Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka COMBICID
Etken Madde Kodu SGKEQT-AMPISILIN-SULBAKTAM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR01
ATC Açıklaması Ampisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A01969
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,57 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,09 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,99 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E006H
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliğinde, ampisilin ve sulbaktamın eliminasyon kinetiği birbirine benzer şekilde etkilendiğinden plazmadaki oranları değişmez. Böbrek yetmezliğinde önerilen dozlarda kullanılmalıdır.
Doz Aşımı
---
Endikasyonlar
Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda Combicid endikedir. Bunlardan belli başlı olanlar şunlardır:
  • Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları:Sinüzit, otitis media, epiglotit ve bakteriyel pnömoni vb.
  • İdrar yolu enfeksiyonları ve piyelonefrit
  • Peritonit, endometrit ve pelvik sellülit gibi intra-abdominal enfeksiyonlar
  • Bakteriyel septisemi
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları
  • Jinekolojik ve gonokokal enfeksiyonlar
  • Profilaktik olarak; cerrahi proflaksi ve doğum veya sezaryen sonrası enfeksiyon riskini azaltmak amacı ile uygulanır.
  • Ayrıca Combicid abdominal ve pelvik cerrahi müdahale yapılan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidansını azaltmak için preoperatif olarak kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezeryan ameliyatı sonrası profilaktik olarak da kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler
Combicid 250 mg, semisentetik bir antibiyotik olan ampisilin sodyum ve bir b laktamaz inhibitörü olan sulbaktam sodyum içerir. Ampisilin sodyum, 6 aminopenisillanik asid derivesi iken, sulbaktam sodyum ise bazik penisilin çekirdeğinin bir türevidir.
Ampisilin, diğer penisilinler gibi bakteri hücre duvarı sentezini transpeptidasyon safhasında penisilin bağlayan proteinlere (PBP) bağlanarak inhibe eder ve bakterisid etki oluşturur.
Sulbaktam ise b laktamaz enzimini irreversibl olarak inhibe eder. Böylece penisilin ve sefalosporinlerin b laktamaz üreten bakteri suşları ile parçalanması engellenir. Ampisilinin etki spektrumu genişler.
Farmakokinetik Özellikler
Combicid 250 mg’ın İM uygulanmasından sonra hızla plazma doruk konsantrasyona ulaşılır. BOS dışında vücut doku ve sıvılarına dağılımı iyidir. Kan beyin bariyerini ise ancak inflamasyon durumunda geçebilir. Plazma proteinlerine ampisilin % 28, sulbaktam ise % 38 oranında bağlanır. Combicid’in yarılanma ömrü 1 saat kadardır. Büyük oranda böbrekler yolu ile değişmeden atılır.
 
Mikrobiyoloji
Combicid, geniş spektrumludur. Etki spektrumuna çeşitli gram (+) ve gram (-) mikroorganizmalar girer. Bunlar şunlardır;
 
Gram (+) Bakteriler: b laktamaz üreten ve üretmeyen Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus saprophyticus ile Streptococcus faecalis (enterococcus), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans.
 
Gram (-) Bakteriler:b laktamaz üreten veya üretmeyen, Hemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli ile Klebsiella türleri, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartti, Morganella morganii ve Neisseria gonorrhoeae.
 
Anaeroblar: Klostridium türleri, Peptokok ve Peptostreptokok türleri ve Bacteroides fragilis’i de içeren Bacteroides türleri.
Farmasötik Şekli

Enjektabl Flakon

Formülü
Her Combicid 250 mg flakonda; 250 mg ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum ve 125 mg sulbaktama eşdeğer sulbaktam sodyum bulunur. Çözücü olarak ise 0.8 mL steril enjeksiyonluk su ihtiva eder.
Combicid 250 mg kas içi (İM) veya damar yolu (İV) ile uygulanır, steril ve apirojendir.
İlaç Etkileşmeleri
Combicid içeriğinde bulunan ampisilin, aminoglikozidler ile invitro geçimsizlik gösterir, aminoglikozid aktivitesini kaybeder.
Ampisilinin, allopurinol ile birlikte kullanımında, hastada deri döküntüsü insidansı, yalnız ampisilin kullananlardakine oranla önemli derecede fazladır. Ancak Combicid ve allopurinol’ün birlikte kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Probenesid, Combicid ile birlikte kullanıldığında renal tubuler sekresyon azalacağından, ampisilin ve sulbaktamın etki süresi uzayabilir.
Kontraendikasyonlar

