Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKEW5-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 10 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00033
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,97 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,38 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E208J
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar

1 ) Organizmaya parenteral yoldan kalori sağlanmasını gerektiren durumlarda;

a-    Ameliyatlarda önce ve sonra

b-    Ateşli hallerde

c-    Böbrek bozukluğuna bağlı düşük  yoğunlukta idrar çıkaran hastalarda

 

2 ) Açlık,diyare,kusma gibi sıvı kayıplarının yüksek olduğu hallerde

 

3 ) Sodyum Klorür veya diğer elektrolitlerin istenmediği toksemi hallerinde

 

4 ) Vücutta sodyum itrahını artırmada

 

5 ) Doku proteini katabolizmasını ve karaciğer glikojeninin azalmasını önlemek maksadıyla

 

6 ) Açık bir damar yolunun bulunmasının istendiği hallerde ve taşıyıcı solüsyon olarak

 

7 ) Kan şeker seviyesi 10-15 mmol / L’ye düştükten sonra %10 Dekstroz solüsyonu, diyabetik ketoasidoz da vücudun keton cisimlerinden temizlenene kadar hipoglisemiye sebep olmadan insülin verilmesini mümkün kılar.

Farmakodinamik Özellikler

-

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü

Dekstroz anhydrit ................................................................. 10 g

Enjeksiyonluk su k.m.......................................................... 100 cc

Osmolarite .............................................................. 556  mOSm/lt

İlaç Etkileşmeleri

Solüsyonlara ilave edilen ilaçlar açısından geniş bir pH marjı bazı durumlarda bir maddenin bir şişede stabil ve diğerinde olmaması dezavantaj teşkil edebilir. B12 - Vit, Kanamycine sulfate, Novobio­cine Sodium ve varfarin solüsyonları dekstroz solüsyonlarına ilave edildiğinde bulanıklığa, Barbitüratlar (phenobarbital) çökelti teşek­külü' ne, Ampisilin sodium, Metisilin, Penisilinler ve  aktivite kaybına. pH (8 - 10) Aynı sebeplerden dolayı sulfizoksazol ve Aminofilin' de Dekstroz solüsyonlarına katılmamalıdır. Aşağıda liste halinde veri­len ilaçlar şartlar elverdikçe dekstroz solüsyonlarına katılmamalıdır.

 

            Farmorubicin (epirubicin)

Mitomycin

Naloxone

Nepresol (dihydralazine)

Peptavlon (pentagastrin)

Platinol (cisplatin)

Pronestyl ( procainamide )

Selexid ( Mecillinam )

Sulfadiazine

Thio-Tepa ( thiotepa )

Trasylol ( aprotinin )

Trilafon ( perpanazine )

Kontraendikasyonlar

1 ) Diyabetik ketoasidozun başlangıcında

2 ) Dehidratasyon , akut kronik böbrek yetmezliği

3 ) Anuri ve diyabetik komada

4 ) Serebral şok , iskemi ve gebelikte

Kullanım Şekli Ve Dozu

%10 Dekstroz solüsyonu , intravenöz uygulanıma yönelik steril apirojen bir çözeltidir. İçinde bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur.%10 Dekstroz solüsyonu hipertonik olup düşük bir pH ya sahiptirler, lokal damar irritasyonuna sebebiyet vermemek için alternatif periferik venler kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde hipertonik dekstroz solüsyonları yan reaksiyonları askariye indirme açısından santral venöz kateter yoluyla tatbik edilmelidir.

 

TAVSİYE EDİLEN MUTAD DOZ

Fizyolojik fonksiyonlar ve vücut temperatürünün sabit kalabilmesi için günlük enerji ihtiyacı Erkek için 1.600 kcal, Kadın için 1.300 kcal’den ibarettir. Enerji ihtiyacı hamilelik,emzirme,büyüme çağı, kötü beslenme vakaları,travma,yanık ve sepsiz durumlarda hayli yüksektir. En uygun enerji kaynağı karbonhidratlar olup bunların her gramı 4.2 cal enerji verir. %10 dekstroz çözeltisinin 1 It.sinde 400 kalori vardır.

