placebo kontrollü çalışmada 651 hasta için değerlendirilmiştir. Hastalar 12 hafta boyunca 3’e 1 oranında vareniklin veya plasebo ile randomize edilmiş ve ardından 12 hafta boyunca izlenmişlerdir. Bu çalışmada, 486 hasta vareniklin, 165 hasta plasebo almıştır. Hastalar, ilk dozun alındığı tarih ile 5. haftanın sonundaki klinik ziyareti tarihi arasında bir bırakma tarihi belirlemeleri konusunda yönlendirilmişlerdir. Vareniklin ile tedavi edilen hastaların 9-12. haftalardaki CO ile doğrulanmış abstinans oranı (% 53.94), plasebo ile tedavi edilenlere göre (% 19.4) (Olasılık oranı 6.03, %95 güven aralığı 3.80, 9.56; p<0.0001) ve 9-24. haftalardaki CO ile doğrulanmış abstinans oranı (% 35.2) plasebo ile tedavi edilenlere göre (%12.73) daha yüksektir (Olasılık oranı 4.45, %95 güven aralığı 2.62, 7.55; p<0.0001) Bu çalışmadaki advers etkiler kalitatif ve kantitatif olarak pazarlama öncesi çalışmalarda gözlemlenenlerle benzerdir.
Başlıca sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
 

 
CHAMPIX n=486
Plasebo n=165
Olasılık oranı
%95 güven aralığı,
p değeri
AO 9-12 hf
% 53.9
% 19.4
6.03 (3.80, 9.56)
p<0.0001
AO 9-24 hf
% 35.2
% 12.7
4.45 (2.62, 7.55)
p<0.0001

 
Kardiyovasküler rahatsızlığı olan hastalarda çalışmalar
Vareniklin, 2 aydan uzun süreli teşhisi konulmuş kardiyovasküler rahatsızlığı (hipertansiyon dışında) bulunan 703 hasta ile yapılan randomize, çift-kör, plasebo kontrollü çalışmada değerlendirilmiştir. 35 ile 75 yaş arasındaki hastalar, 12 haftalık tedavi almak üzere 1 mg vareniklin veya plasebo grubuna randomize edilmiş ve tedavi sonrasında 40 hafta boyunca izlenmiştir. Vareniklin ile tedavi edilen hastaların 9-12. haftalardaki CO ile doğrulanmış abstinans oranı (%47.3), plasebo ile tedavi edilenlere göre (%14.3) (Olasılık oranı 6.05, %95 güven aralığı 4.13, 8.86; p<0.0001) ve 9-52. haftalardaki CO ile doğrulanmış abstinans oranı (%19.8) plasebo ile tedavi edilenlere göre (%7.4) daha yüksektir (Olasılık oranı 3.19, %95 güven aralığı 1.97, 5.18; p<0.0001) . Bu çalışmadaki advers etkiler kalitatif ve kantitatif olarak pazarlama öncesi çalışmalarda gözlemlenenlerle benzerdir.
 
Başlıca sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 
CHAMPIX n=353
Plasebo n=350
Olasılık oranı
%95 güven aralığı,
p değeri
AO 9-12 hf
%47.3
%14.3
6.05 (4.13, 8.86)
p<0.0001
AO 9-52 hf
%19.8
%7.4
3.19 (1.97, 5.18)
p<0.0001

 
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda çalışmalar
Vareniklin, normal değere göre post-bronkodilatör FEV1/FVC< %70 ve FEV1≥%50 olan hafif-orta kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan 499 hasta ile yapılan randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada değerlendirilmiştir. 35 yaşından büyük hastalar 12 haftalık tedavi boyunca 1 mg vareniklin veya plasebo kullanmak üzere randomize edilmiş ve tedavi sonrasında 40 hafta boyunca izlenmiştir. Vareniklin ile tedavi edilen hastaların 9-12. haftalardaki CO ile doğrulanmış abstinans oranı (%42.3), plasebo ile tedavi edilenlere göre (%8.8) (Olasılık oranı 8.40, %95 güven aralığı 4.99, 14.14; p<0.0001) ve 9-52. haftalardaki CO ile doğrulanmış abstinans oranı (%18.6) plasebo ile tedavi edilenlere göre (%5.6) daha yüksektir (Olasılık oranı 4.04, %95 güven aralığı, 2.13, 7.67; p<0.0001) . Bu çalışmadaki advers etkiler kalitatif ve kantitatif olarak pazarlama öncesi çalışmalarda gözlemlenenlerle benzerdir.
 
