Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Vem İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka CUTMIRAT
Etken Madde Kodu SGKEV2-BUTAMIRATE SITRAT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05DB13
ATC Açıklaması Butamirat
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A12110
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,64 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,28 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,06 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E419A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
PE kapağı olan Tip II renkli cam ilaç şişesi
100 ml'lik renkli şişede, 5 ml ölçekle beraber sunulur.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Farmakodinamik özelliklere, bildirilen advers etkilerin ve/veya ilgili hedef popülasyon üzerinde gerçekleşen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı konu alan herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

Butamirat sitrat, baş dönmesine sebep olabileceğinden, hastalar araç ve makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
CUTMİRAT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer butamirat sitrata veya CUTMİRAT 'ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
 
CUTMİRAT 'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
 
CUTMİRAT 'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CUTMİRAT'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.
 
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Butamirat sitrat, baş dönmesine sebep olabileceğinden, araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.
 
CUTMİRAT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan Sorbitol ve glukoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse CUTMİRAT'ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
CUTMİRAT 5 ml'lik dozunda 10 g' dan daha az gliserin içerir. Gliserin'e karşı herhangi bir etki beklenmez.
CUTMİRAT’ın, her 5 ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (0.01g sodyum sakarin) içerir. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
CUTMİRAT 'ın herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, CUTMİRAT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, CUTMİRAT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Deri döküntüleri
Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin CUTMİRAT 'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Hafif deri döküntüsü
Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Mide bulantısı,
 • İshal
 • Baş dönmesi
Bunlar CUTMİRAT'ın hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
 • CUTMİRAT yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 4 defa 3 ölçek (15 ml) olmak üzere kullanılır.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu:
 • CUTMİRAT sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
3 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 5 ml (1 ölçek)
6 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 10 ml (2 ölçek)
12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 15 ml (3 ölçek)
 
Yaşlılarda kullanımı: CUTMİRAT’ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
 
Özel kullanım durumları
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
CUTMİRAT’ın böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
 
Eğer CUTMİRAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden fazla CUTMİRAT kullandıysanız:
CUTMİRAT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme.
 
CUTMİRAT’ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
CUTMİRAT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

CUTMİRAT, 100 ml'lik renkli şişede, 5 ml'lik 1, 2.5 ve 5 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan şuruptur.

CUTMİRAT etkin madde olarak butamirat sitrat içerir.

Ani başlayan öksürük ve cerrahi girişimler için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi için kullanılır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

CUTMİRAT 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CUTMİRAT ’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CUTMİRAT’ı kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘ Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ‘ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının kontrolü’ yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

CUTMİRAT 7,5 mg/ 5ml Şurup

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

CUTMİRAT ile bir başka ilacın etkileşimde bulunduğuna ilişkin kanıt yoktur.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

CUTMİRAT’ın aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyuklama, bulantı, kusma, diyare, baş dönmesi ve hipotansiyon.

Tedavi: Genel acil yardım yapılmalıdır: Aktif kömür, tuz laksatif (magnezyum sitrat, magnezyum sülfat, sodyum sülfat gibi) ve gerektiğinde semptomatik tedavi uygulanabilir.

Etkin Maddeler

Her 5 ml şurup 7,5 mg butamirat sitrat içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Antitussif

ATC Kodu: R05DB13

Butamirat sitrat kimyasal ve farmakolojik açıdan opium alkaloidlerine benzemeyen, santral etkili bir öksürük kesicidir.

Antitüssif ilaçlar öksürük refleksini öksürük merkezinin inhibisyonu ile, spazmolitik etkiye bağlı akciğerlerdeki öksürük reseptörlerinin duyarlılığını azaltarak veya periferal afferent sinir uçlarının inhibisyonu ile baskılarlar. Butamirat sitrat antitüsif etkisini beyin sapındaki öksürük merkezini inhibe ederek ve bronkospazmolitik aktivitesi ile gösterir.

CUTMİRAT öksürük kesici ve bronkospazmolitik etkisi ile öksürüğü etkin bir şekilde keser ve ayrıca spirometrik değerleri ve kan gaz değerlerini kısa sürede düzeltir. Butamirat geniş terapötik pencereye sahiptir.

Farmakokinetik Özellikler
Butamirat sitrat, merkezi etkili bir antitussif olup suda çözünebilen hafif mumsu özellikte, beyaz-hafif sarı tozdur. CUTMİRAT berrak, renksiz bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 4.0 - 6.5'tir.
 
Emilim:
Oral yolla alındıktan sonra tam olarak ve hızlı bir şekilde emilir. Doruk kan düzeylerine (Cmaks) ulaşma zamanı gerek tablet ve gerekse şurup formlarında farklılık göstermez, yaklaşık olarak 1-1,5 saati alır.
 
Dağılım:
Emildikten sonra organizmadaki davranışı doğrusal farmakokinetik özellik gösterir. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır.
 
