Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKEWH-DEKSTROZ (GLUKOZ)+SODYUM KLORUR %5+%0.45 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A09739
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 9,87 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,81 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,39 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E319K
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
%5 Dekstroz- % 0,45 Sodyum Klorür solüsyonu aşağıdaki durumlarda endikedir:
1)   Barsaktan sıvı kaybı. Özellikle çocuklardaki gastroenterit ve diyare,enterokolit.
2)   Su alamamak: Konfüzyon,psikoz,koma hastalık
3)   Susama duygusunun kaybı: Hipofiz ve hipotalamus tümörleri.
4)   Su sekestrasyonu. Ascites,intestinal obstrüksiyon,üriner obstrüksiyon,yanıklar.
5)   Fazla terleme ile su kaybı: Sıcak çarpması , febris
6)   Böbrekte su kaybı : Diabetes insipidus( Arginin vazopressin’e ( AVP ) duyarlı )
7)   Böbreğin tübüler konsantrasyon kapasitesinin azalması ( Nephrogenis ,Diabetes insipidus ). Poliüri sonucu hipotonik idrar kaybı : piyelonefrit, tübüler nekroz ,hipokalemik nefropati, nefroskleroz, glomerulonefrit, amiloidoz, analjezik nefropati, hiperaldosteronizm.
8)   Tübüler diüretiklerin ( furosemid,etakrinik asit,civalı diüretikler) uzun süreli kullanımdan sonra.
9)   Mannitol,hipertonik glukoz,üre infüzyonundan sonra.
10)Üre diürezi : Yüksek proteinli rejim,protein lavajı,total parenteral nutrisyon.
11)Hiperglisemi ve Glikozüri : Diyabetik ketoasidoz ve nonketotik hiperosmolar diyabetik koma.
12)Hipertonik peritoneal dializ.
Farmakodinamik Özellikler
% 5 Dekstroz-% 0,45 Sodyum Klorür Solüsyonu, karbonhidratlı sodyum klorür solüsyonları,vücudun sıvı ve elektrolit eksikleri ile birlikte, kalori ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu solüsyonlar terleme,kusma,mide aspirasyonu gibi nedenlerle klorür kaybının sodyuma eşit ya da daha fazla olduğu durumlarda yararlı sonuç verirler. Ayrıca, hastalar Y tipinde intravenöz bir infüzyon cihazıyla bir yandan kan, diğer yandan elektrolitsiz( sudaki ) dekstroz solüsyonlarının uygulanması sırasında entrositlerde psödoaglütinasyonlar meydana gelmektedir. Bunlar hemoliz ile sonuçlanmasa bile, transfüzyon reaksiyonlarına yol açabilirler. Kan ile sudaki dekstroz solüsyonları arasındaki bu geçimsizliği ortadan kaldırmak için,dekstrozlu solüsyonlara eser miktarlarda elektrolit katılması gerekmektedir.
 
% 0,2 ya da % 0,45 oranında klorür ihtiva eden % 5 Dekstroz solüsyonları kanla birlikte aynı anda verilebilir. Ameliyat öncesi ve sonrası bakımında,potasyumlu solüsyonlar verilmeden önce hastalardaki böbrek fonksiyonlarının başlaması gerekmektedir. Ekstrasellüler sıvı kayıplarını karşılayarak böbrek fonksiyonlarını başlatabilecek ilk hidrasyon solüsyonu olarak % 0,2 yada % 0,45 Sodyum klorür içindeki % 5’lik dekstroz solüsyonları büyük bir değer taşır.
Farmakokinetik Özellikler
Ameliyatlı hastalarda sıvı tedavisi :

