Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka CUBICIN
Etken Madde Kodu SGKEVK-DAPTOMISIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01XX09
ATC Açıklaması Daptomisin
NFC Kodu QD
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon İçin Kuru Flakonlar/Şişeler
Kamu Kodu A11762
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 306,19 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 306,19 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E741B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

CUBICIN, steril, liyofilize toz halinde 500 mg daptomisin içeren tek kullanımlık flakon olarak sunulmaktadır.

Tip 1 lastik tıpa ve sarı geçme başlıklı alüminyum kapakla kapatılmış tek kullanımlık 10 mL tip 1 renksiz cam flakonlar.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
CUBICIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
 
Eğer:
 • Daptomisin ya da sodyum hidroksite karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
Alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, CUBICIN almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.
 
CUBICIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
 
Eğer:
 • Böbrek problemi yaşıyorsanız ya da daha önceden yaşadı iseniz, doktorunuzun CUBICIN dozunda değişiklik yapması gerekebilir (bu kullanma talimatının 3. bölümüne bakınız)
 • Kaslarda hassasiyet ya da ağrı veya kas güçsüzlüğü  varsa (daha fazla bilgi için bu kullanma talimatının 4. bölümüne bakınız). Böyle bir etki fark ettiğiniz takdirde, bunu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size bir kan testi uygulayacak ve sonrasında CUBICIN tedavisine devam edip etmeyeceğinize karar verecektir.
 • El ya da ayaklarda anormal uyuşma, his kaybı ya da hareket güçlüğü var ise. Doktorunuz durumu değerlendirdikten sonra CUBICIN tedavisine devam edip etmeyeceğinize karar verecektir.
 • İshal,özellikle kanlı ishal probleminiz varsa
Doktorunuz hem tedaviye başlamadan önce hem de CUBICIN tedavisi sırasında sık sık kas sağlığınızı izlemek için kan testleri yapacaktır.
 
Eğer böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz CUBICIN tedavisi sırasında böbrek fonksiyonlarınızı ve kas sağlığınızı daha sık izleyecektir.
 
Size kan pıhtılaşma testi uygulanacaksa bu teste girmeden önce CUBICIN tedavisi gördüğünüzü doktorunuza bildiriniz çünkü CUBICIN bu testin sonucunu etkileyebilir.
 
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
CUBICIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.  
Hamilelik
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
CUBICIN genellikle hamile kadınlara verilmemektedir. Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.
 
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Eğer emziriyorsanız, CUBICIN kullanmaya başlamadan önce bunu doktorunuza bildiriniz.
 
Araç ve makine kullanımı
 
CUBICIN’in araç ya da makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. 
CUBICIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürünher dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bilgi veriniz:
 • Kolesterolü düşürmek için kullanılan statinler, lipid düşürücü ilaçlar: CUBICIN tedavisi sırasında statin kullanımı, plazma kreatin fosfokinaz (CPK) testi kan değerlerini ve kasları etkileyen yan etkileri artırabilir, bu nedenle doktorunuz size CUBICIN vermemeye ya da statin tedavisini bir süre kesmeye karar verebilir.
 • Tobramisin kullanımı: Tobramisin, çeşitli bakteriyel enfeksiyon tiplerini tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir.
CUBICIN ile tedaviniz süresince bu ilaçları kullanmaktan kaçınmalısınız. Eğer bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuz size başka alternatif ilaçları reçete edebilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, CUBICIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, CUBICIN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi ve pulmoner eozinofili de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlar) bildirilmiştir. Bu tür ciddi alerjik reaksiyonlar acil tıbbi bakım gerektirmektedir.
 • Göğüs ağrısı ya da sıkışması
 • Hırıltı
 • Nefes alma güçlüğü
 • Ateş
 • Yüz ve vücutta kızarıklık
 • Deri döküntüleri ve kurdeşen (ürtiker)
 • Yüz, boyun ve boğazda şişkinlik
 • Bayılma
 • Açıklanamayan bir kas ağrısı, hassasiyeti ya da güçsüzlüğü yaşadığınız takdirde, bunu doktorunuza bildiriniz. Kas problemleri ciddi olabilir; kas yıkımı (rabdomiyoliz) mevcutsa böbrek hasarı gelişebilir. 
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Kan bozuklukları, örneğin; trombosit adı verilen küçük kan partiküllerinin sayısında artış (trombositoz), kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi), belirli beyaz kan hücresi türlerinin düzeyinde yükselme (eozinofili)
 • Baş dönmesi, baş ağrısı, el ya da ayaklarda uyuşma veya his kaybı, tat alma duyusunda bozukluk
 • Kalp ritminde değişim
 • Yüzde kızarıklık, yüksek ya da düşük kan basıncı
 • Deri ve gözlerde sararma (sarılık)
 • Eklem ağrısı, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü
 • Böbrek problemleri
 • Karaciğer enzimleri, kreatin fosfokinaz (CPK), kan şekeri, serum kreatinin, miyoglobin ya da laktik dehidrogenaz (LDH) artışı ya da tuz dengesizliğini ortaya koyan kan testi.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Mantar enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları
 • İştah azalması
 • Huzursuzluk, uykuya dalmada güçlük
 • Baş dönmesi,denge bozukluğu (vertigo)
 • Karın ağrısı, kabızlık, ishal, hazımsızlık, bulantı, kusma
 • Döküntü ya da kaşıntılı döküntü
 • Vajinada iltihap ve tahriş (Vajinit)
 • İnfüzyon yerinde ağrı, kaşıntı ya da kızarıklık, ateş, titreme, halsizlik, yorgunluk.  
Bunlar CUBICIN’in hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
 
