Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Johnson And Johnson Sıhhi Malzeme San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka DACOGEN
Etken Madde Kodu SGKEX4-DESITABIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01BC08
ATC Açıklaması Desitabin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A11763
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 2779,01 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2482,18 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Steril, beyaza yakın renkli liyofilize toz, tek doz flakonda ve karton kutuda sunulmuştur.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

DACOGEN’in araç ve makina kullanımı üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Hastalarda asteni, halsizlik, baş dönmesi ya da anemi durumu varsa, araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olmalıdırlar.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DACOGEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;

 • DACOGEN’e ya da ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise (yardımcı maddeler listesine bakınız),
 • Hamileyseniz ya da bebeğinizi emziriyorsanız
 • Çocuk doğurma çağındaysanız (Bu ilacı kullanırken doğum kontrol yöntemleri kullanarak hamile kalmamalısınız).
 • Tedavinin uygulanması sırasında baba olmayı planlamamalısınız. Eşiniz doğurganlık çağındaysa, tedavi sırasında gebelik oluşmaması için uygun doğum kontrol yöntemleriyle önlem almalısınız.

DACOGEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;

 • Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DACOGEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
DACOGEN ile tedavi sırasında yiyecek ve içecek kullanılması pratik olarak mümkün değildir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
DACOGEN, anne karnında gelişmekte olan cenine (fetus) zarar verebilir. Hamile iseniz, DACOGEN’i KULLANMAYINIZ.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
DACOGEN anne sütüne geçebilir. DACOGEN kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı
DACOGEN’in araç ve makine kullanımı üzerinde ne tür etkileri olduğu bilinmemektedir. Ancak halsizlik, yorgunluk ya da baş dönmesi gibi belirtileriniz olursa, bu belirtileriniz düzelene kadar araç ve makine kullanmayınız.

DACOGEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
DACOGEN her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir etki gözlenmez.
DACOGEN her ml’sinde 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder. Enjeksiyon yerinde ağrıya neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • DACOGEN ve belirli bazı diğer ilaçlar birbiriyle etkileşim gösterebilir.  Reçeteli ilaçlar ile reçetesiz ürünler olan vitaminler ve bitkisel katkılar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar konusunda hekiminize bilgi veriniz.  Aldığınız ilaçlar hakkında bilgi sahibi olunuz.  Doktorunuza göstermek üzere bunların bir listesini saklayınız.
 • DACOGEN’e ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi DACOGEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, DERHAL doktorunuza söyleyiniz.

 • Aşağıda sıralanan yan etkiler sık görülür ve DACOGEN uygulanan her 10 hastadan birinden fazlasında görülebilir.
 • DACOGEN ile tedaviden hemen sonra bir enfeksiyon oluşursa,
 • Sinüzit olursanız,
 • Ateş, titreme, öksürük ve boğaz ağrınız olursa.
 • Burun, dişeti ya da cildiniz gibi vücudunuzun herhangi bir yerinde kanama olursa.
 • Aniden başlayan şiddetli baş ağrınız olursa.
 • Giderek artan bir halsizlik durumu olursa.
 • Midede rahatsızlık hissi (bulantı ve kusma), ishal ya da mide ağrısı gibi mide barsak sistemi rahatsızlıkları görülürse.
 • Kansızlık görülürse, alvuyar ve akyuvar sayınızda belirgin azalma gözlenirse.
 • Bunlar DACOGEN’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
DACOGEN, üçer veya beşer günlük tedavi dönemleri şeklinde uygulanır. Tedavi dönemleri arasında  üç günlük tedavi için 6 haftalık, beş günlük tedavi için 4 haftalık bir ara verilir. Her bir tedavi siklusundan önce, yeni bir tedavi siklusu uygulanabilecek ölçüde iyi olup olmadığınızı anlamak için size bir kan testi yapılacaktır.

Eğer DACOGEN’in kullanımıyla ilgili daha ayrıntılı sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:
DACOGEN, her bir tedavi döneminde ya 3 gün süreyle, günde 3 defa ve toplar damarlarınızdan birinin içine 3 saati geçen bir sürede ya da 5 gün süreyle günde 1 defada ve toplar damarlarınızdan birinin içine 1 saati geçen bir sürede uygulanır (intravenöz infüzyon).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına ve vücut ağırlığına bağlı olarak çocuğunuzun ilacının dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı:Yaşlılarda da gençlerde uygulanan dozlarda kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
DACOGEN’in böbrek / karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut değildir.

Eğer DACOGEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DACOGEN kullandıysanız:
DACOGEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DACOGEN’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DACOGEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuz DACOGEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • DACOGEN, toplardamarlardan enjeksiyon yoluyla uygulanan bir kanser ilacıdır.
 • DACOGEN kutusu içindeki tek kullanımlık flakon beyaz-beyaza yakın renkte toz şeklinde 50 mg desitabin (etkin madde) içerir. Toz içeren flakon steril su ile seyreltildikten sonra uygun serumların içine katılarak damar içi enjeksiyona uygun bir çözelti haline getirilir. DACOGEN, çözelti haline getirildikten sonra toplardamarlardan uygulanır.
 • DACOGEN, kemik iliğinin kan hücrelerini yeterli sayıda üretemediği ya da kan hücrelerinin normal işlevlerini gösteremediği ve lösemi gelişim riskinin bulunduğu bir kemik iliği hastalığı olan miyelodisplastik sendromu (MDS) bulunan erişkinlerin tedavisinde kullanılır.