Ameliyattan Önce : Ameliyatlardan önce hastalarda görülebilen en önemli sıvı ve elektrolit metabolizması komplikasyonu,ekstrasellüler sıvı kaybına bağlı dehidratasyondur.Bu durum,kusma,diyare,mide-barsak drenajı,tıkanmış barsak bölümleri içine sıvı dolması ya da travmaya uğramış dokularda sıvıların damar dışına sızması gibi nedenlerle meydana gelebilir. Ayrıca bulantı ve iştahsızlıkla,genel olarak sıvı alımı azalmıştır. Hastalığın neden olduğu katabolizma reaksiyonları ve beslenmeme hali çok defa dokulardan sıvı ve potasyum kaybına yol açar. Bu durum açlık katabolizması ve ketozu ile daha da şiddetlenebilir. Ağır intrasellüler dehidratasyon,kan dolaşımındaki sıvı hacmini öylesine azaltabilirki,belirgin bir kanama ya da plazma kaybı olmadığı halde,hastalarda hipovolemik şok meydana gelebilir. Böyle hastaların etkin bir parenteral tedavi ile ameliyata hazırlanmaları gerekir.   Böbrek fonksiyonlarını başlatabilmek için ilk olarak,% 0,45 Sodyum Klorür    ( ağır intrasellüler sıvı kayıplarında % 0,2 Sodyum klorür ) içinde % 5 Dekstroz bulunan bir hidrasyon solüsyonu 45 dakika içinde verilir. Hasta idrar yapmaz ya da sonda ile alınan yeterli miktarda bulunmazsa,solüsyonun hızını dörtte bire indirerek bir saat daha devam edilir. Bu sürenin sonunda da idrar gelmezse,hastanın böbrek fonksiyonları ileri derecede bozulmuş demektir; klinik durum yeniden gözden geçirilmelidir. Hasta idrar yapmaya başladıktan sonra,vücut ağırlığına,serumdaki elektrolit düzeylerine ve anamneze dayanılarak sıvı ve elektrolit kayıpları hesaplanır. Diğer ekstrasellüler kayıpların karşılanmasında,izolen ,multipl ekstrasellüler elektrolit solüsyonları kullanılır. Ağır asidozda,sodyum laktat,bikarbonat ya da asetat verilmelidir. Hücre içi potasyum eksikliğini karşılamak için,bu sıvılara ayrıca potasyum klorür,asetat veya fosfat konmalıdır. Hastaların sıvı ve elektrolit kayıpları yerine konduktan sonra günlük sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanması İzolen M İdame elektrolit solüsyonu ile sağlanır. Beslenmesi ileri derecede bozulmuş hastalarda, hipertonik dekstroz çözeltileri ile kalori ve aminoasit solüsyonlarıyla,protein sentezi için gerekli aminoasitler ve elektrolitler sağlanır. Kan kolloidlerinin kaybına bağlı hipovolemide,dekstran ( Dekstran 40 izotonik solüsyonu,Dekstran 70 izotonik solüsyonu) albümin ya da tam kan kullanılmalıdır.

Ameliyattan Sonra : Postoperatif dönemdeki parenteral sıvı ihtiyacı,hastanın ameliyattan önceki sıvı elektrolit dengesine ve yapılan ameliyata göre değişir. Hasta ameliyata iyi hazırlanmışsa daha önceki bütün kayıpları karşılanmıştır. Ameliyattan sonra yapılacak sıvı tedavisi,günlük sıvı kayıplarını yerine koymak,gastrointestinal drenaj ve benzeri nedenlerle olan kayıpları da karşılamak amacını güder. Postoperatif dönemde daima biraz su ve tuz retansiyonu vardır. Ayrıca yağların ve dokularının katabolizmasına bağlı olarak bir miktar sıvı serbestleşmesi olur. Bu nedenle ,ameliyattan hemen sonra stres reaksiyonu geçinceye kadar,verilen sıvı hacmi az olmalıdır. Genel olarak postoperatif sıvı tedavisi aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1-   Komplike olmamış nekahat dönemi :
a)    Vücut sıvıları dengede, iyi beslenmiş,böbrek fonksiyonları normal,elektif endikasyonlarla orta derecede cerrahi travmaya maruz kalmış hastalarda: Parenteral sıvı tedavisi programı :Ortalama 1,5 Litre İzolen M ,idame elektrolit solüsyonu,ilk postoperatif günün ihtiyaçlarını karşılar. Bundan sonra oral beslenmeye geçilir.
 
b)   Yukarıdakinin aynı fakat postoperatif drenaj ya da aspirasyona tabi tutulan hastalar,ameliyattan sonra uzunca bir süre ,yerine koyma ve idame tedavisine ihtiyaç gösterir. Parenteral sıvı tedavisi programı : İlk postoperatif gün için idame sıvı tedavisi yukarıdakinin ( a ) aynıdır. Buna ayrıca drenaj ve aspirasyonla olan sıvı ve spesifik elektrolit kayıpları katılmalıdır. Uyarı : Hasta yeterli sıvı aldığı halde postoperatif su ve elektrolit retansiyonu oligüriye yol açabilir. Hastayı sıvıyla fazla yüklememek için,her gün artarak sıvı dengesi kontrol edilmelidir.
 
