Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ IE ULAGAY
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00054
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 4,5 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,5 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek uygun düzeltici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Hipertonik dekstroz infüzyon solüsyonları;
 • Az hacim su ile yüksek kalori vermede,
 • Oliguri ve anürilerde diürezi sağlamada,
 • Dokulardaki suyun kana geçmesinin istendiği durumlarda,
 • Vücuttan sodyum itrahını artırmada,
 • Asidoz hallerinin düzeltilmesinde,
 • Hipoglisemide kan şekerini yükseltmek için,
 • Akut alkol intoksikasyonunda
 • endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Dekstroz infüzyon solüsyonları infüzyon için su ve kalori kaynağı olarak dekstroz içerirler.1 lt İE %20 DEKSTROZ Solüsyonu 680 kalori verir. Antibakteriyel ve tampon madde içermez. %10'dan daha yüksek konsantrasyona sahip hipertonik dekstroz solüsyonları merkezi bir vene yavaş intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır. Vücudun dekstrozu kullanım hızı bireyden bireye önemli değişiklik gösterir. Eğer hastanın dekstrozu kullanma hızı aşılırsa hiperglisemi, glukozüri ve aşırı diürez meydana gelebilir.

Farmakokinetik Özellikler

Parenteral olarak enjekte edilen dekstroz hızla metabolize olarak karbondioksit ve su verir.

Farmasötik Şekli

DEKSTROZ SOLÜSYONU

Formülü

Her 100 ml'de:

Dekstroz monohidrat 20 g

Enjeksiyonluk su q.s. 100 ml

Osmolarite (mosm/L) = 1010

İlaç Etkileşmeleri

Dekstroz, benzil penisilin, sefalotin, histamin, hidrokortizon, kanamisin, novomisin ve warfarin ile geçimsizdir.

Kontraendikasyonlar

 • Kan şekerinin aşırı derecede yüksek olduğu diyabetik komada,
 • İntrakraniyal veya intraspinal hemorarji mevcudiyetinde,
 • Dehidrate hastalarda ve delirium tremenste,
 • Şiddetli hidrasyonda,
 • Anüri, hepatik koma veya glukoz - galaktoz malabsorbsiyon sendromu görülen hastalarda
 • hipertonik dekstroz solüsyonları kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hipertonik dekstroz solüsyonları İV yol dışında uygulanmaz. İV uygulama tercihan büyük venlerden yapılır.
 
Doz tesbiti ve uygulama hızı hastanın klinik durumu, yaşı ve vücut ağırlığına göre doktor tarafından yapılır.
 
Glukozüriye   neden   olmaması   için dekstroz solüsyonlarının   maksimum   infüzyon    hızı 0.5 g/kg/saat'tir. Saatte 0.8 g/kg hızda infüze edildiğinde % 95'i tutulmaktadır.
 
İnsülin nedenli hipoglisemi: Acil durumda glukoz kan seviyesi tayini sonuçları beklenmeden acil uygulama yapılmalıdır.
 
Yetişkinlerde doz 10-25 g'dır. Şiddetli vak'alarda mükerrer dozlar gerekebilir.
 
Yenidoğanlarda: Akut semptomatik hipoglisemiyi kontrol altına almak için 250-500 mg/kg
 
Şiddetli durumlarda veya çocuklarda: 10 mL'ye kadar %20 DEKSTROZ Solüsyonu'nun mükerrer tek dozlar halinde uygulanması gerekebilir. Müteakiben kan glukoz seviyelerini stabilize etmek için %10 DEKSTROZ Solüsyonu ile devamlı infüzyon gerekebilir.
 
Uygulamadan önce her şişe ters çevrilerek gözden geçirilmeli, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır. Uygulama sonrasında şişede kalan çözelti kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

% 5 DEKSTROZ Solüsyonu; 500 mL, 1000 mL
% 10 DEKSTROZ Solüsyonu; 500 mL
% 30 DEKSTROZ Solüsyonu; 500 mL
% 50 DEKSTROZ Solüsyonu; 500 mL

Saklama Koşulları

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 mL'lik vakumlu şişelerde, setli veya setsiz.

Uyarılar/Önlemler

 • Hipertonik dekstroz solüsyonları eğer periferal venlerden infüze edilirlerse tromboza  neden olabilirler. Bu nedenle bir santral ven kateteri ile uygulanması önerilir. Damar dışına kaçması halinde nekroza neden olduğundan, enjekte edilen                                                       hipersolüsyonun damar dışına kaçmamasına dikkat edilmelidir.      
 • Dekstroz havi çözeltiler Diabetes mellitus veya karbonhidrat intoleransı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Hipertonik glukoz solüsyonlarının özellikle kronik üremi veya karbonhidrat intoleransı olan hastalarda hızlı uygulanması hiperglisemi veya hiperosmolar sendroma neden olabilir. Uygulama hızı veya metabolik yetmezlik nedeniyle hiperglisemi ve glukozüri gelişebilir.                  İnfüzyonun yavaş uygulanması, kan ve idrar glukoz seviyelerinin izlenmesi, bu koşulları  kontrol altına alma imkanı verir. Gerekirse insülin ilave edilir. Eğer konsantre dekstroz  infüzyonunun ani olarak kesilmesi gerekirse, reaktif hipoglisemiden kaçınmak için %5 veya                 %10 dekstroz solüsyonları ile infüzyona devam edilmelidir.
 • Dekstroz metabolizmasını katalize eden enzim sistemlerinde B grubu vitaminleri yer  aldığından dekstroz uygulaması sırasında Vitamin B kompleks eksikliği görülebilir ve hastaya B vitamini takviyesi gerekebilir.
KONSANTRE  DEKSTROZ SOLÜSYONLARI SUBKUTAN VEYA İNTRAMÜSKÜLER OLARAK UYGULANMAZ.
Hamilelerde kullanımı: Hamilelik kategorisi: C
Dekstrozun plasentadan geçtiği tespit edilmiştir ancak insülin plasentadan geçmediğinden fetus dekstroza karşı kendi insülinini oluşturabilir. Dekstrozun fetus üzerindeki etkisi tam olarak bilinmediğinden zorunlu olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır. Mutlak zorunluluk halinde hamile bir kadına dekstroz uygulaması dikkatle yapılmalıdır. Bir raporda 10 g / saat üzerindeki dekstrozun fötal insülinde artışa neden olduğundan saatte 3.5 - 7 g'lık bir infüzyon hızı önerilmektedir.
Emziren annelerde kullanımı: Mutlak zorunluluk dışında kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiğinde dikkatli olunmalıdır.
Çocuklarda kullanımı: Hipoglisemik yeni doğanlarda endike olması dışında diabetik annelerin çocuklarında dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Konsantre dekstroz infüzyonlarının ani kesilmesinden sonra reaktif hipoglisemi; hipertonik dekstroz solüsyonlarının uygulama tekniği nedeniyle lokal ven irritasyonu; hiperglisemi, glukozüri ve iskemik beyin hasarından sonra hiperglisemi ile kötüleşen nörolojik reaksiyonlardır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.