Penisilin allerjisi bulunanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Combicid kas içi (İM)veya damar yolu (İV) ile uygulanır.
Combicid aşağıdaki şekilde sulandırılabilir:
                                                                                                      Ampisilin + sulbaktam
Ampisilin + Sulbaktam (mg)                   Çözücü Hacmi (mL)                   Konsantrasyonu (mg/mL)
250 + 125                                           0.8                                          250 + 125
500 + 250                                           1.6                                          250 + 125
 1000 + 500                                          3.2                                          250 + 125
 
Böbrek Fonksiyonu Normal Erişkinlerdeki Kullanımı
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde Combicid 250 mg her altı-sekiz saatte bir 1.5-3 g ampisilin + sulbaktam önerilir. Toplam günlük sulbaktam miktarı 4 g’ı aşmamalıdır. Hafif vakalarda uygulama 12 saat ara ile de yapılabilir.
 
Enfeksiyonun Şiddeti                             Günlük Ampisilin + Sulbaktam Miktarı (g)
Hafif                                     1.5-3 g (1-2 g ampisilin + 0.5-1.0 g sulbaktam)
Orta                                        6 g’a kadar (4 g ampisilin + 2 g sulbaktam)
Şiddetli                                   12 g’a kadar (8 g ampisilin + 4 g sulbaktam)
Hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonların tedavisine akut eklem romatizması ve glomerulonefriti önlemek amacı ile en az 10 gün devam edilmelidir.
İV uygulamalarda en az 3 dakika ve daha büyük dilüsyonlarda 15-30 dakika süreli infüzyon yapılmalıdır.
İntravenöz infüzyon için değişik çözücülere ait kullanma süreleri şöyledir:
                                                           Ampisilin + Sulbaktam          Stabilite Süreleri(saat)
Çözücü                                               Konsantrasyonu (mg/mL)                 25oC    4oC
Enjeksiyonluk Steril su                                     <45                                          8         24
İsotonik NaCl                                                 <45                                          8         24
M / 6 Sodyum Laktat   Solüsyonu                      <45                                          8          -
% 5 Dekstroz / Su                                          <30                                          2          4
% 5 Dekstroz / % 0.45 NaCl                             <15                                          -           4
% 10 İnvert Şeker / Su                                    <30                                          -          3
Laktatlı Ringer Solüsyonu                                  <45                                          8        24
 
Pediyatrik Kullanım:
Çocuklar, bebekler ve yenidoğanlarda enfeksiyonların çoğu için dozaj 150 mg/kg/gün (100 mg/kg/gün ampisilin ve 50 mg/kg/gün sulbaktam)’dır. Bebek ve çocuklarda uygulama 6-8 saatte, yenidoğanlarda ise 12 saatte bir olmalıdır. Doz aralığı hastalığın şiddeti ve hastanın renal fonksiyonlarına göre ayarlanabilir. Tedavi genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya veya diğer patolojik belirtiler kaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi süresi normalde 5-14 gündür ancak ağır vakalarda bu süre uzatılabilir.
 
Böbrek Yetmezliğinde Kullanım
Böbrek yetmezliğinde, ampisilin ve sulbaktam’ın eliminasyon kinetiği birbirine benzer şekilde etkilendiğinden plazmadaki oranları değişmez. Böbrek yetmezliğinde önerilen dozaj şöyledir:
Kreatinin Klirensi
 (mLdak
)
Ampisilin/Sulbaktam Yarı Ömrü (saat)
Önerilen Combicid
Dozajı
³ 30
1
1.5-3 g
6-8 saatte bir
15-29
5
1.5-3 g
12 saatte bir
5-14
9
1.5-3 g
24 saatte bir
 
Cerrahi Proflakside Pozoloji:
Operasyon sırasında etkili serum ve doku konsantrasyonları sağlanması amacı ile anestezi başlangıcında 1.5-3 g ampisilin + sulbaktam verilir. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir. Eğer Combicid ile bir terapötik kür gerekmiyor ise, Combicid uygulanması 24 saat sonunda kesilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Yalnız İM kullanılmak üzere lidokainli çözücü içeren formlar:
Combicid 250 mg İM (250 mg ampisilin + 125 mg sulbaktam)
Combicid 500 mg İM (500 mg ampisilin + 250 mg sulbaktam)
Combicid 1.0 g    İM (1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam)