Başlıca sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 
CHAMPIX n=248
Plasebo n=251
Olasılık oranı
%95 güven aralığı,
p değeri
AO 9-12 hf
%42.3
%8.8
8.40 (4.99, 14.14)
p<0.0001
AO 9-52 hf
%18.6
%5.6
4.04 (2.13, 7.67)
p<0.0001

 
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
 
Emilim:
Maksimum plazma konsantrasyonlarına oral uygulamadan 3-4 saat sonra ulaşır. Sağlıklı gönüllülere çoklu oral dozların uygulanması sonrasında kararlı duruma 4 gün içerisinde ulaşılmıştır. Oral uygulama sonrası emilim tama yakındır ve sistemik yararlanım oranı yüksektir. Yiyecekler ile vareniklin tartaratın alımı ya da vareniklinin gün içerisinde alınma saati oral biyoyararlanımı etkilemez. 
 
Dağılım:
Vareniklin beyin dahil tüm dokular içerisinde dağılır. Dağılım hacmi kararlı durumda ortalama 415 litredir (%CV=50) Vareniklin plazma proteinlerine düşük oranda bağlanır (≤ %20); bağlanma oranı yaş ve böbrek fonksiyonlarından bağımsızdır. Kemirgenlerde vareniklin plasenta yoluyla transfer olur ve süte geçer.
 
Biyotransformasyon:
Vareniklinin minimal ölçüde metabolize olur ve %92’si idrarda değişmeden, %10’u da metabolitleri olarak atılır. İdrardaki minor metabolitler N-karbamoglukuronit ve hidroksivareniklindir. Dolaşımda vareniklin ilaçla ilgili materyalin %91’ini kapsar. Minor metabolitler ise N-karbamoglukuronit, N-glukozilvareniklindir.
 
Eliminasyon:
Vareniklinin eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 24 saattir. Vareniklinin renal eliminasyonu primer olarak organik katyonik taşıyıcı OCT2’nin aracılık ettiği aktif tübüler sekresyon ve glomerüler filtrasyon yoluyla gerçekleşir. (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)
 
Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:
Vareniklin tek (0,1 – 3 mg) ya da tekrarlanan dozlarla (1 – 3 mg/gün) uygulandığında lineer kinetik özellik sergiler.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
Spesifik farmakokinetik çalışmalarında ve popülasyon farmakokinetiği analizlerinde de gösterildiği gibi yaş, ırk, cinsiyet, sigara içme durumu ya da eşzamanlı ilaç kullanımı vareniklinin farmakokinetik özelliklerinde klinik olarak anlamlı değişikliğe yol açmamaktadır.
 
In vitro çalışmalarda vareniklinin sitokrom P450 enzimini engellemediği gösterilmiştir (IC 50>6400 ng/ml). Analiz edilen P450 enzimleri: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4/5dir. Ayrıca in vitro insan hepatositlerinde yapılan çalışmalarda vareniklinin sitokrom P450 enzimleri 1A2 ve 3A4’ü engellemediği gösterilmiştir. Böylelikle vareniklin, P450 enzimi ile metabolize olan bileşiklerin farmakokinetiğini etkilememektedir.
 
Yaşlılarda:
Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 – 75 yaş) hastalarda vareniklin farmakokinetiği genç yetişkinlerde olduğu gibidir. Böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması için lütfen bölüm 4.2’ye bakınız.
 
Pediyatrik Hastalar:
Pediyatrik hastalarda vareniklinin güvenlilik ve etkililiği bilinmediğinden, 18 yaş altındaki hastalarda vareniklin kullanımı önerilmemektedir.
Yaşları 12 ile 17 arasında (17 dahil) değişen 22 pediyatrik hastaya 0.5 ve 1 mg’lık tek doz vareniklin uygulandığında, vareniklinin farmakokinetiği 0.5 mg-1 mg doz aralığında yaklaşık olarak dozla orantılı bulunmuştur. EAA (0-inf) (Eğri Altı Alanı) ile değerlendirilen sistemik maruziyet düzeyi ve renal klerensin, erişkin popülasyonlarındakine benzer olduğu görülmüştür. Yetişkinlerle karşılaştırıldığında adolesanların plazma konsantrasyonunda %30’luk artış ve eliminasyon yarı zamanında kısalma (10.9 saat) izlenmiştir.
 
