Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ IE ULAGAY
Etken Madde Kodu SGKEW5-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 10 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00029
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 7,03 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,28 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,07 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E208J
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek uygun düzeltici tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
Hipertonik dekstroz infüzyon solüsyonları;
 • Az hacim su ile yüksek kalori vermede,
 • Oliguride diürezi sağlamada,
 • Dokulardaki suyun kana geçmesinin istendiği durumlarda,
 • Vücuttan sodyum itrahını artırmada,
 • Asidoz hallerinin düzeltilmesinde,
 • Hipoglisemide kan şekerini yükseltmek için,
 • Akut alkol intoksikasyonunda endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Dekstroz infüzyon solüsyonları infüzyon için su ve kalori kaynağı olarak dekstroz içerirler. 1L İE % 10 DEKSTROZ Solüsyonu 340 kalori verir.

Farmakokinetik Özellikler

Parenteral olarak enjekte edilen dekstroz hızla metabolize olarak karbondioksit ve su verir. Diürez oluşturabilir.

Vücudun dekstrozu kullanım hızı bireyden bireye önemli değişiklik gösterir. Eğer hastanın dekstrozu kullanma hızı aşılırsa hiperglisemi, glukozüri ve aşırı diürez meydana gelebilir.

Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü
Her 100 mL'de:
     Dekstroz monohidrat             10   g
     Enjeksiyonluk su      q.s.       100 mL          
 
Osmolarite (mOsm/L) = 505
İlaç Etkileşmeleri
Perfüzyon yapılan hastalarda perfüzyon şişesinin içine herhangi bir solüsyonun veya ilacın eklenmesi geçimsizliğe ve ilacın farmakokinetik özelliklerinde değişikliğe neden olabileceğinden önerilmez.
Kontraendikasyonlar
 • Anürili hastalarda,
 • İntrakraniyal veya intraspinal hemorarji mevcudiyetinde,
 • Delirium tremenste, özellikle dehidrate hallerde,
 • Şiddetli hidrasyonda,
 • Glukoz - galaktoz malabsorbsiyon sendromu görülen hastalarda hipertonik dekstroz solüsyonları kullanılmamalıdır.
 
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hipertonik dekstroz solüsyonları İV yol dışında uygulanmaz. İV uygulama tercihan büyük venlerden yapılır.
 
Doz tespiti hastanın klinik durumu, yaşı ve vücut ağırlığına göre doktor tarafından yapılır.
 
Glikozüriye neden olmaması için dekstroz solüsyonlarının maksimum infüzyon hızı 0.5 g/kg/saat'tir.
 
Uygulamadan önce her şişe ters çevrilerek gözden geçirilmeli, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır. Uygulama sonrasında şişede kalan çözelti kullanılmamalıdır. Damar içine infüzyon suretiyle uygulanır.
 
% 2.5 - 10 konsantrasyonlardaki dekstroz çözeltileri periferal İV infüzyonla verilebilirlerse de daha hipertonik dekstroz çözeltileri venleri irrite edebilirler.
 
% 10'dan yüksek konsantrasyondaki dekstroz solüsyonları yüksek kan akış hızına sahip merkezi bir vene, mümkünse vena cava superior'a yerleştirilmiş bir kateter ile uygulanma-lıdırlar.
 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
% 5 Dekstroz Solüsyonu 500 mL, 1000 mL
% 20 Dekstroz Solüsyonu 500 mL
% 30 Dekstroz Solüsyonu 500 mL
% 50 Dekstroz Solüsyonu 500 mL
 
Saklama Koşulları
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 mL'lik vakumlu şişelerde, setli veya setsiz.

Uyarılar/Önlemler
Dekstroz çözeltileri subklinik veya aşikar Diabetes mellitus'ta veya karbohidratlara karşı tolerans eksikliği olanlara dikkatle verilmelidir. Hipertonik solüsyonların hızlı verilmesi özellikle kronik üremisi olan veya karbohidratlara toleransı olmayan kişilerde hiperglisemi veya hiperosmolar sendroma yol açabilir.
 
Hipertonik glukoz uygulaması ile gelişen hiperglisemi ve glukozüri uygulama hızından ya da kişinin metabolik özelliklerinden kaynaklanabilir. Bu nedenle infüzyonun yavaş yapılması, kan ve idrar şekerinin izlenmesi bu koşulları kontrol altına alma imkanı verir, gerekirse insülin ilave edilebilir. Konsantre dekstroz infüzyonu ani olarak kesilirse, reaktif hipoglisemiden sakınmak için % 5 veya % 10 dekstroz uygulanmalıdır.
 
Potasyum içermeyen infüzyon solüsyonlarının fazla miktarlarda tatbiki hipokalemi ile sonuçlanabilir. Renal fonksiyonu iyi, aç hastalara özellikle digital tedavisi uygulananlarda dekstroz infüzyonu ile birlikte potasyum verilebilir.
 
Elektrolit ihtiva etmediğinden, aglomerasyon riski nedeniyle aynı İV setinden kan ile birlikte uygulanmamalıdır.
Hatalı uygulama nedeniyle istenmeyen etkilerin görülmesi halinde infüzyon durdurulmalı ve hasta yeniden değerlendirilmelidir.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı: Dekstrozun fetusa zararı olup olmadığı bilinmediğinden, mutlak zorunluluk olmadıkça hamilelerde ve emziren annelerde kullanıl-mamalıdır.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Uygulama tekniğine bağlı olarak enjeksiyon yerinde enfeksiyon, ateş yükselmesi, enjeksiyon yerinden başlayarak yayılan doku nekrozu, venöz tromboz veya flebit, ekstravazasyon, hipo veya hipervolemi, dehidrasyon ve mental konfüzyona veya bilinç kaybına yol açabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.