CUBICIN size genellikle bir doktor ya da hemşire tarafından uygulanır.
 
Doz, vücut ağırlığınıza ve tedavi edilen enfeksiyonun türüne bağlı olacaktır. Cilt enfeksiyonları için normal yetişkin dozu her kilogram (kg) başına 4 mg’dır ve günde bir kez uygulanır; kan ya da kalp enfeksiyonları için ise doz,  kilogram (kg) başına  yine günde bir kez uygulanan  6 mg’dır.
 
Bir tedavi kürü;
Cilt enfeksiyonları için yaklaşık 1 ila 2 hafta ve kan ya da kalp enfeksiyonları için 2 ila 6 hafta sürmektedir.Tedavinizin ne kadar bir süre devam edeceğine doktorunuz karar verecektir.
 
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
 
Uygulama yolu ve metodu:
 
Bu dozlar yaklaşık 30 dakikalık bir sürede damardan (bir toplardamara) uygulanır.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı: 
CUBICIN’in 18 yaş altı çocuklarda enfeksiyon tedavisinde kullanımı incelenmemiş olduğu için önerilmemektedir.
 
Yaşlılarda kullanımı:
65 yaşın üzerinde iseniz, böbrekleriniz normal çalıştığı sürece size de diğer yetişkinler ile aynı doz verilecektir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği:
Eğer böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa, CUBICIN size daha seyrek olarak uygulanır (gün aşırı olabilir). Eğer diyalize giriyorsanız ve bir sonraki CUBICIN dozunuz bir diyaliz gününe denk geliyorsa, o zaman CUBICIN size diyaliz seansınızdan sonra uygulanacaktır.
 
Karaciğer yetmezliği:
Eğer hafif ya da orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh Sınıf B) varsa CUBICIN uygulaması sırasında doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla (Child-Pugh Sınıf C) ilgili herhangi bir veri mevcut değildir.
 
Eğer CUBICIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla CUBICIN kullandıysanız:
Geçerli değildir.
 
CUBICIN’i kullanmayı unutursanız
Geçerli değildir.
 
CUBICIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
CUBICIN tedavisini sonlandırmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe CUBICIN kullanmayı bırakmayınız
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
CUBICIN, daptomisin adı verilen etkin madde içeren bir ilaçtır.
 
CUBICIN bir cam flakon içerisinde soluk sarı-açık kahverengi bir toz olarak takdim edilmektedir.
 
CUBICIN, 500mg daptomisin etkin maddesini içeren bir cam flakon içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.
 
Daptomisin doğal bir siklik lipopeptid ürünüdür. Gram-pozitif bakterilerin çoğalmasını durdurabilen bir antibiyotiktir.
 
CUBICIN, yetişkinlerde cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca yetişkinlerde, Staphylococcus aureus adı verilen bir bakterinin neden olduğu bakteriyemi (kanda bakterilerin çoğalması) ve endokarditleri (kalbin iç kısmını kaplayan dokuların-kalp kapakçıkları dahil-enfeksiyonu)  tedavi etmek için de kullanır.
 
CUBICIN zatürre (akciğer dokusunda gelişen bir enfeksiyon ya da enflamasyon) tedavisinde kullanılmaz.
 