İM ve İV kullanılmak üzere steril enjeksiyonluk su içeren formlar:
Combicid 500 mg İM/İV (500 mg ampisilin + 250 mg sulbaktam)
Combicid 1.0 g   İM/İV (1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam)

Oral kullanılan formlar:
Combicid Tablet 375 mg sultamisilin (220 mg ampisilin + 147 mg sulbaktam), 10 tablet.
Combicid Film Tablet 750 mg sultamisilin (440 mg ampisilin + 294 mg sulbaktam), 10 tablet.
Combicid Oral Süspansiyon 5 mL'de 250 mg sultamisilin, 70 ve 40 mL (pediatrik ambalaj) içeren formlarda bulunur.
Saklama Koşulları
30oC’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
İntramüsküler uygulama için konsantre solüsyon hazırlandıktan sonra bir saat içinde kullanılmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Her Combicid 250 mg flakon, 375 mg ampisilin/ sulbaktam bileşimi (250 mg ampisilin + 125 mg sulbaktam) ihtiva eder. Çözücü olarak 0.8 mL steril enjeksiyonluk su bulunur.
Uyarılar/Önlemler
Geçmişinde penisilin ve/veya birçok allerjene aşırı hassasiyeti olan kişilerde penisilin kullanımına bağlı, bazen fatal, aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu yüzden penisilin tedavisinden önce geçmişteki penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Allerjik bir reaksiyon oluşursa ilaç kesilmeli hemen uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda adrenalin kullanılmalıdır. Ayrıca oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon dahil, hava yollarının açık tutulması sağlanmalıdır.
 
Mononükleozlu hastalarda deri raşı gelişebileceğinden, bu hastalara Combicid verilmemelidir.
 
Mikotik veya bakteriyel ajanlarla süperenfeksiyon olasılığı hatırda tutulmalıdır. Süperenfeksiyon olması halinde (özellikle Candida veya Pseudomonas ile ilgili ise) ilaç kesilmeli ve/veya uygun tedavi başlanmalıdır. Neredeyse bütün antibakteriyel ajanlarla değişen şiddette psödomembranöz kolit bildirildiğinden antibakteriyel ajan uygulanmasından sonra gelişen diyarelerde bu olasılık düşünülmelidir.
 
Uzun süre kullanımında süperenfeksiyon gelişebilir. Bu durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır.
 
Uzun süre kullanımında böbrek, karaciğer ve hematopoetik sistemlerin periyodik olarak kontrolü tavsiye edilir. Bu özellikle prematüreler olmak üzere yenidoğanlarda önemlidir.
 
Sodyum kısıtlanması gereken hastaların tedavisinde her Combicid 250 mg'ın (250 mg ampisilin + 125 mg sulbaktam) yaklaşık 28.75 mg (1.25 mmol) sodyum içerdiği dikkate alınmalıdır.
 
Gebelerde ve Laktasyonda Kullanımı:
Hayvan çalışmalarında sulbaktam ya da ampisilinin fertilite üzerine ya da fetüse zararlı bir etkisi saptanmamıştır. Ancak insanlarda hamilelik ve süt verme döneminde kullanımı ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu nedenle zorunlu durumlar dışında gebelerde ve laktasyonda kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Combicid genellikle iyi tolere edilir. Aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir:
Lokal Yan Etkiler:
İM enjeksiyon yerinde ağrı %16
İV enjeksiyon yerinde ağrı %3
Tromboflebit %3
Sistemik Yan Etkiler:
En sık bildirilen yan etki diare (%3) ve raş (hastaların %2'sinden daha azı)'tır.
Bildirilen % 1'den az diğer sistemik reaksiyonlar: Anemi, trombositopeni, lökopeni, eozinofili, kaşıntı, bulantı, kusma, kandidiazis, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, göğüs ağrısı, flatulans, abdominal distansiyon, glossit, idrar retansiyonu, dizüri, ödem, yüzde şişme, eritem, döküntüler, gırtlakta tıkanıklık, substernal ağrı, epistaksis ve mukozal kanamadır.
Pediyatrik Hastalar: Yan etki profili olarak erişkinlerde görülenlere benzer.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.