 

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

DACOGEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DACOGEN’i kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız

Flakonları açmadan önce 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Seyreltilerek kullanıma hazır hale getirildikten sonra çözelti hemen kullanılmalıdır; sulandırılarak kullanıma hazır hale getirilmiş çözelti kullanım öncesine kadar 2 - 8oC arası sıcaklıkta en fazla 7 saat tutulabilir.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Bu tıbbi ilaç tek kullanımlıktır.

Çözelti ile deri temasından kaçınılmalı ve koruyucu eldiven takılmalıdır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili standart prosedürlere uyulmalıdır.

DACOGEN, 10 ml'lik Enjeksiyonluk Steril Su ile aseptik olarak sulandırılmalıdır, Sulandırıldıktan sonra her bir ml, pH’ı 6.7 - 7.3 olan 5.0 mg desitabin içerecektir.

Sulandırdıktan hemen sonra çözelti, % 0.9 Sodyum Klorür, %5 Dekstroz ya da Laktatlı Ringer gibi infüzyon sıvıları ile 0.1 ila 1.0 mg/ml’lik nihai bir konsantrasyona seyreltilmelidir.

Seyreltildikten sonraki 15 dakika içinde kullanılmayacaksa, soğuk [2 - 8°C arası] infüzyon sıvıları kullanılarak seyreltilmeli ve 2°C ila 8°C arası sıcaklıkta en fazla 7 saat bekletilmelidir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ ve ‘’Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik’’lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

DACOGEN 50 mg, tek doz IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Birlikte uygulanan ilaçların desitabin üzerine etkisi:
Desitabin, in vitro olarakplazma proteinlerine ihmal edilebilecek düzeylerde düşük derecelerde (<%1) bağlandığından, birlikte uygulanan ilaçlar tarafından desitabinin plazma proteinlerinden ayrılması mümkün değildir. Sitarabin gibi, desitabine benzer şekilde ardışık fosforilasyon (hücre içi fosfokinaz aktivitesiyle) ve/veya desitabinin inaktivasyonunda rol oynayan enzimlerle (örn. sitidin deaminaz) metabolize olan sitarabin gibi diğer ilaçlarla farmakokinetik ilaç-ilaç etkileşimi potansiyeli bulunmaktadır. In vitro veriler desitabinin zayıf bir P-glikoprotein (P-gp) substratı olduğunu ve bu nedenle P-gp inhibitörleriyle etkileşime yatkın olmadığını göstermiştir.
 
Desitabinin birlikte uygulanan ilaçlar üzerindeki etkileri:
In vitro olarakplazma proteinlerine ihmal edilebilecek düzeylerde düşük derecelerde (< 1%) bağlandığından, desitabinin birlikte uygulanan ilaçları plazma proteinlerinden ayırması mümkün değildir.
 
Desitabin önemli insan sitokrom P450 enzimlerinin (CYP) zayıf bir inhibitörüdür: CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ve CYP3A4 enzimlerini inhibe etmek için gereken in vitro IC50 değerleri 5700 ng/ml’den yüksektir. Her bir enzim için gereken IC50 değerleri, Bölüm 4.2’de açıklandığı şekilde tedavi uygulanan hastalarda sağlanan maksimum desitabin plazma konsantrasyonlarından çok daha yüksektir (plazma Cmax değerleri < 100 ng/ml).
 
Benzer şekilde desitabin önemli sitokrom P450 enzimlerini (CYP1A2, 2B6, 2C9, and 3A4/5) in vitro olarak, örneğin klinikte önerilen dozda sağlanan plazma Cmax değerlerinden belirgin şekilde yüksek bir konsantrasyon olan 2280 ng/ml’lik desitabin konsantrasyonuna kadar uyarmamaktadır.
Desitabin, aynı zamanda 2280 ng/ml’ye kadar olan konsantrasyonlarda P-gp aracılı in vitro taşıma olayının zayıf bir inhibitörüdür ve bu nedenle de birlikte uygulanan ilaçların P-gp aracılı taşınmasını etkilemesi beklenmez.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

İnsanlarda doz aşımıyla ilgili doğrudan bir deneyim ve spesifik bir antidotu bulunmamaktadır. Ancak ilk yapılan klinik çalışmalar ve yayınlanmış literatürde mevcut terapötik dozların üzerindeki dozlarda, uzamış nötropeni ve trombositopeni dahil kemik iliği baskılanmasında artış bildirilmiştir. Toksisite durumu advers ilaç reaksiyonlarının, öncelikle kemik iliği baskılanmasının (bkz. İstenmeyen etkiler) alevlenmeleri şeklinde ortaya çıkar. Doz aşımının tedavisi destekleyici tedavi olmalıdır.