Karaciğer/Böbrek yetmezliği:
Anlamlı düzeyde hepatik metabolizmanın yokluğundan ötürü, karaciğer bozukluğunun vareniklinin farmakokinetik özelliklerini etkilenmesi beklenmez. (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli)
Hafif şiddette böbrek bozukluğu olan hastalarda (tahmin edilen kreatinin klerensi > 50 ml/dak ve ≤ 80 ml/dak) vareniklinin farmakokinetik özellikleri değişmemiştir. Orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastaların (tahmin edilen kreatinin klerensi ≥ 30 ml/dak ve ≤ 50 ml/dak) maruz kaldığı vareniklin miktarı, böbrek fonksiyonları normal olan (tahmin edilen kreatinin klerensi > 80 ml/dak) bireylere göre 1.5 kez daha yüksek bulunmuştur. Ağır böbrek yetmezliği bulunan bireylerde (tahmin edilen kreatinin klerensi < 30 ml/dak),  maruz kalınan vareniklin miktarı 2.1 kez artmıştır. Son dönem böbrek yetmezliği olan bireylerde, vareniklin hemodiyaliz ile etkili biçimde vücuttan uzaklaştırılmıştır.
 
Farmasötik Form
Film kaplı tablet
 
1 mg film kaplı tablet: Açık mavi, film kaplı, kapsül şeklinde, bikonveks, bir yüzünde ‘Pfizer’ diğer yüzünde ‘CHX 1.0’ yazan tabletlerdir.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C’dir.
Vareniklinin gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir
(bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Gebelik dönemi
CHAMPIX’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. 
 
Laktasyon dönemi
Anne sütüne geçebilir. CHAMPIX emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Vareniklinin fertiliteyi olumsuz etkilemesi beklenmez.
Geçimsizlikler

Mevcut değildir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 24.06.2008
Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler
Sigaranın tedaviyle ya da tedavisiz bırakılması değişik semptomlara yol açar. Örneğin, sigarayı bırakmaya çalışan bireylerde disforik ya da depresif duygu durumu, uykusuzluk, sinirlilik, ümitsizlik ya da kızgınlık, endişe, konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk, kalp atım hızında azalma, iştah ya da kilo artışı bildirilmiştir. İlaç kullanımı ile ya da ilaçsız olarak sigaranın bırakılması, altta yatan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesine sebep olabilir. CHAMPIX çalışmalarının tasarım ya da analizinde; çalışma ilacına bağlı yan etkilerle, muhtemel nikotin yoksunluğundan kaynaklanan yan etkileri ayırt etmek için herhangi bir girişimde bulunulmamıştır.
 
Klinik çalışmalarda yaklaşık 4,000 hasta 1 yıla kadar CHAMPIX ile tedavi edilmiştir (ortalama kullanım süresi 84 gün). Genel olarak yan etkilerin tedavinin ilk haftasında ortaya çıktığı ve hafif-orta şiddette oldukları belirlenmiştir. Yan etkilerin sıklığı açısından yaş, ırk ya da cinsiyet farklılıkları görülmemiştir.
 
Önerilen doz olan başlangıç titrasyon periyodunu takiben günde iki kez 1 mg ile tedavi edilen hastalarda en sık görülen advers etki bulantıdır (%28.6). Genellikle tedavinin başlangıç aşamalarında, hafif ya da orta şiddette gerçekleşmiş, ancak tedavinin kesilmesine yol açmamıştır.
 
Advers etkiler sebebiyle tedavinin kesilme oranı vareniklin için %11.4 iken plasebo grubundaki hastalar için %9.7’dir. Vareniklin tedavisi uygulanan hastalarda en sık görülen yan etkilere bağlı tedaviyi bırakma oranları şu şekildedir: Bulantı (%2.7’ye karşı plasebo için %0.6), baş ağrısı (%0.6’ya karşı plasebo için %1), uykusuzluk (%1.3’e karşı %1.2) ve anormal rüyalar (%0.2’ye karşı plasebo için %0.2).
 
Aşağıda, görülme sıklığı plaseboya göre daha yüksek olan tüm yan etkiler organ sistemi ve sıklık (çok yaygın(≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) açısından listelenmiştir.
 
