Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka DEKORT
Etken Madde Kodu SGKEVW-DEKSAMETHASON
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu H02AB02
ATC Açıklaması Deksametazon
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A02142
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,04 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,4 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,59 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E116E
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Glukokortikoidlerin aşırı dozda alınması ile akut reaksiyonlara ve ölüm vakalarına pek rastlanmaz. Kronik toksisite belirtileri de glukokortikoidlere aşırı hassasiyet gösterilmesine yol açacak özel bir durum yoksa tedavi gerektirmez. Böyle bir özel durum mevcudiyetinde mide yıkanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Aşırı hassasiyet reaksiyonları ve anaflaksi görüldüğünde adrenalin ve aminofilin verilmeli hasta ılık ve sessiz bir ortamda tutulmalıdır.
 
Deksametazon'un özel bir antidotu yoktur. Plasma yarı ömrü yaklaşık 190 dakikadır.
Endikasyonlar
DEKORT Tablet 0.50 mg antiinflamatuar,antiromatizmal ve antiallerjik tesirlerinden dolayı kortikosteroidlerle tedaviye cevap veren vakaların hepsinde kullanılır.
 
DEKORT Tablet 0.50 mg 'ın endike olduğu hastalıkların başlıcaları şunlardır:
 
Romatizmal Hastalıklar: Ör: Romatoid artrit
 
Allerjik Hastalıklar: Ör: Anjionörotik ödem,anafilaksi
 
Dermatolojik Hastalıklar: Ör: Pemphigus Arteritis Collagenosis: Ör: Polyarteritis nodosa
 
Solunum Sistemi Hastalıkları: Ör: Bronşiyal astma, aspirasyon pnömonisi
 
Oftalmik Hastalıklar: Ör: Anterior ve posterior uveit,optik nörit
 
Hematolojik Bozukluklar: Ör: Hemolitik anemi,lösemi,myeloma
 
Kardiyovasküler Bozukluklar: Ör: Post - miyokard enfarktüsü sendromu
 
Hiperkalsemi: Ör: Sarkoidosis
 
Enfeksiyonlar: Miliyer tüberküloz (uygun kemoterapi ile birlikte)
 
Kas Hastalıkları: Ör: Polymyositis
 
Ödeme Yol Açan Hastalıklar: Ör: İdiopatik veya lupus erythematosus'un neden olduğu nefrotik sendrom
 
Gastrointestinal Sistem Hastalıkları: Ör: Ülseratif kolit,Crohn hastalığı
 
Nörolojik Bozukluklar: Ör: Serebral tümörlerle birlikte görülen beyin ödemleri
 
Endokrin Bozukluklar: Ör: Primer veya sekonder adrenokortikal yetmezlikler, konjenital adrenal hiperplazi.
Farmakodinamik Özellikler
DEKORT'un etkin maddesi Deksametazon, antiinflamatuar aktivitesi yüksek bir glukokortikoid olup fluoroprednizolon molekülünün 16 durumuna bir metil grubunun ilavesiyle meydana getirilmiştir. Sentezi yapılmış kortikosteroidlerde rastlanan birçok yan tesirin Deksametazon'da gerek şiddet gerek nispet bakımından az olması, diğer kortikosteroidlere tahammül edemeyen hastalarda kortikosteroid tedavisinin tatbikini mümkün kılar. Antiinflamatuar, antiromatizmal ve antiallerjik tesiri bilinen kortikosteroidlerden daha üstün olmasına rağmen elektrolit dengesi üzerindeki tesiri ihmal edilebilecek derecede azdır. Diğer kortikosteroidlerle tedavi sırasında görülen iştahsızlık,kilo kaybı, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, adale zaafı gibi yan tesirlerin Deksametazon ile tedavi edilenlerde görülmemesi, müstahzarın sodyum retansiyonuna ve potasyum kaybına yol açmaması (yüksek dozlarda kullanılması hariç) klinik uygulamada büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Su ve tuz retansiyonu meydana getirmemesine ilaveten hipertansiyona da sebep olmayışı, kardiyovasküler hastalıklara yakalanmış kişilerin çoğuna etkin bir tedavi imkanı vermektedir.
Farmakokinetik Özellikler
Deksametazon gastrointestinal kanaldan kolay absorbe olur. Biyolojik yarılanma ömrü yaklaşık 190 dakikadır. Diğer kortikosteroidlere göre plasma proteinlerine daha düşük oranda bağlanır. Kortikosteroidler süratle vücuttaki dokulara dağılır. Kortikosteroidler çoğunlukla karaciğerde metabolize olur. Bir kısmı ise böbreklerden idrarla atılır.
Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü
Her bir tablet; 0.50 mg Deksametazon (9 α - Fluoro -16 α metil prednizolon)
 
