Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Marka CREBROS
Etken Madde Kodu SGKFB7-LEVOSETIRIZIN HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R06AE09
ATC Açıklaması Levosetirizin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10791
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,03 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,36 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E468A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Aluminyum / Aluminyum (Alu / Alu) blister ambalajı içerisinde 20 film kaplı tablet.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Karşılaştırmalı klinik çalışmalar, levosetirizinin önerilen dozlarda zihinsel uyanıklığı, araç kullanma reaktivitesini veya yeteneğini azaltmadığını ortaya koymuştur. Bununla beraber levosetirizin tedavisi altında iken bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Bu nedenle, araç sürmeye niyetlenen, potansiyel olarak tehlikeli faaliyetler yürütecek veya makine kullanacak hastalar, tıbbi ürüne verdikleri cevabı dikkate almalı ve buna göre bu faaliyetlere karar vermelidir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

CREBROS®’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 

Eğer;

 • CREBROS®un herhangi bir bileşenine ya da piperazin türevleri olarak adlandırılan kimyasal maddelere karşı aşırı duyarlıysanız,
 • Kreatinin klerensinizin 10 ml/dakika’dan daha az olduğu ileri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Bazı şeker türevlerine karşı tahammülsüzlüğünüz varsa.

CREBROS®’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ 

 

 • Mevcut film kaplı tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, CREBROS®’un 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez,
 • Duyarlı kişilerde, alkol veya diğer Merkezi Sinir Sistemi’ni (MSS) baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında uyanıklık azalması ve performans düşüklüğüne sebep olabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

CREBROS®’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

 

Yemeklerle birlikle alındığında levosetirizinin emilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır. Buna rağmen, CREBROS® yemekle birlikte alınabilir.

 

Hamilelik

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Levosetirizinin hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/  embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/  doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

 

Hayvanlardaki üreme çalışmaları her zaman insanlardaki cevabın bir göstergesi olmadığından CREBROS®’un hamilelik döneminde kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

CREBROS®, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

 

Araç ve makine kullanımı

 

Karşılaştırmalı klinik çalışmalar, levosetirizinin önerilen dozlarda zihinsel uyanıklığı, araç kullanma yeteneğini azaltmadığını ortaya koymuştur. Bununla beraber levosetirizin tedavisi altında iken bazı hastalarda uyuklama hali, yorgunluk ve asteni (güç ve enerji kaybı; zayıflık) görülebilir. Bu nedenle, araç sürmeye, potansiyel olarak tehlikeli faaliyetler yürütmeye veya makine kullanmaya niyetlenirseniz, önerilen dozu aşmayınız ve ilaca verdiğiniz tepkileri dikkate alınız.

 

CREBROS®’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 

CREBROS®, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 

Levosetirizin ile yapılmış bir etkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikle ilgili ters etkileşimlerin olmadığı gösterilmiştir (psödoefedrin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile). Teofilin (günde bir kez 400 mg) ve setirizin ile yapılan çok dozlu bir çalışmada setirizinin uzaklaştırılmasında küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak teofilinin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Ritonavir (günde iki defa 600 mg) ve setirizinin (10 mg/gün) bir çoklu doz çalışmasında setirizine maruz kalma miktarı %40 artarken, ritonavirin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır.

 

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, CREBROS®’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa CREBROS®’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

·         Ağız, yüz ve/veya boğazda şişme (anjiyonörotik ödem [mukoza ve cilt altı dokularda meydana gelen ani şişme]),

·         Nefes alma güçlükleri (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),

·         Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CREBROS®’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

·         Aşırı duyarlılık.

 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

 

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 

%1 ya da daha yüksek oranlarda bildirilen yan etkiler:

 

·         Baş ağrısı %2,6

·         Uyuklama hali %5,2

·         Ağız kuruluğu %2,6

·         Yorgunluk %2,5

 

Daha nadir olarak bildirilen yan etkiler:

 

·         Asteni (güç ve enerji kaybı; zayıflık),

·         Karın ağrısı.

 

Diğer yan etkiler:

 

·         Bulantı,

·         Kaşıntı,  

·         Döküntü,

·         Ürtiker,

·         Kilo artışı.

 

Bunlar CREBROS®’un hafif yan etkileridir.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Yetişkinler ve 12 yaşından büyükler için önerilen günlük doz 5 mg’dır (1 film kaplı tablet). Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir. Kullanım süresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır.

 

Saman nezlesi için 3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise bir haftalık bir süre genellikle yeterli olmaktadır. Doktorunuz CREBROS® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

 

Uygulama yolu ve metodu: CREBROS® ağız yoluyla, bir miktar sıvı ile birlikte ve bölünmeden alınmalıdır. Alınma zamanının yemeklerle bir ilgisi yoktur.

 

Değişik yaş grupları:

 

Çocuklarda kullanımı: 6-12 yaş arası çocuklar için önerilen günlük doz 5 mg’dır (1 film kaplı tablet). 6 yaşından küçük çocuklarda tablet formuyla doz ayarlaması mümkün değildir. 