 

Dekstrozun vücutta maksimum tüketim hızı 500-800 mg/kg/saatten ibaret olup saatte 800mg/kg hızla verildiğinde 595’e yakın kısmı vücut tarafından tutulmakta %5’lik kısmı böbrek eşiğini açtığından glikozüriye sebep olarak idrar yoluyla dışarı atılmakta aynı etkiyi hızla verilen çözeltilerde göstermektedir. Dekstroz normal kişilerde saatte 0.5g/kg  hızında verildiğinde glikozüri oluşturmaz. Bundan fazlası,insülin verilmedikçe dışarı atılır. Her hastanın su,dekstroz ve kalori açığı bireysel olarak tespit edilmelidir. Yukarıdaki bilgilerin ışığı altında doz hastanın durumuna göre hekim tarafından ayarlanır.

 

 

HEKİM TARAFINDAN BAŞKA ŞEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKTİRDE Ortalama doz 24 saatte bir ile üç litre arasındadır. 1 Litrelik solüsyonun hastaya veriliş süresi üç saatten az olmamalıdır. Dakikada 80-120 damladan fazla verilmez. 

 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Solüsyon berrak değilse ve vakum bozulmuş ise kullanılmamalıdır. Bir kısmı kullanılmış olan solüsyonun geriye kalanı kullanılmaz. Tıbbi zaruret gerekmedikçe hamilelerde kullanmayınız.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PVC TORBA
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında (25°C'nin altında) saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
250 mL, 500 mL, 1000 mL’lik polifleks torbalarda
Uyarılar/Önlemler

1) Hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla kullanıldıklarında tromboza yol açabilir. Bu yüzden söz konusu çözeltilerin santral büyük bir venaya, tercihen vena cava superior' a yerleştirilmiş intravenöz bir katater yoluyla verilmeleri önerilmektedir.

 

2) Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüde bir hiperglisemi ve        ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremesi ve karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olduğu bilinen hastalarda zihin bulanması ve bilinç kaybına yol açan  belirtiler dikkatle araştırılmalıdır.

 

3) Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları, kan transfüzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır, eritrosit konglomerasyonuna sebep olabilirler.

 

4) Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları deri altından uygulandığında tuz kaybetmiş hastaların daha çok sodyum ve su kaybetmelerine sonuç olarak da periferik dolaşım kollabsi ve anuriye yol açabilirler.

 

5) Dekstroz solüsyonları tam kan ile birlikte aynı infüzyon seti ile uygulanmamallıdır. Hemolize sebep olabilir.

 

6) Dekstroz solüsyonları hipopotasemi , hipomagnesemi ve hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine sebep olurlar.

 

  

7) Dekstroz infüzyonları sırasında glikojeni karaciğerde kullanması kandaki potasyum düzeyini düşürür. Bu nedenle parenteral yoldan beslene ( böbrek fonksiyonları normal ) hastalarda ve özellikle dijitalize olanlarda , hücre içi potasyum kaybını( hipopotasemiyi )önlemek için dekstroz solüsyonu ile birlikte potasyum verilmelidir. Her litre dekstroza 20-40 mEq potasyum

 

  

8) Dekstroz çözeltileriyle uzun süreli parenteral beslenme uygulaması maksimum 45-60 günlük süreler için mümkün olup, yağ emülsiyonları , aminoasit çözeltileri ve vitaminler ile dengeli bir şekilde düzenlenmelidir

 

 

9) Hipertonik glikoz çözeltisinin periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.

 

 

Koldaki geniş bir veni seçin ve mümkünse bu veni gün aşırı değiştirin.Damar çevresindeki dokuların nekrozuna yol açabilecek herhangi bir sızıntıyı önleyebilmek için ven içerisine geniş lümenli bir iğneyi veya uygun bir kateteri iyice yerleştirin. Damar dışına sızıntı olup olmadığını anlamak için damara giriş yerini sık sık gözden geçirin. Trombofilebit gelişirse infüzyon hemen durdurulmalı ve özel tedavi başlatılmalıdır. Trombofilebit bazen infüzyondan sonrada meydana gelebileceğinden damara giriş yeri infüzyonun bitişinden sonraki ilk 24 saat içerisinde de zaman zaman muayene edilmelidir. İnfüzyon bittiğinde iğneyi veya kateteri çıkarıp hastanın kolunu 3 dakika süre ile yüksekte tutun ve bu sırada enjeksiyon yeerine hafif baskı uygulayın.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Glukoz solüsyonlarının 4.6  (3,5 - 6,5) gibi geniş bir pH marjına sahip olmaları, bazı vakalarda lokal ven irritasyonundan sorumlu­dur. Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enfeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz ve çözeltinin dışa sızması ile oluşan lokal ağrı görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır.

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”