Daptomisin Gram-pozitif bakterilerin hücre zarlarına bağlanarak, depolarizasyona (bakteriyel DNA, RNA ve protein sentezinde duraklamaya yol açar) ve sonunda da bakteriyel hücre ölümüne neden olur. Daptomisin Gram-negatif organizmaların dış zarlarına nüfuz edemediği için, yalnızca Gram-pozitif bakterilere karşı etkilidir.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
CUBICIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
2°C ila 8°C’de bir buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CUBICIN’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CUBICIN’i kullanmayınız
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

CUBICIN flakonları tek kullanımlıktır. Flakonda kalan kullanılmayan kısım atılmalıdır. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

CUBICIN 500 mg infüzyon çözeltisi için toz içeren flakon.

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Daptomisin, Sitokrom P450 (CYP450) üzerinden metabolize olmaz ya da çok az miktarda olur. Bu nedenle CYP450 ile ilgili ilaç etkileşimi beklenmez.
Hastalarda HMG-CoA redüktaz inhibitörleri ve CUBICIN ile edinilen deneyimler sınırlı olduğundan, CUBICIN tedavisi gören hastalarda HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin kullanımına bir süreliğine ara verilmesi düşünülmelidir.
CUBICIN; aztreonam, tobramisin, varfarin, simvastatin ve probenesid ile ilaç/ilaç etkileşimi çalışmalarında araştırılmıştır. CUBICIN’in aztreonam, varfarin ve probenesidin biyoyararlarınımı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Klinik kullanımda CUBICIN ile tobramisin arasındaki etkileşim bilinmemektedir. Bu nedenle birlikte kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır. CUBICIN’in simvastatin (bir HMG-CoA redüktaz inhibitörü) ile birlikte kullanımına dair deneyimler sınırlı olduğundan, bu hastalarda da simvastatin (HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin) kullanımına bir süreliğine ara verilmesi düşünülmelidir.
 
İlaç-laboratuvar testleri:
Daptomisin ile bazı Protrombin Zamanı / Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (PT/INR) testlerinde kullanılan bazı reaktifler arasında PT’de görünür uzamaya ve INR değerinin yükselmesine yol açan etkileşim vakaları bildirilmiştir. PT ya da INR testi için örnekler plazma daptomisin konsantrasyonlarının çukur düzeyde olduğu zamana yakın bir zamanda alınırsa hatalı sonuç olasılığı minimuma indirilebilir. 
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir. 
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyona ilişkin klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Doz aşımı durumunda destekleyici tedavi uygulanması önerilir. Daptomisin hemodiyaliz (4 saat içinde uygulanan dozun yaklaşık %15’i atılır) ya da periton diyalizi (48 saat içinde uygulanan dozun yaklaşık %11’i atılır) yoluyla vücuttan yavaş yavaş temizlenir.

Etkin Maddeler

Her flakon 500mg daptomisin içerir.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanım için antibakteriyeller, diğer antibakteriyeller
ATC kodu: J01XX09.
Daptomisin, yeni bir antibiyotik sınıfı olan siklik lipopeptitlere dahil bir antibakteriyel ajandır. Daptomisin, Gram-pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde klinik yarar sağlayan doğal bir üründür. Daptomisin, metisiline, vankomisine ve linezolide dirençli izolatlar da dahil olmak üzere antibiyotiğe dirençli Gram-pozitif bakterilere karşı etkinliğe sahiptir.
 
Etki mekanizması:
Daptomisinin etki mekanizması diğer tüm antibiyotiklerinkinden farklıdır. Daptomisin bakteriyel membranlara bağlanır ve hem büyüme fazındaki, hem de durağan fazdaki hücrelerde membran potansiyelinin hızla depolarize olmasına neden olur. Membran potansiyelindeki bu kayıp; protein, DNA ve RNA sentezinin inhibisyonuna neden olur. Bunun sonucunda, ihmal edilebilir düzeyde hücre lizisiyle birlikte bakteriyel hücre ölümü gerçekleşir.
 
Direnç mekanizması:
Şu anda kadar daptomisine karşı herhangi bir direnç mekanizması saptanmış değildir. Daptomisine karşı dirence katkıda bulunduğu bilinen transfer edilebilir herhangi bir element şu anda mevcut değildir.
CUBICIN terapisi ile, diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi, tedavisi zor enfeksiyonları olan hastalarda ve/veya uzun süreli olarak kullanıldığında hem S. aureus, hem de enterokok izolatlarında duyarlılıkta ortaya çıkan azalmalar gözlenmiştir.
 