2-   Normal homeostatik mekanizmaların ileri derecede bozulduğu komplike nekahatte:
a)     Acil olarak büyük ameliyat geçirmiş ve ameliyattan önce kalp-damar ,böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda; parenteral sıvı tedavisi programı : Postoperatif su ve tuz retansiyonu nedeni ile hastanın fazla sıvı ile yüklenmemesi için,ilk gün % 0,2 Sodyum klorür içinde % 5 Dekstroz solüsyonundan 1,5 Litre verilir. Ayrıca,preoperatif ve postoperatif gastrointestinal sıvı kayıpları uygun solüsyonlar verilerek karşılanır. Hasta yeteri kadar idrara çıkmaya başladıktan sonra ,idame sıvı tedavisinde İzolen M solüsyonu kullanılır. Ameliyatın ikinci günü, hasta ağızdan sıvı alamayacak durumda ise,parenteral sıvı ve elektrolit verilmesine devam edilir. Vücut yüzeyinin m2 başına 1,3 Litre İzolen M,idame elektrolit solüsyonu çoğunlukla sıvı ve elektrolit eksikliğini tamamlar. Protein katabolizmasını önlemek için hipertonik dekstroz solüsyonları ile bir miktar kalori sağlanabilir. Doku tamirinde gerekli aminoasitler,aminoasit kombinasyonlarını içeren solüsyonlarla karşılanır.
 
b)    Acil olarak büyük ameliyat geçirmiş,ameliyattan önce kalp-damar,böbrek fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda; parenteral sıvı tedavisi programı : Bu çeşit hastaların her biri,uzman hekim denetiminde izlenerek gereksiz metabolizma komplikasyonları önlenmelidir.
Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü

Her 100 ml'lik solüsyonda

DEKSTROZ MONOHİDRAT.......5.0 g

SODYUM KLORÜR ............0,45 g

ENJEKSİYONLUK SU k.m.....100 mL

Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)

Sodyum...............77 Klorür ..............77

TOTAL OSMOLARİTE: 406 mOsm/L

İlaç Etkileşmeleri
Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu-zorunlu olmadıkça-önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın solüsyonun pH’sında stabil olmasına,solüsyonda bulunan maddeler ile geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.
Kontraendikasyonlar
% 5 Dekstroz - % 0,45 Sodyum Klorür solüsyonu aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
1)   Böbrek yetmezliği
2)   Kalp,böbrek yetmezliği ya da karaciğer hastalığına bağlı ödemli hastalar.
 
Kullanım Şekli Ve Dozu

%5 Dekstroz- % 0,45 Sodyum Klorür Solüsyonu, intravenöz uygulanıma yönelik, steril, apirojen bir çözeltidir. Dozaj hastanın yaşına,vücut ağırlığına,klinik durumuna,sıvı,elektrolit ve asit-baz dengesine bağlıdır ve doktor tarafından belirlenir.

HEKİM TARAFINDAN BAŞKA SEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE;

Dekstroz içeren çözeltiler genellikle saatte 0,5 g/kg hızla verilir. Daha hızlı yapılan uygulama glikozüriye neden olabilir. Ameliyat öncesinde böbrek fonksiyonlarını başlatmak için gerekli miktar solüsyon ortalama 45 dakikada verilir. Bu ilk hidrasyon için gerekli dozlar yaşa ve kiloya göre genel olarak yetişkinlerde 12-18 mL/dk hızla 500-800 mL, çocuklarda 2,5-10 mL/dk hızla 120-450 mL ,süt çocuklarında 1-1,5 mL/dk hızla 45-75 mL arasında değişir. Hasta idrara çıkmaya başladıktan sonra hastanın durumuna ve elektrolit düzeyine göre uygun parenteral sıvıların uygulamasına geçilir. Ameliyattan sonra yine hastanın durumuna göre kayıpları karşılamak için sıvı tedavisi gereklidir. Bu aşamada biraz su ve tuz retansiyonu vardır. Bu nedenle büyük ameliyatlardan sonra hastaya ilk günde fazla sıvı yüklememek için,1500 mL %0,2 Sodyum Klorür içinde %5 Dekstroz çözeltisi verilir. Hasta yeterli idrar vermeye başladıktan sonra idame sıvı tedavisine geçilir. Genel olarak doz,büyüklerde günde 1000-3000 mL, küçük çocuklarda 200-2000 mL ve süt çocuklarında 100-1000 mL arasındadır. Veriliş hızı yetişkinlerde ortalama 400 mL/ saattir. Çocuklarda verme hızı kg başına 5-10 mL/ saattir. Ağır dehidratasyonlarda yarım saatte 1000 mL vermek gerekebilir.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
 
