Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ POLİFARMA
Etken Madde Kodu SGKEWE-DEKSTROZ (GLUKOZ)+SODYUM KLORUR %5+%0.2 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A10073
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 6,48 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,79 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,83 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E320D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
Polifleks %5 Dekstroz- % 0,2 Sodyum Klorür solüsyonu aşağıdaki durumlarda endikedir:
1-    Organizmanın sıvı elektrolit eksikleriyle birlikte kalori ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla
2-    Terleme ,kusma,mide aspirasyonu gibi nedenlerle klorür kaybının sodyum kaybına eşit ya da daha fazla olduğu durumlarda
3-    Kan transfüzyonu ile birlikte ayrıca sıvı verilmesi istenen hastalarda
4-    Ameliyat öncesi ve sonrası bakımında ekstrasellüler sıvı kayıplarını karşılayarak,böbrek fonksiyonlarını başlatabilecek ilk hidrasyon solüsyonu olarak.
Farmakodinamik Özellikler
Polifleks % 5 Dekstroz-% 0.2 Sodyum Klorür Solüsyonu, karbonhidratlı sodyum klorür solüsyonları,vücudun sıvı ve elektrolit eksikleri ile birlikte, kalori ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu solüsyonlar terleme,kusma,mide aspirasyonu gibi nedenlerle klorür kaybının sodyuma eşit ya da daha fazla olduğu durumlarda yararlı sonuç verirler. Ayrıca, hastalara Y tipinde intravenöz bir infüzyon cihazıyla bir yandan kan,diğer yandan elektrolitsiz( sudaki ) dekstroz solüsyonlarının uygulanması sırasında entrositlerde psödoaglütinasyonlar meydana gelmektedir. Bunlar hemoliz ile sonuçlanmasa bile, transfüzyon reaksiyonlarına yol açabilirler. Kan ile sudaki dekstroz solüsyonları arasındaki bu geçimsizliği ortadan kaldırmak için,dekstrozlu solüsyonlara eser miktarlarda elektrolit katılması gerekmektedir.
Farmakokinetik Özellikler
% 0.2 ya da % 0.45 oranında klorür ihtiva eden % 5 dekstroz solüsyonları kanla birlikte aynı anda verilebilir. Ameliyat öncesi ve sonrası bakımında,potasyumlu solüsyonlar verilmeden önce hastalardaki böbrek fonksiyonlarının başlaması gerekmektedir. Ekstrasellüler sıvı kayıplarını karşılayarak böbrek fonksiyonlarını başlatabilecek ilk hidrasyon solüsyonu olarak % 0.2 yada % 0.45 Sodyum Klorür içindeki % 5’lik dekstroz solüsyonları büyük bir değer taşır.
Farmasötik Şekli
PVC TORBA
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
DEKSTROZ MONOHİDRAT......................5.0 g
SODYUM KLORÜR ..................................0.2 g
ENJEKSİYONLUK SU..................................k.m.
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)
 
Sodyum......................................34.2
Klorür ........................................34.2
Dekstroz .................................... ---
 
TOTAL OSMOLARİTE: 320.67 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu-zorunlu olmadıkça-önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın solüsyonun pH’sında stabil olmasına,solüsyonda bulunan maddeler ile geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.
Kontraendikasyonlar
Polifleks % 5 Dekstroz - % 0,2 Sodyum Klorür Solüsyonu aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
 1)Böbrek Yetmezliği
2)Kalp,böbrek yetmezliği ya da karaciğer hastalığına bağlı ödem oluşan hastalar.
Kullanım Şekli Ve Dozu
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA SEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE;
 