Farmakokinetik/farmakokinetik ilişkisi:
Daptomisin duyarlı Gram-pozitif organizmalara karşı hızlı ve konsantrasyona bağlı in vitro bakterisidal etki gösterir.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: 
Intravenöz yolla uygulandığından emilim bilgisi mevcut değildir.
Dağılım:
Sağlıklı erişkin gönüllülerde daptomisinin kararlı durum dağılım hacmi yaklaşık 0.1 L/kg olarak bulunmuştur; bu dağılım büyük oranda ekstraselüler alanla uyumludur. Tek ve çoklu dozları takiben daptomisin tercihli olarak yüksek derecede vaskülarize dokulara dağılır ve az oranda kan-beyin bariyeri ve plasenta geçişi mevcuttur.
Daptomisin sağlıklı gönüllülerde insan plazma proteinlerine konsantrasyondan bağımsız olarak geri dönüşümlü şekilde bağlanırken (ortalama %90-93), anlamlı renal yetmezliği olan gönüllülerde (kreatinin klerensi <30 mL/dakika olan hastalar ya da diyaliz hastalarında) ise daha düşük oranlarda bağlanma eğilimi göstermiştir (83.5-87.6).
 
Biyotransformasyon:
İn vitro çalışmalar, insanlarda daptomisinin karaciğerde mikrozomal metabolizmaya ya hiç uğramadığını ya da sınırlı düzeyde uğradığını ve daptomisin metabolizasyonuna CYP450 katılımının minimum düzeyde olduğunu göstermiştir. İn vitro çalışmalarda, daptomisinin klinik açıdan anlamlı insan CYP izoformlarının (1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4) aktivitelerini inhibe etmediği ya da indüklemediği saptanmıştır.
6 mg/kg dozda daptomisin alan gönüllülerden alınan plazma örneklerinde hiçbir metabolit gözlenmemiştir; bu da sistemik metabolizasyonun düşük düzeyde gerçekleştiğini ya da hiç gerçekleşmediğini düşündürmektedir. Ayrıca radyoaktif-işaretli ilacın insanlara uygulanmasını takiben, toplam radyoaktif-işaretli ve mikrobiyolojik olarak aktif konsantrasyonlar değerlendirilmiş ve plazmada hiçbir metabolit gözlenmemiştir. İdrarda saptanan dört minör metabolitten ikisi, düşük konsantrasyonlarda bulunan Faz I oksidatif metabolitlerdir.
 
Eliminasyon:
Daptomisin, büyük oranda böbrekler yoluyla atılır. Daptomisinin aktif tübüler sekresyonu yoktur ya da minimum düzeydedir.
Daptomisinin plazma klerensi yaklaşık 7-9 mL/saat/kg, renal klerensi ise is 4-7 mL/saat/kg’dır.
Radyo-işaretli materyal kullanılarak yapılan bir kütlesel denge çalışmasında, uygulanan dozun %78’i (toplam radyoaktivite esas alınarak) idrardan geri kazanılmıştır. Değişmeden kalan daptomisinin idrardan geri kazanılan kısmı dozun yaklaşık %52’si oranında olmuştur. Uygulanan radyo-işaretli materyalin yaklaşık %5’i dışkı yoluyla atılmıştır.
 
Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:
Daptomisinin farmakokinetiği, 14 güne kadar günde tek doz olarak uygulanan 4-12 mg/kg dozlarda genellikle doğrusal ve zamandan bağımsızdır. Kararlı durum konsantrasyonlarına üçüncü gün dozunda ulaşılır.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Pediyatrik hastalar:
Daptomisinin çocuk ve adolesanlarda (< 18 yaş) farmakokinetiği değerlendirilmemiştir.
 
Yaşlılar:
Tek başına yaşa dayanan herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Bununla birlikte, renal fonksiyonlar değerlendirilmeli ve şiddetli renal yetmezlik mevcutsa doz azaltılmalıdır.
 
Obezite:
EAA ile ölçülen daptomisine sistemik maruziyetin orta derecede obez gönüllülerde (Vücut Kitle İndeksi 25‑40 kg/m2) obez olmayan gönüllülere göre yaklaşık %28, aşırı derecede obez gönüllülerde (Vücut Kitle İndeksi > 40 kg/m2) ise bu oranın %42 oranında arttığı saptanmıştır. Bununla birlikte, yalnızca obeziteye dayanan herhangi bir doz ayarlaması gerekli görülmemektedir
 
Cinsiyet:
Daptomisin farmakokinetiğinde cinsiyetle ilgili olarak klinik açıdan anlamlı farklılık gözlenmemiştir.
 
