Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka CIFLOSIN
Etken Madde Kodu SGKFP8-SIPROFLOKSASIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA02
ATC Açıklaması Siprofloksasin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A01817
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,25 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,25 TL (16 Nisan 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği mevcudiyetinde kreatinin klirensi 20 mg/dak’ın altına indiğinde doz yarıya indirilmeli veya doz intervali 2 katına çıkartılmalıdır.
Doz Aşımı

Gastrik lavaj önerilir. Serum seviyesi dializ ile düşürülebilir.

 

Endikasyonlar

Siprofloksasin maddeye karşı hassas mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyonlarda kullanılır.

  • Üriner sistem ve genital sistem enfeksiyonları (gonore dahil)
  • Gastrointestinal sistem ve safra yolları enfeksiyonları
  • Solunum sistemi, K.B.B, ağız, diş ve çene enfeksiyonları
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • Kemik ve eklem enfeksiyonlar
  • Septisemi, peritonit
  • Vücut direnci azalmış hastalarda  (immünosupressiflerle tedavi görenlerde, nötropenide) mevcut enfeksiyonların tedavisinde veya profilaktik amaçla.
  •  

Farmakodinamik Özellikler

Ciflosin Film Tablet’in etkin maddesi olan Siprofloksasin bir çok gram-negatif ve gram-pozitif mikroorganizmaya karşı tesirli, geniş spektrumlu, bakterisid etkiye sahip sentetik bir 4-Quinolone türevidir.

Siprofloksasin’in etkili olduğu belli başlı gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalar şunlardır:

Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol-pozitif ve indol-negatif), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Gardnerella, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Acinetobacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Brucella, Streptococcus, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Bacteroides, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium, Eubacterium, Actinomyces, Veillonella, Chlamidia, Mycoplasma, Ureaplasma, Mycobacterium.

Siprofloksasin anaeroblara, Ureaplasma ve bazı mycobacterium türlerine karşı daha az hassas olduğundan kullanımından önce bu mikroorganizmaların antibiotiğe hassasiyeti tetkik edillidir.

Farmakokinetik Özellikler
Siprofloksasin’in dokulara nüfuz gücünün yüksek ve pseudomonas’a karşı aktif oluşu önem taşır. Siprofloksasin oral olarak alındığında süratle emilir. 100-750 mg’lık tek dozdan sonra 0.555-2.224 mg/L’lik serum konsantrasyonuna ulaşır. Maksimum kan konsantrasyonuna ulaşması için gerekli süre 30-90 dakikadır. Dokularda, serum düzeyinin 2-12 katına ulaşan Siprofloksasin’in serum yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Oral olarak alınan tek doz % 56 oranında böbreklerden itrah edilir. Bu itrahın % 90’ı ilk 24 saatte gerçekleşir.
Verilen tek dozun yalnız % 10-20’si metabolize olur.
Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablet;

250 mg Siprofloksasin’ e eşdeğer 291.5 mg Siprofloksasin Hidroklorür Monohidrat;

Diğerleri: Titanyum dioksid ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Siprofloksasin teofilin ile birlikte verildiğinde teofilin’ in plazma konsantrasyonu artmakta ve eliminasyon yarı ömrü uzamaktadır. Siprofloksasin’ in emilimi, magnesium hidroksid veya aluminyum hidroksid içeren antiasidlerle birlikte kullanıldığında düşmekte ve serum ve idrar düzeyleri istenenden düşük olmaktadır.

Siprofloksasin’ in serum düzeyi, probenesid ile birlikte verildiğinde artmaktadır.

