Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKEW7-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 30 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00116
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,35 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,46 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,13 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E316I
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

1 )Organizmada dokulardaki suyun kana geçmesinin istendiği durumlarda.
 
              a – Serebrospinal basıncın yükselmesi
              b - Hipertansif ansefalopati
              c - Akciğer ödemi
              d - Oliguri ve anürilerde diürezi sağlanmada
 
2 ) Hiperpotasemi , vücuttan sodyum itrahını arttırmada
 
3 ) Aşırı malnütrisyon gibi düşük çözelti hacmi içerisinde yeterli kalori alınmasını gerektiren durumlarda %30 Dekstroz solüsyonu aminoasit solüsyonlarına eklenerek kullanılmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Karbonhidratların sudaki solüsyonları organizmanın ihtiyacı olan suyu ve enerji olarak kalorileri verirler,protein katabolizmasını  azaltırlar. Açlık ketozunu önlemek için günde en az 100 g karbonhidrata ihtiyaç vardır. Karbonhidrat depoları ölçülü olup,300-400 g glikojenden ibaret olduklarından bazal metabolizma için gerekeni güçlükle karşılamaktadırlar. Parenteral yoldan beslenmeye devam edilecekse yada daha fazla kaloriye ihtiyaç varsa bunun yanında aminoasit çözeltileri ve yağ emülsiyonlarını ilave etmek gereklidir. %10 Dekstroz’un sudaki solüsyonu damara uygulandığında besisiz ve susuz kalmış dokulara gerekli su ve karbonhidratı kısa zamanda sağlar. Kan şeker seviyesini düzeltir. Karaciğer glikojen azalmasını minumuma indirir ve protein koruyucu etki hasıl eder. Çünkü dekstroz eksikliğinde enerji açığını kapamak için protein yıkımı da artar. Neticede dekstroz oksidasyona maruz kalarak su ve karbondioksite dönüşür. B grubu vitaminlerinin tedaviye eklenmesi dekstrozun metabolizmasını kolaylaştırır.

Farmakokinetik Özellikler

Aktif olarak reabsorbe edilen glükoz için tübüler epitel hücrelerinde bir reabsorpsiyon maksimumu mevcuttur. Buna transfer maksimumu denir. Glukoz için 320 mg/dak. olup (erişkinde) eğer tübüler yük bundan fazla olursa bu belirli miktarın üstünde kalan glükoz reabsorbe edilemez ve tubulusların osmotik basıncı ileri derecede yükselir. Bunun tüp içinde yaratacağı osmotik basınç suyun da reabsorpsiyonunu önlediği için büyük mıktarda tubular sıvı idrara çıkar. Glükoz ayrıca enerji yaratmak için hücrelerde metabolize olur ve yıkılır. Oksidasyonu ile açığa çıkan enerji, dokularda adenozintrifosfat ve kreatin fosfat şeklinde depo edilerek mekanik ve osmotik olaylarda hücresel biyosentez ve vücut ısısında kullanılır. Dekstroz doğrudan enerji kaynağı olmasından başka organizmada yağa çevrilerek zengin bir enerji deposu şeklinde tutulur ve karaciğer ile adalelerde glikojen şeklinde depo edilir. Ayrıca karaciğerdeki detoksifikasyon olaylarında ve steroid metabolizmasında gerekli glukuronatları sağlar, bağ dokusundaki hiyalüronatların ve kondroitin sülfatların sentezinde ve hücrelerdeki nükleoproteinleri formasyonunda yer alır. Dekstroz kullanımından artan enerji ile kalp adalesinin ve iskelet adalelerinin verimi yükselir.

Farmasötik Şekli

CAM ŞİŞE

Formülü

Dekstroz anhydrus ................................................................. 20 g
Enjeksiyonluk su k.m.......................................................... 100 cc
Osmolarite ........................................................... 1111.1 mOSm/L

İlaç Etkileşmeleri

Solüsyonlara ilave edilen ilaçlar açısından geniş bir pH marjı bazı durumlarda bir maddenin bir şişede stabl ve diğerinde olmaması dezavantaj teşkil edebilir. B12 - Vit, kanamycine sulfate, Novobio¬cine Sodium ve varfarin solüsyonları dekstroz solüsyonlarına ilave edildiğinde bulanıklığa, Barbitüratlar (phenobarbital) çökelti teşek¬külüne, Ampisilin sodium, Metisilin, Penisilinler aktivite kaybına. pH (8 - 10) Aynı sebeplerden dolayı sulfizoksazol ve Aminofilin' de Dekstroz solüsyonlarına katılmamalıdır. Aşağıda liste halinde veri¬len ilaçlar şartlar elverdikçe dekstroz solüsyonlarına katılmamalıdır
 
Farmorubicin (epirubicin) Mitomycin Naloxone Nepresol (dihydralazine) Peptavlon (pentagastrin) Platinol (cisplatin) Pronestyl (procainamide) Selexid (mecillinam) Sulfadiazine Thio - Tepa (thiotepa) Trasylol (aprotinin) Trilafon (perphenazine)

Kontraendikasyonlar

1 ) Anuri ve diabetik koma' da.
 