Enfeksiyon ve enfestasyonlar
Yaygın olmayan: Bronşit, nazofarenjit, sinüzit, fungal enfeksiyon, viral enfeksiyon
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Yaygın: İştah artışı
Yaygın olmayan: Anoreksi, iştahta azalma, polidipsi
 
Psikiyatrik bozukluklar
Çok yaygın: Anormal rüyalar, uykusuzluk
Yaygın olmayan: Panik reaksiyon, bradifreni, anormal düşünme, duygu durum dalgalanmaları
 
Sinir sistemi bozuklukları
Çok yaygın: Baş ağrısı
Yaygın: Uyku hali, baş dönmesi, diskezi
Yaygın olmayan: Tremor, koordinasyon bozukluğu, dizartri, hipertoni, huzursuzluk, disfori, hipoestezi, tat alma duyusunda yetersizlik, uyuşukluk, libido artışı, libido azalması
 
Göz bozuklukları
Yaygın olmayan: Skotom, skleral renk değişikliği, gözde ağrı, göz bebeklerinin genişlemesi, fotofobi, miyopi, lakrimasyon artışı
 
Kulak ve iç kulak bozuklukları
Yaygın olmayan: Tinnitus
 
Kardiyak bozuklukları
Yaygın olmayan: Atrial fibrilasyon, palpitasyonlar
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal bozukluklar
Yaygın olmayan: Dispne, öksürük, ses kısıklığı, faringolaringeal ağrı, boğazda tahriş, solunum yolunda tıkanıklık, sinüs tıkanıklığı, post nazal akıntı, burun akıntısı, horlama
 
Gastrointestinal bozukluklar
Çok yaygın: Bulantı
Yaygın: Kusma, konstipasyon, diyare, şişkinlik hissi, midede rahatsızlık, dispepsi, mide/barsakta gaz, ağız kuruluğu
Yaygın olmayan: Hematemez, hematokezya, gastrit, gastroözofajiyal reflü rahatsızlığı, karın ağrısı, barsak alışkanlıklarında değişiklik, anormal feçes, erüktasyon, aftöz stomatit,  gingiva ağrısı
 
Deri ve deri altı doku bozuklukları
Yaygın olmayan: Generalize döküntü, eritem, kaşıntı, akne, hiperhidrozis, gece terlemesi
 
Kas-iskelet, bağ doku ve kemik bozuklukları
Yaygın olmayan: Eklemde sertleşme, kas spazmları, göğüs duvarında ağrı, kostokondrit
 
Böbrek ve idrar bozuklukları
Yaygın olmayan: Glikozüri, noktüri, poliüri
 
Genel ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar
Yaygın: Yorgunluk
Yaygın olmayan: Göğüste rahatsızlık, göğüs ağrısı, pireksi, üşüme hissi, asteni, günlük uyku ritminde bozukluk, halsizlik
 
Araştırmalar/Tetkikler
Yaygın olmayan: Kan basıncı artışı, elektrokardiyogramda ST segment depresyonu,  elektrokardiyogramda T dalga genliğinde azalma, kalp atım hızında artış, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, trombosit sayısında azalma, kilo artışı, semende anormallik, C-reaktif protein artışı, kan kalsiyum düzeyinde azalma
 
Üreme sistemi bozuklukları
Yaygın olmayan: Menoraji, vajinal akıntı, cinsel fonksiyon bozukluğu
 
Pazarlama Sonrası Deneyim
 
Pazarlama sonrası miyokard enfarktüs vakaları bildirilmiştir.
 
CHAMPIX’in pazarlama sonrası kullanımında aşağıdaki istenmeyen etkiler raporlanmıştır. Bu etkiler, büyüklüğü belli olmayan bir popülasyon tarafından gönüllülük esasına göre raporlanmaktadır. Bu nedenle bu etkilerin sıklığını güvenilir biçimde hesaplamak veya ilaç kullanımı ile neden-sonuç ilişkisi kurmak her zaman mümkün değildir.
 
CHAMPIX kullanarak sigarayı bırakmayı deneyen hastalarda depresif duygu durumu, ajitasyon, davranış ve düşünce değişikliği, anksiyete, psikoz, duygu durum dalgalanmaları, agresif davranış, intihar düşüncesi ve intihar bildirilmiştir. Tedavi ile ya da tedavisiz sigaranın bırakılması, nikotin yoksunluğu semptomları ve altta yatan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesi ile ilişkilidir. Bildirilen hastaların bazılarında önceden bilinen psikiyatrik hastalık yoktu ve hastaların bazıları sigarayı bırakmamıştı. Bu raporlarda CHAMPIX’in rolü bilinmemektedir (Bkz. UYARILAR).
 
