Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ IE ULAGAY
Etken Madde Kodu SGKEW7-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 30 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00110
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 5,1 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,1 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek uygun düzeltici tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
Hipertonik dekstroz infüzyon solüsyonları;
 • Az hacim su ile yüksek kalori vermede,
 • Oligüri ve anürilerde diürezi sağlamada,
 • Dokulardaki suyun kana geçmesinin istendiği durumlarda,
 • Vücuttan sodyum itrahını artırmada,
 • Asidoz hallerinin düzeltilmesinde,
 • Hipoglisemide kan şekerini yükseltmek için,
 • Akut alkol intoksikasyonunda endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Dekstroz infüzyon solüsyonları infüzyon için su ve kalori kaynağı olarak dekstroz içerirler. l litre İE % 30 DEKSTROZ Solüsyonu 1020 kalori verir. Antibakteriyel ve tampon madde içermez. %10’dan daha yüksek konsantrasyona sahip hipertonik dekstroz solüsyonları merkezi bir vene yavaş intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır.

Vücudun dekstrozu kullanım hızı bireyden bireye önemli değişiklik gösterir. Eğer hastanın dekstrozu kullanma hızı aşılırsa hiperglisemi, glukozüri ve aşırı diürez meydana gelebilir.

Farmakokinetik Özellikler
Parenteral olarak enjekte edilen dekstroz hızla metabolize olarak karbondioksit ve su verir.
Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü
Her 100 mL'de:
       Dekstroz monohidrat          30   g
       Enjeksiyonluk su      q.s.    100    mL                                             
 
Osmolarite (mOsm/L) = 1515
İlaç Etkileşmeleri

Dekstroz, benzil penisilin, sefalotin, histamin, hidrokortizon, kanamisin, novamisin ve warfarin ile geçimsizdir.

Kontraendikasyonlar
 • Kan şekerinin aşırı derecede yüksek olduğu diyabetik komada,
 • İntrakraniyal veya intraspinal hemorarji mevcudiyetinde,
 • Dehidrate hastalarda ve delirium tremenste,
 • Şiddetli hidrasyonda,
 • Anüri, hepatik koma veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyon sendromu görülen hastalarda hipertonik dekstroz solüsyonları kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hipertonik dekstroz solüsyonları IV yol dışında uygulanmaz. IV uygulama tercihan büyük venlerden yapılır.
Doz tesbiti ve uygulama hızı hastanın klinik durumu, yaşı ve vücut ağırlığına göre doktor tarafından yapılır.
Glukozüriye neden olmaması için dekstroz solüsyonlarının maksimum infüzyon hızı 0.5 g/kg/saat’tir. Saatte 0.8 g/kg/ hızda infüze edildiğinde %95’i tutulmaktadır.
İnsülin nedenli hipoglisemi: Acil durumda glukoz kan seviyesi tayini sonuçları beklenmeden acil uygulama yapılmalıdır.
Yetişkinlerde: Doz 10-25 g’dır. Şiddetli vak’alarda mükerrer dozlar gerekebilir.
Yenidoğanlarda: Akut semptomatik hipoglisemiyi kontrol altına almak için 250-500 mg/kg
Şiddetli durumlarda veya çocuklarda: 10 mL’ye kadar %20 DEKSTROZ Solüsyonu’nun mükerrer tek dozlar halinde uygulanması gerekebilir. Müteaikiben kan glukoz seviyelerini stabilize etmek için %10 DEKSTROZ Solüsyonu ile devamlı infüzyon gerekebilir.
 
Uygulamadan önce her şişe ters çevrilerek gözden geçirilmeli, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır. Uygulama sonrasında şişede kalan çözelti kullanılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
% 5   DEKSTROZ Solüsyonu
% 10 DEKSTROZ Solüsyonu
% 20 DEKSTROZ Solüsyonu
% 50 DEKSTROZ Solüsyonu
Saklama Koşulları
25°C’yi geçmeyen oda sıcaklığında saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 mL'lik vakumlu şişelerde, setli veya setsiz.
Uyarılar/Önlemler
 • Hipertonik dekstroz solüsyonları eğerperiferal venlerdeninfüze edilirlerse tromboza neden olabilirler. Bu nedenle bir santral ven kateteri ile uygulanması önerilir.
Damar dışına kaçması halinde nekroza neden olduğundan, enjekte edilen hipersolüsyonun damar dışına kaçmamasına dikkat edilmelidir.
 • Dekstroz havi çözeltiler Diabetes mellitus veya karbonhidrat intoleransı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Hipertonik glukoz solüsyonlarının özellikle kronik üremi veya karbonhidrat intoleransı olan hastalarda hızlı uygulanması hiperglisemi veya hiperosmolar sendroma neden olabilir. Uygulama hızı veya metabolik yetmezlik nedeniyle hiperglisemi ve glukozüri gelişebilir. İnfüzyonun yavaş uygulanması, kan ve idrar glukoz seviyelerinin izlenmesi, bu koşulları kontrol altına alma imkanı verir. Gerekirse insülin ilave edilir. Eğer kansantre dekstroz infüzyonunun ani olarak kesilmesi gerekirse, reaktif hipoglisemiden kaçınmak için %5 veya %10 dekstroz solüsyonları ile infüzyona devam edilmelidir.
 • Dekstroz metabolizmasını katalize eden enzim sistemlerinde B grubu vitaminleri yer aldığından dekstroz uygulaması sırasında Vitamin B kompleks eksikliği görülebilir ve hastaya B vitamini takviyesi gerekebilir.
KONSANTRE DEKSTROZ SOLÜSYONLARI SUBKUTAN VEYA İNTRAMÜSKÜLER OLARAK UYGULANMAZ.
 
Hamilelerde kullanımı
(Hamilelik kategorisi C’dir):
Dekstrozun plesentadan geçtiği tespit edilmiştir ancak insülin plesentadan geçmediğinden fetus dekstroza karşı kendi insülinini oluşturabilir. Dekstrozun fetus üzerindeki etkisi tam olarak bilinmediğinden zorunlu olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır. Mutlak zorunluluk halinde hamile bir kadına dekstroz uygulaması dikkatle yapılmalıdır. Bir raporda 10g / saat üzerindeki dekstrozun fötal insülinde artışa neden olduğundan saatte 3.5 – 7 g’lık bir infüzyon hızı önerilmektedir.
 
Emziren annelerde kullanımı: Mutlak zorunluluk dışında kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiğinde dikkatli olunmalıdır.
 
Çocuklarda kullanımı: Hipoglisemik yeni doğanlarda endike olması dışında diabetik annelerin çocuklarında dikkatle kullanılmalıdır.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Konsantre dekstroz infüzyonlarının ani kesilmesinden sonra reakif hipoglisemi; hipertonik dekstroz solüsyonlarının uygulama tekniği nedeniyle lokal ven irritasyonu; hiperglisemi, glukozüri ve iskemik beyin hasarından sonra hiperglisemi ile kötüleşen nörolojik reaksiyonlardır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.