Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka DEFLU
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A02120
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 6,57 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,87 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,07 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E154C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği bulunanlarda kontrendikedir.
Doz Aşımı

10 g’dan fazla alan yetişkinlerde toksisite olasılığı vardır. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Doz aşımında solgunluk, anoreksi, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi ve konvülsiyon gibi semptomlar görülür. Hepatik nekroz parasetamol aşırı dozajının dozla ilişkili komplikasyonudur. Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ila 48 saat içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını takiben 1 ila 6 gün görülmeyebilir.

Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin %30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir.

 

Endikasyonlar
Soğuk algınlığı, sinüzit, nezle, saman nezlesi ve diğer üst solunum yolları alerjilerindeki; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, aksırık, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, vücut ağrıları gibi semptomlarda endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol:
Parasetamolün; ağrı kesici/ateş düşürücü etkisi klinik olarak kanıtlanmıştır. Parasetamol; hipotalamusta yer alan termoregülatör merkezdeki etkisi sayesinde, ateş düşürücü etki ve ağrı eşiğinde yükselme ile ağrı kesici etki meydana getirmektedir. Parasetamolün; ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi asetil salisilik aside eş miktardadır ve asetil salisilik asidin oluşturduğu yan etkilerin bir çoğunu muhtemelen meydana getirmez.

Klorfeniramin maleat:
Aşırı hassasiyet reaksiyonlarının ve kaşıntılı deri rahatsızlıklarının semptomatik olarak rahatlatılması için ağızdan verilen bir H1 reseptör antagonistidir.
Öksürük ve soğuk algınlığı preparatlarının bilinen bir maddesidir.

Fenilefrin HCl:
Alfa adrenoseptörler üzerine direkt etkili sempatomimetik bir ajandır. Efedrine göre daha az veya yok denecek kadar santral sinir sistemi stimülasyonu yapar.
Burun – sinüs konjestiyonunu, sinüs basıncını azaltır.
Üst solunum yolları mukozasının genişlemiş kılcal damarlarını büzerek etki gösterir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol:

Emilimi:
Oral alımdan sonra, gastrointestinal kanaldan, hızlı ve tam olarak emilir ve 10 – 60 dakika içinde en üst plazma konsantrasyonuna ulaşır.

Dağılımı:
Bütün vücut dokularına yayılır.

Metabolizasyonu:
Karaciğerden metabolize olur.

Atılımı:
Glukuronid veya sülfat konjugeleri halinde idrarla atılır. %5’inden azı, değişmemiş parasetamol olarak atılır. Eliminasyon yarı ömrü, 1 – 3 saattir.

Klorfeniramin maleat:

Emilimi:
Gastrointestinal kanaldan yavaşça emilir. Ağızdan alındıktan 4 – 6 saat sonra en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşır.

Dağılımı:
Sirkülasyon esnasında %70 kadarı plazma proteinlerine bağlanır. Vücudun her yerine dağılır. Santral sinir sistemine geçer.

Metabolizasyonu:
Yaygın metabolize olur. Metabolitleri desmetil, didesmetil klorfeniramindir.

Atılımı:
Değişikliğe uğramamış klorfeniramin maleat ve metabolitleri öncelikle idrar yoluyla atılır.

Fenilefrin HCl:

Metabolizasyonu:
Barsak ve karaciğerde mono amino oksidaz vasıtasıyla metabolize olur.

Atılımı:
Eliminasyon yarı ömrü, 1 – 3 saattir.

 

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

5 ml (1 ölçek) şurup;

Parasetamol        120.0 mg
Klorfeniramin maleat 1.0 mg
Fenilefrin HCl          2.5 mg içerir.

(Yardımcı maddeler: Metil paraben, Sitrik asit, Sakarin sodyum, Sorbitol, Ahududu Esansı)

 

İlaç Etkileşmeleri

Antikolinerjik ilaçlar ve afyon kökenli ağrı kesicilerle alındığında parasetamolün emilimi gecikir. Antikonvülsanlar veya oral steroid yapılı kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasını engeller. Oral antikoagülanlarla parasetamolün birlikte kullanımı hipoprotrombinemik etkiyi arttırır. Ancak bu etkileşim kullanım süresine ve dozuna bağlıdır. Parasetamol kloramfenikol konsantrasyonunu arttırabilir.

Alkol ve santral sinir sistemi depresanlarının (barbitüratlar, hipnotikler, sedatifler, nöroleptikler) sedatif etkisini arttırır. Birlikte alındığında fenitoin zehirlenmesi olabilir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalı veya ilacın kesilmesinden 14 gün sonra kullanılmalıdır.

Kalp glikozitleri, kinidin veya trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında aritmi riski artabilir. Rezerpin ile birlikte kullanıldığında tesirini azaltabilir.

 

Kontraendikasyonlar

Bileşiminde bulunan maddelere veya asetil salisik aside karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, karaciğer yetmezliği bulunanlarda, aktif alkolizmde, şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda, glokomlularda, ağır prostat hipertrofili hastalarda, hipertansiyonlularda, hipertiroidizmde, akut bronşiyal astımda, piloroduodenal tıkanıklıkta, konvülziyonlu hastalarda, diyabetlilerde, kalp hastalarında ve seçici olmayan(non – selektif) monoamin oksidaz(MAO) inhibitörü kullanan veya 2 hafta içinde kullanmış olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
3 yaşına kadar:

Her 6 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı

3 – 6 yaş arası çocuklarda:

Her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı

6 yaşından yukarı çocuklarda

Her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı

Büyüklerde:

Her 4 saatte bir 2 ölçü kaşığı

Çocuklara 24 saatte belirtilen dozdan fazla verilmemeli, 2 yaşın altındakilere doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
Parasetamol ihtiva eden diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Deflu Tablet, 20 tabletlik blister ambalajda.
Deflu Fort Film Tablet, 20 tabletlik blister ambalajda.
Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
Esenyurt / İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
18.01.2005 – 205/20
Saklama Koşulları
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
100 ml şurup, renkli cam şişede, ölçek ve prospektüs havi karton kutuda.
Uyarılar/Önlemler

Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.
Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.
Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
İlacı alırken alkollü içecekler alınmamalıdır. Antidepresan ilaç alanlar doktora danışmadan bu ilaçları kullanmamalıdır.
Özellikle çocuklarda eksitabilite görülebilir. Semptomlar 7 gün içinde iyileşme göstermez veya ateş 3 gün içerisinde düşmezse ilaç kesilmeli ve doktora danışılmalıdır. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

Araç ve özel dikkat isteyen makineler ile ve/veya tehlikeli, yüksek yerlerde çalışırken kullanılmamalıdır.
2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.


HAMİLELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI:

Hamilelik Kategorisi : C Kategorisi
Eğer hekim, ilacın hamilelere sağlayacağı yararın, fötus üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır.

 

Üretim Yeri

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
Esenyurt / İSTANBUL

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 31.01.2005

Reçete ile satılır.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hematolojik reaksiyonlar rapor edilmiş olmasına rağmen parasetamolün yan etkileri hafiftir. Genellikle cilt kızarıklığı veya diğer alerjik reaksiyonlar olabilirse de ilacı kesmekle geçer.
Kişiye göre değişen ve bitkinlikten derin uykuya varan sedasyon, huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu yapabilir. Gastrointestinal rahatsızlık yapabilir.

Sempatomimetikler santral sinir sitemine etki ederek endişe, huzursuzluk, uykusuzluk, titreme yapabilirler. Bu etkiler fenilefrinde en az düzeydedir. Kardiyovasküler sisteme etki ederek hipertansiyon yapabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.