Böbrek yetmezliği:
4 mg/kg’lık ya da 6 mg/kg’lık tek doz daptomisinin çeşitli derecelerde renal yetmezliği olan gönüllülere uygulanmasını takiben daptomisin klerensi (CL) düşmüş, sistemik maruziyet (EAA) ise artmıştır. Şiddetli böbrek hastalığı olan hastalarda (kreatinin klerensi < 30 mL/dakika) ve son dönem böbrek yetmezliği olanlarda, maruziyet (EAA) ve eliminasyon yarı ömrü sağlıklı gönüllülere göre 2-3 kat artmıştır.
 
Karaciğer yetmezliği:
Hafif ila orta şiddette hepatik yetmezliği olan gönüllülerde (Child-Pugh siroz sınıflandırması B) 4 mg/kg tek doz uygulamasını takiben daptomisinin farmakokinetiği değişmemiştir. Şiddetli hepatik yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh siroz sınıflandırması C) ise daptomisinin farmakokinetiği değerlendirilmemiştir.
Farmasötik Form
İnfüzyon çözeltisi için toz içeren flakon.
Soluk sarı ila açık kahverengi arası bir renge sahip 500 mg steril liyofilize toz daptomisin içeren tek kullanımlık cam flakon.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi B’dir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)
Daptomisin için, gebelikte maruziyet ile ilgili herhangi bir klinik veri bulunmamaktadır.
 
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
Gebelik dönemi
Sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan üreme ve teratoloji çalışmalarında, gebelikle ya da fetüs gelişimiyle ilgili olarak daptomisine bağlı herhangi bir zararın meydana geldiğine dair  kanıta rastlanmamıştır. Hayvanlarda yapılan üreme çalışmaları insanlarda alınacak yanıtın öngörülmesini her zaman sağlayamayabilir. Bu nedenle, CUBICIN gebelik sırasında yalnızca, anne adayında sağlanacak faydalar, fetustaki potansiyel riskten daha fazlaysa kullanılmalıdır.
Laktasyon dönemi
Daptomisinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Daptomisinin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da CUBICIN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve CUBICIN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, emziren kadınlarda CUBICIN kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
Üreme yeteneği/Fertilite
Üreme toksisitesi testlerinde, fertilite, embriyo-fötal ya da postnatal gelişim üzerindeki etkilerle ilgili herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Bununla birlikte, gebe sıçanlarda daptomisin plasentayı geçebilir.
Geçimsizlikler

CUBICIN, dekstroz içeren seyrelticilerle geçimsizlik gösterir.

CUBICIN glukoz içeren çözeltilerle fiziksel ya da kimyasal olarak geçimsizlik gösterir.

Aztreonam, seftazidim, seftriakson, gentamisin, flukonazol, levofloksasin, dopamin, heparin ve lidokain CUBICIN içeren infüzyonlara ilave edildiğinde geçimli oldukları gösterilmiştir.

CUBICIN yukarıda bahsedilenlerin dışındaki diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 10.06.2009
Ruhsat yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler
CUBICIN ile yapılan klinik çalışmalarda, tedavi sırasında ve takip sırasında aşağıdaki advers reaksiyonlar bildirilmiştir.
 
Bu olaylar, aşağıdaki sistem kullanılarak, en sık gözlenen ilk sırada yer almak üzere görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır: çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın: Fungal enfeksiyonlar
Yaygın olmayan: İdrar yolu enfeksiyonları
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Anemi, eozinofili, trombositoz
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın olmayan: İştah azalması, hiperglisemi
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın olmayan: Anksiyete, insomnia
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş ağrısı
Yaygın olmayan: Sersemlik hissi, parestezi, tat alma duyusunda bozukluk
Kulak ve iç kulak hastalıkları
Yaygın olmayan: Baş dönmesi
Kardiyak hastalıklar
Yaygın olmayan: Supraventriküler aritmi
Vasküler hastalıklar
Yaygın olmayan: Yüz ve boyunda ani kızarıklık, hipertansiyon, hipotansiyon
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı, kusma, diyare
Yaygın olmayan: Karın ağrısı, kabızlık, dispepsi
Hepato-bilier hastalıklar
Yaygın olmayan: Sarılık
Deri ve derialtı doku hastalıkları
Yaygın: Döküntü
Yaygın olmayan: Kaşıntı, ürtiker
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın olmayan: Artralji, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü
Böbrek ve idrar hastalıkları
Yaygın olmayan: Böbrek yetmezliği
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Yaygın olmayan: Vajinit
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: İnfüzyon yerinde reaksiyonlar
Yaygın olmayan: Yorgunluk, pireksi, sertlikler, güçlük
Araştırmalar
Yaygın: CPK artışı, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik (AST, ALT ve alkalen fosfataz artışı)
Yaygın olmayan: Elektrolit dengesizliği, laktik dehidrojenaz (LDH) artışı, kreatinin artışı,
Pazarlama Sonrası
Pazarlama sonrası dönemde bildirilen ve yukarıdaki listede yer almayan advers reaksiyonlar aşağıdakileri içermektedir:
İmmün sistem hastalıkları
Sıklığı bilinmeyen: Anafilaksi ve pulmoner eozinofiliyi içeren, ama bunlarla sınırlı olmayan aşırı duyarlılık reaksiyonları
Kas-iskelet ve bağ dokusu ve kemik hastalıkları
Sıklığı bilinmeyen: Rabdomiyoliz
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde :
Daptomisin                       500 mg
 
