Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKEW5-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 10 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A00008
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,62 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,75 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 2,23 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E208C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

%10’luk ve daha yüksek konsantrasyondaki hipertonik dekstroz solüsyonları büyük venlerden uygulanmalıdır. Dozu, hastanın yaşı, kilosu, klinik durumu ve asit-baz dengesine bağlı olarak hekim tarafından ayarlanır. Glikozüri oluşmaksızın, saatte ortalama infüzyon hızı 0.5 g Dekstroz/kg’dır. Saatte Maksimum infüzyon hızı 0.8 g Dekstroz/kg’ı geçmemelidir.
 
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

Endikasyonlar

1)Organizmaya parenteral yoldan kalori sağlanmasını gerektiren durumlarda;
a)Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde,
b)Ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide-bağırsak hastalıkları gibi, ağızdan besin ve su alımının sınırlandığı durumlarda;
c)Ateşli hallerde,
d)Böbrek bozukluğuna bağlı düşük yoğunlukta idrar çıkaran hastalarda,
e)Organizmada asidoz hallerinin düzeltilmesinde,
f)Organik asitlerin veya asit yapıcı tuzların ağızdan fazla alındığı durumlarda,

Farmakodinamik Özellikler

Dekstroz, organizmanın temel enerji kaynağıdır. Kolayca metabolize olur ve kandaki glukoz konsantrasyonunu artırarak enerji sağlar. Aynı zamanda vücut proteinleri ve azot kaybını azaltır, glikojen birikimini destekler. Yeterli dozda verildiğinde ketoasidozu önler veya azaltır. Dekstrozun sudaki solüsyonları organizmanın ihtiyacı olan suyu ve gerekli kaloriyi verirler. Dekstroz, karbondioksit ve suya metabolize olduğu için, dekstroz içeren sulu solüsyonların uygulanması, aynı miktarda serbest su uygulanmasına neden olur. %10 Dekstroz solüsyonunun damar yolu ile uygulanması, besinsiz ve susuz kalmış dokulara kısa sürede su ve karbonhidrat sağlar. Thiamin, riboflavin, nikotinamid, pridoksin gibi B grubu vitaminlerin tedaviye eklenmesi dekstrozun metabolizmasını kolaylaştırır. Parenteral tedaviye uzun süre devam edilmesi gerekirse, daha fazla kaloriye ihtiyaç varsa, daha konsantre karbonhidrat solüsyonları uygulanmalıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Dekstroz, bir monosakkarittir ve oral yolla alındıktan sonra aktif bir mekanizma tarafından ince bağırsaktan hızla absorbe olur, dokularda enerji vererek karbondioksit ve suya metabolize olur. Hipoglisemili hastalarda dekstrozun ağız yoluyla uygulanmasından, 10-20 dakika sonra kan glikoz seviyesi artar, 40 dakika sonra ise plazma pik konsantrasyonu oluşur. Glikoz ayrıca enerji yaratmak için hücrelerde metabolize olur ve yıkılır. Oksidasyonu ile açığa çıkan enerji, dokularda adenozintrifosfat ve kreatin fosfat şeklinde depo edilerek mekanik ve osmotik olaylarda hücresel biyosentez ve vücut ısısında kullanılır.

Farmasötik Şekli

PVC TORBA

Formülü

Her 100 ml’lik solüsyonda;
Dekstroz Anhidrit.............10g. (Dekstroz Monohidrat olarak 11 g)
Enjeksiyonluk Su..............k.m.
Osmolarite................555mOsm/L

İlaç Etkileşmeleri

Dekstroz, kuvvetli alkalilerle dekompoze olur ve kahverengileşir. Dekstrozun intravenöz solüsyonlarına Siyanokobalamin, Kanamisin Sülfat, Novobiosin Sodyum ve Warfarin Sodyum ilave edilmesi bulanıklığa neden olabilir. Dekstroz, aminler, amidler, amino asitler, peptidler ve proteinlerle reaksiyona girebilir.

Kontraendikasyonlar

1)İnfüzyon sırasında ekstrasellüler sıvının volümünün artması sonucu su intoksikasyonu oluşabilir.
 