Hamilelik Kategorisi C : % 5 Dekstroz-% 0,45 Sodyum Klorür solüsyonları ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PVC TORBA
Saklama Koşulları
25°C‘nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500ml ve 1000ml’lik vakumlu cam şişeler
Uyarılar/Önlemler
Sodyum klorür içeren solüsyonların tedavide uzun süreli kullanıldığı hastalarda,sıvı dengesindeki değişiklikler,elektrolit yoğunlukları ve asit baz dengesi klinik olarak ve periyodik laboratuvar testleri ile yakından izlenmelidir. Önemli değişimler elektrolit desteği veya uygun diğer tedavileri gerektirebilir. Nazogastrik sonda ile sıvı çekilmesi,kusma,diyare ve gastrointestinal fistül drenajı gibi elektrolit kaybı ile sonuçlanan hastalarda da ek elektrolit verilmesi gerekebilir. Konjestif kalp yetmezlikli veya diğer ödem ve sodyum birikimi ile seyreden hastalarda,sirozlu hastalarda,ciddi böbrek yetmezlikli hastalarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda sodyum klorür içeren solüsyonların uygulanımında dikkat gerekir. Sodyum klorürün intravenöz uygulanımı serum elektrolitlerinin dilüsyonu,aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açan sıvı ya da solüt yüklenmesi ile sonuçlanabilir. Subklinik veya diyabetli hastalarda veya herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı tolerans bozukluğu olan hastalarda dekstroz içeren solüsyonların kullanımında dikkat gerekebilir. Dekstrozun intravenöz yolla uygulanması hipopotasemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemiye yol açabilir.
 
Parenteral yoldan beslenen, böbrek işlevleri normal olan hastalarda, özelliklede dijitalize olanlarda,hipopotasemiyi ya da hücre içi potasyum kaybını önlemek için dekstroz solüsyonları ile birlikte potasyum verilmelidir   ( her litre dekstroz ile 20-40 mEq potasyum ). Şekerli solüsyonlarla uzun süreli parenteral tedavi pankreas adacıklarının aşırı yüklenmesine yol açabilir. Hem bu yükü azaltmak hem de tedavi sırasındaki hiperglisemiyi ve glikozüriyi önlemek için hızla verilen ya da yüksek yoğunlukta kullanılan solüsyonlarına insülin katılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Solüsyonun kendi niteliğinden,örneğin kontamine olmasından veya uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş,enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon,venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir. Hipervolemi veya solüsyon içindeki iyonlardan birinin veya diğerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı belirtiler oluşabilir. Sodyum klorürün fazla miktarda uygulanımı hipernatremi ile sonuçlanabilir ve aşırı miktarda klorür, bikarbonat kaybına yol açar, dolayısıyla asitleştirici bir etkiye sahiptir. Dekstroz saatte 0,5g/kg dozlarında uygulandığında genellikle glikozüriye yol açmaz. Uygulama hızının fazla oluşuna veya hastada metabolik yetmezlik durumu olmasına bağlı olarak eğer araştırılmaz ve tedavi edilmezse dehidratasyon,hiperosmolar koma ve ölüme yol açabilecek hiperglisemi ve glikozüri oluşabilir. Böyle durumlarda uygulama hızını azaltmak ve insülin uygulamak gerekir.Sodyum Klorür ve dekstroz içeren solüsyonların kullanımı sırasında yan etki gözlendiğinde infüzyona son verilerek hasta yeniden değerlendirilmeli,gerekiyorsa uygun terapötik girişimlerde bulunulmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.