Etkin Maddeler

Her flakon 50 mg desitabin içerir

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik özellikler : Antineoplastik ve immünmodülatör ajan.
ATC Kodu: L01BC08
 
Etki mekanizması
Desitabin ((5-Aza-2¢-deoksisitidin), düşük dozlarda selektif olarak DNA metiltransferaz enzimlerini inhibe eden bir sitozin nükleosit analogudur; programlı hücre ölümünün takip ettiği tümör baskılayıcı genlerin reaktivasyonu, hücresel diferansiyasyon ya da hücresel yaşlanmanın uyarılması ile sonlanabilen gen hipometilasyona yol açar. Yüksek konsantrasyonlarda (>10-4 M), desitabin belirgin olarak sitotoksiktir.
 
Faz-II Çalışma (DACO-020): 5 Günlük Tedavi Rejimi
FAB sınıflandırmasına göre herhangi bir gruptan miyelodisplastik sendromu olan hastalarda DACOGEN’in etkinliğini değerlendirmek amacıyla açık etiketli, tek kollu, çok merkezli bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada IPSS sınıflandırması açısından Int-1, Int-2 ya da yüksek riskli prognostik puanı olan 99 hastaya 5-günlük tedavi şeması doğrultusunda 1. ve 5. günler arasında 20 mg/m2 dozda her 4 haftada 1 siklus ve bir saatlik intravenöz infüzyon şeklinde DACOGEN uygulanmıştır. Tablo 1’de özetlenen çalışma sonuçları faz-III çalışmada elde edilenlerle uyumlu bulunmuştur.
 
Tablo 1: Faz-II çalışma DACO-020’de DACOGEN’in etkinliği
Parametre
DACOGEN (n=99)
Toplam yanıt oranı (CR + mCR + PR)
33 (%33)
Tam remisyon (CR)
17 (%17)
Kemik iliği tam remisyon (mCR)
16 (%16)
Toplam iyileşme oranı (CR + mCR + PR + HI)
51 (%52)
CR = tam remisyon; mCR = kemik iliği tam remisyon;
PR = kısmi remisyon; HI = hematolojik iyileşme.
Kaynak: DACO-020 CSR
 
Faz-III Çalışma (D-0007): 3 Günlük Tedavi Şeması
Randomize, açık etiketli, çok merkezli, kontrollü gruplu bir çalışmada (D-0007) DACOGEN, FAB sınıflandırma kriterlerine uyan ve IPSS sınıflandırmasına göre yüksek risk, Int-2 ile Int-1 prognostik skorlu 170 miyelodisplastik sendromlu hastada değerlendirilmiştir. Bu çalışmada DACOGEN 3-günlük tedavi şemasına göre 6 haftalık siklus şeklinde ardarda 3 gün süreyle her sekiz saatte bir, vücut ağırlığının metrekaresi başına 15 mg dozunda ve üç saatlik sürekli intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmıştır.
Faz-III klinik çalışmada, tüm IPSS alt gruplarında tam (CR) ya da kısmi remisyon (PR) görülmüştür. Ancak Tablo 2’de görüldüğü gibi Int-2 ve yüksek riskli olarak sınıflandırılan hasta alt gruplarında yararlı etki daha fazla belirgindir.
 
Tablo 2: Çalışma D-0007’de IPSS alt gruplarına göre etkinlik
 
IPSS alt grubu
 
DACOGEN
Destek bakımı
Toplam yanıt oranı
(CR + PR)
AML ya da ölüm için geçen ortalama zaman (gün)
Toplam yanıt oranı
(CR + PR)
AML ya da ölüm için geçen ortalama zaman (gün)
Tüm hastalar
15/89 (%17)
340
0/81
219
Int-2 ve yüksek riskli
11/61 (%18)
335
0/57
189
Int-2
7/38 (%18)
371
0/36
263
Yüksek riskli
4/23 (%17)
260
0/21
79
AML = Akut miyeloid lösemi; CR = tam remisyon; IPSS = Uluslararası Prognostik Puanlama Sistemi; Int-2 = Orta derece-2; PR = kısmi remisyon;.
Kaynak: D-0007 CSR
 
Farmakokinetik Özellikler
Desitabinin farmakokinetik özellikleri miyelodisplastik sendromu ya da akut miyeloid lösemisi olan hastalarda belirlenmiştir; 11 hastaya ilaç 20 mg/m2 dozda ve bir saatlik intravenöz infüzyonla uygulanmıştır (5-günlük tedavi şeması). 14 hastaya ise ilaç 15 mg/m2 dozda ve 3 saatlik intravenöz infüzyonla uygulanmıştır (3 günlük tedavi şeması). Farmakokinetik özellikler aşağıdaki Tablo 3’de gösterilmektedir. Cmax (maksimum konsantrasyon) ve AUC (eğri altında kalan alan yani biyoyararlanım) açısından bireysel farklılıklar orta-yüksek olarak bulunmuştur. İnfüzyon sonlandırıldıktan sonra plazma konsantrasyonu-zaman profili bifazik eksponansiyel bir azalma göstermiştir. Tedavi şemaları arasında CL (klerens) ve Vd (dağılım hacmi) açısından farklılıklar vardır. Dozların tekrarlanmasıyla desitabin sistemik birikime uğramamış veya farmakokinetik özelliklerinde herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Desitabinin plazma proteinlerine bağlanma oranı ihmal edilebilir düzeydedir (<%1).
 
