Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka DANITRIN
Etken Madde Kodu SGKFD5-MEPROBAMAT+PETAERITRIOL TETRANITRAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C01DA55
ATC Açıklaması Pentaeritritil tetranitrat , kombinasyonları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A02097
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 5,12 TL (22 Mart 2017) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,12 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Takibi Zorunlu Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hepatik ve renal yetersizliklerde kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Hepatik ve renal yetersizliklerde kontrendikedir.
Doz Aşımı
Pentaeritritol tetranitrat aşırı dozda alındığında flaş hali, taşikardi, baş ağrısı, kusma, huzursuzluk, hipotansiyon, senkop, siyanoz ve methemoglobinemi görülebilir. Bunu takiben vücut ısısında düşme, solunum güçlüğü ve bradikardi oluşabilir. Böyle hallerde hemen mide yıkanmalı, oksijen verilmeli, gereğinde solunuma asiste edilmelidir. Methemoglobinemi mevcudiyetinde İ.V. olarak 1-4 mg/kg metilen mavisi verilmelidir.
 
Aşırı dozda mebrobamatın yol açabileceği akut zehirlenme belirtileri koma, şok, vasomotor kollaps ve solunum kollapsıdır. Mebrobamatın fatal dozu 12-47.6 g arasındadır. 20-40 g Mebrobamat alındıktan sonra iyileşen hastalarda mevcuttur. Madde süratle emildiğinden mide hemen yıkanmalıdır. Aksi takdirde fazla bir fayda sağlanamaz. Diürezin arttırılması ve hemodiyaliz yarar sağlayabilir. Gereğinde solunuma asiste edilmelidir.
Endikasyonlar
Angina pectoris, koroner spazm ile beraber görülen kalp hastalıkları.
Farmakodinamik Özellikler
Angor pektoriste giderilmesi mümkün olmayan koroner sklerozu yanında, ağrıların oluşmasında büyük rolü olan relatif zorlama iskemisi de önem taşır. Bu iskemi ancak kollateral sirkülasyona mümkün olan genişliği sağlayarak giderilebilir. Bu konuda birçok vasodilatatör yanında özellikle uzun tesirli nitritlerin rolü eskiden beri bilinmektedir. Öte yandan her zaman frenlenemeyen psişik faktörlere, strese bağlı olarak görülen eforu taklit eden klinik durumların kontrolü de önem taşır. DANİTRİN FORTE, terkibindeki Pentaeritritol tetranitrat’ ın vasodilatatör tesiri ile Meprobamat’ ın psişik tesirini birleştiren bir müstahzardır. Yaptığı vasodilatasyon 4-6 saat sürmekte ve psişik tesiri ile ağrıların giderilmesine yardımcı olduğu gibi, hastadaki anguaz hissini de bertaraf etmektedir.
Farmakokinetik Özellikler
-
Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü
Her tablet;
 
Pentaeritritol tetranitrat 20 mg
Meprobamat 200 mg
Boyar madde olarak : F.D. and C Blue No:2, Tartrazin ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
Pentaeritritol tetranitrat, antihipertansiflerin, alkol ise Pentaeritritol tetranitrat’ ın bazı etkilerini fazlalaştırabilir. Meprobamat merkezi sinir sistemi depresanlarının (alkol dahil) etkisini arttırabilir. Sistemik steroidler (oral kontraseptifler dahil), fenitoin, griseofulvin, rifampisin, fenotiazinler (ör:klorpramazin) ve trisiklik antidepresanlar gibi karaciğerde metabolize olan ilaçların metabolizasyonunu arttırarak , bu ilaçların kan düzeylerini ve biyoyararlılığını etkileyebilir.
Kontraendikasyonlar
Bütün nitritler gibi Pentaeritritol tetranitrat da intraoküler basıncı arttırdığından glokomda; ileri derecede anemi görülen hastalarda, serebral hemoraji veya kafa travması mevcudiyetinde, hepatik ve renal yetersizliklerde, akut entermitan porfirya nöbetleri görülebilenlerde ve ilaç bağımlılığına (alkol dahil) yatkınlığı olanlarda kontrendikedir. Koroner trombozun hemen peşi sıra kullanılmaz.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hekim tavsiyesine göre tayin edilir. Ortalama olarak günde 4 defa 1 tablet aç karnına alınır. Ağrı geceleri de görüldüğünde son doz yatmadan önce alınmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
20 ve 50 tablet ihtiva eden blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
İlacın bileşiminde bulunan tartrazin nedeni ile allerjik reaksiyonlar görülebilir.
 
Pentaeritritol tetranitrat karşı tolerans oluşabileceğinden, ilacın uzun süre kullanılmasından sonra kesilmesi halinde angina ataklarının artabileceği akılda tutulmalıdır. Mebrobamat kullanımının epileptik hastalarda nöbetlere yol açabileceği, kesilmesi halinde ise, bu konvülsyonların artabileceği unutulmamalıdır. Mebrobamat; önerilen dozun üstünde uzun süre kullanıldığında, özellikle ilaç bağımlılığına (alkol dahil) yatkınlığı olanlarda alışkanlık yapabilir. Böyle hallerde, ilaç yavaş yavaş (giderek doz azaltılarak) kesilmelidir.
 
DANİTRİN FORTE Tablet kullananlarda uykuya eğilim artabileceğinden, hastalar dikkat gerektiren araçlar ve makineler kullanmaktan kaçınmalıdır. Hamilelikte emniyetle kullanılabileceğini gösterir yeterli araştırmalar mevcut olmadığından, zorunlu haller dışında gebelere verilmemelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Pentaeritritol tetranitrat başağrısı, hipotansiyon, baş dönmesi, bulantı ve deri döküntüsü gibi yan etkilere yol açabilmektedir. Baş ağrısı geçici bir karakter taşımakta ve tedaviye gerek duyulmamaktadır. Hipotansiyon hastanın sırtüstü yatmasıyla hemen tedavi edilebilir bir karakterdedir.
 
Mebrobamat kullanımı ile ataksi, görme bozukluğu, uyku hali, kusma, nadiren tromboositopeni, eosinofili ve lökopeni görülebilir.
 
Meprobamata karşı aşırı hassasiyeti olan şahıslarda; kaşıntı, deri döküntüsü, eritem, titreme, ateş bazen hipotansiyon ve kollaps, nadiren angionörotik ödem, bronkospazm, Stevens-Johnson sendromu, oliguri, anüri gibi belirtilere yol açan aşırı hassasiyet reaksiyonları görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.