Yardımcı maddeler:
Sodyum hidroksit               k.m. (pH ayarı için)                                       
 
Yardımcı maddeler için yardımcı maddeler listesine bakınız.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Hayvanlarda daptomisin uygulamasının iskelet kasları üzerinde etkileri olduğu ve kalp kasında ya da düz kaslarda herhangi bir değişikliğe neden olmadığı saptanmıştır. İskelet kasları üzerindeki etkiler dejeneratif/rejeneratif değişiklikler ve CPK değerlerinde değişken artışlarla karakterizedir. Fibroz ya da rabdomiyoliz gözlenmemiştir. Mikroskobik değişiklikler de dahil olmak üzere tüm kas etkilerinin doz uygulamasının kesilmesinden sonraki 30 gün içinde tam olarak geri döndürülebildiği saptanmıştır.
Erişkin hayvanlarda, periferik sinir üzerindeki etkiler (aksonal dejenerasyonla karakterizedir ve sık sık fonksiyonel değişikliklerle birlikte görülür) iskelet miyopatisi ile ilişkili olan dozlardan daha yüksek dozlarda gözlenmiştir. Hem mikroskobik, hem de fonksiyonel etkilerin geri dönüşü dozdan sonraki 6 ay içinde tamamlanmıştır.
Kemirgenlerde uzun süreli karsinojenite çalışmaları yapılmamıştır. Yapılan bir dizi in vivo ve in vitro genotoksisite çalışmasında daptomisinin mutajenik ya da klastojenik olmadığı saptanmıştır.
Üreme toksisitesi testlerinde, fertilite, embriyo-fötal ya da postnatal gelişim üzerindeki etkilerle ilgili herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Bununla birlikte, gebe sıçanlarda daptomisin plasentayı geçebilir.
Daptomisinin emziren hayvanlarda anne sütüne geçmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Kontrendikasyonlar

CUBICIN, daptomisine ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Yolu

Damar içine uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı

CUBICIN 500 mg infüzyon çözeltisi için toz içeren flakon

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Genel:
Antibiyotik kullanımı, duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesine neden olabilir. Tedavi sırasında süper-enfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedbirler alınmalıdır.
Hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarda, antibiyotikle ilişkili kolit ve psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir ve bunların şiddet derecesi hafif ila yaşamı tehdit edici arasında değişebilmektedir. Bu nedenle, tedavi sırasında ya da tedaviden kısa bir süre sonra diyare görülen hastalarda bu tanının düşünülmesi önemlidir.
Derin yerleşimli enfeksiyonların saptandığı hastalarda tedavinin başarısının tehlikeye düşmemesi için, gereken cerrahi müdahaleler (örneğin debridman, prostetik cihazların çıkarılması, kapak replasman cerrahisi) gecikmeksizin uygulanmalıdır.
Klinik çalışmalarda, CUBICIN’in surfaktana bağlanması ve bunun sonucunda inaktive olması nedeniyle pnömoni tedavisinde etkili olmadığı gösterilmiştir
Kreatin fosfokinaz ve miyopati:
CUBICIN ile uygulanan tedavi sırasında plazma kreatin fosfokinaz (CPK) düzeylerinde artışa bağlı kas ağrıları, güçsüzlük ve/veya rabdomiyoliz bildirilmiştir.
Aşağıdakilerin yapılması önerilir:
 • Tedavi sırasında tüm hastalarda plazma CPK düzeyi başlangıçta ve daha sonra düzenli aralıklarla (haftada en az bir kez) ölçülmelidir. CPK düzeylerinde açıklanamayan artışlar ya da açıklanamayan kas ağrısı, aşırı hassasiyet, güçsüzlük saptanan hastalar haftada birden daha sık takip edilmelidir.
 • Miyopati gelişme riski yüksek olan hastalarda CPK ölçümü haftada birden daha sık yapılmalıdır. Bunlar arasında, renal yetmezliği olan (kreatinin klerensi < 30 mL/dakika) ve miyopatiyle ilişkili olduğu bilinen başka ilaçlar (örneğin HMG-CoA redüktaz inhibitörleri) alan hastalar yer almaktadır.
 • Tedavi sırasında hastalar düzenli olarak, miyopati belirti ve semptomları açısından incelenmelidir.
 • 1000 U/L’nin (normal aralığın üst sınırının yaklaşık 5 katı) üzerinde CPK artışı ile birlikte açıklanamayan kas semptomları görülen hastalarda ve herhangi bir semptom bildirilmeksizin 2000 U/L’nin (≥ 10X ULN) üzerinde belirgin CPK artışları görülen hastalarda CUBICIN tedavisi kesilmelidir. 