Tablo 3: MDS ya da AML hastalarında 5-günlük ya da 3-günlük DACOGEN şemalarıyla elde edilen farmakokinetik özellikler
Doz
Cmax
(ng/ml)
Tmax
(saat)
AUC
(ng.saat/ml)
T1/2
(saat)
CL
(l/saat/m2)
Vd
(l/m)2
5-gün:
20 mg/m2
1 saat infüzyon
147
0.85
115
0.54
210
89.7
3-gün:
15 mg/m2
3 saat infüzyon
73.8
2.49
163
0.62
125
71.8
Not: Değerler ortalama değer olarak verilmiştir; 5-günlük değerler (DACO-020) birinci siklusun beşinci gününde alınan örneklerden değerlendirilmiştir, 3- günlük değerler (DACO-018) birinci siklusun ilk gününde alınan örneklerden değerlendirilmiştir.
AUC= Plazma konsantrasyonu x zaman eğrisi altında kalan alan; CL= Toplam vücut klerensi; Cmax= Gözlenen maksimum konsantrasyon; Tmax= Gözlenen maksimum konsantrasyona ulaşma zamanı; T1/2= Terminal eliminasyon yarı-ömür; Vd= Ortalama dağılım hacmi
Kaynak: DACO-018 ve DACO-020 farmakokinetik raporları
 
Genel özellikler
Desitabinin farmakokinetik profili, terminal yarılanma süresi 35 dakika olan multipl-kompartman dispozisyon modeline uyar.
 
Emilim
Desitabin intravenöz yoldan uygulanan bir ilaç olduğundan, oral uygulamadaki emilimi araştırılmamıştır.
 
Dağılım:
Kanserli hastalarda intravenöz uygulamayı takiben ulaşılan kararlı dağılım hacmi, ilacın periferik dokuya dağılımına işaret eder şekilde yaklaşık 70 litre/m2 olarak bulunmuştur. Desitabin (in vitro) plazma proteinlerine bağlanması ihmal edilecek düzeydedir (<1%). Buna ek olarak desitabin zayıf bir P-gp substratıdır.
 
Biyotransformasyon:
Hücre içinde desitabin, ilgili trifosfatlara etkili fosfokinaz aktivitesi yoluyla olan ardışık fosforilasyon ile aktive olur; daha sonra DNA polimeraz ile hücreye inkorpere olur. Sitokrom P450 sisteminin desitabinin metabolizmasında etkili olmadığı in vitro verilerle gösterilmiştir.
 
Bunun yerine, esas olarak karaciğerde ama aynı zamanda granülositlerde, barsak epitelinde ve plazmada olmak üzere sitidin deaminazın deaminasyonu, desitabinin primer metabolizasyon yoludur. Günümüzde desitabinin in vivo metabolitleri kesin olarak belirlenememiştir. Toplam vücut klerensinin yüksek olması ve değişmemiş olarak üriner atılımının düşük (uygulanan dozun %1’inden az) olması desitabinin büyük olasılıkla in vivo olarak metabolize olduğunu gösterir.
 
Eliminasyon:
Kanser hastalarında intravenöz uygulamayı takiben ortalama plazma klerensi yaklaşık olarak saatte 130 l/saat olarak bulunmuştur. Bireysel farklılıklar orta derecelidir (yaklaşık %50). İlacın değişmeden atılımının, desitabinin atılımında ancak çok küçük bir etkisi bulunmaktadır.
 
Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:
Ürün doğrudan damar içine verilmektedir, plazmada birikme görülmemektedir. Yapılan çalışmalar desitabin plazma seviyesinin genel olarak doza bağlı olarak arttığını göstermiştir. Bunun yanısıra yüksek doz seviyelerinde doza bağlı artışlar daha azdır.
Farmasötik Form

Enjeksiyonluk çözelti için toz.
Beyaza yakın renkli steril liyofilize bir tozdur.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi : D
Literatürde hayvanlarda desitabinin, fertilite, embriyo-fetal ve post-natal gelişim dahil üreme siklusunun her döneminde üreme toksisitesine yol açtığı gösterilmiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)
Desitabin’in gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.
DACOGEN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi
DACOGEN kullanmakta olan doğurganlık çağındaki kadınlara kontraseptif yöntemler kullanmaları ve gebe kalmamaları önerilmelidir. Desitabin fare ve sıçanlarda teratojen etkilidir.
Gebe kadınlarda desitabin kullanımıyla ilgili yapılan kontrollü ve yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. DACOGEN gebelikte kontrendikedir. DACOGEN kullanırken gebe kalan kadınlarda tedaviye hemen son verilerek hasta  fetusa olabilecek hasar konusunda bilgilendirilmelidir.