 

Yaşlılarda kullanımı: Orta dereceli ve şiddetli böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda doktor tarafından doz ayarlaması yapılır.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz aralıkları, böbrek fonksiyonlarındaki bozukluğun ciddiyetine göre doktor tarafından ayarlanır. Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Karaciğer ve böbrek yetmezliği bir arada olan hastalarda doktor tarafından doz ayarlaması yapılır.

 

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

 

Eğer CREBROS®’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla CREBROS® kullandıysanız

 

Doz aşımının belirtileri erişkinlerde uyuşukluk; çocuklarda ise önce aşırı gerilim içinde bulunma ve huzursuzluk, ardından da uyuşukluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilinen belirli bir antidotu yoktur. Doz aşımı meydana geldiğinde, belirtileri önlemeye yönelik veya destekleyici tedavi uygulanır. Alınmasının üzerinden kısa bir süre geçmişse midenin yıkanması düşünülür.

 

CREBROS®’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

CREBROS®’u kullanmayı unutursanız

 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

CREBROS® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

 

CREBROS® ile tedavinin sonlandırılması hastalık belirtilerinin ilaçla tedaviden önce görülenlerden daha ciddi olarak tekrar görülmesi anlamında zararlı etkilere yol açmaz.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

CREBROS®, antihistaminikler adı verilen ilaç grubuna dahil olan ve bazı alerjilerin belirtilerini hafifleterek etki gösteren H1 reseptör antagonisti bir ilaçtır.

 

CREBROS®, 20 film kaplı tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler beyaz renkli, oval, bombeli, bir yüzünde “LS” logosu bulunan, film kaplı tabletler şeklindedir.

 

CREBROS®, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Mevsimsel alerjik burun akıntısı (gözle ilgili semptomlar dahil),
 • Perennial (yıl boyu süren) alerjik burun akıntısı,
 • Kronik nedeni bilinmeyen ürtiker (kurdeşen).
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

CREBROS®’u çocukların göremeyeceği,  erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

 

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra CREBROS®’u kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Özel bir talimat yoktur.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

CREBROS®  5 mg Film Kaplı Tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Levosetirizin ile yapılmış bir etkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikle ilgili advers etkileşimlerin olmadığı gösterilmiştir (psödoefedrin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile). Teofilin (günde bir kez 400 mg) ve setirizin ile yapılan çok dozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak teofilinin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Ritonavir (günde iki defa 600 mg) ve setirizinin (10 mg/gün) bir çoklu doz çalışmasında setirizine maruz kalma miktarı %40 artarken, ritonavirin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Yemeklerle birlikle alındığında levosetirizinin emilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Özel popülasyonlara ilişkin bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

 

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyona ilişkin bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Doz aşımının belirtileri erişkinlerde uyuşukluk; çocuklarda ise önce ajitasyon ve huzursuzluk, ardından da uyuşukluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilinen belirli bir antidotu yoktur. Doz aşımı meydana geldiğinde, semptomatik veya destekleyici tedavi önerilir. Alınmasının üzerinden kısa bir süre geçmişse mide lavajı düşünülmelidir. Levosetirizin, hemodiyaliz ile etkili bir şekilde atılamaz.

Etkin Maddeler

Her tablette, 5 mg levosetirizin dihidroklorür bulunur.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Sistemik antihistaminik,

 

ATC kodu: R06AE09

 

Setirizinin (R) enantiyomeri olan levosetirizin, piperazin türevi, güçlü ve selektif bir periferik H1-reseptör antagonistidir. Sağlıklı gönüllülerde yapılan farmakodinamik çalışmalar, yarım dozdaki levosetirizinin, hem ciltte hem de burunda setirizin ile eşdeğer aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. 5 mg levosetirizin, histamin-kaynaklı kabarıklık ve kızarıklıklarda 10 mg setirizine benzer inhibisyon göstermektedir. Levosetirizinin eozinofillerin cilt ve akciğer hücrelerine transmigrasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Levosetirizinin Vasküler Hücre Adezyon Molekülü-1(Vascular cell adhesion molecule-1/VCAM-1) salınımını inhibe ettiği, damar geçirgenliğini düzenlediği ve eozinofil migrasyonununu azalttığı gösterilmiştir. EKG çalışmalarında, levosetirizinin QT intervali üzerinde etkilerinin olmadığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Levosetirizin, oral yolla alındığında hızla ve büyük oranda emilir.

 

Dağılım: Plazma doruk derişimine 0,9 saat sonra ulaşılmaktadır. Durağan hale iki gün sonra gelir. Levosetirizin plazma proteinlerine %90 oranında bağlanır. Dağılım hacmi 0,4 l/kg olduğundan, dağılımı sınırlıdır.

 

Biyotransformasyon: İnsanlarda levosetirizinin metabolizasyon oranı dozun %14’ünden azdır.

 

Eliminasyon: Yetişkinlerdeki  plazma yarılanma süresi, 7,9±1,9 saattir. Levosetirizin ve metabolitleri %85,4 oranında idrar yoluyla vücuttan atılırlar. Dozun sadece %12,9’u dışkı yoluyla atılmaktadır. Levosetirizin hem glomerül filtrasyonu, hem de aktif tübüler sekresyon aracılığıyla vücuttan atılır.