Nöropati:

CUBICIN tedavisi sırasında hastalar nöropati belirti ve semptomları açısından takip edilmelidir.
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda hem renal fonksiyonlar, hem de CPK daha sık takip edilmelidir.
Yardımcı maddeler:
Bu tıbbi ürünher dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu değerde herhangi bir yan etki gözlenmez.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
 
Komplike cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları :
Erişkinler için önerilen doz, 7-14 gün boyunca veya enfeksiyon iyileşinceye kadar 24 saatte bir 4 mg/kg’dır.
 
Staphylococcus aureus bakteriyemisi (sağ taraf endokarditi dahil) :
Erişkinler için önerilen doz, tedaviyi yürüten hekim tarafından konulan tanıya bağlı olarak 2-6 hafta boyunca 24 saatte bir 6 mg/kg’dır.
 
Uygulama şekli:
CUBICIN, 30 dakikalık bir süre içerisinde intravenöz infüzyon yoluyla uygulanır.
 
CUBICIN’in uygulama için hazırlanması
 
500 mg’lık takdim şekli:
 
10 ml, %0.9 sodyum klorür intravenöz infüzyon ile sulandırılarak, 50 mg/ml’lik bir konsantrasyon elde edilebilir.
 
Ayrıca 500 mg flakonları da steril enjeksiyonluk su ile sulandırılabilir. Daptomisin glukoz içeren çözeltilerle fiziksel ya da kimyasal olarak geçimsizlik gösterir. Bu tür solüsyonları kullanmak uygun değildir.
 
Liyofilize Cubicin’i sulandırmak için aseptik teknik kullanılmalıdır. Kauçuk tıpanın merkez kısmı yerinde bırakılarak polipropilen geçme kapak çıkarılmalıdır. 10 ml, %0.9 sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi ya da enjeksiyonluk su, iğne flakonun cidarına doğru yöneltilmek suretiyle, kauçuk tıpanın merkezinden flakonun içine yavaşça enjekte edilmelidir. Flakon, ürünün(tozun) tamamen ıslanmasını sağlamak üzere yavaşça döndürülmeli ve daha sonra 10 dakika bekletilmelidir. Son olarak, flakon sulandırılmış berrak bir çözelti elde etmek üzere gerektiği şekilde birkaç dakika yavaşça döndürülmelidir/karıştırılmalıdır. Ürünün köpüklenmesini önlemek için, şiddetli çalkalamadan/ karıştırmadan kaçınılmalıdır. Sulandırma işlemi tipik olarak 15 dakika içerisinde tamamlanır.
 
Sulandırılmış çözelti, ürünün çözeltinin içerisinde uygun şekilde dağıldığını teyid etmek için dikkatlice kontrol edilmeli ve kullanımdan önce partikül içermemesi açısından incelenmelidir.
 
CUBICIN’in sulandırılmış çözeltileri renk olarak soluk sarı ila açık kahverengi arasında değişmektedir.
 
Sulandırılmış çözelti daha sonra intravenöz infüzyon için (tipik hacim: 50 ml) %0.9 sodyum klorür ile seyreltilmeli ve 30 dakikalık bir sürede infüzyon olarak uygulanmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği:
Daptomisin büyük oranda böbrekler yoluyla atılır.
 