Biyotransformasyon:
Butamirat, plazmada antitussif aktiviteye sahip metabolitleri olan 2-fenilbutirik aside ve dietilaminoetoksietanole hidrolize olur. 2-fenilbutirik asidin bir bölümü daha sonra para pozisyonunda hidroksilasyona uğratılarak metabolize edilir.
 
Eliminasyon:
Metabolitleri böbrekler yolu ile atılır. Ana metabolitleri büyük oranda glukuronik aside bağlanarak vücuttan atılır. Yarılanma ömrü (t1/2) yaklaşık 27 saattir. Tekrarlanan dozlarda vücutta birikimi söz konusu değildir.
 
Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:
Farmakokinetiği doğrusaldır. Plazma düzeyleri verilen dozlara bağlı olarak artış gösterir.
 
Farmasötik Form
Şurup
Berrak, çilek tadında ve kokusunda şurup.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel Tavsiye
 
Gebelik kategori B.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon):
CUTMİRAT için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
 
Gebelik dönemi:
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
Laktasyon dönemi:
Butamirat sitratın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Butamirat sitratın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da CUTMİRAT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve CUTMİRAT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite:
Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Geçimsizlikler

CUTMİRAT’ın herhangi bir ilaç ya da madde ile geçimsizliği olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 22/09/2010
Ruhsat yenileme tarihi: --
İstenmeyen Etkiler
İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflama kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır.
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Deri ve deri altı doku bozuklukları:
Seyrek: Deri döküntüleri
 
Gastrointestinal bozukluklar:
Seyrek:Mide bulantısı, diyare
 
Sinir sistemi bozuklukları:
Seyrek: Baş dönmesi
 
Yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:

Butamirat sitrat  7.5 mg/5 ml
Yardımcı maddeler:
Sorbitol (%70)  1.5 g/5ml
Glukoz 1,5 g /5ml
Gliserol 0,25 g/5ml
Sodyum sakarin
0.01 g/5ml

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Uygulanabilir değildir.

Kontrendikasyonlar

Butamirat sitrata veya şurubun diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır

Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı

CUTMİRAT 7,5 mg/ 5ml Şurup

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

CUTMİRAT, 5 ml'lik dozunda 10 g'dan daha az (0.25g) gliserin içerir. Gliserin'e karşı herhangi bir etki beklenmez.

Gebelik döneminde kullanımı ile ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte ilk üç ay süresince bu ilacın kullanılmaması önerilmektedir.

CUTMİRAT’ın, her 5 ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (0.01g sodyum sakarin) içerir. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Her dozda 15 g. glukoz içerir. İçeriğinde bulunan glukoz nedeni ile nadir glukoz galaktoz malabsorpsiyon hastalığı bulunan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. Bu, diabetes mellitus hastalarında da göz önünde bulundurulmalıdır.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji:
CUTMİRAT, antitussif bir ajan olarak yetişkinlerde günde 90 mg, 3 yaşın üstündeki çocuklarda 22.5 mg, 6 yaşın üstündeki çocuklarda 45 mg, 12 yaşın üzerindeki çocuklarda 67.5 mg dozlarda kullanılmaktadır.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır.
 
3 yaşın üstündeki çocuklarda:
Günde 3 defa 1 ölçek
 
6 yaşın üstündeki çocuklarda:
Günde 3 defa 2 ölçek
 
12 yaşın üstündeki çocuklarda:
Günde 3 defa 3 ölçek
 
Yetişkinlerde:
Günde 4 defa 3 ölçek
 
Uygulama şekli:
Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek kaşığı vasıtasıyla kullanılabilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek /Karaciğer yetmezliği:
CUTMİRAT’ın böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
 
Pediyatrik popülasyon:
CUTMİRAT pediyatrik hastalarda pozoloji kısmında belirtildiği gibi uygulanmalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:
CUTMİRAT’ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

226/22

Ruhsat Sahibi
VEM İLAÇ SAN. ve TİC. Ltd. Şti. Cinnah Cad.
Yeşilyurt Sok. No.3/2 Çankaya/ANKARA
Tel:0312 427 43 57 - 58
Fax: (0 312) 427 43 59
Ruhsat Sahibi
VEM İLAÇ SAN. ve TİC. Ltd. Şti. Cinnah Cad.
Yeşilyurt Sok. No.3/2 Çankaya/ANKARA
Tel:0312 427 43 57 - 58
Fax: (0 312) 427 43 59
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

Etiyolojisi değişik akut öksürük, cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesinde endikedir.

Üretici Bilgileri
Merkez Laboratuarı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No: 6 Taşdelen –Ümraniye/İSTANBUL
Yardımcı Maddeler

Sorbitol (%70), glukoz, gliserol, sodyum sakarin, benzoik asit, çilek aroması, saf su.

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Sorbitol (%70)
 • Glukoz
 • Gliserol
 • Sodyum Sakarin
 • Benzoik asit
 • Çilek aroması
 • Saf su