Vareniklin kullanan hastalarda anjiyoödem, Stevens-Johnson sendromu ve eritema multiforme gibi seyrek ama çok ciddi hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4).
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Vareniklin tartarat                     1 mg 
 
Yardımcı maddeler:
Kroskarmeloz sodyum                 4 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
2 yıl vareniklin uygulanan erkek sıçanlarda doza bağlı olarak hibernoma insidansında artış gözlenmiştir. Vareniklin uygulanan gebe sıçanların yavrularında fertilitede azalma, işitsel ürkme tepkisinde ise artış gözlenmiştir (bkz. Gebelik ve laktasyon). Bu etkiler yalnızca insanın maksimum düzeyin üzerinde ilaca maruz kalmasıyla izlenebilecek etkiler olup klinik kullanıma uygun değildir. Klinik olmayan veriler nikotine göre vareniklinin daha zayıf olarak daha güçlendirici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. 
 
İnsanlarda yapılan klinik çalışmalarda vareniklin yanlış kullanım potansiyeli düşük seviyededir.
 
Karsinojenezis, mutajenezis, fertilite bozukluğu
CD1 farelerinde ve Sprague-Dawley sıçanlarında sırasıyla 20 mg/kg/gün’e kadar dozlarla yaşam boyu karsinojenite çalışmaları düzenlenmiştir. Farelerin sistemik maruz kaldığı ilaç miktarı (Cmax), günde iki kez 1 mg’lık doz ile insanlarda elde edilen Cmax değerinin 47 katıdır. Sıçanlara 2 yıl boyunca 1, 5, 15 mg/kg/gün vareniklin uygulanmıştır. Erkek sıçanlarda (doz grubu başına n=65) orta doz düzeyinde ve maksimum doz düzeyinde hibernoma (kahverengi yağ dokusu tümörü) sıklığı artmıştır (orta doz düzeyi: 1 tümör, 5 mg/kg/gün, günde iki kez 1 mg’lık insan Cmax’ının 23 katı; yüksek doz düzeyi: 2 tümör, 15 mg/kg/gün, günde iki kez 1 mg’lık insan Cmax’ının 67 katı). İki yıla kadar vareniklin uygulanan farelerde ya da dişi sıçanlarda herhangi bir karsinojenik etki saptanmamıştır.  Bu bulgunun insanlardaki klinik önemi bilinmemektedir.
 
Aşağıdaki ölçümlere göre, metabolik aktivasyon eşliğinde ya da metabolik aktivasyon olmaksızın, vareniklin herhangi bir genotoksik etki göstermemiştir. Bu ölçümler; Ames bakteriyel mutasyon ölçümü; memeli CHO/HGPRT ölçümü ve sıçan kemik iliğinde in vivove insan lenfositlerinde in vitro sitogenetik aberasyon testleridir.
 
15 mg/kg/gün (insan için önerilen dozun 67 ve 36 katı) vareniklin uygulanan erkek ve dişi sıçanlarda fertilite bozukluğuna sebep olmamıştır. Ancak hamile sıçanlarda 15 mg/kg/gün (insan için önerilen dozun 36 katı) uygulaması sonrasında bu sıçanların yavrularında fertilite düşüş gözlenmiştir. Hamile sıçanların yavrularındaki fertilite düşüşü 3mg/kg/gün (insan için önerilen dozun 9 katı) vareniklin uygulamasında gözlemlenmemiştir.
 
Teratojenezis
15 ve 30 mg/kg/gün’e kadar oral dozlarda vareniklin, sıçan ve tavşanlarda teratojenik etkide bulunmamıştır (günde iki kez 1 mg’lık insan dozuna ait EAA değerinin sırasıyla 36 ve 50 katı).
 
Teratojenik olmayan etkiler
Hayvan reprodüksiyon çalışmalarında vareniklinin fetus üzerinde bir yan etkiye yol açtığı görülmüştür. Vareniklin ile tedavi edilen gebe tavşanların yavrularında, 30 mg/kg/gün doz düzeyinde (günde iki kez 1 mg’lık doza ait EAA değerinin 50 katı) fertilitenin azaldığı gözlenmiştir; fertilitenin düşmesiyle ilgili bu bulgu 10mg/kg/gün (günde iki kez 1 mg’lık doza ait EAA değerinin 23 katı) oral dozu uygulandığında izlenmemiştir. Buna ek olarak, 15 mg/kg/gün (günde iki kez 1 mg’lık insan dozuna ait EAA değerinin 36 katı) vareniklin uygulanan gebe sıçanların yavrularında fertilitede düşüş ve işitmeye bağlı ürkme tepkisinde artış gözlenmiştir.
 
