Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka CLAMINE-T
Etken Madde Kodu SGKF8X-KLINDAMISIN Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D10AF01
ATC Açıklaması Klindamisin
NFC Kodu GS
NFC Açıklaması Topikal Harici Losyonlar
Kamu Kodu A01883
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,18 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,46 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,23 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Topikal uygulamada, sistemik etkiler oluşturacak miktarda klindamisin dolaşıma geçebilir (bakınız UYARILAR / ÖNLEMLER).

Endikasyonlar

Clamine-T Losyon; akne vulgaris tedavisinde kullanılan bir preparattır.

Farmakodinamik Özellikler

Klindamisin fosfat, semisentetik bir antibiyotik olan klindamisinin suda çözünen bir esteridir. Linkomisin'in 7 (R) - hidroksil grubu yerine 7 (S) - kloro kökü eklenerek elde edilir.

Klindamisin ile linkomisin arasında çapraz direnç, klindamisin ile eritromisin arasında antagonizma bulunur.

Klindamisin fosfat'ın 10 mg/ml klindamisin'e eşdeğer konsantrasyonlarda tekrarlanan uygulamaları sonucu, serumda son derece düşük klindamisin düzeyleri (0-3 ng/ml) elde edilirken; uygulanan dozun %0,2' den az bir miktarı da klindamisin olarak idrarda saptanmıştır.

Klindamisin aktivitesi akne hastalarındaki komedonlar üzerinde gösterilmiştir. 4 hafta süreyle topikal klindamisin uygulanımından sonra, ekstrakte edilen komedonlardaki antibiyotik yoğunluğu her bir gram komedon materyali için ortalama 597 mikrogram (0-1490 mikrogram arası) olarak ölçülmüştür.

Klindamisin, in vitro bakteriyolojik araştırmalarda test edilen tüm Propionibacterium acnes kültürlerini inhibe etmiştir.

Klindamisin'e ait Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MIC / MİK) değerleri ortalama 0.4 mcg/ml olarak saptanmıştır.

Klindamisinin topikal uygulanımından sonra, deri yüzeyindeki serbest yağ asidi değerleri %14'ten %2'ye düşmüştür.

Farmakokinetik Özellikler

Klindamisin fosfat, semisentetik bir antibiyotik olan klindamisinin suda çözünen bir esteridir. Linkomisin'in 7 (R) - hidroksil grubu yerine 7 (S) - kloro kökü eklenerek elde edilir.

Klindamisin ile linkomisin arasında çapraz direnç, klindamisin ile eritromisin arasında antagonizma bulunur.

Klindamisin fosfat'ın 10 mg/ml klindamisin'e eşdeğer konsantrasyonlarda tekrarlanan uygulamaları sonucu, serumda son derece düşük klindamisin düzeyleri (0-3 ng/ml) elde edilirken; uygulanan dozun %0,2' den az bir miktarı da klindamisin olarak idrarda saptanmıştır.

Klindamisin aktivitesi akne hastalarındaki komedonlar üzerinde gösterilmiştir. 4 hafta süreyle topikal klindamisin uygulanımından sonra, ekstrakte edilen komedonlardaki antibiyotik yoğunluğu her bir gram komedon materyali için ortalama 597 mikrogram (0-1490 mikrogram arası) olarak ölçülmüştür.

Klindamisin, in vitro bakteriyolojik araştırmalarda test edilen tüm Propionibacterium acnes kültürlerini inhibe etmiştir.

Klindamisin'e ait Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MIC / MİK) değerleri ortalama 0.4 mcg/ml olarak saptanmıştır.

Klindamisinin topikal uygulanımından sonra, deri yüzeyindeki serbest yağ asidi değerleri %14' ten %2' ye düşmüştür.

Farmasötik Şekli

Losyon

Formülü

1 ml solüsyonda; klindamisin fosfat [7 (S)-kloro-deoksilinkomisin-2-fosfat] 10 mg klindamisin baza eşdeğer miktarda bulunur.
Solüsyonda ayrıca izopropil alkol, propilen glikol ve su bulunmaktadır.

İlaç Etkileşmeleri

Klindamisin, nöromüsküler blokaja neden olabileceği belirlendiğinden, diğer nöromüsküler blokaj oluşturan ajanların etkisini artırabilir.