Kreatinin klerensi ≥ 30 mL/dakika olan hastalar: Kreatinin klerensi ≥ 30 mL/dakika olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Böbrek yetmezliği olan tüm hastalarda tedaviye yanıt ve renal fonksiyonlar yakından takip edilmelidir.
 
Kreatinin klerensi < 30 mL/dakika olan hastalar : Kreatinin klerensi < 30 mL/dakika olan hastalarda doz aralığı, 48 saatte bir tek doz alınacak şekilde uzatılmalıdır. Bu hastalarda tedaviye klinik yanıt ve böbrek fonksiyonları yakından takip edilmelidir.
 
Aynı doz ayarlaması ve tavsiyeler, hemodiyaliz ya da sürekli ayaktan periton diyalizi (CAPD) olan hastalar için de geçerlidir. Mümkünse, diyaliz günlerinde CUBICIN, diyaliz tamamlandıktan sonra uygulanmalıdır.
 
Karaciğer yetmezliği:
Hafif ya da orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf B) CUBICIN uygulaması sırasında doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla (Child-Pugh Sınıf C) ilgili herhangi bir veri mevcut değildir.
 
Pediyatrik popülasyon:
CUBICIN’in 18 yaş altı hastalardaki güvenliliği ve etkinliği saptanmamıştır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Şiddetli böbrek yetmezliği olanlar dışındaki yaşlı hastalarda önerilen dozlar kullanılmalıdır.
Raf Ömrü

3 yıl

Sulandırıldıktan sonra: Flakondaki sulandırılmış çözeltinin kimyasal ve fiziksel kullanımdaki stabilitesini 25°C’de 12 saat, 2-8°C’de ise 48 saate kadar koruduğu gösterilmiştir. İnfüzyon torbalarındaki seyreltilmiş çözeltinin kimyasal ve fiziksel stabilitesi, 25°C’de 12 saat ya da 2-8°C’de 24 saat olarak belirlenmiştir. Toplam saklama süresi (flakondaki sulandırılmış çözelti ve infüzyon torbasındaki seyreltilmiş çözelti) 25°C’de 12 saati (ya da 2-8°C’de 24 saati) geçmemelidir.

Ruhsat Numarası(Ları)

128/1

Ruhsat Sahibi

Novartis Ürünleri 34912 Kurtköy-İstanbul

Ruhsat Sahibi

Novartis Ürünleri 34912   Kurtköy – İstanbul

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

Orijinal ambalajları buzdolabında (2°-8°C) saklayınız; aşırı ısıdan kaçınınız. Dondurmayınız.

Flakondaki sulandırılmış çözelti kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesini ,25°C’de 12 saat, buzdolabında (2°-8°C’de) saklandığında ise 48 saate kadar korumaktadır. 25°C’de toplam süre (flakon ve infüzyon torbası) 12 saati (buzdolabında ise, 24 saati) geçmemelidir.

İnfüzyon torbalarındaki seyreltilmiş çözeltinin stabilitesi, 25°C’de 12 saat ya da 2°-8°C’de buzdolabında saklandığında 24 saat olarak belirlenmiştir.

Mikrobiyolojik açıdan, ürün hemen kullanılmalıdır. Eğer hemen kullanılmıyorsa, kullanımdaki saklama süreleri kullanıcının sorumluluğunda olup, sulandırma/seyreltme kontrollü ve onaylı aseptik koşullar altında gerçekleştirilmediği sürece 2°-8°C’de 24 saatten uzun olmayacaktır.

Terapötik Endikasyonlar
CUBICIN, erişkinlerde metisiline duyarlı ve metisiline dirençli izolatların neden olduğu sağ taraf enfektif endokarditi, Staphylococcus aureus’un neden olduğu bakteriyemiler ve komplike cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. CUBICIN’in Staphylococcus aureus’a bağlı sol taraf endokarditi olan hastalarda etkinliği kanıtlanmamıştır.
CUBICIN yalnızca Gram pozitif bakterilere karşı aktiftir. Gram negatif ve/veya bazı anaerobik bakteri tiplerinden şüphelenilen karma enfeksiyonlarda, CUBICIN uygun bir antibakteriyel ajanla/ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.
Antibakteriyel ajanların uygun kullanımıyla ilgili resmi kılavuzlar göz önünde bulundurulmalıdır.
CUBICIN pnömoni tedavisinde endike değildir
Üretici Bilgileri
Novartis Pharmaceuticals UK Limited
Wimbleburst Road Horsham, West Sussex RH12 5AB, İngiltere
Yardımcı Maddeler

Sodyum hidroksit.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Sodyum hidroksit