Klinik olmayan veriler nikotine göre vareniklinin daha zayıf olarak daha güçlendirici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. 
 
İnsanlarda yapılan klinik çalışmalarda vareniklin yanlış kullanım potansiyeli düşük seviyededir.
 
Kontrendikasyonlar
Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.
Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi
 15.10.2009
Müstahzar Adı

CHAMPIX 1 mg film kaplı tablet

Onay Tarihi
25.07.2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Sigara bırakmanın etkileri:
Hastalarda sigarayı bırakmaktan (CHAMPIX tedavisi alarak veya almadan) kaynaklanan değişiklikler, bazı ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle, bazı durumlarda diğer ilaçlarda doz ayarlaması gerekebilir (örn. teofilin, varfarin ve insülin) (Bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri). Sigara içme CYP1A2’yi indüklediğinden, sigaranın bırakılması CYP1A2 substratlarının plazma seviyelerinin yükselmesine sebep olur.

İlaç kullanımı ile ya da ilaçsız olarak sigaranın bırakılması, altta yatan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesine sebep olabilir (örn. depresyon). Daha önce psikiyatrik hastalık hikayesi olan hastalarda bu konu dikkate alınmalı ve hastalara bu yönde önerilerde bulunulmalıdır.

UYARILAR

Nöropsikiyatrik Semptomlar
CHAMPIX kullanan hastalarda ciddi psikiyatrik semptomlar meydana gelmiştir. Bazı vakalar sigarayı bırakan hastalardaki nikotin bırakma semptomlarıyla karıştırılmıştır, fakat bu semptomların bazıları sigara kullanmaya devam eden hastalarda da görülmüştür. CHAMPIX kullanan tüm hastalar, davranış ve düşünce değişikliği, anksiyete, psikoz, duygu durum dalgalanmaları, agresif davranış, ajitasyon, depresif duygu durumu, intihar düşüncesi ve intihar eylemi dahil nöropsikiyatrik semptomlar için gözlemlenmelidir. Bu semptomlar, önceden var olan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesi, CHAMPIX kullanarak sigarayı bırakmayı deneyen hastalarda pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilmiştir. CHAMPIX ile sigarayı bırakmayı deneyen hastalar, aileleri ve bakıcıları, hasta için atipik olan davranış ve düşünce değişikliği, ajitasyon veya depresif duygu durumu fark edilirse ya da hastada intihar düşüncesi gelişirse veya intihar teşebbüsünde bulunursa, CHAMPIX kullanımının bırakılması ve derhal doktorunun aranması konusunda uyarılmalıdır. Birçok pazarlama sonrası vakada, CHAMPIX bırakıldıktan sonra semptomların kaybolduğu bildirilmiştir. Fakat bazı vakalarda semptomlar devam etmiştir; bu sebeple semptomlar kaybolana kadar takibin devamı sağlanmalıdır.

Psikiyatrik hastalık öyküsü bulunan hastalar:
Şizofreni, bipolar bozukluk, major depresif bozukluk gibi ciddi psikiyatrik hastalıkları olan hastalar CHAMPIX’in pazarlama öncesi çalışmalarında yer almamışlardır ve bu hastalarda CHAMPIX’in güvenliliği ve etkililiği saptanmamıştır. Şizofreni veya şizoafektif rahatsızlığa sahip hastalarda yapılan sigara bırakma çalışmasından kısıtlı bilgi elde edilmiştir (bkz. Farmakodinamik özellikler)

Hipersensitivite reaksiyonları:
Vareniklin kullanan hastalarda anjiyoödem de dahil olmak üzere hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Klinik belirtilerde yüzde, ağızda (dil, dudaklar ve diş eti), boyunda (boğaz ve larinks) ve kol ve bacaklarda şişme görülmüştür. Seyrek olarak solunumun tehlikeye girmesi sebebi ile acil tıbbi müdahale gerektiren hayatı tehdit eden anjiyoödem bildirilmiştir. Bu semptomları yaşayan hastalar vareniklin tedavisini bırakmalı ve derhal doktoru ile irtibata geçmelidir.

Deri reaksiyonları:
Ayrıca vareniklin kullanan hastalarda Stevens-Johnson sendromu ve eritema multiforme gibi seyrek ama çok ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir. Bu deri reaksiyonları hayatı tehdit edebileceği için hastalar döküntü ve deri reaksiyonunun ilk işaretinde tedaviyi bırakmalı ve derhal doktoru ile irtibata geçmelidir.

