Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ IE ULAGAY
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00247
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 3,22 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,22 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
İleri derecede renal yetmezlik hallerinde kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer sirozu olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı miktarlarda ve uzun süre uygulanması durumda aşırı sıvı ve bazen sodyum klorür yüklenmesine, bazı diğer serum elektrolitlerinin dilüsyonuna, konjestif koşullara, pulmoner ödeme ve asidoza yol açabilir. Bu nedenle uzun süreli tedavilerde sıvı, elektrolit ve asit-baz dengeleri laboratuar tayinleri ile klinik olarak izlenmelidir. Buna rağmen yukarıda sayılan değişimlerin tespiti halinde uygulamaya son verilmeli, eksik elektrolitler takviye edilmeli ve gerekirse diğer uygun tedaviler uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
  • Vücudun sıvı ve düşük seviyelerdeki elektrolit eksiklikleri ile birlikte kısmen kalori  gereksiniminin karşılanmasında;
  • Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında, sıvı ve elektrolit kaybının karşılanmasında;
  • Cerrahide böbrek fonksiyonlarının başlatılmasında ilk hidrasyon solüsyonu olarak;
  • Kusma, gastrik aspirasyon, terleme gibi nedenlerle klorür kayıplarında
  • Aynı infüzyon setinden kanla birlikte dekstrozlu solüsyon vermek gerektiğinde
  • kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

İE % 5 Dekstroz % 0.45 Sodyum Klorür Solüsyonu İV infüzyonla hastaya, su ve kalorinin yanısıra düşük konsantrasyonlarda sodyum ve klorür iyonu vermede kullanılan steril ve apirojen bir çözeltidir. Bakteriyostatik madde içermez. pH’sı 3.5 – 6.5’tir.

Dekstroz hızla metabolize olarak kan glikoz konsantrasyonunu artırır ve kalori verir (170cal/L).

Farmakokinetik Özellikler

Dekstroz dolaşıma girdikten sonra hızla metabolize olarak karbondioksit ve su verilir.

Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü
100 ml'de:
Dekstroz, H2O ......................................................................................    5.0 g
Sodyum klorür ......................................................................................    0.45 g
Enjeksiyonluk su ...................................................................................k.m.
 
Elektrolit konsantrasyonları (mEq/L): Sodyum 77, klorür 77
Osmolalite (mOsm/L): 405
İlaç Etkileşmeleri

Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu zorunlu olmadıkça önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın solüsyonun pH'sında stabl olmasına, solüsyonda bulunan maddelerle geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.

Kontraendikasyonlar
  • Kan şekerinin aşırı yüksek olduğu diabetik koma halinde;
  • Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda;
  • İleri derecede renal yetmezlik hallerinde;
  • Su zehirlenmesinde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Periferal venlere IV infüzyonla uygulanır. Dozaj hastanın yaşına; vücut ağırlığına; klinik durumuna; sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesine bağlıdır ve doktor tarafından tespit edilir.
 
Dekstroz içeren çözeltiler genellikle saatte 0.5 g/kg hızla verilir. Daha hızlı yapılan uygulama glikozüriye neden olabilir.
Ameliyat öncesinde böbrek fonksiyonlarını başlatmak için gerekli miktar solüsyon ortalama 45 dakikada verilir. Bu ilk hidrasyon için gerekli dozlar yaşa ve kiloya göre genel olarak yetişkinlerde 12-18 mL/dk hızla 500-800 mL, çocuklarda 2.5-10 mL/dk hızla 120-450 mL, süt çocuklarında 1-1.5 mL/dk hızla 45-75 mL arasında değişir. Hasta idrara çıkmaya başladıktan sonra hastanın durumuna ve elektrolit düzeyine göre uygun parenteral sıvıların uygulamasına geçilir.
 
Ameliyattan sonra, yine hastanın durumuna göre, kayıpları karşılamak için sıvı tedavisi gereklidir. Bu aşamada biraz su ve tuz retansiyonu vardır. Bu nedenle büyük ameliyatlardan sonra hastaya ilk günde fazla sıvı yüklememek için, 1500 mL % 0.2 sodyum klorür içinde %5 dekstroz çözeltisi verilir. Hasta yeterli idrar vermeye başladıktan sonra idame sıvı tedavisine geçilir.
 
Genel olarak doz, büyüklerde günde 1000-3000 mL, küçük çocuklarda 200-2000 mL ve süt çocuklarında 100-1000 mL arasındadır. Veriliş hızı yetişkinlerde ortalama 400 mL/saattir.
 
Çocuklarda verme hızı kg başına 5-10 mL/saattir.
 
Ağır dehidratasyonlarda yarım saatte 1000 mL vermek gerekebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

İE %5 Dekstroz %0.45 Sodyum Klorür Solüsyonu (Setli)

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 ml ’lik vakumlu şişelerde

Uyarılar/Önlemler
Diyabetiklerde veya herhangi bir nedenle karbonhidrat intoleransı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer sirozu ve nefrotik sendromlu hastalarda ve kortikosteroid ve kortikotropin tedavisi gören kişilerde dikkatle uygulanmalıdır.
Uzun süreli infüzyon, ekstraselüler sıvı hacmini artırabilir ve su zehirlenmesine ayrıca hipokalemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemiye yol açabilir. Sıvı ve / veya elektrolitin fazla birikimi söz konusu olabilir ve sonuçta serum elektrolit dilüsyonu, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar, pulmoner ödem ve asidoz gelişebilir. Bu nedenle uzun süreli tedaviler sırasında sıvı, elektrolit ve asit-baz dengeleri periyodik laboratuvar tayinleri ile ve klinik olarak izlenmelidir. Önemli değişmelerin görülmesi halinde ilave elektrolitlere veya diğer uygun tedavilere gerek duyulabilir.
Sadece bu solüsyon ile ağır elektrolit bozuklukları ya da asit-baz dengesi bozuklukları düzeltilemez.
Uygulama sırasında istenmeyen bir etki görüldüğü takdirde infüzyon hemen kesilmeli, hastanın durumu değerlendirilmeli ve gerekli ise uygun tedavi edici önlemler alınmalıdır. Eğer gerekirse geriye kalan solüsyon kontrol için saklanmalıdır.
Bütün büyük hacimli parenteral çözeltilerde olduğu gibi, uygulamadan önce her şişe gözden geçirilmelidir. Şişe ters çevrilerek çökme, kirlilik ve şişede çatlaklık, vakum kontrolu yapılmalı, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır.
Solüsyon bir defada kullanılmalıdır. Bir uygulamada artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
Hastada uygulamaya bağlanabilecek ateş veya titreme belirtileri görülürse uygulamaya son verilmelidir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Uygulama tekniğinden veya kontaminasyondan kaynaklanabilecek ateş , titreme, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, doku nekrozu , enjeksiyon yerinden yayılan venöz tromboz veya flebit,ekstravazasyon, hipovolemi veya hipervolemi , hidrasyon , mental konfüzyon veya bilinç kaybı görülebir.