Polifleks %5 Dekstroz- % 0,2 Sodyum Klorür Solüsyonu ,periferal venlere i.v infüzyonla uygulanır. Dozaj hastanın yaşına,vücut ağırlığına,klinik durumuna,sıvı,elektrolit, asit baz dengesine bağlıdır ve doktor tarafından tespit edilir. Dekstroz içeren çözeltiler genellikle saatte 0,5 g/kg hızla verilir. Daha hızlı yapılan uygulama glikozüriye neden olabilir. Ameliyat öncesinde böbrek fonksiyonlarını başlatmak için gerekli miktar solüsyon ortalama 45 dakikada verilir. Bu ilk hidrasyon için gerekli dozlar yaşa ve kiloya göre genel olarak yetişkinlerde 12-18 mL/dk hızla 500-800 mL,Çocuklarda 2,5-10 mL/dk hızla 120-450 mL ,süt çocuklarında 1-1,5 mL/dk hızla 45-75 mL arasında değişir. Hasta idrara çıkmaya başladıktan sonra hastanın durumuna ve elektrolit düzeyine göre uygun parenteral sıvıların uygulamasına geçilir. Ameliyattan sonra yine hastanın durumuna göre kayıpları karşılamak için sıvı tedavisi gereklidir. Bu aşamada biraz su ve tuz retansiyonu vardır. Bu nedenle büyük ameliyatlardan sonra hastaya ilk günde fazla sıvı yüklememek için,1500 mL %0,2 sodyum klorür içinde %5 dekstroz çözeltisi verilir. Hasta yeterli idrar çıkarmaya başladıktan sonra idame sıvı tedavisine geçilir. Genel olarak doz,büyüklerde günde 1000-3000 mL, küçük çocuklarda 200-2000 mL ve süt çocuklarında 100-1000 mL arasındadır. Veriliş hızı yetişkinlerde ortalama 400 mL/ saattir. Çocuklarda verme hızı kg başına 5-10 mL/ saattir. Ağır dehidratasyonlarda yarım saatte 1000 mL vermek gerekebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CAM ŞİŞE
Saklama Koşulları
25°C‘de oda sıcaklığında saklayınız.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
100 cc -150 cc-250 cc-500 cc-1000 cc PVC torbada
Uyarılar/Önlemler
Sodyum klorür içeren solüsyonların tedavide uzun süreli kullanıldığı hastalarda,sıvı dengesindeki değişiklikler,elektrolit yoğunlukları ve asit baz dengesi klinik olarak ve periyodik laboratuvar testleri ile yakından izlenmelidir. Önemli değişimler elektrolit desteği veya uygun diğer tedavileri gerektirebilir. Nazogastrik sonda ile sıvı çekilmesi,kusma,diyare ve gastrointestinal fistül drenajı gibi elektrolit kaybı ile sonuçlanan hastalarda da ek elektrolit verilmesi gerekebilir. Konjestif kalp yetmezlikli veya diğer ödem ve sodyum birikimi ile seyreden hastalarda,sirozlu hastalarda,ciddi böbrek yetmezlikli hastalarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda sodyum klorür içeren solüsyonların uygulanımında dikkat gerekir.
 
Sodyum klorürün intravenöz uygulanımı serum elektrolitlerinin dilüsyonu,aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açan sıvı yada solüt yüklenmesi ile sonuçlanabilir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
 
Hamilelik Kategorisi C
Polifleks % 5 Dekstroz-% 0,2 Sodyum Klorür solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Solüsyonun kontamine olmasından veya uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş,enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon,venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir. Hipervolemi veya solüsyon içindeki iyonlardan birinin veya diğerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı belirtiler oluşabilir. Sodyum klorürün fazla miktarda uygulanımı hipernatremi ile sonuçlanabilir ve aşırı miktarda klorür bikarbonat kaybına yol açar, dolayısıyla asitleştirici bir etkiye sahiptir. Dekstroz saatte 0,5g/kg dozlarında uygulandığında genellikle glukozüriye yol açmaz. Uygulama hızı fazla olur ve hastada metabolik yetmezlik durumu olmasına bağlı olarak araştırılmaz ve tedavi edilmezse dehidratasyon,hiperosmolar koma ve ölüme yol açabilecek hiperglisemi ve glukozüri oluşabilir. Böyle durumlarda uygulama hızını azaltmak ve insülin uygulamak gerekir. Sodyum klorür ve dekstroz içeren solüsyonların kullanımı sırasında yan etki gözlendiğinde infüzyona son verilerek hasta yeniden değerlendirilmeli,gerekiyorsa uygun terapötik girişimlerde bulunulmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.