Epilepsi:
Epilepsi hastalarının CHAMPIX kullanımı ile ilgili klinik deneyim bulunmamaktadır.

Tedavinin sonlandırılması:
Tedavinin sonunda, hastaların %3’ünde CHAMPIX kullanımının sona erdirilmesi, rahatsızlık duygusu, sigara içme isteği, depresyon ve/veya uykusuzluk artışı ile ilişkilendirilmiştir. Reçetelenme sırasında hasta bu konuda bilgilendirilmeli ve doz ayarlanması dikkate alınmalıdır.

Kardiyovasküler Olaylar
Stabil kardiyovasküler hastalığı bulunan ve CHAMPIX alan hastalarla yapılan ve tedavi kolu başına yaklaşık 350 hasta içeren kontrollü bir klinik araştırmada, belirli kardiyovasküler olaylar, CHAMPIX alan hastalarda plasebo uygulanan hastalara göre daha sık bildirilmiştir. Bu olaylar arasında tedaviden kaynaklanan (tedavi sırasında veya tedavi sonrası 30 gün içinde) anjina pektoris (plasebo kolunda 7 hastaya karşı vareniklin kolunda 13 hasta), ölümcül olmayan MI ile ilgili ciddi kardiyovasküler olaylar (1’e karşı 4) ve ölümcül olmayan felç (0’a karşı 2) yer almaktadır. 52 haftaya kadar süren ve tedavi içermeyen takip süresi sırasında gerçekleşen ciddi kardiyovasküler olaylar arasında ölümcül olmayan miyokardiyal enfarktüs (2’ye karşı 3), koroner revaskülarizasyon gereksinimi (2’ye karşı 7), anjina pektoris için hastaneye yatma (4’e karşı 6), geçici iskemik atak (0’a karşı 1), yeni periferal vasküler hastalık (PVD) teşhisi veya PVD prosedürü dolayısıyla hastaneye yatma (2’ye karşı 4) yer almıştır. Stabil kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda sigara bırakma tedavilerini içeren 15 klinik çalışmanın meta analizinde aynı sonuçlar elde edilmiştir Bu olaylar ve vareniklin arasında nedensel herhangi bir ilişki belirlenmemiştir. Çalışmanın 52 haftası boyunca meydana gelen ciddi kardiyovasküler olaylar (tedaviden kaynaklanan ve tedaviden kaynaklanmayan) bağımsız körlenmiş bir kurul tarafından belirlenmiştir. Stabil olmayan kardiyovasküler hastalığı veya tarama öncesindeki iki ay içinde gerçekleşen kardiyovasküler olayı bulunan hastalarda CHAMPIX çalışılmamıştır. Hastalara, yeni veya kötüleşen bir kardiyovasküler hastalık semptomu yaşamaları durumunda hekimlerine haber vermeleri öğütlenmelidir. Kardiyovasküler hastalığı bulunan ve sigara içen kişilerde CHAMPIX kullanımı riskleri ve faydaları karşılaştırılmalıdır. Sigara içme, kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız ve büyük bir risk faktörüdür. CHAMPIX kullanımının, sigaradan uzak durma olasılığını plasebo tedavisine oranla arttırdığı 1 yıl süreyle gösterilmiştir.

Bu tıbbi ürün her tabletinde 0.18 mg sodyum (2 mg sodyum kroskarmeloz) ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji:
Sigarayı bırakma motivasyonu yüksek olan, ek tavsiye ve destek verilen hastalarda sigara bırakma tedavilerinin başarı olasılığı daha yüksektir. CHAMPIX oral kullanım içindir. CHAMPIX için önerilen doz, aşağıdaki şekilde uygulanan 1 haftalık titrasyondan sonra günde iki kez 1 mg’dır:

1-3. Günler:

Günde bir kez 0.5 mg

4-7. Günler:

Günde iki kez 0.5 mg

8. Gün - Tedavi sonu:

Günde iki kez 1 mg

Uygulama sıklığı ve süresi:
Hasta sigarayı bırakmak için bir gün belirlemelidir. CHAMPIX tedavisine bu tarihten 1-2 hafta önce başlanmalıdır.
CHAMPIX’in istenmeyen etkilerini tolere edemeyen hastalarda doz, geçici ya da kalıcı olarak günde 2 kez 0.5 mg’a düşürülmelidir.

Hastalara CHAMPIX ile 12 hafta süreli tedavi uygulanmalıdır. 12. haftanın sonunda sigarayı başarıyla bırakmış olan hastalarda, günde iki kez 1 mg vareniklin ile 12 haftalık ek tedavi önerilir (bkz. Farmakodinamik özellikler).