 

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum: Levosetirizinin farmakokinetiği, denekler arası değişkenliği düşük, doz ve zamandan bağımsız olarak doğrusaldır. Emilim ve atılım süreci esnasında hiç bir kiral ters çevirme ortaya çıkmamaktadır.

 

Hastalardaki karakteristik özellikler

 

Pediyatrik hastalar: Levosetirizinin yarı ömrü, yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha kısadır.

 

Yaşlı hastalar: Levosetirizin dozu yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonunun durumuna göre ayarlanmalıdır (“Pozoloji ve uygulama şekli” bölümüne bakınız.)

 

Böbrek yetmezliği olan hastalar: Orta veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda hem dozaj hem de uygulama sıklığı azaltılmalıdır (“Pozoloji ve uygulama şekli” bölümüne bakınız.)

 

Karaciğer yetmezliği olan hastalar: Levosetirizin esas olarak değişmeden böbrekler tarafından atıldığı için tek başına karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda levosetirizin klerensinin anlamlı derecede azalması muhtemel değildir (“Pozoloji ve uygulama şekli” bölümüne bakınız.).

Farmasötik Form

Film kaplı tablet.

Beyaz renkli, oval, bombeli, bir yüzünde “LS” logosu bulunan, film kaplı tabletler.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi, C’dir.

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda ve doğum kontrolü (kontrasepsiyon) uygulayanlarda ilacın kullanımı yönünden bir öneri bulunmamaktadır.  

 

Gebelik dönemi

Levosetirizinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/  embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/  doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

 

CREBROS, hayvanlardaki üreme çalışmaları her zaman insanlardaki cevabın bir göstergesi olmadığından gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

 

Laktasyon dönemi

CREBROS, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

 

Üreme yeteneği/Fertilite

Sıçan ve tavşanlarda sırasıyla 200 ve 120 mg/g’a kadar olan oral dozlarda levosetirizinin teratojenik olmadığı tespit edilmiştir (İnsanlarda mg/m2 esasına göre günlük önerilen maksimum oral dozların yaklaşık 320 ve 390 katı).

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi : 13.11.2008

İstenmeyen Etkiler

Levosetirizin ile yapılmış 935 hastanın dahil olduğu klinik çalışmalarda bildirilen istenmeyen etkiler şunlardır:

 

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). 

  

Sistem Organ Sınıfı

Sıklık

İstenmeyen Etki

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

Somnolans

Baş ağrısı

Yorgunluk

Yaygın olmayan

Asteni

Gastointestinal sistem hastalıkları 

Yaygın

Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan

Karın ağrısı

 

Klinik çalışmalardan elde edilmiş yukarıdakilere ilaveten, ilacın pazara sunulmasını takiben aşağıda listelenen advers etkiler bildirilmiştir. Ancak bunların tedavi edilen hastalardaki insidansıyla ilgili yeterli veri bulunmamaktadır:

 

Gastro-intestinal bozukluklar: Bulantı

 

İmmün sistem bozuklukları: Anafilaktik şok, aşırı duyarlılık

 

Araştırmalar: Kilo artışı

 

Deri ve deri altı doku bozuklukları: Anjiyonörotik ödem, kaşıntı, döküntü, ürtiker

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde :

Her film kaplı tablet  5 mg  Levosetirizin dihidroklorür içerir.

 

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (66,77 mg)

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Preklinik veriler; güvenlilik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel ve üreme toksikolojisi ile ilgili geleneksel çalışmaların temelinde insanlar için özel bir tehlikeyi ortaya çıkartmamıştır.

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

25.03.2009

Müstahzar Adı

CREBROS® 5 mg Film Kaplı Tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
 • Mevcut film tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, CREBROS’un 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.
 • Karşılaştırmalı klinik çalışmalar, levosetirizinin önerilen dozlarda kullanıldığında, zihinsel dikkati, reaksiyonları veya araç kullanma yeteneğini olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bulgu ortaya çıkarmamıştır. Ancak, levosetirizin kullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Bu nedenle, araç kullanması gereken, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan veya makine kullanmak zorunda olan hastalar, tavsiye edilen dozu aşmamalı ve ilaca  verdikleri tepkileri dikkate almalıdırlar.
 • Duyarlı hastalarda, alkol  veya diğer Merkezi Sinir Sistemi (MSS) baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında ilave bir uyanıklık azalması ve performans düşüklüğüne sebep olabilir.
 • CREBROS, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Ruhsat Numarası(Ları)

217/21

Ruhsat Sahibi

BERKSAM İLAÇ TİC. A.Ş

Okmeydanı, Boru Çiçeği Sok. No:16

34382 Şişli- İSTANBUL

Tel no :  (0212) 220 64 00

Faks no : (0212) 222 57 06

Ruhsat Sahibi

Berksam İlaç Tic. A.Ş. Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Üretici Bilgileri

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091

Edirnekapı-İSTANBUL

Yardımcı Maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, titanyum dioksit, povidon K 25, kolloidal anhidr silika, kroskarmellos sodyum, magnezyum stearat, HPMC, talk ve makrogol (PEG 6000).