Yardımcı Maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, magnezyum stearat içermektedir.
İlaç Etkileşmeleri
Barbitüratlar,fenitoin, efedrin ve rifampin kortikosteroidlerin metabolik klerensini arttırabilir. Bunun sonucu olarak da kan-plazma düzeyinde düşme ve fizyolojik aktivitede azalma görülür. Antikoagülanlara cevap genellikle azalır, bazen de artabilir.
 
Potasyum itrahını arttıran diüretiklerle birlikte kullanılması; aşırı potasyum kaybına neden olabilir.
Kontraendikasyonlar
Müstahzarın etkin maddesine karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen şahıslarda, akut enfeksiyonlarda,sistemik fungal enfeksiyonlarda,herpes zoster'de gözünde ülserli herpes simpleks olanlarda immunolojik cevap ve inflamatuar reaksiyonlara karıştığı için kontrendikedir. Canlı aşı uygulaması kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
İlacın dozu hastalığın durumuna ve kişinin tedaviye verdiği yanıta göre bireyselleştirilmelidir. Günlük doz 0.75 - 9 mg arasında değişebilir. Hafif olgularda 0.75 mg' ın altına inilebilir daha ciddi olgularda ise 9 mg' ın üzerine çıkılabilir. Günlük dozun 3 veya 4 kısıma bölünerek verilmesi gerekir. Hastaların klinik tablosu hastalığın remisyonu veya şiddetlenmesi durumuna karşı çok iyi takip edilmelidir.
 
Romatoid artrit ve kronik astma bronşiyal gibi kronik vakalarda günlük doz 1.5 - 3 mg idame dozu ise 0.75 mg'dır.
 
Şiddetli mevsim astması, akut deri hastalıkları ,akut ülseratif kolit gibi akut hastalıklarda günlük doz 2 -3 mg'dır.
 
Romatizma, dissemine lupus eritematosus, nefrotik sendrom gibi kronik hastalıklarda günde 2 - 4.5 mg kullanılır.
 
Hayatı tehdit eden status astmatikus gibi ciddi durumlarda ve hemopatilerde hekim gerekli bulursa başlangıç dozu olarak 7.5 -10 mg verilebilir. İdame dozu, belirtiler yeterince düzelince gerekli görülen minimum doza kadar giderek azaltılarak tayin edilir. Deksametezon'un idame dozu ortalama olarak günde 1 -1.5 mg arasında olup bazı vakalarda günde 0.75 mg 'lık doz yeterli gelmektedir.
 
Akut allerjik reaksiyonlarda veya kronik allerjik reaksiyonların alevlendiği dönemlerde oral ve parenteral tedavinin kombine edilmesi ve aşağıda belirtilen şekilde bir tedavi uygulanması tavsiye edilir.
 
Birinci gün : 1 -2 ml (4 -8 mg) DEKORT Enjektabl
İkinci gün : Günde 2 defa 2 DEKORT Tablet 0.75 mg
Üçüncü gün : Günde 2 defa 2 DEKORT Tablet 0.75 mg
Dördüncü gün : Günde 2 defa 1 DEKORT Tablet 0.75 mg
Beşinci gün : Günde 1 defa 1 DEKORT Tablet 0.75 mg
Altıncı gün : Günde 1 defa 1 DEKORT Tablet 0.75 mg
Yedinci gün : Tedavi kesilir.
Sekizinci gün : Hekim ziyaret edilir.
 
Bu suretle sürdozaj tehlikesi önlenmiş olur.
 
Deksametazon ile Uygulanan Testlerde Cushing Sendomu: Gece 11'de 1 mg DEKORT oral olarak verilir. Sabah 8'de plasma kortizol düzeyini tayin etmek üzere kan alınır. Daha kesin bir sonuç temini için 48 saat süre ile 6 saatte bir 0.5 mg DEKORT tablet verilir. Bunu takip eden 24 saatteki idrar toplanır ve itrah edilen 17 - hidroksikortikosteroid miktarı tayin olunur.
 
