Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKEW6-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 20 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00059
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,47 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,46 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,25 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E315G
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

1) Organizmaya parenteral yoldan kalori sağlanmasını gerektiren durumlarda;

2) Organizmada dokulardaki suyun kana geçmesinin istendiği durumlarda.

a – Serebrospinal basıncın yükselmesi

b - Hipertansif ansefalopati

c - Akciğer ödemi

d - Oliguri ve anürilerde diürezi sağlanmada

3 ) Vücuttan sodyum itrahını arttırmada

4 ) Karaciğer glikojeninin eksilmesinde

5 ) Toksemi hallerinde

6 ) Alkolizm tedavisinde

Farmakodinamik Özellikler
Dekstroz, organizmanın temel enerji kaynağıdır. Kolayca metabolize olur ve kandaki glukoz konsantrasyonunu artırarak enerji sağlar, aynı zamanda vücut proteinleri ve azot kaybını azaltır, glikojen birikimini destekler. Yeterli dozda verildiğinde ketoasidozu önler veya azaltır. Dekstrozun sudaki solüsyonları organizmanın ihtiyacı olan suyu ve gerekli kaloriyi verirler. Dekstroz, karbondioksit ve suya metabolize olduğu için, dekstroz içeren sulu solüsyonların uygulanması, aynı miktarda serbest su uygulanması demektir.
 
 %20 Dekstroz solüsyonunun damar yolu ile uygulanması, besinsiz ve susuz kalmış dokulara, kısa sürede su ve karbonhidrat sağlar. Thiamin, riboflavin, nikotinamid, pridoksin gibi B grubu vitaminlerin tedaviye eklenmesi dekstrozun metabolizmasını kolaylaştırır. Parenteral tedaviye uzun süre devam edilmesi gerekirse, daha fazla kaloriye ihtiyaç varsa, daha konsantre karbonhidrat solüsyonları uygulanmalıdır.
Farmakokinetik Özellikler
Dekstroz, bir monosakkarittir ve oral yolla alındıktan sonra aktif bir mekanizma tarafından ince bağırsaktan hızla absorbe olur, dokularda enerji vererek karbondioksit ve suya metabolize olur. Hipoglisemili hastalarda dekstrozun ağız yoluyla uygulanmasından, 10-20 dakika sonra kan glikoz seviyesi artar, 40 dakika sonra ise plazma pik konsantrasyonu oluşur. Glikoz ayrıca enerji yaratmak için hücrelerde metabolize olur ve yıkılır. Oksidasyonu ile açığa çıkan enerji, dokularda adenozintrifosfat ve kreatin fosfat şeklinde depo edilerek mekanik ve osmotik olaylarda hücresel biyosentez ve vücut ısısında kullanılır.
Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü
Her 100 ml’lik solüsyonda;
Dekstroz Anhidrit...................20g. (Dekstroz Monohidrat olarak 22 g)
Enjeksiyonluk Su....................k.m.
Osmolarite.............................1110 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri

Solüsyonlara ilave edilen ilaçlar açısından geniş bir pH marjı bazı durumlarda bir maddenin bir şişede stabil ve diğerinde olmaması dezavantaj teşkil edebilir. B12 - Vit, kanamycine sulfate, Novobio¬cine Sodium ve varfarin solüsyonları dekstroz solüsyonlarına ilave edildiğinde bulanıklığa, Barbitüratlar (phenobarbital) çökelti teşek¬külüne, Ampisilin sodium, Metisilin, Penisilinler aktivite kaybına. pH (8 - 10) Aynı sebeplerden dolayı sulfizoksazol ve Aminofilin' de Dekstroz solüsyonlarına katılmamalıdır. Aşağıda liste halinde veri¬len ilaçlar şartlar elverdikçe dekstroz solüsyonlarına katılmamalıdır. Farmorubicin (epirubicin) Mitomycin Naloxone Nepresol (dihydralazine) Peptavlon (pentagastrin) Platinol (cisplatin) Pronestyl (procainamide) Selexid (mecillinam) Sulfadiazine Thio - Tepa (thiotepa) Trasylol (aprotinin) Trilafon (perphenazine)

Kontraendikasyonlar

1 ) Anuri ve diabetik koma' da.