Laktasyon dönemi
Desitabin ya da metabolitlerinin süte geçip geçmedikleri bilinmemektedir. DACOGEN laktasyon döneminde kontrendikedir; bu nedenle bu dönemde DACOGEN tedavisine gerek duyulursa emzirmeye son verilmelidir (bkz. Kontrendikasyonlar).

Üreme yeteneği /Fertilite

Erkeklerde kullanım: Erkeklere, DACOGEN kullanırken çocuk sahibi olmamaları önerilir. Desitabin erkeklerde fertiliteyi etkiler ve mutajendir; bu nedenle DACOGEN ile tedavi edilen erkeklere tedavi sırasında çocuk sahibi olmamaları önerilir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). DACOGEN tedavisine bağlı infertilite olasılığı nedeniyle, erkek hastalar, tedavi öncesi spermlerini saklama konusunda danışmanlık almalıdır.

Geçimsizlikler

Geçimlilik çalışmaları yapılmamışsa da, bu tıbbi ürün başka tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır. DACOGEN, diğer tıbbi ürünlerle aynı intravenöz hattan/yoldan infüze edilmemelidir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 11.07.2008
Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler

Hem 3-günlük hem de 5-günlük tedavi şemalarında en önemli ve en sık görülen advers ilaç reaksiyonları kemik iliği baskılanması ve buna bağlı reaksiyonlardır.

Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır: Çok yaygın, ≥ 1/10; yaygın, ≥ 1/100 ila < 1/10; yaygın olmayan, ≥ 1/1000 ila < 1/100; seyrek, ≥ 1/10.000 ila < 1/1000; çok seyrek, < 1/10.000.

Klinik çalışmalardan elde edilen veriler

5-günlük Tedavi Şeması
DACOGEN’in güvenilirliği, 154 denekte, tek kollu, kontrolsüz, açık-etiketli iki adet faz-II klinik çalışmayla (DACO-017 ve DACO-020 çalışmaları) araştırılmıştır. Bu çalışmalarda DACOGEN 5 gün süreyle ardarda her gün günde 1 kez 20 mg/m2 dozunda ve bir saatlik intravenöz infüzyon ile uygulanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 3-günlük tedavi şemasıyla benzer güvenirlik profili göstermiştir.

3-günlük Tedavi Şeması
DACOGEN’in güvenilirliği, miyelodisplastik sendromu olan 170 denekte, randomize, açık-etiketli bir faz-III çalışmayla (D-0007) araştırılmıştır. Bu çalışmada DACOGEN 3 gün süreyle ardarda her sekiz saatte bir 15 mg/m2 dozunda ve üç saatlik sürekli intravenöz infüzyon ile  uygulanmıştır.

DACOGEN uygulanmış deneklerde %5 ve %5’ten yüksek oranda görülmüş advers ilaç reaksiyonları aşağıda gösterilmiştir.
89 denek desitabin alacak şekilde randomize edildi; bunlardan yalnızca 83’ü desitabin alabildi.

İnfeksiyon ve enfestasyonlar
Çok yaygın : Pnömoni*
Yaygın  : İdrar yolu infeksiyonu, sinüzit

Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Çok yaygın : Nötropeni*, trombositopeni*, anemi, febril nötropeni, lökopeni

Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın : Baş ağrısı

Solunum sistemi, toraks ve mediasten ile ilgili hastalıklar
Çok yaygın : Burun kanaması

Gastrointestinal hastalıklar
Çok yaygın : Bulantı, diyare, kusma

Genel sistem hastalıkları ve uygulamayla ilgili reaksiyonlar
Çok yaygın : Pireksi

* Fatal sonuçlanan olaylar dahil.

Aşağıda miyelodisplastik sendrom ile hematolojik malignansilerde (miyelodisplastik sendrom ve akut miyeloid lösemi [DACOGEN’in 5-günlük veya 3-günlük tedavi şemalarıyla kullanıldığı çalışmalar dahil]) ve non-hematolojik malignansilerde (DACOGEN’in diğer sitotoksik ilaçlarla kombine olarak kullanıldığı çalışmalar) DACOGEN kullanılarak gerçekleştirilmiş faz-I ve faz-II açık etiketli klinik çalışmalarda görülen ve yukarıda belirtilmeyen diğer advers ilaç reaksiyonları sıralanmıştır:

İnfeksiyon ve enfestasyonlar
Bilinmiyor : Sepsis*, septik şok

Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Bilinmiyor : Pansitopeni*

Gastrointestinal hastalıklar
Bilinmiyor : Stomatit

*  Fatal sonuçlanan olaylar dahil.

Pazarlama sonrası veriler
Pazarlama sonrası güvenilirlik veritabanının analizinde başka/ek herhangi bir advers ilaç reaksiyonu tanımlanmamıştır.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Sulandırılan DACOGEN enjeksiyonluk çözelti 5 mg/ml desitabin içerir.

Yardımcı maddeler:
Monobazik potasyum fosfat    6.8 mg/ml
Sodyum hidroksit                1.16 mg/ml

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Desitabin kullanılarak yapılan karsinojenite çalışmaları bulunmamaktadır. Literatürden elde edilen kanıtlar desitabinin karsinojen potansiyeli olduğuna işaret etmektedir.
 