Pitiuter ACTH Fazlalığına Bağlı Cushing Sendromunu Diğer Sebeplerden Kaynaklanan Cushing Sendromundan Ayırmak İçin: 48 saat süre ile 6 saatte bir 2 mg DEKORT oral olarak verilir. Daha sonraki 24 saat idrar toplanır ve itrah edilen 17 - hidroksikortikosteroid miktarı tayin olunur.
 
DEKORT tedaviye ara vermeden diğer bir kortikosteroid yerine verilebilir. 0.75 mg DEKORT'un terapotik tesirinin ekivalanı aşağıda gösterilmiştir.
 
 
DEKORT              Metil prednizolon        Prednizon          Hidrokortizon         Kortizon
                              ve                           ve
                          Triamsinolon           Prednizolon
0.75 mg                  4 mg                      5 mg                 20 mg                  25 mg
 

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
DEKORT Tablet 0.75 mg
DEKORT Ampul
DEKORT Göz ve Kulak Damlası
Saklama Koşulları
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
20 tablet içeren blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Tedavi tesiri yapabilecek dozlarda yan tesirler meydana getirebilir. Bu yüzden doz kademeli olarak yavaş yavaş arttırılmalıdır. Kortikosteroid kullanımı bazı oluşmakta olan hastalıkların belirtilerini maskeleyebilir. Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan nitromavi - tetrazolin testinin (-) çıkmasına yol açabilir.
 
Kortikosteroidler latent amibiyazisi aktive edebilirler. Bu yüzden kortikosteroid tedavisine başlanmadan önce latent veya aktif bir amibiyazisin olup olmadığı kontrol edilmeli ayrıca nedeni bilinmeyen diyarelere karşı dikkatli olunmalıdır.
 
Uzun süreli kortikosteroid kullanımı optik sinirlerde hasara yol açabilir. Buna bağlı olarak subkapsüler katarakt ve glokom görülebilir.
 
Normal ve yüksek doz hidrokortizon veya kortizon kullanımı kan basıncında yükselmeye, su ve tuz retansiyonuna ve potasyum atılımının artmasına neden olabilir. Bu etkiler yüksek dozda kullanım hariç sentetik türevlerde daha az görülebilir. Diyette tuz kısıtlaması ve potasyum suplementasyonu gerekli olabilir. Kortikosteroidlerin hepsi kalsiyum atılımını arttırır.
 
Canlı virüs aşıları kortikosteroidlerin immünosupresif dozlarındaki kullanımında kontrendikedir. Yine bu dozlardaki kortikosteroid kullanımı ile inaktif bakteri ve virüs aşılarının uygulanmasından sonra beklenen serum antikor cevabı oluşmayabilir. Addison hastalığında olduğu gibi kortikosteroid replasman tedavisi gören hastalarda immünizasyon prosedürü uygulanabilir.
 
Strongyloides enfeksiyonlarından şüphe edilen hastalarda kortikosteroidler çok dikkatli kullanılmalıdır. Kortikosteroid kullanan bazı immünsüpresif hastalarda strongyloides hiperenfeksiyonları ile yaygın lavral hareket görülmektedir. Buna ciddi enterokolitler ve potansiyel fatal gram (-) septisemi eşlik eder.
 
Aktif tüberkülozu olan bireylerde uygun bir antitüberküloz ajanla birlikte kortikosteroid kullanılabilir. Latent tüberkülozu veya tüberküloz reaktivasyonu olan kortikosteroid endikasyonundaki hastalara hastalığın reaktive olması ile ilgili ciddi bir inceleme yapılması gerekir. Bu tip hastalara; uzun süreli kortikosteroid tedavisi uygulanacak ise kemoproflaktik takviye yapılmalıdır.
 
Kortikosteroidler birden kesilmemeli aşamalı olarak doz azaltılarak tedavi sonlandırılmalıdır. Aksi takdirde adrenal korteks yetmezliğinin de eşlik ettiği ateş, miyalji, artralji ve malasi gibi semptomlar görülebilir.
 
Hipotiroidi ve sirozu olan hastalarda kortikosteroidlerin etkisi daha da artmış olarak görülür.
 
Oküler herpes simpleksi olan hastalarda korneal perforasyon olasılığı nedeniyle kortikosteroidlerin kullanımı konusunda ihtiyatlı olunmalıdır.
 