2 ) Intrakranıal ve intraspinal kanamalarda ve Delirium tremens' te özellikle de bu hastaların daha önceden sıvı kaybetmiş olduğu durumlarda hipertonik dekstroz çözeltilerinin kullanımı kontrendikedir.

3 ) Glukoz – galaktoz malapsorption sendromuna maruz kimselerde

4 ) Serebral şok, iskemi ve gebelikte.

Kullanım Şekli Ve Dozu

%20 Dekstroz solüsyonu, intravenöz uygulanıma yönelik steril apirojen bir çözeltidir. İçinde bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur düşük bir pH ya sahiptirler, lokal damar irritasyonuna sebebiyet vermemek için alternatif periferik venler kullanılmalıdır. Keza küçük çaplı bir iğne ile geniş bir ven kullanarak çok yavaş olarak yapılan infüzyon damar tahrişlerini minimum' a indirir. Dakikada 5 ml' lik infüzyon hızı asla aşılmamalıdır.

TAVSİYE EDİLEN MUTAD DOZ

%20 dekstroz çözeltisinin 1 It.sinde 800 kalori vardır. Normal bir insanın 1 saatte metabolize edebileceği dekstroz miktarı kilo başına 800 mg.dır. İnsulin verilmezse bu miktardan daha fazlası idrarla çıkar. Doz hastanın durumuna göre hekim tarafından ayarlanır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

PVC TORBA

Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında (25°C'nin altında) saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 cc.' Lik vakumlu şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

1) Hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla kullanıldıklarında tromboza yol açabilir. Bu yüzden söz konusu çözeltilerin santral büyük bir venaya, tercihen vena cava superior' a yerleştirilmiş intravenöz bir katater yoluyla verilmeleri önerilmektedir.

2) Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüde bir hiperglisemi ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremesi ve karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olduğu bilinen hastalarda zihin bulanması ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır.

3) Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları, kan transfüzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır, eritrosit konglomerasyonuna sebep olabilirler.

4) Dekstroz solüsyonları tam kan ile birlikte aynı infüzyon seti ile uygulanmamalıdır. Hemolize sebep olabilir.

5) Dekstroz solüsyonları hipopotasemi, hipomagnesemi ve hipofosfatemiyle seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine sebep olurlar.

6) B grubu vitaminleri organizmadaki dekstroz metabolizmasını katalize eden koenzim sistemlerinde yer aldıklarından dekstroz kullanırken bu vitaminlerin de birlikte verilmesi vücuttaki vitamin yedeklerinin tükenmesini önler.

7) Parenteral yoldan dekstroz verilmesi sırasında hipopotasemi geliştiğinden ve özellikle digitalis almakta olanlara bu çeşit çözeltiler verilirken içine yeterli miktarda potasyum katılması gerekir. Hipertonik glukoz çözeltisinin Periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.

A) Koldaki geniş bir veni seçin ve mümkünse bu veni gün aşırı değiştirin.

B) Damar çevresindeki dokuların nekrozuna yol açabilecek herhangi bir sızıntıyı önleyebilmek için ven içerisine geniş lümenli bir iğneyi veya uygun bir katateri iyice yerleştirin. Damar dışına sızıntı olup olmadığını anlamak için damara giriş yerini sık sık gözden geçirin. Tramboflebit gelişirse infüzyon hemen durdurulmalı ve özel bir tedavi başlatılmalıdır. Tramboflebit bazen infüzyondan sonra da meydana gelebildiğinden damara giriş yeri infüzyonun bitişinden sonraki ilk 24 saat içerisinde de zaman zaman muayene edilmelidir.

C) İnfüzyon bittiğinde iğneyi veya katateri çıkarıp hastanın kolunu 3 dakika süreyle yüksekte tutun ve bu sırada enjeksiyon yerine hafif bir baskı uygulayın.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Glukoz solüsyonlarının (3,5 - 6,5) gibi geniş bir pH marjına sahip olmaları, bazı vakalarda lokal ven irritasyonundan sorumlu¬dur. Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enfeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit ve çözeltinin dışa sızması ile oluşan lokal ağrı görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”