Kontraendikasyonlar

Siprofloksasin’ e veya diğer quinolonlara karşı aşırı hassasiyeti olanlarda, çocuklarda, büyüme çağındaki gençlerde, hamile ve süt veren kadınlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Siprofloksasin aç veya tok karnına alınabilir. Yemeklerden 2 saat sonra bol su ile alınması tavsiye edilir. Siprofloksasin’ in çeşitli enfeksiyonlardaki erişkin dozu aşağıda yer almaktadır :

 

Üriner sistem enfeksiyonları :

Hafif ve orta şiddette : Günde 2 defa (12 saatte bir) 250 mg

Ağır veya komplikasyon yapan : Günde 2 defa (12 saatte bir) 500 mg

 

Solunum sistemi, deri ve yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları :

Hafif ve orta şiddette : Günde 2 defa (12 saatte bir) 500 mg

Ağır veya komplikasyon yapan : Günde 2 defa (12 saatte bir) 750 mg

 

Enfeksiyöz diyare :

Hafif , orta veya ağır : Günde 2 defa (12 saatte bir) 500 mg

 

Ağır enfeksiyonlarda  

(Ör:Karın boşluğunun ciddi enfeksiyonları, osteomyelit, v.s) Günde 2 defa 750 mg

 

Akut gonorede (kadın ve erkek) :

250 mg (tek doz)

Böbrek yetmezliği mevcudiyetinde kreatinin klirensi 20 mg/dak’ nın altına indiğinde doz yarıya indirilmeli veya doz intervali 2 katına çıkartılmalıdır. Yaşlılarda Siprofloksasin’ in yarı ömrü uzayabildiğinden, kreatinin klirensinin tayin edilmesi tavsiye olunur .

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Her film tablette 500 mg Siprofloksasin’ e eşdeğer Siprofloksasin Hidroklorür Monohidrat  ihtiva eden 14 tabletlik blister ambalajlarda.

Her flakonda 100 mg Siprofloksasin’ e eşdeğer Siprofloksasin Laktat ihtiva eden    50 ml’ lik flakonlar.

Her flakonda 200 mg Siprofloksasin’ e eşdeğer Siprofloksasin Laktat ihtiva eden  100 ml’ lik flakonlar.

Her film tablette 750 mg Siprofloksasin’ e eşdeğer Siprofloksasin Hidroklorür Monohidrat  ihtiva eden 14 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi
DEVA HOLDİNG A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1  34303  Küçükçekmece-İSTANBUL      
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

13.09.1989 - 149 / 67

Saklama Koşulları

250C´nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 250 mg Siprofloksasin’ e eşdeğer  Siprofloksasin Hidroklorür Monohidrat  ihtiva eden 14 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Santral sinir sistemi bozukluğu (serebral arteriyoskleroz ve epilepsi dahil) olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Serebral nöbet  mevcudiyetinde ancak hasta antikonvülsif ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra Siprofloksasin verilebilir.

Her nekadar Siprofloksasin kullanan şahıslarda kristalüri nadiren görülmüşse de, önerilen günlük doz aşılmamalı, hidratasyonun sağlanabilmesi için hasta bol sıvı almalı, idrarın alkalileşmesi önlenmelidir. Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğunda doz azaltılmalıdır. Yaşlılarda renal fonksiyon azaldığından, doz ayarlanmalıdır (Bakınız: Kullanım Şekli ve Dozu).

Üretim Yeri
DEVA HOLDİNG A.Ş. İlaç Fabrikası
Gültepe Kavşağı No : 199  4. Levent - İSTANBUL       
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Siprofloksasin genellikle iyi tolere edilir.

Siprofloksasin kullanımı ile görülen fakat ilacın kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı kesinlik kazanmayan belli başlı yan tesirler şunlardır :

Bulantı, diyare, kusma, karın ağrısı, dispepsi, meteorizm, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk nadiren görme bozukluğu, tremor, konvülsyon, halusinasyon, deri reaksiyonları, kristalüri, nefrit, böbrek yetmezliği, geçici serum kreatin ve kanda üre artışı, artralji, miyalji, eosinofili, lökopeni, trombositopeni, vaskülit, psödomembran kolit, taşikardi ve Stevens-Jonhson sendromu. Özellikle karaciğer hasarı mevcut olanlarda, karaciğer enzim değerlerinde geçici bir artma görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