Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ IE ULAGAY
Etken Madde Kodu SGKEWF-DEKSTROZ (GLUKOZ)+SODYUM KLORUR %5+%0.9 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00255
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 4,94 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,94 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
İleri derecede renal yetmezlik hallerinde kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer sirozu olan kişilere dikkatle uygulanmalıdır.
Doz Aşımı
Aşırı miktarlarda ve uzun süre uygulanması durumunda aşırı sıvı ve bazen sodyum klorür yüklenmesine, bazı diğer serum elektrolitlerinin dilüsyonuna, konjestif koşullara, pulmoner ödeme ve asidoza yol açabilir. Bu nedenle uzun süreli tedavilerde sıvı, elektrolit ve asit-baz dengeleri laboratuar tayinleri ile klinik olarak izlenmelidir. Buna rağmen yukarıda sayılan değişmelerin tespiti halinde uygulamaya son verilmeli, eksik elektrolitler takviye edilmeli ve gerekirse diğer uygun tedaviler uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
  • Kusma ve ishal gibi gastroenterik nedenli veya böbrek hastalıkları, adrenal rahatsızlıklar ve diüretiklerin neden olduğu renal kayıplar sonucu oluşan   izotonik   ve   hipotonik dehidrasyonlarda;
  • Çeşitli nedenlerle yetersiz su alımından, hiperhidrozisden (yanık gibi yoğun cilt hasarları), osmotik diürezden kaynaklanan, su kaybının elektrolit kaybından fazla olduğu hipertonik dehidrasyonda;
  • Hastaya parenteral yolla kalori sağlamada;
  • Hipoglisemide kan şekerini yükseltmede;
  • Çeşitli ilaçların ve elektrolit konsantrelerin IV infüzyonla verilmesinde taşıyıcı olarak kullanılır
Farmakodinamik Özellikler
İE %5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu IV infüzyonla hastaya, su ve kalorinin yanısıra düşük konsantrasyonlarda sodyum ve klorür iyonu vermede kullanılan steril ve apirojen bir çözeltidir. Bakteriyostatik madde içermez. pH'sı 3.5-6.5'tir.
 
Dekstroz hızla metabolize olarak kan glikoz konsantrasyonunu artırır ve kalori verir (170cal/L). Dekstraoz vücutta hızla metabolize olduğundan solüsyonun hücreler arası sıvı kompartmanındaki osmotik etkisi % 0.9'luk klorür solüsyonu ile aynıdır.
 
Farmakokinetik Özellikler

Dekstroz dolaşıma girdikten sonra hızla metabolize olur.

Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü
100 mL'de:
Dekstroz, H2O .................................................     5.0 g
Sodyum klorür .................................................     0.9 g
Enjeksiyonluk su ..............................................     q.s.
Elektrolit konsantrasyonları (mEq/l): Sodyum 154; klorür 154
İlaç Etkileşmeleri
Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu - zorunlu olmadıkça - önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın solüsyonun pH'sında stabil olmasına, solüsyonda bulunan maddelerle geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.
 
Kontraendikasyonlar
  • Kan şekerinin aşırı yüksek olduğu diabetik koma halinde;
  • Su zehirlenmesinde;
  • Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda;
  • İleri derecede renal yetmezlik hallerinde;
  • Sodyum ve klorür uygulamasının zararlı olabileceği durumlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Periferal venlere IV infüzyonla uygulanır. Dozaj hastanın yaşına; vücut ağırlığına; klinik durumuna; sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesine bağlıdır ve doktor tarafından tespit edilir.
 
Dekstroz içeren çözeltiler genellikle saatte 0.5 g/kg hızla verilir. Daha hızlı yapılan uygulama glikozüriye neden olabilir. %5 Dekstroz içeren çözeltilerde dekstrozun asimilasyonu için      1-1.5 saat gereklidir.
 
Böbrek fonksiyonunu başlatmak için 500-1000 mL verilir. Yetişkinlerde verme hızı saatte 500 mL veya takriben 100-160 damla / dakikadır. 3-4 saat sonra 500 mL daha verilebilir.
 
Günde genellikle ortalama 1000 mL verilir. Ancak gerekirse bu miktar artırılabilir. Verme hızı 100-160 damla/dakikadır. Çocuklarda verme hızı kg başına 15-30 mL'dir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

İE %5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu 1000 ml

Saklama Koşulları
30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 ve 1000 mL'lik vakumlu şişelerde, prospektüsü ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler
Diyabetiklerde veya herhangi bir nedenle karbonhidrat intoleransı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Karaciğer sirozu ve nefrotik sendromlu hastalarda ve kortikosteroid ve kortikotropin tedavisi gören kişilerde dikkatle uygulanmalıdır.
 
Uzun süreli infüzyon; ekstraselüler sıvı hacmini artırabilir ve su zehirlenmesine ayrıca hipokalemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemiye yol açabilir. Sıvı ve/veya elektrolitin fazla birikimi söz konusu olabilir ve sonuçta serum elektrolit dilüsyonu, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar, pulmoner ödem ve asidoz gelişebilir. Bu nedenle uzun süreli tedaviler sırasında sıvı, elektrolit ve asit-baz dengeleri periyodik laboratuvar tayinleri ile ve klinik olarak izlenmelidir. Önemli değişmelerin görülmesi halinde ilave elektrolitlere veya diğer uygun tedavilere gerek duyulabilir.
 
Sadece bu solüsyon ile ağır elektrolit bozuklukları ya da asit-baz dengesi bozuklukları düzeltilemez.
 
Uygulama sırasında istenmeyen bir etki görüldüğü takdirde, infüzyon hemen kesilmeli, hastanın durumu değerlendirilmeli ve gerekli ise uygun tedavi edici önlemler alınmalıdır. Eğer gerekirse geriye kalan solüsyon kontrol için saklanmalıdır.
 
Bütün büyük hacimli parenteral çözeltilerde olduğu gibi, uygulamadan önce her şişe gözden geçirilmelidir. Şişe ters çevrilerek çökme, kirlilik ve şişede çatlaklık, vakum kontrolu yapılmalı, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır.
 
Solüsyon bir defada kullanılmalıdır. Bir uygulamada artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
 
Hastada uygulamaya bağlanabilecek ateş veya titreme belirtileri görülürse uygulamaya son verilmelidir.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı
(Hamilelik Kategorisi C):
Gebe kadınlarda veya hayvanlarda ilaç incelenmemiştir. Eğer hekim ilacın gebe kadına sağlayacağı yararın, fetüs üzerindeki riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uygulama tekniğinden veya kontaminasyondan kaynaklanabilecek ateş, titreme, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, doku nekrozu, enjeksiyon yerinden yayılan venöz tromboz veya flebit, ekstravazasyon, hipovolemi veya hipervolemi, hidrasyon, mental konfüzyon veya bilinç kaybı görülebilir