2)Kan şekerinin aşırı derecede yüksek olduğu diyabetik komada,
 
3)Glikoz–galaktoz malabsorbsiyon sendromu görülen hastalarda,
 
4)İntraspinal ve intrakranial kanamalı, delirium tremensli, anürili hastalarda dehidratasyon olduğu durumlarda, kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

%10’luk ve daha yüksek konsantrasyondaki hipertonik dekstroz solüsyonları büyük venlerden uygulanmalıdır. Dozu, hastanın yaşı, kilosu, klinik durumu ve asit-baz dengesine bağlı olarak hekim tarafından ayarlanır. Glikozüri oluşmaksızın, saatte ortalama infüzyon hızı 0.5 g Dekstroz/kg’dır. Saatte Maksimum infüzyon hızı 0.8 g Dekstroz/kg’ı geçmemelidir.
 
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

CAM ŞİŞE

Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında (25°C’nin altında) saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL’lik polifleks torbalarda

Uyarılar/Önlemler

1)Hipertonik Dekstroz çözeltileri periferik bir venden uygulandıklarında tromboza yol açabilirler. Bu nedenle hipertonik Dekstroz çözeltilerinin, santral büyük bir venadan, tercihen Vena Cava Superiordan bir kateter yoluyla uygulanması önerilmektedir. Hipertonik dekstroz çözeltisinin, periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa, damar çevresindeki dokuların nekrozuna ve tromboflebite neden olabilecek, uygulama sırasında oluşabilecek sızıntıya dikkat etmek gerekir.
 
2)Sadece Dekstroz içeren elektrolitsiz çözeltiler, kanla birlikte ve aynı infüzyon seti aracılığıyla verilmemelidir.
 
3)Hipertonik Dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, hiperglisemi ve hiperosmolar sendroma neden olabilir. Özellikle kronik üremisi ve karbonhidrat intoleransı olduğu bilinen hastalarda, dikkatle kullanılmalıdır.
 
4)Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli infüzyonu ödem, hipokalemi, hipomagnesemi, hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Dekstroz infüzyonları sırasında glikojenin karaciğerde depolanması kandaki potasyum düzeyini düşürür. Bu nedenle parenteral yoldan beslenen, böbrek fonksiyonları normal hastalarda hipopotasemiyi ve hücre içi potasyum kaybını önlemek için dekstroz solüsyonu ile birlikte potasyum verilmelidir. (Her litre dekstroz solüsyonuna 20-40 mEq potasyum)
 
5)Dekstroz solüsyonları ile yapılan uzun süreli parenteral beslenmeler insülin salgılanmasını ters yönde etkiler. Hiperglisemiyi ve bundan kaynaklanan glikozüriyi en aza indirgemek için infüzyon sıvısına insülin ilavesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda kan ve idrarda bulunan glikoz miktarı periyodik olarak izlenmelidir.
 
6)Kortikosteroid veya kortikotropin alan hastalara parenteral yoldan sıvı verirken çok dikkatli olmak gerekir.
 
7)Açıkça kendilerinde ve klinik düzeyde fark edilmeyecek düzeyde diyabeti bulunduğu bilinen hastalarda, dekstroz içeren çözeltiler dikkatle kullanılmalıdır.
 
Hamilelik ve Emzirme Döneminde kullanım:
 
Hamilelik Kategorisi C: % 10 Dekstroz Sudaki Solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. % 10 Dekstroz Sudaki Solüsyonu, ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu taktirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmesi, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit oluşabilir ve çözeltinin dışarı sızması sonucu oluşan lokal ağrı görülebilir. Hipertonik çözeltilerin aşırı hızlı infüzyonu venöz irritasyona neden olabilir, bu nedenle uygulama hızı hastanın toleransına göre ayarlanmalı, uygulama için periferik venlerden en geniş olanı seçilmelidir. Hipertonik Dekstroz solüsyonlarının çok hızlı infüzyonu mental konfüzyon, bilinç kaybı belirtileriyle seyreden hiperosmolar sendroma neden olabilir. Bu durum eğer araştırılmaz ve tedavi edilmezse osmotik dehidratasyon ve hiperosmolar komaya yol açabilir. Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli infüzyonu ödem, hiperglisemi, hipomagnesemi, hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak hasta yeniden değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.