Kortikosteroid kullanımı ile fiziksel düzensizlikler görülebilir. Ayrıca öfori, insomni, karakter değişimi, şiddetli depresyon ve gözle görülür psikotik manifestasyonlar olabilir. Kortikosteroid kullanımı ile duygusal küntlük veya psikotik eğilim tablosu ağırlaşabilir.
 
Hipoprotrombinemisi olan hastalarda kortikosteroid ile birlikte aspirin kullanılması konusunda ihtiyatlı olunmalıdır.
 
Nonspesifik ülseratif kolit, piyojenik inflamasyonlar, divertikulit, yeni barsak anastomozu, aktif veya latent peptik ülser, diabetus mellitus, renal yetmezlik, hipertansiyon, osteoporoz ve miyastenia gravis vakalarında steroidler dikkatli kullanlılmalıdır. Yüksek dozlarda peritoneal ve gastrointestinal iritasyona rastlanmıştır. Hiperkortikonizmin bir komplikasyonu olarak da yağ embolisi rapor edilmiştir.
 
Yüksek doz kortikosteroid kullanıldığında ilacın yemeklerden sonra alınmasının daha uygun olacağını hatta yemek aralarında antasit alınmasının peptik ülsere karşı bir koruma oluşturacağı bildirilmektedir. Steroidler bazı hastalarda motiliteyi ve spermatoz sayısını artırabilir veya azaltabilir. Sistemik fungal enfeksiyonların şiddetlenmesine neden olabilir. Ancak spesifik antifungal tedavi uygulanacak ise glukokortikoid tedavisine başlanabilir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI: Gebelik kategorisi C' dir.
 
Hamilelerde kullanılması fetüsü etkiler. Hamilelik sırasında yüksek miktarda kortiksteroid alındığında çıkabilecek hipoadrenalizm belirtileri dikkatle takip edilmelidir. Kortikosteroidler anne sütüne geçer. Bu durum çocukta büyümenin baskılanması ve endojen kortikosteroid yapımının zarar görmesi gibi istenmeyen etkilere neden olur. Bu nedenle farmakolojik dozda kortikosteroid alan annelerin emzirmemesi tavsiye edilir.
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ: Araç ve makine kullanımına bir etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kortikosteroid kullanımı ile aşağıda verilen yan tesirler görülebilir.
 
Sıvı ve Elektrolit Dengesi Bozuklukları: Sodyum retansiyonu,sıvı retansiyonu, hassas şahıslarda konjestif kalp yetmezliği,potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz, hipertansiyon.
 
Adale ve İskelet Sistemi: Adale zafiyeti, steroid miyopatisi,adale kütlesi kaybı,osteoporoz, omurgada kompresyon kırıkları, femur ve humerus başında aseptik nekroz,uzun kemiklerde patolojik kırıklar, tendon rüptürü.
 
Gastrointestinal : Kanama ve delinme riski taşıyan peptik ülser,özellikle barsak enflamasyonlarında ince ve kalın barsak perforasyonları, pankreatit, abdominal distansiyo,ülseratif özofajit.
 
Dermatolojik: Yaraların iyileşmesinde gecikme, hassas, ince cilt oluşumu, ekimozlar,erite,terlemede artma, perineal bölgede yanma ve kaşınma, ( İ.V. uygulamadan sonra) allerjik dermatit, anjionörotik ödem.
 
Nörolojik: Konvülsiyonla, intrakraniyel basınçta artma ve buna bağlı olarak papilla ödemi.
 
Endokrin: Menstrüel bozukluklar, Cushing sendromuna benzer tablo oluşumu, çocuklarda gelişim gecikmesi, özellikle travma, operasyon ve hastalık halleri gibi stres yaratan durumlarda sekonder adrenokortikal ve pituiter cevabın kaybolması, karbohidrat toleransında azalma, latent diabetus mellitus'un manifest hale geçmesi, diabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ihtiyacında artma, hirsutizm.
 
Oftalmik: Posterior, subkapsüler katarakt,intraoküler basınçta artma, glokom, eksoftalmi.
 
Metabolik: Protein katabolizmasına bağlı negatif azot dengesi.
 
Diğer: Aşırı hassasiyet reaksiyonları, tromboemboli, kilo ve iştahta artma, bulantı, yorgunluk, enfeksiyonların şiddetlenmesi veya maskelenmes, psişik bozukluklar.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.