Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTRAN POLİFARMA
Etken Madde Kodu SGKEW4-DEKSTRAN 70+SODYUM KLORUR serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05AA05
ATC Açıklaması Dekstran
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A09809
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 38,55 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 34,41 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 9,76 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E323C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
Dekstran 70 İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu aşağıdaki durumlarda endikedir: Ameliyatlar veya diğer travmalara,kanama veya yanıklara bağlı şokların profilaksi ve tedavisinde,travmaların yol açtığı tromboemboliklerin önlenmesinde kullanılır. Ayrıca postoperatif tromboz ve akciğer embolisinden de korunmayı sağlar.
Farmakodinamik Özellikler
Polifleks Dekstran 70 İzotonik Solüsyonu ortalama molekül ağırlığı 70 000 olan düşük moleküler ağırlıklı bir glikoz polimeridir. Polimerlerdeki başlıca bağlar 1-6 glikozid tipi bağlardır. Leuconostoc menensteroides suşlarının sukroz üzerine etkisi ile fermantasyon yolu ile sentezlenir. Dekstran 70 İzotonik Solüsyonu farmakolojik etki ve moleküler ağırlık yönünden insan serum albuminine benzer. İntravenöz uygulamayı takiben Dekstran 70 İzotonik Solüsyonunun başlıca etkisi ilacın, sıvıyı interstiyel boşluklardan intravasküler boşluklara çekmedeki kolloidal osmotik etkisinden kaynaklanan plazma hacim genişlemesidir. Dekstran 70 İzotonik Solüsyonu infüze edilen solüsyonun hacminden biraz daha büyük bir plazma hacim genişlemesi oluşturur. Maksimum plazma hacim genişlemesine infüzyonun sona ermesinden yaklaşık bir saat sonra ulaşılır. Plazma hacmindeki genişlemenin derecesi ve süresi infüze edilen Dekstran 70 Solüsyonun hacmine bağlı olarak değişir ve uygulama öncesindeki plazma hacmine, dekstran’ın renal klerens hızına bağlıdır ve infüze edilen Dekstran 70 İzotonik Solüsyonunun hacmine bağlı olarak değişir.

 

Farmakokinetik Özellikler
Kardiyak verim, atım hacmi, sağ atriyal basınç ve venöz renal fonksiyona sahip hastalarda uygulanan dozun % 50’si 24 saat içinde idrarla atılabilir. Molekül ağırlığı 50 000 ya da daha büyük olan atılmamış moleküller yavaşça glikoza indirgenirler ve glikozda karbondioksit ve suya metabolize olur. İnfüze edilmiş Dekstran 70 İzotonik Solüsyonunun küçük bir kısmı da gastrointestinal kanala atılabilir ve feçes içinde elimine edilebilir.
Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
 
DEKSTRAN 70.........................................6.0 g
SODYUM KLORÜR ..................................0.9 g
ENJEKSİYONLUK SU k.m........................100 mL
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)
                                                                                 
 
Sodyum......................................154
Klorür.........................................154
Dekstran 70............................... ----
 
TOTAL OSMOLARİTE: 308.86 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Hatalı sonuçlara neden olmaması açısından cross-matching,Rh ve kan grubu tayinleri için numuneler tedaviden önce alınmalıdır ve numunelerin bir kısmı tedavi sırasında yapılacak daha ileri değerlendirmeler için saklanmalıdır. İnfüzyonun başlamasından sonra ilave kan örnekleri cross-matching ve kan grubu tayinleri için saline aglutinasyonu ve indirekt antiglobulin metodları kullanılabilirken cross-matching testi için proteolitik enzim tekniklerinin kullanılması zorluk yaratabilir. Dekstran 70 İzotonik Solüsyonu uygulamasından sonra sülfürik asit veya asetik asit hidrolizi kullanılarak yapılan kan glukoz tayinleri yüksek değerler verebilir ve serumda türbidimetrik ölçümler kullanılarak yapılan laboratuvar testleri normalden yüksek çıkabilir. Bu testler için kan örnekleri Dekstran 70 İzotonik Solüsyonu infizyonunun başlamasından önce alınmalıdır. Heparin ile birlikte verilmesi durumunda hemoraji riski söz konusudur.
Kontraendikasyonlar
Dekstran’a aşırı duyarlılığı olan kişilerde; bazı ilaçların yaptıkları dahil,her tipteki ( trombositopeni ve hipofibrinojenemi v.s. ); belirgin kardiyak yetmezlikte; Şiddetli oligüri ve anüri’nin olduğu böbrek hastalıklarında; Hipervolemik durumlarda,ağır kanama hastalıklarında;sodyum ve klorürün klinik olarak zararlı olabileceği hallerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA ŞEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE;
 
Dekstran 70 İzotonik Solüsyonu intravenöz infüzyon şeklinde kullanılır.
 
