Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka CORBINAL
Etken Madde Kodu SGKFS9-TERBINAFIN HCL Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D01AE15
ATC Açıklaması Terbinafin
NFC Kodu GC
NFC Açıklaması Topikal Harici Gazsız Spreyler
Kamu Kodu A09659
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 18,82 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,81 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,65 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Terbinafinin doz aşımı konusunda klinik deneyim sınırlıdır. Terbinafin tablet şeklinde 5 grama kadar alındığında (yaklaşık 17 şişe CORBİNAL® SPREY) ağır ve ciddi yan etkilere neden olmamıştır. Oral terbinafin entoksikasyonunun belirtileri bulantı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, deri döküntüsü, sık idrara çıkma ve baş ağrısıdır. Bu durumda aktif kömür uygulayarak ilacın eliminasyonu ve eğer gerekirse semptomatik destekleyici tedavi uygulanır. Ancak topikal terbinafin formülasyonlarıyla doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Endikasyonlar
CORBİNAL® %1 DERMAL SPREY aşağıdaki dermatolojik mantar enfeksiyonlarının topikal tedavisi için endikedir :
  •  Pityriasis (tinea) versikolor 
  •  Dermatofitlerin neden oldukları tinea pedis, tinea korporis ve tinea kruris
  •  Kutanöz kandidiyazis
Farmakodinamik Özellikler
Sentetik bir allilamin derivesi olan terbinafin, antifungal etkisini fungusların sterol sentezi için gerekli olan skualen epoksidaz enzimini inhibe ederek gösterir. Bunun sonucunda mantar hücresinde ergosterol yapımı durur ve skualen birikir. Terbinafin konsantrasyonuna ve mantarın cinsine göre ilacın etkisi fungistatik veya fungisid olabilir. Terbinafinin memelilerin epoksidaz enzimini inhibe edebilmesi için funguslara göre 4000 kat daha yüksek konsantrasyonda kullanılması gerekir. Terbinafin gerek in vitro, gerekse klinik infeksiyonlarda aşağıdaki mikroorganizmalara karşı etkilidir :
 
Trichophyton rubrum
Trichophyton mentagrophytes
 
Terbinafin, in vitro çalışmalarda aşağıdaki mikroorganizmaların pek çok türüne karşı yeterli MIC değerleri sağlar. Bununla beraber terbinafinin bu mantarların neden olduğu klinik enfeksiyonlarda etkinliğini gösteren yeterli sayıda iyi kontrollü araştırmalar yayınlanmamıştır.
 
Epidermophyton floccosum
Microsporum gypseum
Microsporum nanum
Trichophyton verrucosum
Candida albicans
Scopulariopsis brevicaulis
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon : Deri yoluyla uygulanan terbinafinin absorpsiyonu % 5’ten azdır. Bu nedenle deri yoluyla uygulanan terbinafinin sistemik etkisi çok hafiftir. İlacın solüsyon veya krem şeklinde verilmesi absorpsiyonunu değiştirmez.
 
Dağılım : Terbinafin başlıca deri, sebum ve yağ dokusuna dağılır. Plazma proteinlerine % 99 oranında bağlanır. Spesifik bir bağlanma yeri gösterilememiştir.
 
Metabolizma : Lokal uygulanan terbinafinin derideki metabolizması kesin olarakbilinmemektedir. Oral terbinafin karaciğerde geniş ölçüde metabolize olur. Ancak metabolitlerin antifungal etkisi yoktur. Terbinafin P4502D6 (CYP2D6) sisteminin kuvvetli bir inhibitörüdür.
 
Eliminasyon : Deriye absorbe olmuş terbinafinin eliminasyon yarı ömrü 21 saattir ve % 75’i metabolitler şeklinde idrarla atılır. Renal yetmezlik (CLcr < 50 ml/dk) ve karaciğer sirozunda terbinafin klerensi % 50 azalır.
Farmasötik Şekli

DERMAL SPREY

Formülü

Her 1 ml solüsyon; 10 mg Terbinafin hidroklorür içerir.

Yardımcı madde olarak; Etanol kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri

Terbinafin %1 Dermal Sprey ile ilaç etkileşimi bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

CORBİNAL® %1 DERMAL SPREY, terbinafine veya preparattaki maddelerden herhangi birine karşı hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
CORBİNAL® %1 DERMAL SPREY endikasyona göre günde 1 veya 2 kez uygulanır. Uygulamadan önce lezyonların bulunduğu deri bölgesi iyice temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
 
CORBİNAL® SPREY lezyonları ve çevrelerindeki deriyi iyice ıslatacak şekilde yeterli miktarda püskürtülmelidir.
 
Tedavinin süresi ve sıklığı :
 
Pityriasis (Tinea) versikolor                  1 hafta, günde 2 kez
Tinea korporis / kruris                         1 hafta, günde 1 kez
Tinea pedis (parmak arası tipi)              1 hafta, günde 2 kez
Tinea pedis (topuk tipi)                       2 hafta, günde 2 kez
Kutanöz kandidiyazis                           2 hafta günde 1-2 kez
 
Tedavinin bitiminden sonra başarı görülmezse teşhis yeniden gözden geçirilmelidir.
 
Klinik semptomların gerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanımı veya tedavinin erken kesilmesi hastalığın yenilenme riskini arttırır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

CORBİNAL® % 1 Krem, 15 g ve 30g’lık tüplerde

CORBİNAL® 250 mg 14 Tablet, blister ambalajda

CORBİNAL® 250 mg 28 Tablet, blister ambalajda

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

CORBİNAL® %1 Dermal Sprey, 30 ml’lik polietilen şişelerde, karton kutuda

Uyarılar/Önlemler
CORBİNAL® %1 DERMAL SPREY yalnız deriye sürülmek içindir. Göze, ağıza ve vajina içine sürülmemelidir. Ayrıca alkol içerdiğinden göz ve mukoza çevresinde dikkatle kullanılmalıdır. Kaza ile gözlere temas durumunda gözler bol suyla yıkanmalıdır.
 
Genel Önlemler :
 
CORBİNAL® %1 DERMAL SPREY’in içeriğindeki alkol irritasyona yol açabileceğinden lezyonlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İlacın uygulanması sırasında irritasyon belirtileri görülürse tedavi kesilmelidir. Doktor tarafından tavsiye edilmedikçe lezyonlar pansumanla kapatılmamalıdır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım :
 
Gebelik : Gebelik kategorisi B’dir.
 
Hayvan deneylerinde terbinafinin teratojen etkisi görülmemiştir. İnsanlarda yapılmış kontrollü araştırmalar mevcut değildir. CORBİNAL® %1 DERMAL SPREY gebelerde kesin gereklilik varsa kullanılmalıdır.
 
Laktasyon : Terbinafin anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelerin CORBİNAL® kullanması önerilmemektedir.
 
Pediatrik hastalar : CORBİNAL® % 1 DERMAL SPREY’in 12 yaşından küçük çocuklarda emniyetle kullanılabileceğini gösteren çalışma ve deneyimler kısıtlıdır. Bu nedenle pediatrik hastalarda kullanılması önerilmemektedir.  
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Uygulama bölgesinde ender olarak kızarıklık, kaşıntı ve batma olabilir ancak bu nedenle tedavinin kesilmesi nadirdir. Bu zararsız semptomlar daha ender görülen fakat tedavi kesilmesini gerektiren alerjik reaksiyonlardan ayırt edilmelidir. Alerjik bir reaksiyonun gelişmesi halinde tedavi hemen kesilmelidir. 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.