Desitabinin genotoksik potensiyeli olduğunu gösterecek in vitro ve in vivo çalışmalardan elde edilen yeterli veri bulunmaktadır.
 
İn vitro ve in vivo çalışmalardan elde edilen veriler, Desitabin’in genotoksik potansiyeli olduğuna dair yeterli kanıt sağlamaktadır.
 
Literatürden elde edilen veriler, fertilite, embriyo-fetal ve post-natal gelişim dahil üreme siklusunun her döneminde desitabinin advers etkileri bulunduğuna işaret etmektedir. Sıçan ve tavşanlarda gerçekleştirilen multi-siklus ve tekrarlayan doz toksisite çalışmaları primer toksisitenin, tedavinin kesilmesiyle geri dönen kemik iliği üzerindeki etkiler dahil kemik iliği baskılanması olduğunu göstermektedir. Mide-barsak sistemi toksisitesi ve erkeklerde planlanmış düzelme periyotlarından sonra da geri dönmeyen testis atrofisi gözlenmiştir.

 

Kontrendikasyonlar

Desitabin ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir (bkz. Yardımcı maddelerin listesi).
Gebelik ve laktasyon döneminde kontrendikedir (bkz. Gebelik ve laktasyon).

Kullanım Yolu

Damar içine uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

31.12.2009

Müstahzar Adı

DACOGEN 50 mg, tek doz IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

DACOGEN tedavisi ile MDS’li hastalarda kemik iliği baskılanması ve bu baskılanmaya bağlı komplikasyonlarda alevlenme görülebilir. DACOGEN ile oluşan kemik iliği baskılanması geri dönüşlüdür. Klinik açıdan gerekli olduğunda ve her bir tedavi siklusu öncesinde tam kan ve trombosit sayımı yapılmalıdır. Kemik iliği baskılanması ya da baskılanmaya bağlı komplikasyonların görülmesi durumunda, DACOGEN tedavisi kesilebilir ya da doz Bölüm 4.2’de önerildiği şekilde azaltılabilir.

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda DACOGEN kullanımı konusunda kesin bilgiler yoktur. DACOGEN’i karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalı ve hastalar toksisite belirtileri açısından yakından izlenmelidir (bkz. Farmakokinetik özellikler).

DACOGEN her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir etki gözlenmez.

DACOGEN her ml’sinde 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder. Enjeksiyon yerinde ağrıya neden olabilir.


Pozoloji Ve Uygulama Şekli
DACOGEN, MDS tedavisinde deneyimli bir hekim gözetiminde uygulanmalıdır.
 
Uygulama şekli :
DACOGEN, intravenöz infüzyon yoluyla uygulanır. Uygulama için bir santral venöz katetere gerek yoktur. DACOGEN, 10 ml steril enjeksiyonluk su ile seyreltilir. Seyreltilen çözelti, uygulama için daha sonra % 0.9 Sodyum Klorür, % 5 Dekstroz ya da Laktatlı Ringer çözeltisi kullanılarak daha seyreltik hale getirilmelidir.
 
Kullanım ve hazırlamayla ilgili talimatlar için bkz.Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler.
Bulantı ve kusmayı önlemek amacıyla premedikasyon rutin olarak önerilmemesine rağmen, istenirse uygulanabilir.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
DACOGEN için iki farklı uygulama şeması önerilmektedir. Her iki tedavi şemasında da hastaların en az 4 siklus tedavi görmesi önerilir; ancak tam veya kısmi remisyon 4 siklusla sağlanamayabilir (bkz. Doz Modifikasyonu). Beş günlük tedavi şemasında faz II çalışmalarda ortalama yanıt süresi 3.5 siklus olarak bildirilmiştir. Üç günlük tedavi şemasında faz III çalışmada transfüzyona gerek kalmaması dahil, Uluslararası Çalışma Grubu Kriterlerine (IWG 2000) göre tam ve kısmi remisyon süresi 3 siklus olarak bildirilmiştir. Hastada yanıt alındığı sürece, hasta tedaviden fayda gördüğü sürece ya da hastalık stabil kaldığı sürece, yani belirgin bir progresyon olmadığında tedaviye devam edilebilir.
 
Dört siklus sonra hastanın hematolojik parametreleri (örn. trombosit sayısı ya da mutlak nötrofil sayısı [ANC]) tedavi öncesi değerlere dönmezse ya da hastalık progresyonu görülürse (periferik blast sayısı artmaya devam eder ya da kemik iliği blast sayısı giderek kötüleşirse) hastanın tedaviye yanıt vermediğine karar verilerek, DACOGEN’e alternatif tedavi seçenekleri düşünülmelidir.
 
5 Günlük Tedavi Şeması
Tedavi siklusu sırasında, DACOGEN ardarda 5 gün süreyle her gün vücut yüzey alanının metrekaresi başına 20 mg dozda ve bir saatlik intravenöz infüzyon ile uygulanır (her bir siklusta toplam 5 doz). Bu siklus hastanın klinik yanıtı ve gözlenen toksisiteye bağlı olarak 4 haftada bir tekrarlanır. Günlük toplam doz 20 mg/m2’yi geçmemeli ve her bir tedavi siklusunda toplam 100 mg/m2’lik toplam doz aşılmamalıdır. Dozun atlandığı durumlarda, tedaviye mümkün olan en kısa zamanda kalındığı yerden devam edilmelidir. Bu şema ayaktan tedaviye olanak sağlar.
 