Şokta:
 
Dekstran 70 İzotonik Solüsyonu, şok tedavisinin diğer çeşitlerinde ek olarak kullanıldığında dozaj ve infüzyon hızı sıvı kaybı miktarına, son hemokonsantrasyona bağlıdır ve hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. % 6’lık solüsyonun ilk 24 saat süresince total dozajı 1,2 g/kg’ı ( 20mL/kg ) geçmemelidir; Tedavi süresi 24 saati aşarsa günlük dozaj 0,6 g/kg’ı (10 mL/kg) geçmemelidir. Yetişkinlerde mutad doz 30g’dır ( 500 mL) : Acil durumlarda ilaç, yetişkinlerde dakikada 1,2-2,4 g ( 20-40 mL ) hızında verilebilir. Normovolemik ya da normovolemiye yakın hastalarda infüzyon hızı dakikada 0,24 g’ı ( 4 mL ) geçmemelidir. Dekstran 70 cilt altı yoluyla uygulanmamalıdır.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 
Çözelti berrak değilse, torba zedelenmişse kullanmayınız.
Çözelti bir defada kullanılmalıdır. Bir seferlik uygulamadan artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
 
DOKTORA DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
 
Hamilelik Kategorisi C:
Polifleks Dekstran 70 İzotonik solüsyonları ile deneysel üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Dekstran’ın süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelere ihtiyatla verilmelidir. Başka ilaçları bu solüsyon içinde vermeyiniz. 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PVC TORBA
Saklama Koşulları
25°C‘nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500ml ve 1000ml’lik vakumlu cam şişeler
Uyarılar/Önlemler
Kalp ve böbrek yetmezliği olan hastaların şok durumunda dekstran kullanırken konjestif kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tehlikesini göz önünde bulundurmalıdır. Bütün kimyevi maddeler olduğu gibi dekstrana karşı aşırı hassas hastalar da bulunabilir. Çok nadir dekstran solüsyonlarının infüzyonu sırasında alerjik reaksiyonlar ( ürtiker, bulantı, kusma ) görülebilir. Antihistaminik ilaçlar, efedrin ve adrenalin bu reaksiyonları kısa bir sürede ortadan kaldırır. Reaksiyon gösteren hastalarda polifleks dekstran 70 izotonik solüsyonu uygulanımına son verilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Aşırı Duyarlılık: Ürtiker, nazal konjestiyon, hırıltı, göğüste sıkışma, dispne, hafif hipotansiyon ve ender olarak anafilaktik ( allerjik ) şok gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu belirtilere karşı antihistaminikler etkili olabilir. Ayrıca ani, belirgin hipotansiyon, bulantı, kusma, ateş, eklem ağrıları gibi istenmeyen reaksiyonlar görülebilir. Hipernatremi, su retansiyonuna bağlı olarak ekstrasellüler sıvı hacmini arttırdığı için, ödem ve konjestif kalp yetmezliğinin şiddetlenmesi ile ilişkili olabilir. Sodyum klorür içeren çözeltiler büyük hacimlerde damar yoluyla verildiklerinde, klorür iyonları bikarbonat iyonlarının kaybına neden olabilirler ve sonuçta asitlendirici bir etki yapabilirler. Çözeltiye veya vücuda veriliş tekniğine bağlı olarak ateş, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden yaygınlaşan venöz tromboz veya flebit, damardan dışarı kan akması ve hipervolemi gibi reaksiyonlar görülebilir. Bir reaksiyon görüldüğünde çözeltinin infüzyonu kesilir ve gerekli tedavi yapılır.
 
 BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.