Bu yüzden klindamisin, nöromüsküler blokaj oluşturan ajanların uygulandığı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Clamine-T Losyon; klindamisin yada linkomisine aşırı duyarlı oldukları bilinen hastalar ile, rejional enterit, veya ülseratif kolit yada antibiyotik tedavisine eşlik eden kolit hikayesi bulunanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Clamine-T Losyon; hastalıklı alana, günde 2 defa ince bir tabaka halinde sürülür. Clamine-T Losyon'un kapağı her kullanımdan sonra sıkıca kapatılmalıdır

Ruhsat Sahibi
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

07.06.1996 - 178 / 30

Saklama Koşulları

30 0C' nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her ml'de 10 mg Klindamisin aktivitesine eşdeğer miktarda Klindamisin fosfat içeren 30 ml'lik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Oral ve parenteral yoldan klindamisin kullanımı sırasında ölümle sonuçlanabilen ciddi kolit olguları bildirilmiştir.

Klindamisin'in topikal formunun kullanımı sırasında, antibiyotik deri yüzeyinden emilebilir. Topikal ve sistemik klindamisin uygulaması sırasında diyare, kanlı diyare ve kolit (psödomembranöz kolit dahil) görüldüğü bildirilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucu, antibiyotik kullanımına bağlı kolit olgularında başlıca nedenin clostridium'lar tarafından üretilen bir toksin yada toksinler olduğu anlaşılmıştır. Kolit genellikle sürekli ağır bir diyare, şiddetli abdominal kramplar ve bazen kan ve mukus çıkışının eşlik ettiği bir tablo ile karakterizedir.

Psödomembranöz kolit tanısı, endoskopik inceleme ve feçeste Clostridium difficile'nin ve toksininin saptanmasıyla konulabilir.

Belirgin bir diyare ortaya çıktığında, ilacın kullanımına son verilmelidir. Ciddi diyare olgularında kesin bir tanı koyabilmek için kalınbağırsakların endoskopik incelemesi yapılmalıdır.

Opioidler yada difenoksilat + atropin kombinasyonu gibi antiperistaltik ajanların kullanımı durumun daha da uzamasına ve/veya daha da kötüleşmesine yol açabilir. Clostridium difficile'nin neden olduğu antibiyotik kullanımına bağlı psödomembranöz kolit olgularının tedavisinde vankomisin etkili bulunmuştur. Erişkinler için önerilen tedavi şeması, oral yoldan -3'e yada 4'e bölünmüş dozlar halinde- günde 500 mg - 2 g vankomisin'in 7-10 gün süre ile kullanımı şeklindedir.

Safra asidi bağlayıcı reçineler olan kolestiramin ve kolestipol'ün vankomisin'e bağlandıkları in vitro olarak gösterilmiştir.

Bu nedenle eğer bir safra asidi bağlayıcı reçine ile vankomisin birlikte kullanılacaksa, iki ilaç aynı anda alınmayıp belli bir süre ara ile ayrı ayrı alınmalıdır.

Oral ve parenteral klindamisin tedavisinin sona erdirilmesinden birkaç hafta sonra bile diyare, kolit ve psödomembranöz kolit gelişebileceği gözlenmiştir.

Hamilelik: Gebelerde klindamisin kullanımı ile ilgili iyi kontrol edilmiş yeterli çalışma bulunmadığından, ilaç hamile hanımlarda çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Emziren anneler: Klindamisin'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak oral ve parenteral yoldan kullanılan klindamisin preparatlarının anne sütüne geçtiği bildirildiğinden ve klindamisin süt emen çocuklarda ciddi yan etkiler oluşturabileceğinden, ilacın emziren annelerdeki kullanımına yarar / zarar oranını değerlendirerek ilgili hekim karar vermelidir.

Pediyatrik kullanım: 12 yaşın altındaki çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği belirlememiştir.

  • Clamine-T Losyon; göze sürüldüğünde yanma, tahriş yapabilir.İlacın kaza sonucu göz, sıyrılmış deri, müköz membranlar gibi duyarlı yüzeylere teması halinde söz konusu bölgeler bol miktarda soğuk su ile yıkanmalıdır.
  • İlacın hoş olmayan tadından dolayı ağız çevresine uygulanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.
  • Clamine-T Losyon; atopik (allerjik) bünyeli kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

En sık rastlanan yan etki deride kurumadır.

 

Diğer yan etkiler seyrek görülmekle beraber şu şekildedir:

  • Deride eritem, deride yanma ve/veya kaşıntı, deride soyulma, deride yağlanma.
  • Oral ve parenteral yoldan klindamisin kullanımı sırasında ölümle sonuçlanabilen ciddi kolit olguları görülmüştür.
  • Diyare, kanlı diyare ve kolit (psödomembranöz kolit dahil), klindamisin'in oral, parenteral ve nadiren de topikal olarak kullanımı sırasında görüldüğü bildirilmiş yan etkilerdir (bakınız UYARILAR / ÖNLEMLER).
  • Karın ağrısı gastrointestinal bozukluklar ayrıca gram negatif follikülit gibi yan etkilerin de klindamisin'in topikal kullanımı sırasında görüldüğü bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.