3 Günlük Tedavi Şeması
Tedavi siklusu sırasında, DACOGEN ardarda 3 gün süreyle her sekiz saatte bir, vücut yüzey alanının metrekaresi başına 15 mg sabit dozda ve üç saatlik intravenöz infüzyon ile uygulanır (her bir siklusta toplam 9 doz). Bu siklus hastanın klinik yanıtı ve gözlenen toksisiteye bağlı olarak yaklaşık 6 haftada bir tekrarlanır. Günlük toplam doz 45 mg/m2’yi geçmemeli ve her bir tedavi siklusunda toplam 135 mg/m2’lik toplam doz aşılmamalıdır. Dozun atlandığı durumlarda, tedaviye mümkün olan en kısa zamanda kalındığı yerden devam edilmelidir.
 
3-Günlük ve 5-Günlük Tedavi Şemalarında İlk 3 Tedavi Siklusunda Görülen Evre 3-4 Kemik İliği Baskılanmasının Yönetimi
Tedavinin ilk sikluslarında Evre 3-4 sitopeni yaygındır ve bu durum MDS progresyonu anlamına gelmeyebilir. Üçüncü siklustan sonrasına kadar sitopeni durumlarının önceden tedavisi işe yaramayabilir.
 
İlk üç siklus için, orta şiddette nötropeni durumunda (mutlak nötrofil sayısı < 1000/µl), hastadaki faydayı optimize etmek için standart tedavi siklusları sırasında tam dozla devam edilmesine çalışılmalıdır. Granülosit düzeyi 500/µl üzerine çıkana kadar, tedaviyi yürüten kuruluşun kılavuzları doğrultusunda ek antimikrobiyal profilaksi uygulanabilir. Klinisyenler, bu dönemde MDS’li hastalardaki infeksiyonların önlenmesi ya da tedavisi için büyüme faktörlerinin erken uygulanmasının gerekip gerekmediğini değerlendirmelidir.
 
Benzer şekilde orta şiddette trombositopeni durumunda (trombosit sayısı < 25.000/µl), hastadaki faydayı optimize etmek için standart tedavi siklusları sırasında tedaviye tam dozla devam edilmesine çalışılmalıdır; kanama olayları görüldüğünde eş zamanlı trombosit transfüzyonları yapılmalıdır.
 
İlk 3 Tedavi Siklusundan Sonra Görülen Evre 3-4 Kemik İliği Baskılanmasının Yönetimi
 
-    5 Günlük Tedavi Şemasında İlk 3 Tedavi Siklusundan Sonra Doz Modifikasyonu
Bu klinik durumlarda hastadaki yararın optimizasyonu için doz azaltması önerilmez. Aşağıda belirtilen toksisitelerin tedaviyle ilişkisi en azından olası
olarak değerlendirildiği durumlarda dozun uygulanması geciktirilmelidir:
 • Evre 3-4 non-miyelosupresif toksisiteler
 • Kemik iliği baskılanmasıyla ilişkili şiddetli komplikasyonlar (uygun anti-infektif tedaviye rağmen düzelmeyen infeksiyonlar, uygun tedaviye rağmen düzelmeyen kanamalar)
 •  Bir tedavi kürüne başlanmasından 6 hafta ya da daha uzun süreyle hastalıkta progresyon olmamasıyla beraber hiposelüler kemik iliği olarak (sellüleritenin %5 ya da daha düşük olması) tanımlanan uzamış kemik iliği baskılanması

Eğer düzelme (mutlak nötrofil sayısı > 1.000/µl ve trombosit sayısı >50.000/µl) için 8 haftadan uzun süre gerekirse hastada ilaç tedavisi kesilerek, bu 8 haftadan sonraki 7 gün içinde hastalık progresyonu açısından değerlendirilmelidir (kemik iliği aspirasyonuyla). En az 6 siklus tedavi görmüş ve tedaviden yarar görmeye devam eden hastalar için, progresyon olmadığı durumlarda hekimin kararına göre 8 haftadan uzun bir gecikmeye izin verilebilir.