İlk tedavide sigarayı bırakamayan ya da tedavi sonrasında tekrar sigaraya başlayan hastalar için 12 haftalık ek tedavinin etkinliği hakkında veri bulunmamaktadır.

Sigarayı bırakma tedavisinde, tekrar sigaraya başlama riski tedavinin bitişini takip eden dönemde yüksektir. Tekrar başlama riski bulunan hastalarda, dozun yavaş yavaş kesilmesi düşünülebilir. (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Uygulama şekli:
CHAMPIX tabletleri bölünmeden bütün olarak yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. CHAMPIX yemeklerden sonra alındığında daha iyi tolere edilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Hafif şiddette (kreatinin klerensi >50 ml/dk ve ≤ 80 ml/dk) ya da orta şiddette (kreatinin klerensi ≥30 ml/dk ve ≤ 50 ml/dk) böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda tolere edilemeyen yan etkiler gözlendiğinde, doz günde 1 mg’a düşürülebilir.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 ml/dk) önerilen CHAMPIX dozu günde bir kez 1 mg’dır. İlk 3 gün süreyle günde bir kez 0.5 mg’lık doz uygulanmalı, ardından günde bir kez 1 mg’lık doza çıkılmalıdır. Böbrek yetmezliğinin son safhasında olan hastalarda CHAMPIX ile ilgili yeterli klinik deneyim bulunmamaktadır (bkz. Farmakokinetik özellikler).

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikler).

Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik hastalarda CHAMPIX’in güvenliliği ve etkililiği hakkında yeterli veri olmaması sebebiyle 18 yaş altında CHAMPIX kullanımı önerilmez (bkz. Farmakokinetik özellikler). Mevcut bilgiler Bölüm 5.2’de belirtilmiştir ancak pozoloji konusunda bir öneri yapılamamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikler). Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarının azalması olasılığı bulunduğundan, reçeteleyen hekim yaşlı hastanın böbrek fonksiyonlarını dikkate almalıdır.

Hastalar için bilgiler:
Hastalara sigara bırakma girişimlerini desteklemek için eğitim materyalleri ve gerekli danışmanlık sağlanmalıdır.

CHAMPIX kullanan hastalar kuvvetli, olağandışı ve alışılmadık rüyalar görebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Hastalara, HAMPIX kullanarak ya da kullanmayarak, sigaranın bırakılmasının, nikotin yoksunluğuna bağlı semptomlarla (depresyon, ajitasyon) ya da altta yatan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesi ile ilişkili olabileceği bildirilmelidir. Hastaların bazıları CHAMPIX kullanımı sırasında depresif duygu durumu, ajitasyon, davranış değişikliği, intihar düşüncesi ve intihar eylemi tecrübe etmiştir. Hastalar bu semptomları sağlık hizmeti verenlere bildirmeleri ve tedavi başlamadan önce psikiyatrik hastalık geçmişlerini açıklamaları konularında teşvik edilmelidir.

Raf Ömrü
Raf ömrü 24 aydır.
Ruhsat Numarası(Ları)
         124 / 100     
Ruhsat Sahibi

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
34347  Ortaköy-İSTANBUL
Tel : 0 212 310 70 00 
Faks : 0 212 310 70 58

Ruhsat Sahibi

Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
Muallim Naci Cad. No:55 34347
Ortaköy-İSTANBUL

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
30ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Terapötik Endikasyonlar
CHAMPIX yetişkinlerde sigara bıraktırma tedavisinde endikedir.
Üretici Bilgileri
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Heinrich-Mack-Str. 35
89257 Illertissen /Almanya
Yardımcı Maddeler

Selüloz, susuz kalsiyum hidrojen fosfat, kroskarmeloz sodyum, silika, magnezyum stearat, opadry mavi (hipromeloz, titanyum dioksit, makrogol ve FD&C#2/Indigo karmin alüminyum lake), opadry şeffaf (hipromeloz ve gliserol), saf su

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Selüloz, Mikrokristalin
 • Kalsiyum hidrojen fosfat, susuz
 • Kroskarmeloz sodyum
 • Silika, Koloidal Susuz
 • Magnezyum stearat
 • Opadry Mavi
 • Opadry Şeffaf
 • Saf Su
 • Titanyum dioksit (E171)
 • FD&C#2/indigo karmin aluminyum lake (E132)