2) Intrakranıal ve intraspinal kanamalarda ve Delirium tremens' te özellikle de bu hastaların daha önceden sıvı kaybetmiş olduğu durumlarda hipertonik dekstroz çözeltilerinin kullanımı kontrendikedir.
 
3) Glukoz – galaktoz malapsorption sendromuna maruz kimselerde
 
4) Serebral stroke,gebelik , diyabetik ketoasidoz dehidrataz , akut tübüler nekroz ile seyreden böbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

%30 Dekstroz solüsyonu, intravenöz uygulanıma yönelik steril apirojen bir çözeltidir. İçinde bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur düşük bir pH ya sahiptirler, lokal damar irritasyonuna sebebiyet vermemek için alternatif periferik venler kullanılmalıdır. Keza küçük çaplı bir iğne ile geniş bir ven kullanarak çok yavaş olarak yapılan infüzyon damar tahrişlerini minimum' a indirir. Dakikada 4 ml' lik infüzyon hızı asla aşılmamalıdır.
 
 %30 dekstroz çözeltisinin 1 It.sinde 1200 kalori vardır. Normal bir insanın 1 saatte metabolize edebileceği dekstroz miktarı kilo başına 800 mg.dır. İnsulin verilmezse bu miktardan daha fazlası idrarla çıkar. Uygulanacak doz hastanın durumuna göre hekim tarafından , hastanın yaşı,ağırlığı, klinik durumu ve laboratuvar çalışmalarına dayanılarak verilmelidir. Parenteral tedavinin uzaması durumunda kanda glikoz ve elektrolit yoğunluklarıyla sıvı ve elektrolit dengesindeki değişimleri izleyebilmek amacıyla sık sık laboratuvar incelemesi ve klinik değerlendirme yapılması gerekir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

PVC TORBA

Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında (25°C'nin altında) saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500cc' lik vakumlu şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

1 ) Hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla kullanıldıklarında tromboza yol açabilir. Bu yüzden söz konusu çözeltilerin santral büyük bir venaya, tercihen vena cava superior' a yerleştirilmiş intravenöz bir katater yoluyla verilmeleri önerilmektedir.
 
2) Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüde bir hiperglisemi ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremesi ve karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olduğu bilinen hastalarda zihin bulanması ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır.
 
3) Elektrolitsiz hipertonik dekstroz solüsyonları, kan transfüzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır, eritrosit konglomerasyonuna sebep olabilirler.
 
4) Dekstroz solüsyonları tam kan ile birlikte aynı infüzyon seti ile uygulanmamalıdır. Hemolize sebep olabilir.
 
5) Dekstroz solüsyonları hipopotasemi, hipomagnesemi ve hipofosfatemiyle seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine sebep olurlar.
 
6) B grubu vitaminleri organizmadaki dekstroz metabolizmasını katalize eden koenzim sistemlerinde yer aldıklarından dekstroz kullanırken bu vitaminlerin de birlikte verilmesi vücuttaki vitamin yedeklerinin tükenmesini önler.
 
7) Parenteral yoldan dekstroz verilmesi sırasında hipopotasemi geliştiğinden ve özellikle digitalis almakta olanlara bu çeşit çözeltiler verilirken içine yeterli miktarda potasyum katılması gerekir.
 
8) Kortikosteroid almakta olan hastalara parenteral yoldan sıvı verilirken çok dikkat edilmesi gerekir.
 
9 ) Hipertonik glikoz çözeltisinin periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.
 
a)Koldaki geniş bir veni seçin ve mümkünse bu veni gün aşırı değiştirin.
 
b)Damar çevresindeki dokuların nekrozuna yol açabilecek herhangi bir sızıntıyı önleyebilmek için ven içerisine geniş lümenli bir iğneyi veya uygun bir katateri iyice yerleştirin. Damar dışına sızıntı olup olmadığını anlamak için damara giriş yerini sık sık gözden geçirin. Tramboflebit gelişirse infüzyon hemen durdurulmalı ve özel bir tedavi başlatılmalıdır. Tramboflebit bazen infüzyondan sonra da meydana gelebildiğinden damara giriş yeri infüzyonun bitişinden sonraki ilk 24 saat içerisinde de zaman zaman muayene edilmelidir.
 
c)İnfüzyon bittiğinde iğneyi veya kateteri çıkarıp hastanın kolunu 3 dakika süreyle yüksekte tutun ve bu sırada enjeksiyon yerine hafif bir baskı uygulayın.
 
GEBELİKTE KULLANIMI:
 
Hipertonik dekstroz solüsyonları ile hayvan üreme deneyleri yapılmamıştır. Gebe kadınlara uygulandığında fötüse zarar verip vermeyeceği ve kadınlarda üreme yeteneğini etkilemeyeceği bilinmemektedir. Gebelere ancak mutlak gereksinim varsa uygulamalıdır

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Glükoz solüsyonlarının (3,5 - 6,5) gibi geniş bir pH marjına sahip olmaları, bazı vakalarda lokal ven irritasyonundan sorumlu¬dur. Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enfeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit ve çözeltinin dışa sızması ile oluşan lokal ağrı görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
 “BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”