-    3 Günlük Tedavi Şemasında İlk 3 Tedavi Siklusundan Sonra Doz Modifikasyonu
Kalıcı sitopeninin ilaç uygulamasıyla ilişkili kabul edildiği durumlarda hematolojik düzelme için (mutlak nötrofil sayısı > 1.000/µl ve trombosit sayısı
>50.000/µl) gereken süre 6 haftayı geçtiğinde, bir sonraki DACOGEN siklusu geciktirilebilir ve doz aşağıdaki algoritmaya göre azaltılabilir. Yapılacak
daha sonraki sikluslarda bu azaltılmış dozlarla devam edilmeli; doz yeniden ayarlanmamalıdır.
 • Düzelme için gereken sürenin 6 haftadan uzun, 8 haftadan az olduğu durumlarda, DACOGEN uygulaması 2 hafta daha geciktirilebilir ve her sekiz saatte bir intravenöz infüzyonla uygulanan 11 mg/m2’ye (33 mg/m2/gün, 99 mg/m2/siklus) düşürülebilir.
 • Düzelme için gereken sürenin 8 haftadan uzun, 10 haftadan az olduğu durumlarda, DACOGEN uygulaması 2 haftaya kadar geciktirilebilir ve her sekiz saatte bir intravenöz infüzyonla uygulanan 11 mg/m2’ye (33 mg/m2/gün, 99 mg/m2/siklus) düşürülür ve daha sonraki sikluslarda bu dozlarla devam edilebilir.
 • Düzelme için gereken sürenin 10 haftadan uzun olduğu durumlarda ilaç tedavisi kesilerek, bu 10 haftadan sonraki 7 gün içinde hastalık progresyonu değerlendirilmelidir (kemik iliği aspirasyonuyla). Ancak en az 6 siklus tedavi görmüş ve tedaviden yarar görmeye devam eden hastalar için, progresyon olmadığı durumlarda hekimin kararına göre 10 haftadan uzun bir gecikmeye izin verilebilir.
 
Non-hematolojik Toksisite Durumlarında Doz Modifikasyonu
Her iki DACOGEN doz şemasında da, aşağıda belirtilen non-hematolojik toksisitenin oluştuğu durumlarda, değerler başlangıç düzeylerine ya da normal sınırlar içine dönene kadar DACOGEN tedavisine ara verilmelidir:
 • Serum kreatinin düzeylerinin 2 mg/dl ya da daha yüksek düzeylerde olması. Serum glutamat piruvat transaminaz (SGPT), alanin aminotransferaz (ALT) ya da total bilirubin düzeylerinin normal değerlerinin üst limitinden 2 kat ya da daha yüksek olması.
 • Eş zamanlı anti-infektif tedavi uygulanmasına rağmen kontrol altına alınamayan aktif viral ya da bakteriyel infeksiyon.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek olup olmadığı konusu araştırılmamıştır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik hastalarda etkinlik ve güvenlilik kanıtlanmamıştır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yeterli ve iyi kontrollü klinik çalışmalara katılmış geriyatrik hastalar, genellikle daha genç yetişkin hastalarla aynı seviyede dozlanmışlardır. Toksisite için doz azaltımı, genel popülasyon için belirlenen şekilde gerçekleştirilmelidir.
Faz 3 çalışmasına katılan 83 hastadan 61’i 65 yaş ve üzerinde, 21’i ise 75 yaş ve üzerindeydi. Hem bu çalışmada, hem de diğer rapor edilen klinik deneyimlere göre bu yaşlı hastalarla, genç hastalar arasında etkinlik ve emniyet açısından bir farklılık olmamasına rağmen, bazı yaşlı bireylerin duyarlılığının daha fazla olabileceği gözardı edilmemelidir.
Raf Ömrü

Açılmamış flakonlar: Raf ömrü 250C’nin altındaki oda sıcaklığında 3 yıldır.
Seyreltildikten sonra: Seyreltildikten sonraki 15 dakika içinde kullanılmayacaksa, soğuk [2 - 8°C arası] infüzyon sıvıları kullanılarak seyreltilmeli ve 2°C ila 8°C arası sıcaklıkta en fazla 7 saat bekletilmelidir.

Ruhsat Numarası(Ları)

125/16

Ruhsat Sahibi

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No:13 Kavacık, Beykoz-İstanbul
Tel: 0 216 538 20 00
Faks: 0 216 538 24 99

Ruhsat Sahibi

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak Keçeli Plaza No:13 Kavacık,
Beykoz-İstanbul

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

Açılmamış flakonlar: 250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Seyreltildikten sonra: Seyreltildikten sonraki 15 dakika içinde kullanılmayacaksa, soğuk [2 - 8°C arası] infüzyon sıvıları kullanılarak seyreltilmeli ve 2°C ila 8°C arası sıcaklıkta en fazla 7 saat bekletilmelidir.

Terapötik Endikasyonlar

DACOGEN (desitabin) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun miyelodisplastik sendrom (MDS) sınıflandırmasına göre aşırı blast artışı gösteren dirençli anemi tip I ve tip II (RAEB-1 ve RAEB-2) tedavisinde endikedir. Ayrıca ek olarak diğer miyelodisplastik sendrom alt tiplerinde eşlik eden sitogenetik kötü risk, ağır dishematopoez, yoğun infeksiyonla seyreden lökopeni, klinik kanamalara neden olabilecek trombositopeni ve tranfüzyonlarla düzeltilemeyen derin refrakter anemi hallerinde de kullanılır.

Üretici Bilgileri

PCH Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2003, RN Haarlem, Hollanda

Yardımcı Maddeler

Monobazik potasyum fosfat, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Yardımcı Maddelerin Listesi

Monobazik potasyum fosfat
Sodyum hidroksit
Hidroklorik asit
Enjeksiyonluk su